Sbírky rozhodnutí

Zde jsou uveřejňována pravomocná rozhodnutí a usnesení ve věcí podle § 272 ZZVZ

 

 

zobrazit pouze nová rozhodnutí

Nalezeno 14533 rozhodnutí.

číslo / věc / účastníci nabytí pr. moci/ instance
číslo jednací: VZ/S104/02-151/3832/02-MO
Kanalizace a ČOV Světlá Hora, okr. Bruntál
  1. Obec Světlá Hora
I. instance
číslo jednací: VZ/S100/02
stavbva - zastřešení zimního stadionu Skuteč
  1. Město Skuteč
I. instance
číslo jednací: VZ/S114/02
více veřejných zakázek, celkem 17
  1. Statutární město Brno, Bytový odbor Magistrátu města Brna
I. instance
číslo jednací: VZ/S128/02-151/ /02-Jak
Dům s pečovatelskou službou Bechyně"
  1. město Bechyně, Náměstí T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně
I. instance
číslo jednací: VZ/S185/99
Splašková kanalizace obce Dobrá - 1. stavba - hlavní řád a domovní přípojky
  1. Obec Dobrá
I. instance
číslo jednací: VZ/S185/01
Veřejná zakázcka na dodavatele uzavřeného odběrového systému
  1. Fakultní nemocnice Brno
I. instance
číslo jednací: S001/99-2/140/Hs
Výběr zhotovitele stavby domova důchodců Mšeno
  1. město Mšeno, Náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno
I. instance
číslo jednací: VZ/S075/01
Odběr kovového odpadu a odpadu neželezných kovů
  1. Dopravní podnik Ostrava a.s.
I. instance
číslo jednací: VZ/S0001/01
Výběr nájemce, investora rekonstrukce a správce nemovitosti č.p. 588, Celetná 29 a pozemku č. par. 593 o výměře 1742 m2, Praha 1, k.ú. Staré Město, která je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
  1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, městká část Praha 2
I. instance
číslo jednací: VZ/S0087/02
Dodávka personálního inform systému pro správní úřady
  1. Úřad pro veřejné informační systémy
I. instance

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz