Řetězec HRUŠKA po zásahu ÚOHS vrátí dodavatelům potravin 39 milionů korun

8. 6. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil dvě správní řízení v oblasti významné tržní síly vedená s obchodním řetězcem HRUŠKA, spol. s r.o., poté, co tato společnost navrhla závazky, na jejichž základě odškodní více než sedm desítek dodavatelů. Rozhodnutí jsou již pravomocná.

Obchodní řetězec HRUŠKA vrátí malým a středním dodavatelům potravin více než 39 milionů korun, které neoprávněně získal z pozice silnější smluvní strany jako plnění tzv. plnohodnotného servisu,“ řekl k případům předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Úřad spatřoval závadné jednání řetězce HRUŠKA ve sjednávání služby plnohodnotného servisu s dodavateli potravin a její plnění. Řetězec mohl na základě těchto ustanovení dodavateli potraviny před uplynutím záruční doby vrátit nebo pomocí účetní operace snížit cenu potravin, u kterých se blížil konec záruční lhůty s tím, že všechny náklady nesl dodavatel. Toto jednání, které trvalo od druhého pololetí roku 2016 do poloviny roku 2021 mělo dle Úřadu potenciál zneužití významné tržní síly, neboť společnost HRUŠKA zcela přenesla obchodní rizika a ztráty spojené s prodejem potravin s ohroženou záruční lhůtou na své dodavatele potravin.

Řetězec HRUŠKA v rámci správních řízení nabídl Úřadu závazky k odstranění závadného stavu spočívající zejména v povinnosti vrátit do 8 měsíců od právní moci rozhodnutí celkem 74 dodavatelům potravin všechny platby, které byly odvedeny na základě smluvních ujednání o plnohodnotném servisu, a to včetně DPH. Celkem se jedná o částku téměř 34 milionů korun bez DPH, tedy více než 39 milionů korun včetně DPH.

V rámci závazků se řetězec dále zavázal, že odstraní ze svých smluv ustanovení o plnohodnotném servisu a předloží Úřadu seznam interních opatření, která mají zajistit, aby se v budoucnu do smluv uzavíraných s dodavateli potravin nedostala ustanovení porušující zákon o významné tržní síle. O rozhodnutí Úřadu musí společnost HRUŠKA rovněž vyrozumět své dodavatele potravin. Vzhledem k tomu, že jednání řetězce nebylo kvalifikováno jako závažné, Úřad závazky přijal a správní řízení pod podmínkou jejich splnění zastavil.

V současně době probíhají legislativní změny, jejichž prostřednictvím dojde k provedení směrnice 2019/633, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, do zákona č. 395/2009 Sb., který upravuje významnou tržní sílu a její zneužití. Po transpozici směrnice bude tento zákon dopadat na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec v zemědělském a potravinovém sektoru, nikoliv pouze na velké maloobchodní prodejce.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/094 – S0026/2019, S200/2021

1. června 2022 / Předseda Petr Mlsna seznámil prezidenta republiky s výsledky činnosti ÚOHS v roce 2021 Předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu dnes na Pražském hradě přijal prezident České republiky Miloš Zeman. Během setkání předseda ÚOHS prezentoval prezidentu...

30. května 2022 / COOP se zavázal upravit smlouvy s dodavateli Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené s obchodním řetězcem COOP Centrum družstvo kvůli možnému zneužití významné tržní síly. Úřad k tomuto kroku...

19. května 2022 / Místopředseda vlády Ivan Bartoš navštívil ÚOHS Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zahájil program druhého dne Májové konference o veřejných zakázkách, kterou v Brně pořádá Úřad pro ochranu...

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

26. dubna 2022 / ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn

20. dubna 2022 / Potřebujeme co nejrychleji novelu zákona o významné tržní síle, shoduje se ÚOHS a ministerstvo zemědělství Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes jednal s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou o prudkém nárůstu cen potravin a zemědělských výrobků a možnostech kontroly...

23. února 2022 / Zástupci Úřadu jednali s novým vedením Svazu pekařů a cukrářů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si je vědom důležitosti edukace vybraných skupin soutěžitelů v oblasti soutěžních pravidel, neboť vzdělávání jako takové se řadí mezi atributy...

15. února 2022 / Předseda ÚOHS provedl menší úpravy v organizaci i obsazení rozkladových komisí Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uskutečnil s účinností od 14. února 2022 drobné změny v organizaci a personálním obsazení rozkladových komisí

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz