Začíná české předsednictví v Radě EU, ÚOHS přibližuje své aktivity v informačním listu

1. 7. 2022
Česká republika dnes zahajuje své druhé předsednictví v Radě Evropské unie. Úkolem předsednického státu je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery.

Aby byla zajištěna kontinuita, tvoří členské státy předsednická tria, která připravují společný program. V předsedání Radě se státy střídají po půl roce. Česká republika nyní přebírá předsednictví po Francii.

Mezi priority českého předsednictví patří:

  • zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  • energetická bezpečnost
  • posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  • strategická odolnost evropské ekonomiky
  • odolnost demokratických institucí

logo CZPRES 2022Do předsednictví jsou zapojena všechna rezortní ministerstva i další orgány státní správy. Aktivně se bude přede předsednictví účastnit také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který se bude věnovat agendám souvisejícím s oblastmi ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory. Zástupci Úřadu se budou podílet zejména na projednávání agendy v pracovních skupinách Rady EU. Půjde například o nová pravidla veřejné podpory pro oblast pozemní dopravy, jednání o dalším směřování soutěžní politiky apod. Francouzské předsednictví stihlo dokončit jednání o důležitém nařízení o digitálních trzích a právě včera také o nařízení regulujícím subvence ze třetích zemí, na českém předsednictví nyní bude alespoň formální přijetí a vyhlášení těchto předpisů.

ÚOHS se bude na předsednictví podílet také dvěma akcemi v České republice. V září bude pořádat setkání expertní skupiny prvoinstančních orgánů dozorujících veřejné zakázky a v říjnu uskuteční na Pražském hradě konferenci Evropský soutěžní den, které se zúčastní například výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager a vrcholní představitelé evropských soutěžních úřadů.

Podrobnosti o předsednictví České republiky v Radě EU i o zapojení ÚOHS dočtete v informačním listu, který k této příležitosti vydáváme.

Informační list 1/2022 obálka

 

Informační list ÚOHS a české předsednictví EU 2022

Oficiální internetová stránka českého předsednictví

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/105

 

21. března 2023 / Slovenská delegace jednala na ÚOHS o nekalých obchodních praktikách i cenách potravin Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zavítali zástupci Ministerstva půdního hospodářství a rozvoje venkova Slovenské republiky, kteří se zajímali o zkušenosti ÚOHS v oblasti...

20. března 2023 / Úřad oslovil v souvislosti s cenami potravin už téměř dvě stovky subjektů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupuje v šetření na trzích několika základních potravin, jehož účelem je zmapovat strukturu trhu a cenový vývoj ve vertikálním řetězci a...

15. března 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Stejskal dnes podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí

21. února 2023 / Úřad prověří z hlediska navyšování cen celou vertikálu u několika základních potravin Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověří, v jaké části dodavatelsko-odběratelského řetězce dochází k největšímu nárůstu cen potravin. Zrychlené šetření se bude týkat...

4. ledna 2023 / Úřad vydal metodiku a výkladová stanoviska k novele zákona o významné tržní síle, žádá odbornou veřejnost o zpětnou vazbu S počátkem letošního roku nabyla účinnosti novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů (dále jen „ZVTS“

3. ledna 2023 / ÚOHS v rámci českého předsednictví – schválená legislativa i úspěšné mezinárodní akce Na právě skončeném předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (dále také „CZ PRES“) se v rámci svých oblastí působnosti podílel také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

27. prosince 2022 / Dodavatelé zemědělských a potravinářských produktů se mohou vyjádřit k efektivitě směrnice o nekalých obchodních praktikách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje na průzkum Evropské komise týkající se vyhodnocování účinnosti směrnice o nekalých obchodních praktikách v zemědělském a potravinovém...

1. prosince 2022 / Novela zákona o významné tržní síle byla publikována, účinnost začíná s počátkem roku 2023 Včera byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 359/2022 novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz