Nový předseda Petr Mlsna: navrátím Úřadu důvěryhodnost

4. 12. 2020
Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na tiskové konferenci v Brně představil svou koncepci a plány na fungování ÚOHS pod jeho vedením. Vůbec poprvé v historii byl nový předseda vládou navržen na základě výsledků výběrového řízení, své funkce se ujal po jmenování prezidentem republiky 2. prosince 2020.

Hlavním a bezprostředním cílem Petra Mlsny je navrátit Úřadu kredibilitu a obnovit důvěru veřejnosti v objektivitu a nezávislost jeho rozhodování. „Dosáhnout toho chci v prvé řadě obnovením vnější komunikace Úřadu s médii, s odbornou veřejností, s protikorupčními organizacemi, aby se Úřad stal skutečně otevřenou institucí a vnější komunikace napomáhala tomu, aby byla vysvětlována rozhodnutí, jež Úřad vydává, a také plány, které Úřad bude do budoucna mít. Nejméně jednou měsíčně budeme také pořádat tiskové konference,“ vylíčil Petr Mlsna své plány a přislíbil, že Úřad ještě dnes vydá tři tiskové zprávy k důležitým rozhodnutím vydaným v průběhu letošního roku, která nebyla v předchozím období prezentována (odkazy na tyto tiskové zprávy naleznete v závěru této tiskové zprávy).

Narušenou autoritu Úřadu by měla dále napravit zásadní rekonstrukce rozkladových komisí, které předsedovi Úřadu doporučují, jak by měl rozhodnout o rozkladech podávaných proti prvostupňovým rozhodnutím. Petr Mlsna hodlá oslovit právnické a ekonomické fakulty univerzit, orgány státní správy, profesní komory či nevládní organizace, aby navrhly kandidáty na členy rozkladových komisí, kteří budou splňovat stanovená profesní kritéria a praxi. Způsob výběru kandidátů tak bude výrazně transparentnější a nebude záviset výhradně na předsedovi ÚOHS.

Nový předseda již začal intenzivně komunikovat o návrhu na reformu ÚOHS, resp. zřízení samostatného Úřadu pro veřejné zadávání, když se setkal s nevládními organizacemi a včera proběhlo jednání pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR. Petr Mlsna vyzdvihl konstruktivní charakter těchto jednání, avšak sdělil rovněž několik výhrad k uvedenému návrhu. „Prozatímním závěrem je, že je nutno dopracovat ekonomickou analýzu. Je nutno vyhodnotit, kolik by vlastně stálo založení nového úřadu a zda by se jednalo o výhodnější řešení než stávající model, nebo zda je vhodnější stávající model zachovat a přijmout některá parciální řešení,“ upřesnil předseda Mlsna. Mezi zmíněné úpravy dosavadního systému by mohlo patřit například zavedení apelačního systému, kdy by předseda Úřadu vždy ve věci rozhodl finálně a správní řízení by se pak již nevracelo zpět k nižší instanci.

V oblasti hospodářské soutěže se nový předseda chce soustředit na detekci kartelových dohod mezi uchazeči o veřejné zakázky. Hodlá rovněž navázat úzkou spolupráci se soutěžními úřady v sousedních státech a inspirovat se například postupy německého Bundeskartellamtu.

V závěru tiskové konference Petr Mlsna vyzdvihl činnost v oblasti veřejné podpory, kde Úřad spolupracuje na notifikacích podpůrných programů, jejichž prostřednictvím se dostávají dotace a jiné formy pomoci k českým podnikům postiženým dopady koronavirové pandemie.

 

Tisková zpráva ke kartelové dohodě mezi uchazeči o IT zakázku v Přerově – pokuty ve výši  118 000 000 Kč

 

Tisková zpráva k pokutám za protisoutěžní dohody o zákazu exportu hnědého uhlí – pokuty ve výši 25 000 000 Kč

 

Tisková zpráva k pokutě za zneužití významné tržní síly řetězcem Hruška – pokuta 32 000 000 Kč

 

 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/114

4. února 2021 / Předseda Mlsna bilancuje dva měsíce v čele ÚOHS: pokuty přes 175 milionů korun, nové rozkladové komise a zrychlení rozhodování Nový předseda ÚOHS Petr Mlsna nastoupil do funkce 2. prosince minulého roku. Od té doby již Úřad pod jeho vedením vydal desítky rozhodnutí, jmenovány byly nové rozkladové komise, došlo...

3. února 2021 / Předseda Mlsna plní své sliby – jmenoval nové rozkladové komise a zrychluje rozhodování Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna jmenoval v minulém týdnu nové rozkladové komise. Členové rozkladových komisí byli jmenováni na základě transparentních a...

4. prosince 2020 / Řetězec Hruška si vynucoval vracení peněz, hrozí mu vysoká pokuta Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím obchodnímu řetězci HRUŠKA, spol. s r. o., za zneužití významné tržní síly pokutu ve výši 32 326 000...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz