Nový předseda Petr Mlsna: navrátím Úřadu důvěryhodnost

4. 12. 2020
Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na tiskové konferenci v Brně představil svou koncepci a plány na fungování ÚOHS pod jeho vedením. Vůbec poprvé v historii byl nový předseda vládou navržen na základě výsledků výběrového řízení, své funkce se ujal po jmenování prezidentem republiky 2. prosince 2020.

Hlavním a bezprostředním cílem Petra Mlsny je navrátit Úřadu kredibilitu a obnovit důvěru veřejnosti v objektivitu a nezávislost jeho rozhodování. „Dosáhnout toho chci v prvé řadě obnovením vnější komunikace Úřadu s médii, s odbornou veřejností, s protikorupčními organizacemi, aby se Úřad stal skutečně otevřenou institucí a vnější komunikace napomáhala tomu, aby byla vysvětlována rozhodnutí, jež Úřad vydává, a také plány, které Úřad bude do budoucna mít. Nejméně jednou měsíčně budeme také pořádat tiskové konference,“ vylíčil Petr Mlsna své plány a přislíbil, že Úřad ještě dnes vydá tři tiskové zprávy k důležitým rozhodnutím vydaným v průběhu letošního roku, která nebyla v předchozím období prezentována (odkazy na tyto tiskové zprávy naleznete v závěru této tiskové zprávy).

Narušenou autoritu Úřadu by měla dále napravit zásadní rekonstrukce rozkladových komisí, které předsedovi Úřadu doporučují, jak by měl rozhodnout o rozkladech podávaných proti prvostupňovým rozhodnutím. Petr Mlsna hodlá oslovit právnické a ekonomické fakulty univerzit, orgány státní správy, profesní komory či nevládní organizace, aby navrhly kandidáty na členy rozkladových komisí, kteří budou splňovat stanovená profesní kritéria a praxi. Způsob výběru kandidátů tak bude výrazně transparentnější a nebude záviset výhradně na předsedovi ÚOHS.

Nový předseda již začal intenzivně komunikovat o návrhu na reformu ÚOHS, resp. zřízení samostatného Úřadu pro veřejné zadávání, když se setkal s nevládními organizacemi a včera proběhlo jednání pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR. Petr Mlsna vyzdvihl konstruktivní charakter těchto jednání, avšak sdělil rovněž několik výhrad k uvedenému návrhu. „Prozatímním závěrem je, že je nutno dopracovat ekonomickou analýzu. Je nutno vyhodnotit, kolik by vlastně stálo založení nového úřadu a zda by se jednalo o výhodnější řešení než stávající model, nebo zda je vhodnější stávající model zachovat a přijmout některá parciální řešení,“ upřesnil předseda Mlsna. Mezi zmíněné úpravy dosavadního systému by mohlo patřit například zavedení apelačního systému, kdy by předseda Úřadu vždy ve věci rozhodl finálně a správní řízení by se pak již nevracelo zpět k nižší instanci.

V oblasti hospodářské soutěže se nový předseda chce soustředit na detekci kartelových dohod mezi uchazeči o veřejné zakázky. Hodlá rovněž navázat úzkou spolupráci se soutěžními úřady v sousedních státech a inspirovat se například postupy německého Bundeskartellamtu.

V závěru tiskové konference Petr Mlsna vyzdvihl činnost v oblasti veřejné podpory, kde Úřad spolupracuje na notifikacích podpůrných programů, jejichž prostřednictvím se dostávají dotace a jiné formy pomoci k českým podnikům postiženým dopady koronavirové pandemie.

 

Tisková zpráva ke kartelové dohodě mezi uchazeči o IT zakázku v Přerově – pokuty ve výši  118 000 000 Kč

 

Tisková zpráva k pokutám za protisoutěžní dohody o zákazu exportu hnědého uhlí – pokuty ve výši 25 000 000 Kč

 

Tisková zpráva k pokutě za zneužití významné tržní síly řetězcem Hruška – pokuta 32 000 000 Kč

 

 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/114

4. května 2021 / Úřad bude moci udělovat medaile za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek Vláda České republiky včera schválila nařízení, na jehož základě bude moci předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže udělovat medaile za mimořádný přínos v oblasti hospodářské...

26. dubna 2021 / ÚOHS uzavřel memorandum o spolupráci s Masarykovou univerzitou Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a rektor Masarykovy univerzity v Brně Martin Bareš uzavřeli dne 26. dubna 2021 memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí...

15. dubna 2021 / Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu shrnující jeho významné aktivity v roce 2020 a nastiňující agendu v roce 2021, v němž Úřad slaví 30. výročí svého založení

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz