Předseda Mlsna plní své sliby – jmenoval nové rozkladové komise a zrychluje rozhodování

3. 2. 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jmenoval v minulém týdnu nové rozkladové komise. Členové rozkladových komisí byli jmenováni na základě transparentních a předem známých kritériím, a to z kandidátů, které předsedovi ÚOHS navrhlo téměř 30 subjektů z oblasti veřejné správy, akademické sféry i profesních i nevládních organizací.

Jsem rád, že se podařilo pro každou oblast sestavit tým těch nejlepších odborníků. Věřím, že významně přispějí k vyšší kvalitě rozhodování Úřadu,“ uvedl k sestavení nových komisí předseda Mlsna.

Činnost i složení rozkladových komisí předsedy ÚOHS byly v minulosti terčem časté kritiky. Jedním z hlavních bodů koncepce a prvních cílů nového předsedy Úřadu Petra Mlsny proto byl transparentní výběr a jmenování nových členů těchto poradních orgánů. Již v polovině prosince 2020 bylo za účelem nominace nových členů rozkladové komise osloveno cca 30 subjektů, které se zabývají mimo jiné oblastí práva veřejných zakázek a soutěžním právem. Mezi nimi byly instituce z akademické sféry (právnické a ekonomické fakulty a také univerzity), orgány státní správy, nevládní a protikorupční organizace (Transparency International, Oživení, Rekonstrukce státu), Česká advokátní komora a další sdružení a spolky (Sdružení místních samospráv, Hospodářská komora, Asociace pro veřejné zakázky aj.). V polovině ledna 2021 předseda Úřadu obdržel celkem 105 nominací, přičemž někteří odborníci byli nominováni duplicitně. Koncem ledna 2021 pak předseda Úřadu jmenoval členy rozkladových komisí primárně na základě obdržených nominací. Jmenováno bylo celkem 5 rozkladových komisí, z toho 3 pro oblast veřejných zakázek, jedna pro hospodářskou soutěž a jedna pro veřejnou podporu, významnou tržní sílu a přístup k informacím. Složení komisí doznalo oproti minulosti poměrně velkých změn, je v nich nyní cca 50 % nových členů.

Členové rozkladových komisí nyní musí splňovat vysoké kvalifikační a profesní požadavky - konkrétně ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní věda nebo ekonomického či technického směru – magisterského typu, 10 let praxe v oboru, jemuž se daný kandidát věnuje, a minimálně 5 let praxe v oblasti relevantní pro činnost příslušné komise.

Předseda ÚOHS již také realizoval některá opatření, která povedou k celkovému zrychlení rozhodování. Rozkladové komise se budou scházet ve 14denních intervalech, aby byly rozklady projednávány co nejrychleji a následně také co nejrychleji zpracovány. (Průměrná lhůta za prosinec 2020 a leden 2021 činí 44 dní.) K rychlejšímu projednání věcí má také přispět zkrácené předávání spisů mezi prvním a druhým stupněm.

 

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 • Mgr. Aleš Drbal – předseda
 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
 • Mgr. Petr Běhan, Ph.D.
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
 • JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
 • JUDr. Martin Klimpl
 • doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
 • Mgr. Věra Ondračková
 • doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
 • doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
 • JUDr. Vilém Podešva, LL. M.
 • JUDr. Kristina Škampová
 • Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.  

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V BRNĚ I

 • Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 • Mgr. Ivona Mottlová
 • Mgr. Daniel Jirásko
 • JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Brož
 • JUDr. Ľubomír Focko
 • Mgr. Tomáš Machurek
 • JUDr. Petr Poledník
 • Mgr. Marcela Káňová
 • Ing. Martin Fassmann
 • Mgr. Markéta Adámková
 • Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D.
 • Mgr. Pavlína Trhalová

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V BRNĚ II

 • Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 • Mgr. Romana Derková
 • Mgr. Pavel Král
 • doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
 • Mgr. Lukáš Trojan
 • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 • Ing. Martin Vyklický
 • Mgr. Pavel Herman
 • Mgr. Lenka Knopová
 • JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Miroslav Cák
 • JUDr. Marek Jakubík
 • Mgr. Martin Kramář, LL.M.

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST DOHLEDU NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PRAZE

 • Mgr. Iveta Pospíšilíková – předsedkyně
 • Mgr. Jan Sixta
 • JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
 • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
 • Mgr. Adéla Havlová, LL. M.
 • JUDr. Jaromír Bláha
 • JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler
 • Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
 • Mgr. Jan Hrazdira
 • doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
 • JUDr. Martin Kakrda
 • Mgr. Ondřej Zmeškal
 • Mgr. Jakub Joska

ROZKLADOVÁ KOMISE PRO OBLAST PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VEŘEJNÉ PODPORY A VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLY

 • Mgr. Aleš Drbal – předseda
 • Mgr. Robin Bláha
 • Mgr. Michael Brázda
 • Mgr. Ivana Halamová Dobíšková
 • JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Koberna, CSc.
 • doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
 • JUDr. Ing. Jiří Nováček

Tiskové oddělení ÚOHS
21/019

 

4. května 2021 / Úřad bude moci udělovat medaile za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské...

26. dubna 2021 / ÚOHS uzavřel memorandum o spolupráci s Masarykovou univerzitou Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a rektor Masarykovy univerzity v Brně Martin Bareš uzavřeli dne 26. dubna 2021 memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí...

15. dubna 2021 / Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz