Úřad vydal rozsáhlý informační list k novelizaci zákona o významné tržní síle

3. 5. 2023
K 1. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 359/2022 Sb., jímž došlo k rozsáhlým změnám v zákoně č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, a to především v důsledku nutnosti transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci.

Směrnice a její transpozice do zákona změnily náhled na všechny základní pilíře dosavadní právní úpravy ochrany dodavatele potravin: modifikovaly vymezení nákupních trhů podléhajících regulaci, koncepci zvláštní odpovědnosti odběratele, ale i formy nekalých obchodních praktik, které lze prostřednictvím zákona ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže postihnout. Ze zhruba 12 až 14 dozorovaných subjektů s významnou tržní silou (největších obchodních řetězců) se počet dozorovaných společností navýšil na několik set, a to nejen z řad obchodníků, ale i potravinářů či food brokerů. Původních 11 skutkových podstat zneužití významné tržní síly doprovázených svébytnou generální klauzulí se rozšířilo na 22 typů absolutně zakázaných nekalých obchodních praktik, které byly doplněny o další tři praktiky povolené za stanovených podmínek. Z významné tržní síly, nově postavené na koncepci bilaterální vyjednávací síly, se stala regulace významně ovlivňující chod celého zemědělského a potravinového řetězce s cílem zajistit jeho nejslabším článkům férové obchodní podmínky.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní vydává informační list, v němž detailně popisuje a vysvětluje základní principy, na kterých je nová zákonná regulace postavena. Informační list je určen zejména adresátům novelizovaného zákona a odborné veřejnosti.

Informační list 1/2023: Významná tržní síla po transpoziční novele

 

 Infolist_2023_01_titulka

Tiskové oddělení ÚOHS
23/059

 

6. prosince 2023 / Úřad doplnil své stanovisko k nákladům za poskytované služby Svatomartinská konference nabízí kromě řady přednášek a panelů také příležitost k diskuzi odborné veřejnosti a Úřadu, což se potvrdilo také v letošním ročníku, který se odehrál...

21. listopadu 2023 / ÚOHS získal ocenění Egovernment The Best 2023 za systém pro vzdálený přístup do správního spisu Systém Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže umožňující vzdálený přístup ke správnímu spisu zvítězil v kategorii ústředních správních úřadů při udělování ocenění Egovernment...

9. listopadu 2023 / Svatomartinská konference 2023 přinesla živé diskuze o změnách ve fúzích a o navýšení pokut za kartelové dohody Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 další ročník Svatomartinské konference o novinkách a aktuálních trendech v právu hospodářském soutěže...

27. září 2023 / Registrace na Svatomartinskou konferenci 2023 již byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již zpřístupnil registraci na Svatomartinskou konferenci 2023, která se uskuteční ve dnech 8. a 9. listopadu

25. září 2023 / Předseda Mlsna jednal s ministrem zemědělství o cenách potravin Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes přivítal na krátké pracovní návštěvě ministra zemědělství Marka Výborného. Hlavním předmětem jednání byla problematika...

21. září 2023 / Letošní Svatomartinská konference zve na čerstvé novinky ze soutěže a tržní síly, fúze i sport Další ročník Svatomartinské konference o novinkách v právu hospodářské soutěže a významné tržní síle se uskuteční 8. a 9. listopadu 2023 v prostorách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně

30. června 2023 / Save the Date: Svatomartinská konference 2023 proběhne ve dnech 8. a 9. listopadu Další ročník Svatomartinské konference o hospodářské soutěži a významné tržní síle proběhne v letošním roce ve dnech 8. a 9. listopadu

21. června 2023 / Senát vzal na vědomí výroční zprávu ÚOHS za rok 2022 Předseda Petr Mlsna dnes v Senátu prezentoval výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022. Horní komora Parlamentu České republiky vzala výroční zprávu na vědomí

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz