číslo jednací: 2R032,035/06

Instance II.
Věc Rámcové smlouvy na dodávky komplexních lesních činností, smlouvy na provádění pěstebních činností a smlouvy na provádění těžebních činností
Účastníci
  1. Lesy České republiky, s.p.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. b) - zamítnuto
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2006
Související rozhodnutí 2R 017/06-Šp
VZ/S227/05-151/5990/05-MO
2R 019/06-Šp
2R032,035/06
2R048/06
R171-3/2007/VZ-12887/2011/310/
S227/2005/VZ-707/2013/511/MOn
2R046/06
Dokumenty file icon dokument ke stažení 83 KB

Č. j.: 2R 032/06, 035/06 - Hr V Brně dne 27. června 2006

Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 29.3.2006 společnostmi Lesní společnost Hradec Králové, a. s., IČ: 26087588, se sídlem Havlíčkova 580, 517 24 Borohrádek, Forest Česká Lípa, a. s., IČ: 26062143, se sídlem Děčínská 204, 470 01 Česká Lípa, Forest Svitavy, a. s., IČ: 26060736, se sídlem Pražská 920/69, 568 02 Svitavy, Jihočeské lesy České Budějovice, a. s., IČ: 47239263, se sídlem Zahradní čtvrť 385, 373 33 Nové Hrady, Lesní společnost Jihlava, a. s., IČ: 26060728, se sídlem Pacovská 3172, 586 04 Jihlava, Lesy Český Rudolec, a. s., IČ: 26060744, se sídlem Český Rudolec 41, 378 83, Lesy Tábor, a. s., IČ: 26060701, se sídlem Strkov 1, 391 11 Planá nad Lužnicí a Lesy Vyšší Brod, a. s., IČ: 26060680, se sídlem Míru 302, 382 73 Vyšší Brod, všechny právně zast. na základě plných mocí ze dne 27.3.2006 advokátem Mgr. Janem Petříkem, se sídlem AK Brzobohatý Brož & Honsa, v. o. s., se sídlem Klientská 1207/10, 110 00 Praha 1,

a o rozkladu podaném dne 6.4.2006 společnostmi Opavská lesní a. s., IČ: 45193177, se sídlem Krajánkova 11/2390, 140 00 Praha 4, AGROFOREST a. s., IČ: 60792906, se sídlem Nová Pláň 26, 792 01 Bruntál, Lesy Beskydy a. s., IČ: 26797674, se sídlem Žižkova 965, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Lesostavby Frýdek-Místek a. s., IČ: 45193118, se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, České lesy, a. s., IČ: 25197401, se sídlem Lesní 691, 788 15 Velké Losiny, Desná a. s., IČ: 45193002, se sídlem Maršíkovská 563, 378 83 Český Rudolec, Lesní společnost Plasy, a. s., IČ: 45351953, se sídlem Lipová 8, 331 11 Plzeň - sever, Agrowald Rožmberk s. r. o., IČ: 26067200, se sídlem Přízeř 31, 382 18 Rožmberk nad Vltavou, všechny právně zast. na základě plné moci ze dne 29.3.2006 advokátem JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., se sídlem AK Gleiss Lutz v. o. s., Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2,

oba podané proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 27.1.2006 č. j. VZ/S227/05-151/5990/05-MO, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Lesů České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, učiněných při zadávání veřejné zakázky "Uzavření rámcové smlouvy na dodávky komplexních lesnických činností, Smlouvy na provádění pěstebních činností a Smlouvy na provádění těžebních činností v rámci jedné smluvní jednotky" vyhlášením výběrového řízení na internetových stránkách zadavatele dne 24.6.2006, jsem podle ustanovení § 60 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozklady ze dne 29.3.2006 a ze dne 6.4.2006 proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. VZ/S227/05-151/5990/05-MO ze dne 27.1.2006 jako nepřípustné

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í


I. Napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal dne 27.1.2006 rozhodnutí č. j. VZ/S227/05-151/5990/05-MO, kterým konstatoval, že Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, (dále jen "zadavatel"), nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb. (dále jen "zákon"), když na realizaci veřejné zakázky "Uzavření rámcové smlouvy na dodávky komplexních lesnických činností, Smlouvy na provádění pěstebních činností a Smlouvy na provádění těžebních činností v rámci jedné smluvní jednotky" uzavřel smlouvy, aniž by provedl zadávací řízení podle zákona. Uvedené rozhodnutí bylo doručeno právnickým osobám, které Úřad označil jako účastníky správního řízení, a to zadavateli a společnosti CE WOOD, a. s., IČ: 60745479, se sídlem Zlínské Paseky 3662, 760 01 Zlín, právně zast. na základě plné moci ze dne 20.10.2005 advokátem Mgr. Radkem Pokorným, se sídlem AK Karoliny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 (dále jen "navrhovatel").

2. Zadavatel i navrhovatel podali proti uvedenému rozhodnutí Úřadu rozklady, které byly rozhodnutími předsedy Úřadu č. j. 2R 017/06 - Šp a 2R 019/06 - Šp ze dne 13.4.2006 zamítnuty. Napadené rozhodnutí tak nabylo právní moci dne 18.4.2006.

II. Rozklady

Rozklad ze dne 29.3.2006

3. Dne 29.3.2006 podaly proti rozhodnutí Úřadu ze dne 27.1.2006 č. j. VZ/S227/05-151/5990/05-MO rozklad společnosti Lesní společnost Hradec Králové, a. s., IČ: 26087588, se sídlem Havlíčkova 580, 517 24 Borohrádek, Forest Česká Lípa, a. s., IČ: 26062143, se sídlem Děčínská 204, 470 01 Česká Lípa, Forest Svitavy, a. s., IČ: 26060736, se sídlem Pražská 920/69, 568 02 Svitavy, Jihočeské lesy České Budějovice, a. s., IČ: 47239263, se sídlem Zahradní čtvrť 385, 373 33 Nové Hrady, Lesní společnost Jihlava, a. s., IČ: 26060728, se sídlem Pacovská 3172, 586 04 Jihlava, Lesy Český Rudolec, a. s., IČ: 26060744, se sídlem Český Rudolec 41, 378 83, Lesy Tábor, a. s., IČ: 26060701, se sídlem Strkov 1, 391 11 Planá nad Lužnicí a Lesy Vyšší Brod, a. s., IČ: 26060680, se sídlem Míru 302, 382 73 Vyšší Brod, všechny právně zast. na základě plných mocí ze dne 27.3.2006 advokátem Mgr. Janem Petříkem, se sídlem AK Brzobohatý Brož & Honsa, v. o. s., se sídlem Klientská 1207/10, 110 00 Praha 1 (dále jen "společnosti"). Rozklad je rovněž označen jako žádost o doručení napadeného rozhodnutí společnostem.

Rozklad ze dne 6.4.2006

4. Dne 6.4.2006 podaly proti rozhodnutí Úřadu ze dne 27.1.2006 č. j. VZ/S227/05-151/5990/05-MO rozklad společnosti Opavská lesní a. s., IČ: 45193177, se sídlem Krajánkova 11/2390, 140 00 Praha 4, AGROFOREST a. s., IČ: 60792906, se sídlem Nová Pláň 26, 792 01 Bruntál, Lesy Beskydy a. s., IČ: 26797674, se sídlem Žižkova 965, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Lesostavby Frýdek-Místek a. s., IČ: 45193118, se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, České lesy, a. s., IČ: 25197401, se sídlem Lesní 691, 788 15 Velké Losiny, Desná a. s., IČ: 45193002, se sídlem Maršíkovská 563, 378 83 Český Rudolec, Lesní společnost Plasy, a. s., IČ: 45351953, se sídlem Lipová 8, 331 11 Plzeň - sever, Agrowald Rožmberk s. r. o., IČ: 26067200, se sídlem Přízeř 31, 382 18 Rožmberk nad Vltavou, všechny právně zast. na základě plné moci ze dne 29.3.2006 advokátem JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., se sídlem AK Gleiss Lutz v. o. s., Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2 (dále rovněž jen "společnosti"). Rozklad je také označen jako žádost o doručení napadeného rozhodnutí společnostem

Námitky rozkladů

5. Společnosti svůj požadavek na doručení napadeného rozhodnutí a rovněž podaný rozklad odůvodňují tím, že jakožto subjekty, se kterými zadavatel na základě šetřených výběrových řízení uzavřel pro určité smluvní územní jednotky Rámcové smlouvy na dodávky komplexních lesnických činností, Smlouvy na provádění pěstebních činností a Smlouvy na provádění těžebních činností, mají postavení účastníků probíhajícího správního řízení. V této souvislosti společnosti odkazují na ustanovení § 99 zákona poslední věta, podle kterého je v řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky podle ustanovení § 65 zákona účastníkem tohoto řízení též uchazeč, kterému byla zakázka přidělena. Účastníky vedeného správního řízení se společnosti cítí být i podle § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), když uvádějí, že vedeným správním řízením mohou být přímo dotčena jejich práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti, a to zejména z toho důvodu, že pokud Úřad pravomocně rozhodne, že Lesy ČR s. p. jsou zadavatelem ve smyslu zákona a měly povinnost postupovat při zadání veřejné zakázky podle zákona, a tedy uzavřené smlouvy se společnostmi jsou z tohoto důvodu neplatné, pak budou práva a povinnosti společností zcela zřejmě rozhodnutím Úřadu přímo dotčeny.

6. V souvislosti s výše uvedeným pak společnosti namítají procesní vady napadeného rozhodnutí, spočívající v tom, že účastníkem šetřeného správního řízení nejsou všechny subjekty, kterým procesní postavení na základě zákona a správního řádu náleží. Úřad rovněž dle názoru společností nezjistil správně a úplně skutkový stav, neboť společnosti neměly možnost se k předmětu řízení vyjádřit, navrhovat důkazy a objasnit skutečný stav věci. Společnosti se stručně vyjadřují rovněž k meritu projednávané věci a vyhrazují si právo svůj rozklad doplnit po seznámení se s obsahem napadeného rozhodnutí.

III. Řízení o rozkladech

7. Po projednání rozkladů a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení procesního postupu Úřadu jsem s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru.

8. Rozklady podané společnostmi dne 29.3.2006 a dne 6.4.2006 proti rozhodnutí Úřadu č. j. VZ/S227/05-151/5990/05-MO ze dne 27.1.2006 jsou nepřípustné z důvodu nedostatečné aktivní legitimace společností k jejich podání, a proto jsem je zamítl. Současně jsem neshledal důvody pro změnu napadeného rozhodnutí v rámci mimořádných opravných prostředků.

IV. Odůvodnění rozhodnutí předsedy Úřadu

Stanovení okruhu účastníků správního řízení

9. Okruh účastníků správního řízení, vedeného Úřadem v rámci výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, upravuje ustanovení § 99 zákona, přičemž tato úprava je od obecné úpravy účastenství obsažené v § 14 správního řádu odlišná. Vzhledem k tomu, že na úpravu obsaženou v zákoně je nutno pohlížet jako na lex specialis, řídí se právní otázka účastenství v řízení před Úřadem ustanovením zákona a subsidiární použití obecné úpravy správního řádu je v této souvislosti vyloučeno, neboť ustanovení správního řádu se použije pouze tehdy, pokud zákon nestanoví jinak. Nelze proto s odvoláním na § 14 správního řádu dovozovat, že účastníkem správního řízení může být i osoba, jejíž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny.

10. Podle § 99 zákona je tedy účastníkem správního řízení vždy zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel. Je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky podle § 65 zákona, pak je účastníkem řízení též uchazeč, kterému byla zakázka přidělena. Zákon tímto jako obligatorního účastníka správního řízení stanovuje zadavatele a pro vznik účastenství ostatních subjektů předpokládá existenci konkrétních skutečností, které jsou pro vznik účastenství nezbytné. V případě navrhovatele je touto skutečností podání návrhu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona. V případě účastníků podle věty druhé § 99 zákona je touto nezbytnou skutečností fakt, že předmětem správního řízení je přezkoumání rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky podle § 65 zákona. V takovém případě je účastníkem správního řízení subjekt (uchazeč), kterému byla takto veřejná zakázka přidělena. Pro vznik účastenství této osoby je proto nezbytné, aby zadavatel učinil právní úkon ve smyslu § 65 zákona, tedy aby v otevřeném řízení nebo v užším řízení přidělil veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nebo který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

11. Jak Úřad zjistil v rámci vedeného správního řízení, zadavatel při zadání předmětné veřejné zakázky postupoval zcela mimo zákon. Zadavatel tedy nečinil žádné úkony, které mu zákon předepisuje při zadání veřejné zakázky, a tedy ani nepřidělil veřejnou zakázku podle § 65 zákona. Zjevně tedy nebyla splněna obligatorní podmínka vzniku účastenství subjektů realizujících předmět plnění veřejné zakázky. Úřad tedy postupoval správně a v souladu se zákonem, když společnosti neoznačil v předmětném správním řízení za účastníky tohoto řízení podle § 99 zákona in fine, byť zadavatel s těmito subjekty uzavřel smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

12. Vzhledem k tomu, že zadavatel při zadání veřejné zakázky vůbec nepostupoval podle zákona (nezvolil některý ze zákonem předpokládaných způsobů zadání veřejné zakázky, neoznámil zadávací řízení zákonem předepsaným způsobem, a podobně), nelze zpětně dovozovat, že některé jeho dílčí úkony jsou úkony podle zákona (přestože nesou některé jejich znaky) a dovozovat z této myšlenkové konstrukce následné právní účinky, jako například vznik účastenství ve správním řízení, když tyto právní účinky přiznává zákon pouze úkonům, které byly učiněny podle zákona.

Nepřípustnost rozkladů

13. Vzhledem k výše uvedenému, když společnosti nejsou účastníky správního řízení, je nutno jimi podané rozklady proti rozhodnutí Úřadu, vydanému v rámci tohoto správního řízení, považovat za nepřípustné ve smyslu § 60 správního řádu, a to pro nedostatek aktivní legitimace společností takové rozklady podat. Předmětné rozklady jsem proto zamítl ve smyslu § 60 správního řádu in fine.

14. V této souvislosti jsem zkoumal, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí Úřadu v rámci mimořádných opravných prostředků, přičemž jsem takové předpoklady neshledal. Požadavek společností na přiznání postavení účastníků v předmětném správním řízení není oprávněný, jak bylo doloženo výše, a proto i jejich námitky ohledně nezákonnosti a procesních vad vedeného správního řízení, které měly souviset právě s nepřiznáním statutu účastníků, jsou bezpředmětné.

V. Závěr

15. Dne 1.1.2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, podle jehož § 183 se zrušuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Podle § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. se řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, dokončí podle dosavadních předpisů. Z tohoto důvodu je třeba řízení o rozkladech dokončit podle dosavadní právní úpravy správního řízení.

16. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že podané rozklady jsou nepřípustné, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Martin Pecina, MBA

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

1. Mgr. Jan Petřík, se sídlem AK Brzobohatý Brož & Honsa, Klientská 1207/10, 110 00 Praha 1,

2. JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., se sídlem AK Gleiss Lutz v. o. s., Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2,

3. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en