Ústavní soud z velké části zamítl návrh na zrušení zákona o významné tržní síle

28. 4. 2020
Ústavní soud dnes svým nálezem Pl. ÚS 30/16 z větší části zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušena byla pouze část § 3a písm. a) tohoto zákona, který obsahuje ustanovení o tom, že výše veškerých peněžních plnění dodavatele nesmí překročit 3 % z ročních tržeb dodavatele za poslední ukončené účetní období v délce 12 měsíců za potraviny dodané jednotlivému odběrateli v roce, ve kterém došlo k finančnímu plnění.

Ústavní soud konstatoval, že vymezení zákazu zneužití tržní síly za použití obratového kritéria ve výši 5 miliard korun je v souladu s požadavky určitosti a předvídatelnosti zákona podle čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky. Současně soud shledal, že účel zákona, tedy odstranění některých praktik používaných obchodními řetězci vůči dodavatelům, kteří jsou ve slabším postavení, je legitimním důvodem pro omezení práva na podnikání podle čl. 26 odst. 1 Listiny.

V souladu s ústavním pořádkem je též zvolené obratové kritérium ve výši 5 miliard korun, neboť podle Ústavního soudu představuje jednoznačný a předvídatelný způsob určení odběratele disponujícího významnou tržní silou. Přezkumem ústavnosti prošla rovněž výše pokut, které je za porušení zákona možno uložit, či oprávnění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže provádět sektorová šetření a některé vyšetřovací pravomoci ÚOHS.

Výhrady měl Ústavní soud pouze vůči části výše zmíněného § 3a písm. a), který dle nálezu nutí strany dodavatelsko-odběratelského vztahu k sjednání ohraničení výše veškerého peněžního plnění dodavatele za související služby odběratele pevnou částkou, jejíž maximální výši je předem nepředvídatelná, a ustanovení je proto v rozporu s právem na podnikání. Na probíhající správní řízení ÚOHS nebude mít zrušení ustanovení o 3% hranici plateb výrazné dopady.

Nález Pl. ÚS 30/16

Tiskové oddělení ÚOHS
20/038

28. května 2020 / Stanovisko ÚOHS k aplikaci zákona o významné tržní síle po zásahu Ústavního soudu Ústavní soud svým nálezem ze dne 7. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 30/16, vyhlášeným ve Sbírce zákonů dne 27. května 2020 pod č. 254/2020 rozhodl o zrušení části § 3a zákona č. 395/2009...

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

13. května 2020 / Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2019

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz