Na letošní Svatomartinské konferenci se bude mimo jiné hovořit o kolektivních žalobách a sdružování soutěžitelů

20. 8. 2019
Jak odborná i laická veřejnost všeobecně očekává, pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i v letošním roce v pořadí již třináctou výroční Svatomartinskou konferenci. I tentokrát se bude konat v brněnském sídle Úřadu, a to ve dnech 13. a 14. listopadu 2019.

Konference bude zahájena tradičním panelem, který bude věnován aktuálním trendům a otázkám, jež mají vliv na utváření a rozvoj soutěžního práva nejen v České republice, ale i dalších státech EU. Mezi přednášejícími budou také zástupci zahraničních soutěžních úřadů.

Jako další bude následovat panel týkající se civilních sporů z porušení práva hospodářské soutěže a významu kolektivních žalob pro uplatnění škodních nároků poškozených. Do programu je dále zařazeno téma, které se věnuje otázce hledání bezpečných mezí při sdružování soutěžitelů pro účely společné účasti ve veřejných zakázkách. Následující z panelů se bude týkat problematiky spojené s potíráním vertikálních omezení a jejich možných efektů a přínosů pro konečného spotřebitele.

Druhý den konference bude věnován přípravě a správní praxi v oblasti významné tržní síly a aktuálního stavu přijetí úprav české legislativy ve vazbě na evropskou směrnici stanovující podmínky boje proti zakázaným obchodním praktikám v Evropské unii. Paralelní workshopy, které budou probíhat rovněž druhý den konference, budou zaměřeny na aktuální témata a procesní novinky v oblasti významné tržní síly, šetřením na místě, proceduru narovnání a otázce soukromoprávního vymáhání.

Letošní ročník Svatomartinská konference bude jistě vhodnou příležitostí k získání informací o nejvýznamnějších událostech a aktuálních trendech v oblasti českého a evropského soutěžního práva, ale i místem pro neformální setkání a diskuzi mezi předními tuzemskými, zahraničními soutěžními experty z veřejné i soukromé sféry.

Dvoudenní konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením. Účastnický poplatek činí 6 500 Kč. Pro studenty, akademickou sféru a státní zaměstnance je poplatek stanoven na 2 500 Kč. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.

Podrobný program konference se jmény jednotlivých přednášejících naleznete v nejbližší době na internetových stránkách Úřadu.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Registrace na konferenci

 

Bližší informace lze získat u Dany Chaloupkové na tel. 542 167 235 nebo na e-mailu: dana.chaloupkova@uohs.cz

Tiskové oddělení ÚOHS
19/079

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

28. května 2020 / Stanovisko ÚOHS k aplikaci zákona o významné tržní síle po zásahu Ústavního soudu Ústavní soud svým nálezem ze dne 7. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 30/16, vyhlášeným ve Sbírce zákonů dne 27. května 2020 pod č. 254/2020 rozhodl o zrušení části § 3a zákona č. 395/2009...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz