číslo jednací: S166/01-151/3700/01-MO

zrušeno na základě rozhodnutí soudu

Instance I.
Věc Více veřejných zakázek
Účastníci
 1. Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 62 odst. 1 - pokuta
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 11. 2. 2005
Související rozhodnutí 2R42/01-Hr
S166/01-151/3700/01-MO
Dokumenty file icon dokument ke stažení 143 KB

Rozsudkem Krajského soudu v Brně č. j. 31 Ca 32/2005 ze dne 27. 9. 2006 bylo zrušeno druhostupňové rozhodnutí ÚOHS č. j. 2R 42/01/04-Hr, kterým bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí ÚOHS č. j. S 166/01-151/3700/01-MO. Rozhodnutí č. j. S 166/01-151/3700/01-MO ze dne 13. 9. 2001 tedy není pravomocné.

Č.j.: S 166/01-151/3700/01-MO

V Brně dne 13. září 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele - statutárního města Brna, městské části Brno - střed, Dominikánská 2, PSČ 601 69 Brno, zastoupené Josefem Kameníčkem, starostou - učiněných v průběhu zadávání veřejných zakázek:

 1. "zajištění čistoty a zimní údržby komunikací a údržby ploch silniční vegetace" zadané nedatovanou výzvou deseti zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.,

 1. "rekonstrukce obytného domu na ul. Milady Horákové 40" zadané výzvou ze dne 22. 10. 1999 více zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.,

 1. "rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI ZŠ Husova - budova Rašínova" zadané výzvou ze dne 4. 5. 2000 pěti zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.,

 1. "rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI v ZŠ Antonínská 3 - budova Veveří č. 26 - 28" zadané výzvou ze dne 4. 5. 2000 více zájemcům k podání nabídky podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.,

 1. "Křídlovická 54 - 66, oprava balkonů a zateplení objektu" zadané výzvou ze dne 14. 8. 2000 pěti zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb.,

 1. "Křenová 39" zadané výzvou ze dne 3. 1. 2000 sedmi zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb.,

 1. "havarijní stav objektu Cejl - 49" zadané výzvou ze dne 17. 7. 2000 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb.

rozhodl takto:

I. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky "zajištění čistoty a zimní údržby komunikací a údržby ploch silniční vegetace"porušil závažným způsobem:

 • ustanovení § 2g v návaznosti na § 2 písm. g) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., když ve výzvě k podání nabídek ani v zadávací dokumentaci nestanovil požadavek na zpracování nabídkové ceny a požadavek na dobu plnění veřejné zakázky,

 • ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) a § 68 odst. 1 posledně cit. zákona, když průběh a výsledek hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, která stanovil ve výzvě, nedoložil písemným záznamem,

 • ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 posledně cit. zákona, neboť při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií.

II. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky "rekonstrukce obytného domu na ul. Milady Horákové 40"porušil závažným způsobem:

 • ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) a § 68 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., když průběh a výsledek hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, která stanovil ve výzvě, nedoložil písemným záznamem,

 • ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 posledně cit. zákona, neboť při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií.

III. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky "rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI ZŠ Husova - budova Rašínova" porušil závažným způsobem:

 • ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) a § 68 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., když průběh a výsledek hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, která stanovil ve výzvě, nedoložil písemným záznamem,

 • ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 posledně cit. zákona, neboť při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií.

IV. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky "rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI v ZŠ Antonínská 3 - budova Veveří č. 26 - 28" porušil závažným způsobem:

 • ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) a § 68 odst. 1 posledně cit. zákona, když průběh a výsledek hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, která stanovil ve výzvě, nedoložil písemným záznamem,

 • ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 posledně cit. zákona, neboť při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií.

V. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky "Křídlovická 54 - 66, oprava balkonů a zateplení objektu" porušil závažným způsobem:

 • ustanovení § 49 odst. 10 v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., když hodnocení nabídek neprovedl podle kritérií stanovených v zadání veřejné zakázky,

 • ustanovení § 6 odst. 2 v návaznosti na § 5 odst. 3 posledně cit. zákona, neboť při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií,

 • ustanovení § 49 odst. 9 v návaznosti na § 2c odst. 1 a 3 a § 2e posledně cit. zákona tím, že nevyloučil z další účasti na veřejné zakázce uchazeče Klimatherm, spol. s r. o, Brno, z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 písm. a) téhož zákona.

VI. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky "Křenová 39"porušil závažným způsobem:

 • ustanovení § 49 odst. 5 v návaznosti na § 2c odst. 2 písm. b) a c) a § 2e zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. tím, že dne 22. 3. 2000 uzavřel smlouvu se sdružením společností IPS BRNO spol. s r. o., Kulkova 10, 615 00 Brno, a IPS a. s., Kubánské nám.11, 101 00 Praha 10, na splnění veřejné zakázky "Křenová 39", i přes to, že uchazeč před uzavřením smlouvy neprokázal kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. d) a f) posledně cit. zákona,

 • ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) a § 68 odst. 1 posledně cit. zákona, když průběh a výsledek hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, která stanovil ve výzvě, nedoložil písemným záznamem,

 • ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 posledně cit. zákona, neboť při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií.

VII. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky "havarijní stav objektu Cejl - 49" porušil závažným způsobem ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., neboť zadal veřejnou zakázku výzvou jednomu zájemci k podání nabídky, aniž by doložil naléhavost potřeby podle tohoto způsobu zadání veřejné zakázky.

Za zjištěná závažná porušení zákona při zadávání výše uvedených veřejných zakázek se statutárnímu městu Brnu, městské části Brno - střed, podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., ukládá pokuta ve výši 300 000,- Kč (tři sta tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízeného u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754 - 24825621/0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol 1660115001.

Odůvodnění

Na základě kontroly provedené pracovníky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") dne 24. 5. 2001 podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, si orgán dohledu vyžádal od zadavatele - statutárního města Brna, městské části Brno - střed, Dominikánská 2, PSČ 601 69 Brno, zastoupené Josefem Kameníčkem, starostou (dále jen "zadavatel") - dokumentace o zadání veřejných zakázek:

 • "zajištění čistoty a zimní údržby komunikací a údržby ploch silniční vegetace",

 • "rekonstrukce obytného domu na ul. Milady Horákové 40",

 • "rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI ZŠ Husova - budova Rašínova",

 • "rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI v ZŠ Antonínská 3 - budova Veveří č. 26 - 28",

 • "Křídlovická 54 - 66, oprava balkonů a zateplení objektu",

 • "Křenová 39",

 • "havarijní stav objektu Cejl - 49".

Po přezkoumání průběhu zadávání veřejných zakázek získal orgán dohledu pochybnosti o správnosti úkonů a postupů zadavatele při jejich zadávání, a proto zahájil správní řízení z vlastního podnětu, jehož účastníkem je zadavatel. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli jako jedinému účastníku správního řízení dopisem č. j. S 166/01-151/3335/01-MO ze dne 14. 8. 2001, v němž zadavatele rovněž seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl mu možnost se k těmto výsledkům vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření.

Zadavatel své stanovisko k oznámenému zahájení správního řízení sdělil dopisem ze dne 31. 8. 2001, jehož obsah týkající se jednotlivých šetřených veřejných zakázek je uveden dále, vždy v příslušné části odůvodnění.

Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti:

ad a) "zajištění čistoty a zimní údržby komunikací a údržby ploch silniční vegetace"

Veřejná zakázka byla zadána nedatovanou výzvou deseti zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon").

Podle § 49 odst. 4 zákona je zadavatel povinen v případě výzvy k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona stanovit pro všechny zájemce o veřejnou zakázku shodné požadavky a uvést kritéria hodnocení jejich nabídek. Při zadávání veřejné zakázky podle citovaného ustanovení zákona musí zadavatel dodržet i obecná ustanovení zákona, uvedená v části první zákona. Podle § 2g odst. 1 zákona je zadávací dokumentací souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou zejména technické podmínky veřejné zakázky určující požadavky na jakost a technické vlastnosti předmětu veřejné zakázky. Podle § 2 písm. g) zákona je nabídkovou cenou cena, kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce.

Zadavatel v bodě I. výzvy "rozsah a navrhovaná četnost údržby komunikací" v odst. 6) uvedl "zimní údržba komunikací dle potřebné četnosti, viz plán zimní údržby", v bodě II. výzvy "rozsah a navrhovaná četnost údržby silniční vegetace" v bodě 5) uvedl "chemické ošetření ploch herbicidy dle požadavků zadavatele" a v bodě III. výzvy "svoz a likvidace odpadů" uvedl "svoz a likvidace odpadů nacházejících se na plochách komunikací a silniční vegetace - sběrná služba - dle potřeby". V bodě IV. výzvy zadavatel požadoval: začátek citace: "Návrh smluvních cen ve vztahu k zadávaným podmínkám uveďte položkově s ohledem na ceny prací a služeb." konec citace. Zadavatel ve výzvě nespecifikoval konkrétně a jednoznačně rozsah služeb a jejich četnost, které požaduje, aby vybraný uchazeč plnil, následkem čehož uchazeči nemohli ve svých nabídkách uvést cenu za splnění celého předmětu veřejné zakázky, ale pouze ceny jednotkové. Zadavatel ve výzvě nestanovil požadavek na zpracování nabídkové ceny, nýbrž pouze na ceny jednotkové. Zadavatel ve výzvě rovněž nespecifikoval dobu plnění předmětu veřejné zakázky.

Orgán dohledu nemůže akceptovat vysvětlení zadavatele obsažené v jeho stanovisku ze dne 31. 8. 2001, že četnosti svozů nelze stanovit u odpadů vznikajících nahodile, ale pouze u pravidelných svozů, jakými jsou např. svozy košů. Zadavatel musí i četnost nepravidelných svozů alespoň přibližně definovat, aby uchazeči mohli podat své nabídky. Je na zadavateli, zda využije při stanovení četnosti nepravidelných svozů zkušenosti z minulých let, svého předpokladu, popř. je stanoví jiným způsobem.

Orgán dohledu nesouhlasí ani s názorem zadavatele, že podle ustanovení zákona platném v době zadávání, nemusela být ve výzvě stanovena doba plnění veřejné zakázky. I když v ustanovení § 49 zákona požadavek na dobu plnění veřejné zakázky není přímo uveden, vztahuje se na zadávání veřejných zakázek podle cit. ustanovení i část první zákona, kde v § 2g je uvedeno, že v zadávací dokumentaci zadavatel uvede souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Stanovení doby plnění veřejné zakázky je obligatorní náležitostí výzvy či zadávací dokumentace. Pokud by tomu tak nebylo, nemusel by ani zadavatel při volbě způsobu zadání veřejné zakázky postupovat dle § 67 zákona.

Zadavatel ve výzvě k podání nabídek uvedl údaje, které nepostačovaly zájemcům o veřejnou zakázku k tomu, aby mohli podat na předmět plnění veřejné zakázky svoji nabídku. Poněvadž nebyl uchazečům známý rozsah veřejné zakázky, nemohli uchazeči ani ve svých nabídkách nabídnout případné množstevní slevy.

Orgán dohledu vyzval dopisem ze dne 5. 9. 2001 zadavatele, aby doložil, jaká výše peněžitého závazku zadavateli vznikla v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky. Zadavatel v příloze svého dopisu ze dne 10. 9. 2001 sdělil, že mu dosud vznikl v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky peněžitý závazek ve výši 3 946 591,80 Kč.

Zadavatel v dokumentaci o zadání veřejné zakázky (dále jen "dokumentace") doložil pouze neověřenou kopii živnostenského listu společnosti JAVA - technické služby, spol. s r. o., Jundrovská 48, Brno, která se umístila na 2. místě, ověřená kopie byla následně doložena v příloze stanoviska zadavatele ze dne 31. 8. 2001.

Zadavatel ve výzvě stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 • technické, materiální a personální vybavení a kvalifikační předpoklady pro provádění prací v požadovaném rozsahu

 • stanovisko příslušného objednatele, pro kterého provádíte podobný charakter prací včetně reference o kvalitě prováděných prací

 • cenová nabídka.

Dokumentace neobsahuje žádné materiály, které by svědčily o tom, že hodnocení nabídek bylo provedeno podle kritérií stanovených ve výzvě v souladu s § 6 zákona, který se použije i při zadání veřejné zakázky výzvou více zájemců podle § 49 zákona. Z doložené dokumentace rovněž není zřejmé, zda a jak zadavatel rozlišil při hodnocení nabídek stupeň významu jednotlivých kritérií (§ 6 odst. 3 zákona). Provedený výběr nejvhodnější nabídky, tedy není transparentní a přezkoumatelný.

K argumentu zadavatele obsaženému v jeho stanovisku ze dne 31. 8. 2001, že při zadávání veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění platném v době zadávání veřejné zakázky, které předchází novele zákona o zadávání veřejných zakázek č. 28/2000 Sb., nemusí zadavatel učinit písemný záznam o hodnocení nabídek, uvádí orgán dohledu, že dle § 68 zákona musí mít veškeré úkony zadavatelů a uchazečů učiněné podle zákona, s výjimkou postupu podle § 49a a § 49b zákona, písemnou formu. Orgán dohledu neakceptuje výše uvedený argument zadavatele i z toho důvodu, že postupem, kdy by zadavatel nemusel učinit písemný záznam o hodnocení nabídek, by byly popřeny základní principy zadávání veřejných zakázek, tj. princip transparentnosti a přezkoumatelnosti orgánem dohledu. Totéž platí ke stejnému argumentu zadavatele uvedenému k veřejným zakázkám pod písmeny b), c), d) a f).

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil ustanovení § 2g v návaznosti na § 2 písm. g) zákona, když ve výzvě k podání nabídek ani v zadávací dokumentaci nestanovil požadavek na zpracování nabídkové ceny a požadavek na dobu plnění veřejné zakázky.

Zadavatel rovněž závažně porušil ustanovení § 49 odst. 4, v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) a § 68 odst. 1 zákona, když průběh a výsledek hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, která stanovil ve výzvě, nedoložil písemným záznamem a ustanovení § 49 odst. 4 zákona v návaznosti na § 6 odst. 3 zákona, neboť při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií.

ad b) "rekonstrukce obytného domu na ul. Milady Horákové 40"

Veřejná zakázka byla zadána výzvou ze dne 22. 10. 1999 více zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona.

Zadavatel v příloze svého stanoviska ze dne 31. 8. 2001 doručil orgánu dohledu doklady o doplnění výzvy zaslané zájemcům o veřejnou zakázku, které obsahují kritéria hodnocení nabídek a stanovení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel ve výzvě stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 • odborná způsobilost a reference uchazeče

 • celková nabídnutá cena včetně DPH

 • záruční podmínky.

Dokumentace neobsahuje žádné materiály, které by svědčily o tom, že hodnocení nabídek bylo provedeno podle kritérií stanovených ve výzvě v souladu s § 6 zákona, který se použije i při zadání veřejné zakázky výzvou více zájemců podle § 49 zákona. Zápis ze zasedání komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1. 12. 1999 obsahuje pouze tabulky s údaji z nabídek jednotlivých uchazečů. Z doložené dokumentace rovněž není zřejmé, zda a jak zadavatel rozlišil při hodnocení nabídek stupeň významu jednotlivých kritérií (§ 6 odst. 3 zákona). Provedený výběr nejvhodnější nabídky, tedy není transparentní a přezkoumatelný.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil ustanovení § 49 odst. 4, v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) a § 68 odst. 1 zákona, když průběh a výsledek hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, která stanovil ve výzvě, nedoložil písemným záznamem (k povinnosti zadavatele viz výše na str. 6).

Zadavatel rovněž závažně porušil ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 zákona, když při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií.

ad c) "rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI ZŠ Husova - budova Rašínova"

Veřejná zakázka byla zadána výzvou ze dne 4. 5. 2000 pěti zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona.

Zadavatel ve výzvě stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 • reference firmy

 • cenové porovnání díla

 • vstřícnost při stanovování platebních podmínek

 • záruční lhůta

 • časová posloupnost realizace.

Dokumentace neobsahuje žádné materiály, které by svědčily o tom, že hodnocení nabídek bylo provedeno podle kritérií stanovených ve výzvě v souladu s § 6 zákona, který se použije i při zadání veřejné zakázky výzvou více zájemců podle § 49 zákona. Dokumentace obsahuje pouze tabulky s údaji z nabídek jednotlivých uchazečů. Z doložené dokumentace rovněž není zřejmé, zda a jak zadavatel rozlišil při hodnocení nabídek stupeň významu jednotlivých kritérií (§ 6 odst. 3 zákona). Provedený výběr nejvhodnější nabídky, tedy není transparentní a přezkoumatelný.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil ustanovení § 49 odst. 4, v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) a § 68 odst. 1 zákona, když průběh a výsledek hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, která stanovil ve výzvě, nedoložil písemným záznamem (k povinnosti zadavatele viz výše na str. 6).

Zadavatel rovněž závažně porušil ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 zákona, když při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií.

ad d) "rekonstrukce sociálního zařízení a výměna rozvodů ZTI v ZŠ Antonínská 3 - budova Veveří č. 26 - 28"

Veřejná zakázka byla zadána výzvou ze dne 4. 5. 2000 více zájemcům k podání nabídky podle § 49 zákona.

Zadavatel doručil orgánu dohledu v příloze svého stanoviska ze dne 31. 8. 2001 neověřenou kopii potvrzení Zdravotnické pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, že uchazeč KROS - stav nemá ke dni vystavení potvrzení splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Na vyžádání orgánu dohledu zadavatel doložil originál uvedeného potvrzení v příloze dopisu ze dne 7. 9. 2001.

Zadavatel ve výzvě stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 • reference firmy

 • cenové porovnání díla

 • vstřícnost při stanovování platebních podmínek

 • záruční lhůta

 • časová posloupnost realizace.

Dokumentace neobsahuje žádné materiály, které by svědčily o tom, že hodnocení nabídek bylo provedeno podle kritérií stanovených ve výzvě v souladu s § 6 zákona, který se použije i při zadání veřejné zakázky výzvou více zájemců podle § 49 zákona. Dokumentace obsahuje pouze tabulky s údaji z nabídek jednotlivých uchazečů. Z doložené dokumentace rovněž není zřejmé, zda a jak zadavatel rozlišil při hodnocení nabídek stupeň významu jednotlivých kritérií (§ 6 odst. 3 zákona). Provedený výběr nejvhodnější nabídky, tedy není transparentní a přezkoumatelný.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil ustanovení § 49 odst. 4, v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) a § 68 odst. 1 zákona, když průběh a výsledek hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, která stanovil ve výzvě, nedoložil písemným záznamem (k povinnosti zadavatele viz výše na str. 6).

Zadavatel rovněž závažně porušil ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 zákona, když při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií.

ad e) "Křídlovická 54 - 66, oprava balkonů a zateplení objektu"

Veřejná zakázka byla zadána výzvou ze dne 14. 8. 2000 pěti zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb.

Zadavatel ve výzvě stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 • reference a odborná způsobilost uchazeče

 • záruční lhůty

 • cena

 • termín realizace.

Dokumentace neobsahuje žádné materiály, které by svědčily o tom, že hodnocení nabídek bylo provedeno podle kritérií stanovených ve výzvě v souladu s § 6 posledně cit. zákona, na který odkazuje § 49 odst. 10 téhož zákona. Zadavatel doložil orgánu dohledu v příloze svého stanoviska ze dne 31. 8. 2001 záznam o posouzení a hodnocení nabídek, ve kterém je pouze slovní hodnocení nabídek. Záznam neobsahuje hodnocení podle jednotlivých kritérií s určením stupně významu, který jednotlivým kritériím stanovil ve výzvě (§ 6 odst. 2 v návaznosti na § 5 odst. 3 posledně cit. zákona). Provedený výběr nejvhodnější nabídky, tedy není transparentní a přezkoumatelný (k tomu dále § 68 odst. 1 téhož zákona) .

Zadavatel v příloze svého stanoviska ze dne 31. 8. 2001 doložil orgánu dohledu neověřenou kopii živnostenského listu uchazeče Klimatherm, spol. s r. o, Vídeňská 103, 619 00 Brno (dále jen "KLIMATHERM"). V tomtéž dopise zadavatel uvádí, že ověřování kopií živnostenských listů a výpisů z obchodního rejstříku není nutné, poněvadž zákon o zadávání veřejných zakázek tuto povinnost uchazečům při podávání nabídek neukládá. Nabídka uchazeče Klimatherm obsahuje neověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku.

Podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč, který má příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno. Dle § 2c odst. 1 posledně cit. zákona uchazeč prokazuje splnění kvalifikačního předpokladu uvedeného v § 2b odst. 1 písm. a) téhož zákona dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku. Dle § 2c odst. 3 doklady opravňující k podnikání mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

Nabídka uchazeče KLIMATHERMneobsahuje doklad (tj. originál nebo ověřenou kopii), že uchazeč má příslušné oprávnění k podnikání podle § 2b odst. 1 písm. a) posledně cit. zákona. Zadavatel měl tedy za povinnost jmenovaného uchazeče z další účasti na veřejné zakázce podle § 49 odst. 9 v návaznosti na § 2c odst. 1 a 3 a § 2e posledně cit. zákona vyloučit, nikoliv jeho nabídku hodnotit. Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že podle § 2a odst. 1 posledně cit. zákona jsou uchazeči povinni prokázat kvalifikační předpoklady (§ 2b posledně cit. zákona) k plnění veřejné zakázky. Z uvedeného vyplývá, že i když zadavatel ve výzvě na ustanovení § 2b odst. 1 písm. a) posledně cit. zákona výslovně neupozornil, bylo povinností uchazečů kvalifikační předpoklady prokázat.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil ustanovení § 49 odst. 10 v návaznosti na § 6 odst. 1 posledně cit. zákona, když hodnocení nabídek neprovedl podle kritérií stanovených v zadání veřejné zakázky a ustanovení § 6 odst. 2 v návaznosti na § 5 odst. 3 téhož zákona, neboť při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií.

Zadavatel rovněž závažně porušil ustanovení § 49 odst. 9 v návaznosti na § 2c odst. 1 a 3 a § 2e posledně cit. zákona tím, že nevyloučil z další účasti na veřejné zakázce uchazeče Klimatherm z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů podle § 2b odst. 1 písm. a) téhož zákona.

ad f) "Křenová 39"

Veřejná zakázka byla výzvou ze dne 3. 1. 2000 sedmi zájemcům k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona.

Podle § 2b odst. 1 písm. d) a f) zákona kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku a který nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dle § 2c odst. 2 písm. b) a c) zákona prokáže uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. d), resp. písm. f) zákona výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než šest měsíců, resp. potvrzením příslušného orgánu ne starším než šest měsíců. Dle § 2c odst. 3 doklady uvedené v § 2c odst. 2 mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

Nabídka sdružení společností IPS BRNO spol. s r. o., Kulkova 10, 615 00 Brno, a IPS a. s., Kubánské nám.11, 101 00 Praha 10 (dále jen "IPS"), se kterým zadavatel uzavřel dne 22. 3. 2000 smlouvu na splnění předmětu veřejné zakázky,neobsahuje příslušné výpisy z Rejstříku trestů a potvrzení příslušných orgánů dle § 2c odst. 2 písm. b), resp. písm. c) zákona (popř. jejich ověřené kopie). Zadavatel doložil v příloze svého stanoviska ze dne 31. 8. 2001 pouze výpis z obchodního rejstříku a ověřenou kopii živnostenského listu vybraného uchazeče. Zadavatel měl tedy jmenovaného uchazeče z další účasti na veřejné zakázce podle § 49 odst. 5 v návaznosti na § 2c odst. 2 písm. b) a c) a § 2e posledně cit. zákona vyloučit, nikoliv s uchazečem uzavřít smlouvu na splnění předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel ve výzvě stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

 • výkaz výměr s položkovým oceněním předmětu nabídky

 • doba plnění

 • záruky za provedení díla

 • návrh smlouvy s uvedením ceny

 • POV

 • reference.

Dokumentace neobsahuje žádné materiály, které by svědčily o tom, že hodnocení nabídek bylo provedeno podle kritérií stanovených ve výzvě v souladu s § 6 zákona, který se použije i při zadání veřejné zakázky výzvou více zájemců podle § 49 zákona (zápis ze zasedání komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13. 3. 2000 obsahuje pouze výsledek hlasování a rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče FRAMA, spol. s r. o., Lužova 26, 613 00 Brno, z důvodu "nesplnění finančního limitu"). Z doložené dokumentace rovněž není zřejmé, zda a jak zadavatel rozlišil při hodnocení nabídek stupeň významu jednotlivých kritérií (§ 6 odst. 3 zákona). Provedený výběr nejvhodnější nabídky, tedy není transparentní a přezkoumatelný.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 2c odst. 2 písm. b) a c) v návaznosti na § 2e zákona tím, že dne 22. 3. 2000 uzavřel smlouvu s uchazečem IPS na splnění veřejné zakázky "Křenová 39", i přes to, že uchazeč před uzavřením smlouvy neprokázal kvalifikační předpoklady podle § 2b odst. 1 písm. d) a f) zákona.

Zadavatel rovněž závažně porušil ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) a § 68 odst. 1 zákona, když průběh a výsledek hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, která stanovil ve výzvě, nedoložil písemným záznamem a ustanovení § 49 odst. 4 v návaznosti na § 6 odst. 3 zákona, když při hodnocení nabídek nerozlišil stupeň významu jednotlivých kritérií (k povinnosti zadavatele viz. výše na str. 6).

ad g) "havarijní stav objektu Cejl - 49"

Veřejná zakázka byla zadána výzvou ze dne 17. 7. 2000 jednomu zájemci k podání nabídky podle § 50 odst. 1 písm a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb.

Zadavatel uzavřel dne 24. 10. 2000 smlouvu se společností KALÁB - stavební firma, spol. s r. o., Cihlářská 19, 602 00 Brno, na plnění předmětu veřejné zakázky v celkové ceně 10 788 975,- Kč vč. DPH. Ke smlouvě byl následně uzavřen dodatek č. 1 ze dne 8. 11. 2000 o zálohové platbě 2 000 000,- Kč a dodatky č. 2 ze dne 3. 12. 2000 a č. 3 ze dne 20. 12. 2000, kterými došlo k cenovému navýšení na 17 148 778,- Kč vč. DPH. Orgán dohledu vyzval zadavatele (č. j. S 166/01-151/3335/01-MO ze dne 14. 8. 2001), aby průkazným způsobem doložil naléhavost potřeby u předmětu plnění specifikovaného v dodatcích smlouvy o dílo pro zadání veřejné zakázky podle § 50 odst. 1 písm. a) posledně cit. zákona. Zadavatel v příloze svého stanoviska ze dne 31. 8. 2001 doložil orgánu dohledu pouze odborný posudek autorizovaného inženýra pro pozemní stavby Ing. Jiřího Adámka ze dne 25. 6. 2000 o stavu objektu, na který byla předmětná veřejná zakázka zadána. Výše uvedený doklad orgán dohledu nepovažuje za dostačující na prokázání důvodu pro uvedený způsob zadání předmětné veřejné zakázky na předmět plnění specifikovaného v dodatcích smlouvy o dílo, neboť z nich nevyplývá, že by v důsledku stavu nemovitosti byly bezprostředně ohroženy životy či zdraví lidí, nebo že by hrozilo nebezpečí škody velkého rozsahu.

Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) posledně cit. zákona, neboť zadal veřejnou zakázku výzvou jednomu zájemci k podání nabídky, aniž by průkazným způsobem doložil důvody zadání veřejné zakázky podle výše uvedeného ustanovení zákona.

K výši pokuty

Orgán dohledu podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., může uložit zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel smlouvy na plnění šetřených veřejných zakázek a že nelze dosáhnout nápravy fakticky, orgán dohledu přistoupil k uložení pokuty, neboť porušení zákona, kterých se zadavatel při zadávání šetřených veřejných zakázek dopustil, jsou porušení závažná.

Ceny veřejných zakázek, při jejichž zadání orgán dohledu zjistil závažná porušení zákona, činí

veřejná zakázka výše uvedená pod bodem a) 3 946 591,80 Kč vč. DPH

veřejná zakázka výše uvedená pod bodem b) 14 792 507,- Kč vč. DPH

veřejná zakázka výše uvedená pod bodem c) 2 850 810,70 Kč vč. DPH

veřejná zakázka výše uvedená pod bodem d) 3 715 861,50 Kč vč. DPH

veřejná zakázka výše uvedená pod bodem e) 21 198 654,- Kč vč. DPH

veřejná zakázka výše uvedená pod bodem f) 19 748 768,- Kč vč. DPH

veřejná zakázka výše uvedená pod bodem g) 6 359 803,- Kč vč. DPH

celkem 72 612 996,- Kč

Před uložením pokuty orgán dohledu zkoumal, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let, kdy došlo k tomuto porušení. O porušení zákona se orgán dohledu dozvěděl dne 24. 5. 2001 na základě kontroly provedené pracovníky orgánu dohledu. K porušením zákona došlo v termínech (uzavření smluv) uvedených výše, a tedy tříletá lhůta pro možné uložení pokuty byla dodržena.

Celková výše cen veřejných zakázek, při jejichž zadání se zadavatel dopustil závažných porušení zákona, za která může být zadavateli uložena pokuta, činí 72 612 996,-Kč. Horní hranice možné pokuty (1 % z uvedené ceny veřejných zakázek) tak činí 726 129,96 Kč. Orgán dohledu uložil zadavateli pokutu ve výši cca 40 % její možné výše, neboť závažné porušení zákona nebylo u zadavatele zjištěno poprvé. Zadavateli byla za závažné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek rozhodnutím č. j. S 9/2000-150/487/2000-Jak ze dne 15. 2. 2000, které nabylo právní moci 19. 4. 2000, udělena pokuta ve výši 10 000,- Kč. Na výši pokuty měla vliv i skutečnost, že v průběhu zadávání veřejných zakázek, u kterých orgán dohledu zjistil závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, zákon platil více než pět roků a bylo tedy povinností zadavatele se se zněním zákona důkladně seznámit a podle zákona postupovat. Při rozhodování o výši pokuty přihlédl orgán dohledu rovněž ke skutečnosti, že zadavatel při zadávání šetřených veřejných zakázek závažným způsobem porušil dvě z nejdůležitějších zásad zadávání veřejných zakázek, a to zásadu transparentnosti a zásadu rovného přístupu ke všem uchazečům o veřejnou zakázku, které musí být za všech okolností zadavateli veřejných zakázek důsledně aplikovány, což nakonec vyplývá např. i z judikátů Evropského soudního dvora (č. j. C-243/89 z 22. 6. 1993, č. j. T-203/96 z 17. 2. 1998). Pro úplnost podotýkáme, že zadávání veřejných zakázek způsobem podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona by mělo být ze strany zadavatele chápáno jako zcela výjimečné a mělo by být využíváno jen v případě naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, hrozí-li škoda velkého rozsahu nebo v případě přírodní katastrofy. Nezbytným předpokladem pro použití citovaného ustanovení zákona je prokazatelně doložit důvody naléhavé potřeby, opravňující zadavatele k použití cit. ustanovení zákona. Za jedno z nejzávažnějších porušení zákona považuje orgán dohledu obecně rovněž případy, kdy zadavatelé jednoznačně a prokazatelně písemně nedokladují svůj postup při zadávání veřejné zakázky, zejména postup při výběru nejvhodnější nabídky. V šetřených případech tomu tak bylo u zakázek uvedených pod písm. a), b), c), d), e) a f). Orgán dohledu zjištěný případ považuje za účelové obcházení smyslu zákona, neboť zadavatel předem vyloučil možnost přezkumu jeho rozhodnutí orgánem dohledu. Zadavatel tedy závažným způsobem omezil zásadu transparentnosti procesu výběru nejvhodnější nabídky.

Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že k zahájení procesu zadávání šetřených veřejných zakázek došlo podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., resp. zákona č. 28/2000 Sb., resp. zákona č. 256/2000 Sb. Podle judikátu Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2A 5/99 musí orgán dohledu postup zadavatele veřejné zakázky směřující k uzavření smlouvy k jejímu provedení posuzovat podle znění zákona účinného v době zadávání veřejné zakázky, avšak řízení před orgánem dohledu musí být vedeno vždy podle předpisů účinných v době rozhodování, neboť hlavy III a IV části čtvrté zákona o zadávání veřejných zakázek mají charakter zvláštního procesního předpisu, na nějž přechodná ustanovení novelizací nedopadají. V souladu s těmito závěry vydal orgán dohledu rozhodnutí podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb.

Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že smlouvy na veřejnou zakázku uzavřené v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jsou podle § 70 zákona (ve znění platném v době zadávání veřejné zakázky) neplatné.

Vzhledem ke zjištěným závažným porušením zákona a po posouzení a zhodnocení všech výše uvedených důkazů a skutečností uložil orgán dohledu zadavateli pokutu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

 

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží účastník správního řízení:

Statutární město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánská 2, PSČ 601 69 Brno, zast. Josefem Kameníčkem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz