číslo jednací: 14583/2021/500/ISo
spisová značka: S0099/2021/VZ

Instance I.
Věc Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ
Účastníci
  1. Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
  2. Gardenline s.r.o.
  3. VHS CZ, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 26. 7. 2021
Související rozhodnutí 14583/2021/500/ISo
19075/2021/162/LKa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 593 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0099/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-14583/2021/500/ISo

 

Brno 30.04.2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 3. 2021, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha,
  • navrhovatel – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty

o   Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a

o   VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín,

které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci ze dne 8. 3. 2021 společností Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části 2 „Přístaviště Brná“, v části 3 „Přístaviště Mělník“, v části 4 „Přístaviště Roudnice nad Labem“, v části 5 „Přístaviště Štětí“ a v části 6 „Přístaviště Poděbrady bez OLD a brány“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – nedodržel při zadávání části 2 „Přístaviště Brná“, veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254, pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to tím, že postupoval v rozporu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když z předmětné části zadávacího řízení vyloučil navrhovatele – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – s odůvodněním, že jmenovaný navrhovatel nesplňuje stanovené kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) citovaného zákona ve vztahu k osobě stavbyvedoucího, aniž by měl najisto postaveno, že technická kvalifikace ve stanoveném rozsahu skutečně nebyla prokázána, resp. byly předloženy doklady neodpovídající skutečnosti, které měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti, jelikož z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že se zadavatel nezabýval údaji doplněnými k předmětné technické kvalifikaci, které navrhovatel uvedl v objasnění nabídky ze dne 11. 1. 2021, přičemž není vyloučeno, že na základě doplněných skutečností týkajících se kvalifikovanosti navrhovatele, by tento mohl být shledán kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky, uvedený postup tak mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. 

II.

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – nedodržel při zadávání  části 3 „Přístaviště Mělník“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254, pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to tím, že postupoval v rozporu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když z předmětné části zadávacího řízení vyloučil navrhovatele – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu
za účelem podání společné nabídky – s odůvodněním, že jmenovaný navrhovatel nesplňuje stanovené kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) citovaného zákona
ve vztahu k osobě stavbyvedoucího, aniž by měl najisto postaveno, že technická kvalifikace
ve stanoveném rozsahu skutečně nebyla prokázána, resp. byly předloženy doklady neodpovídající skutečnosti, které měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti, jelikož z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že se zadavatel nezabýval údaji doplněnými k předmětné technické kvalifikaci, které navrhovatel uvedl v objasnění nabídky ze dne 11. 1. 2021, přičemž není vyloučeno, že na základě doplněných skutečností týkajících se kvalifikovanosti navrhovatele, by tento mohl být shledán kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky, uvedený postup tak mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. 

III.

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – nedodržel při zadávání  části 4 „Přístaviště Roudnice nad Labem“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254, pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to tím, že postupoval v rozporu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když z předmětné části zadávacího řízení vyloučil navrhovatele – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu
za účelem podání společné nabídky – s odůvodněním, že jmenovaný navrhovatel nesplňuje stanovené kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) citovaného zákona ve vztahu k osobě stavbyvedoucího, aniž by měl najisto postaveno, že technická kvalifikace ve stanoveném rozsahu skutečně nebyla prokázána, resp. byly předloženy doklady neodpovídající skutečnosti, které měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti, jelikož z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že se zadavatel nezabýval údaji doplněnými k předmětné technické kvalifikaci, které navrhovatel uvedl v objasnění nabídky ze dne 11. 1. 2021, přičemž není vyloučeno, že na základě doplněných skutečností týkajících se kvalifikovanosti navrhovatele, by tento mohl být shledán kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky, uvedený postup tak mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.   

IV.

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – nedodržel při zadávání části 5 „Přístaviště Štětí“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254, pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to tím, že postupoval v rozporu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když z předmětné části zadávacího řízení vyloučil navrhovatele – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – s odůvodněním, že jmenovaný navrhovatel nesplňuje stanovené kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) citovaného zákona ve vztahu k osobě stavbyvedoucího, aniž by měl najisto postaveno, že technická kvalifikace ve stanoveném rozsahu skutečně nebyla prokázána, resp. byly předloženy doklady neodpovídající skutečnosti, které měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti, jelikož z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že se zadavatel nezabýval údaji doplněnými k předmětné technické kvalifikaci, které navrhovatel uvedl v objasnění nabídky ze dne 11. 1. 2021, přičemž není vyloučeno, že na základě doplněných skutečností týkajících se kvalifikovanosti navrhovatele, by tento mohl být shledán kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky, uvedený postup tak mohl ovlivnit výběr dodavatele,
a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. 

V.

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – nedodržel při zadávání části 6 „Přístaviště Poděbrady bez OLD a brány“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254, pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to tím, že postupoval v rozporu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když z předmětné části zadávacího řízení vyloučil navrhovatele – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – s odůvodněním, že jmenovaný navrhovatel nesplňuje stanovené kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) citovaného zákona ve vztahu k osobě stavbyvedoucího, aniž by měl najisto postaveno, že technická kvalifikace ve stanoveném rozsahu skutečně nebyla prokázána, resp. byly předloženy doklady neodpovídající skutečnosti, které měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti, jelikož z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že se zadavatel nezabýval údaji doplněnými k předmětné technické kvalifikaci, které navrhovatel uvedl v objasnění nabídky ze dne 11. 1. 2021, přičemž není vyloučeno, že na základě doplněných skutečností týkajících se kvalifikovanosti navrhovatele, by tento mohl být shledán kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky, uvedený postup tak mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. 

VI.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – uvedeného
ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší úkon zadavatele – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – spočívající v oznámení a rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – ze dne 27. 1. 2021, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení
na část 2 „Přístaviště Brná“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254.

VII.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – uvedeného
ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší úkon zadavatele – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – spočívající v oznámení a rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – ze dne 27. 1. 2021, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na část 3 „Přístaviště Mělník“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254.

VIII.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – uvedeného ve výroku III. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší úkon zadavatele – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – spočívající v oznámení a rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – ze dne 27. 1. 2021, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na část 4 „Přístaviště Roudnice nad Labem“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254.

IX.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – uvedeného ve výroku IV. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší úkon zadavatele – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – spočívající v oznámení a rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – ze dne 27. 1. 2021, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na část 5 „Přístaviště Štětí“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254.

X.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – uvedeného
ve výroku V. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší úkon zadavatele – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – spočívající v oznámení a rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – ze dne 27. 1. 2021, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení
na část 6 „Přístaviště Poděbrady bez OLD a brány“  veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254.

 

XI.

Zadavateli – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0099/2021/VZ ve věci návrhu navrhovatele – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – ze dne 8. 3. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 2 „Přístaviště Brná“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254.

XII.

Zadavateli – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0099/2021/VZ ve věci návrhu navrhovatele – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – ze dne 8. 3. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 3 „Přístaviště Mělník“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi -
I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254.

XIII.

Zadavateli – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0099/2021/VZ ve věci návrhu navrhovatele – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – ze dne 8. 3. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 4 „Přístaviště Roudnice nad Labem“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254.

XIV.

Zadavateli – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0099/2021/VZ ve věci návrhu navrhovatele – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – ze dne 8. 3. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 5 „Přístaviště Štětí“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254.

XV.

Zadavateli – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0099/2021/VZ ve věci návrhu navrhovatele – „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu za účelem podání společné nabídky – ze dne 8. 3. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na část 6 „Přístaviště Poděbrady bez OLD a brány“ veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 10. 2020 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254.

XVI.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavateli – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

                                                                 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – jakožto veřejný zadavatel
ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek dne
30. 10. 2020 pod ev. č. Z2020-038161, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 30. 10. 2020 pod ev. č. 2020/S 212-515254, oznámení o zahájení otevřeného řízení veřejné zakázky „Přístaviště na Labi - I. fáze - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“ (dále jen „veřejná zakázka“). Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo zadavatelem do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 27. 10. 2020 a tímto dnem bylo podle § 56 odst. 1 zákona zahájeno zadávací řízení
na předmětnou veřejnou zakázku.

2.             V bodu II.1.3) oznámení o zahájení zadávacího řízení je uvedeno, že se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, přičemž z bodu II.2.4) oznámení o zahájení zadávacího řízení vyplývá, že »[p]ředmět plnění této veřejné zakázky je rozdělen do sedmi částí a spočívá v provedení stavebních prací na celkem šesti přístavištích, tj. vybudování nových plovoucích mol pro malá plavidla a čekacích stání pro osobní lodní dopravu na čtyřech lokalitách, která budou sloužit k rozvoji a podpoře plavby, a to dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace těchto děl bude provedena dle příslušné dokumentace pro provedení stavby.«.

3.             Zadavatel stanovil v bodu II.1.5) oznámení o zahájení zadávacího řízení předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 217 948 756,- Kč bez DPH.

4.             Zadavatel v bodu IV.1.1) oznámení o zahájení zadávacího řízení dále určil, že veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení, přičemž v bodu IV.2.2) oznámení o zahájení zadávacího řízení stanovil lhůtu pro podání nabídek, a to do 27. 11. 2020.

5.             Z odstavce II.2) oznámení o zahájení zadávacího řízení vyplývá, že veřejná zakázka byla rozdělena na 7 částí, a to na část 1 s názvem „Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží“ (dále jen „část 1“), část 2 s názvem „Přístaviště Brná“ (dále jen „část 2“), část 3 s názvem „Přístaviště Mělník“ (dále jen „část 3“), část 4 s názvem „Přístaviště Roudnice nad Labem“ (dále jen „část 4“), část 5 s názvem „Přístaviště Štětí“ (dále jen „část 5“), část 6 s názvem „Přístaviště Poděbrady bez OLD a brány“ (dále jen „část 6“) a část 7 s názvem „Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk a Čelákovice“ (dále jen „část 7“).

6.             Z protokolu o otevírání nabídek ze dne 27. 11. 2020 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 5 nabídek na plnění veřejné zakázky, a to včetně nabídky účastníka „Společnost Přístaviště Labe“, jež tvoří subjekty Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, a VHS CZ, s.r.o., IČO 29184771, se sídlem Pod Hroby 130, 280 02 Kolín, které uzavřely dne 24. 11. 2020 společenskou smlouvu
za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci
ze dne 8. 3. 2021 společností Gardenline s.r.o., IČO 27263827, se sídlem Na Vinici 498/13, 412 01 Litoměřice (dále jen „navrhovatel“), která byla podána na části 2, 3, 4, 5 a 6 veřejné zakázky. Z protokolu o otevírání nabídek dále ve vztahu k ostatním nabídkám vyplývá,
že jedna nabídka byla podána na části 1 až 6 veřejné zakázky, jedna nabídka byla podána
na části 1 až 7 veřejné zakázky, jedna nabídka byla podána na část 5 veřejné zakázky a jedna nabídka na části 2 až 7 veřejné zakázky.

7.             Zadavatel prostřednictvím dokumentu „Výzva k objasnění nebo doplnění nabídky č. 1“
ze dne 6. 1. 2021 (dále jen „výzva k objasnění nabídky“) ve smyslu § 46 zákona požádal navrhovatele mj. o objasnění nejasnosti v jeho nabídce podané na části 2 až 6 veřejné zakázky ohledně komplexního zapojení Ing. Antonína Rouse v rámci realizace referenční zakázky „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“, když podle zadavatele člen realizačního týmu navrhovatele, Ing. Antonín Rous, nevykonával funkci stavbyvedoucího v pozici stavbyvedoucího, ale účastnil se referenční zakázky na pozici vedoucího střediska, a to pouze poslední 4 měsíce její realizace.

8.             V reakci na žádost o objasnění nabídky doručil navrhovatel dne 11. 1. 2021 zadavateli objasnění své nabídky (dále jen „objasnění nabídky“).

9.             Dne 27. 1. 2021 zadavatel rozhodl podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, a to z částí 2 až 6, přičemž dokument „Rozhodnutí a oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení“ (dále jen „rozhodnutí o vyloučení“) doručil navrhovateli téhož dne.

10.         Proti svému vyloučení podal navrhovatel námitky ze dne 11. 2. 2021, jež byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 26. 2. 2021 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“), které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, podané námitky odmítl.

11.         Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 8. 3. 2021 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) směřující do částí 2, 3, 4, 5 a 6 veřejné zakázky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             OBSAH NÁVRHU

12.         Návrh směřuje proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele, jímž zadavatel navrhovatele dle
§ 48 odst. 2 písm. c) zákona vyloučil z účasti v zadávacím řízení na části 2 až 6 z důvodu předložení údajů neodpovídajících skutečnosti, když navrhovatel dle zadavatele údajně v nabídce podané na části 2 až 6 veřejné zakázky uvedl ohledně zapojení člena realizačního týmu Ing. Antonína Rouse ve funkci stavbyvedoucího na referenční zakázce „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“ údaje neodpovídající skutečnosti, přičemž tyto údaje podle zadavatele měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení. Navrhovatel je přesvědčen, že splnil zadavatelem stanovený požadavek na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace, přičemž odkazuje na skutečnosti namítané v námitkách, které dle navrhovatele zadavatel řádně nevypořádal. Navrhovatel má za to, že zadavatel upřednostňuje přidělení veřejné zakázky jemu preferovaným dodavatelům za vyšší nabídkovou cenu, zatímco vůči navrhovateli zneužil institutu vyloučení dle § 48 odst. 2. písm. c) zákona, ačkoli k tomuto není dán důvod, a v obdobných případech vůči preferovaným subjektům zadavatel takto nepostupuje.

13.         Předně navrhovatel brojí proti posouzení jeho nabídky zadavatelem, které dle navrhovatele bylo chybné a netransparentní. Konkrétně navrhovatel namítá, že zadavatel posoudil podmínku účasti v zadávacím řízení vymezenou v čl. 4. „Požadavky zadavatele na kvalifikaci“, odst. 4.4. „Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ“, zadávací dokumentace jako nesplněnou, aniž by řádně zjistil skutečný stav věci. Navrhovatel má za to, že osoba, prostřednictvím které prokazuje splnění předmětné podmínky účasti, splňuje požadavky kladené zadavatelem na osobu stavbyvedoucího včetně požadavku uvedeného v citovaném odstavci pod bodem (iv) „komplexní realizace alespoň 2 zakázek ve funkci stavbyvedoucího stavby, jejímž předmětem bylo provedení rekonstrukce nebo novostavby dle Klasifikace stavebních děl vydaných ČSÚ kód CZ-CC 215111, 215121, 215122, 215123, 215124, 215131, 215211, 215221, 215231 na Významném vodním toku, dle vyhlášky č. 178 ze dne 23.5.2012, nebo vodním toku analogického charakteru v jiné členské zemi EU v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH stavebních nákladů za posledních 15 let před zahájením zadávacího řízení.“. Navrhovatel odmítá zpochybnění zkušenosti Ing. Antonína Rouse a skutečného rozsahu jeho činnosti při výkonu funkce v rámci předložené referenční zakázky. Podle navrhovatele je nutné akceptovat i výkon funkce po toliko částečné období realizace, které činilo 4 měsíce. Navrhovatel taktéž odmítá tvrzení zadavatele, že Ing. Antonín Rous nezastával v předmětné referenční zakázce funkci stavbyvedoucího, založené na tom, že tento není výslovně uveden v organigramu zadavatele referenční zakázky – Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (dále jako „zadavatel referenční zakázky“ nebo „Povodí Labe, státní podnik“) – a zadavatel referenční zakázky jej ani za stavbyvedoucího neoznačil, ale potvrdil jeho účast ve funkci vedoucího střediska.

14.         Navrhovatel zpochybňuje tvrzení zadavatele, že funkci stavbyvedoucího zastával Ing. Petr Závičák, neboť tento podle navrhovatele nemohl pozici stavbyvedoucího zastávat vzhledem k tomu, že nedisponuje odpovídající odbornou způsobilostí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), a tudíž je jeho označení
za stavbyvedoucího toliko formální a nevyhovuje zákonnému vymezení. Navrhovatel má za to, že s ohledem na jím předložené argumenty v zadávacím řízení zadavatel nemohl pouze na základě informací a dokladů poskytnutých ze strany zadavatele referenční zakázky mít postaveno najisto, že Ing. Antonín Rous nebyl stavbyvedoucím v rámci předmětné referenční zakázky, když tento naopak (navzdory internímu označení „vedoucí střediska“) vykonával vedoucí a řídící činnost a disponuje odpovídající odbornou způsobilostí.

15.         Navrhovatel zdůrazňuje, že je mu dáván k tíži procesní stav, kdy Ing. Antonín Rous nemá k dispozici doklady osvědčující jeho faktické zapojení v rámci výkonu funkce stavbyvedoucího a zadavatel referenční zakázky není ochoten sdělit skutečný stav věci. Navrhovatel namítá, že si zadavatel opatřil dokumenty zakládající protichůdnost tvrzení stran zapojení Ing. Rouse při plnění referenční zakázky, avšak k jejich věcnému objasnění již nijak nepřispěl. Navrhovatel taktéž upozorňuje na odlišnost postupu zadavatele vůči navrhovateli oproti postupu vůči preferovaným dodavatelům, který je zřejmý  např. u veřejné zakázky „Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec – PK Rohatec – Zhotovitel stavby“, která je přezkoumávána Úřadem v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0033/2021/VZ, když v rámci této veřejné zakázky zadavatel označil za vybraného dodavatele dodavatele, který ve své nabídce předložil informace neodpovídající skutečnosti.

16.         V dalším navrhovatel namítá nedůvodnost uplatnění postupu vyloučení dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona a má za to, že pravou příčinou jeho vyloučení je jednak samotná účast navrhovatele v zadávacím řízení, jednak zadavatelem vyhodnocená údajná hostilní reakce navrhovatele na „upozornění“ ve výzvě k objasnění nabídky ze dne 6. 1. 2021. Ve způsobu, jakým zadavatel odůvodňuje vyloučení navrhovatele, navrhovatel spatřuje snahu o jeho zastrašení a případné budoucí znemožnění a ztížení účasti v zadávacích řízeních zadavatele. Navrhovatel v této souvislosti opět vytýká zadavateli rezignaci na zjištění objektivní skutečnosti ohledně formy účasti Ing. Rouse v předmětné referenční zakázce, ačkoliv sám zadavatel svým jednáním založil stav protichůdnosti informací. Navrhovatel shledává postup zadavatele nepřiměřeným a diskriminačním, neboť v obdobných případech k vyloučení dodavatele dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona nepřistupuje, zatímco vůči navrhovateli postupuje přísněji. Postup zadavatele vůči navrhovateli dává navrhovatel do kontrastu s jeho postupem vůči společnosti Metrostav, a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8, v konkrétních zadávacích řízeních, kdy údajně zadavatel k vyloučení tohoto dodavatele nepřistupuje, ačkoli tento nesplňuje zadávací podmínky konkretizovaných veřejných zakázek.

17.         Navrhovatel shledává postup zadavatele účelovým, neboť zadavatel ani nepožaduje objasnění nabídky, ale zaměřuje se toliko na možnost vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Navrhovatel má za to, že pokud zadavatel vyzve dodavatele v souladu s § 46 zákona k objasnění nabídky, je dodavatel oprávněn na tuto výzvu reagovat i předložením jiných dokladů prokazujících kvalifikaci. Navrhovatel má za to, že v souladu s právě uvedeným postupoval, když ve vztahu k osobě Ing. Rouse předložil i další reference, které dle jeho názoru zcela naplňují požadavky zadávacích podmínek. Navrhovatel dodává, že nad rámec nově předložených referencí Ing. Antonína Rouse byly zadavateli předloženy podklady k dalšímu technikovi, a to Ing. Radomíru Koudelkovi. Zadavatel dle navrhovatele nicméně
na hodnocení předložených dokladů rezignoval. Navrhovatel nesouhlasí s argumentací, kterou zadavatel odůvodňuje svůj postup, tj. povinností postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu se zásadami 3E. Podle navrhovatele je naopak postup zadavatele mj. v rozporu s účelem veřejného zadávání, současně také nepřiměřený a diskriminační,
a neodpovídá požadavku na hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků.

18.         V závěru návrhu navrhovatel konstatuje, že s ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti je věcně nesprávné a nemá oporu v zákoně též rozhodnutí o námitkách, a proto se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí o námitkách a všech úkonů zadavatele s ním souvisejících.  

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

19.         Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 8. 3. 2021, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen taktéž dne 8. 3. 2021. 

20.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

21.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-08806/2021/531/VNe ze dne 10. 3. 2021.

22.         Usnesením č. j. ÚOHS-10660/2021/531/JHl ze dne 26. 3. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a to k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona, pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

23.         Usnesením č. j. ÚOHS-12171/2021/531/JHl ze dne 9. 4. 2021 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

24.         Usnesením č. j. ÚOHS-12914/2021/531/JHl ze dne 15. 4. 2021 prodloužil Úřad v návaznosti na žádost zadavatele ze dne 12. 4. 2021 účastníkům řízení lhůtu stanovenou usnesením č. j. ÚOHS-12171/2021/531/JHl ze dne 9. 4. 2021, v níž se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

25.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-13478/2021/500/AIv ze dne 21. 4. 2021 Úřad podle § 61 odst. 1 správního řádu nařídil zadavateli z moci úřední předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, neboť s ohledem na dosavadní průběh zadávacího i správního řízení shledal nezbytným zatímně upravit poměry účastníků správního řízení.  

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 18. 3. 2021

26.         Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 18. 3. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž v něm sděluje následující.

27.         Zadavatel ve vyjádření k návrhu předně uvádí, že navrhovatel v návrhu odkazuje na znění podaných námitek a v zásadě opakuje stejnou argumentaci jako v námitkách, pročež zadavatel odkazuje na své odůvodnění v rozhodnutí o námitkách. Dále zadavatel vyjadřuje své přesvědčení, že v rozhodnutí o námitkách své stanovisko o nedůvodnosti námitek a správnosti svého postupu dostatečně jasně a detailně podložil relevantními tvrzeními opřenými o konkrétní doklady.

28.         K námitce chybného a netransparentního vyhodnocení technické kvalifikace nabídky navrhovatele zadavatel sděluje, že důvodem zpochybnění zapojení Ing. Rouse v předmětné referenční zakázce v pozici stavbyvedoucího je jednoznačné výslovné potvrzení zadavatele referenční zakázky, že Ing. Rous v rámci dané referenční zakázky nevykonával funkci stavbyvedoucího, nikoli pouze skutečnost, že Ing. Rous nebyl uveden v organigramu předloženém zadavatelem referenční zakázky. Zadavatel uvádí, že skutečnost, že Ing. Rous nepůsobil v pozici stavbyvedoucího, potvrdila následně rovněž společnost OHL ŽS, a.s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno (dále jen „OHL ŽS, a.s.“), která se podílela na realizaci předmětné referenční zakázky. Zadavatel nerozporuje účast Ing. Rouse na referenční zakázce, nicméně má za to, že tento nevykonával navrhovatelem deklarovanou pozici stavbyvedoucího dle definice obsažené v zadávací dokumentaci.

29.         Zadavatel odmítá tvrzení navrhovatele, že zadavatel řádně nevypořádal námitky navrhovatele. Dále zadavatel na základě vyjádření společnosti OHL ŽS, a.s. zpochybňuje tvrzení navrhovatele, že s ohledem na časový úsek zapojení Ing. Rouse v referenční zakázce byl tento odpovědný za předání a převzetí díla, a proto musí být akceptován jako osoba zabezpečující odborné vedení stavby (tedy stavbyvedoucí ve smyslu zadávací dokumentace). Podle zadavatele společnost OHL ŽS, a.s. potvrdila na pozici stavbyvedoucího jiné osoby, sdělila osoby s příslušnou autorizací a dále zadavateli předložila zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla, ze kterého vyplývá, že se Ing. Rous na odevzdání a převzetí díla nepodílel.

30.         Zadavatel dále rekapituluje skutečnosti, které jej vedly k závěru, že Ing. Rous nezastával funkci stavbyvedoucího v rámci předmětné referenční zakázky, a odmítá tvrzení navrhovatele, že nepředložil pro tento závěr žádný konkrétní důkaz. Zadavatel uvádí,
že naopak navrhovatel nebyl schopen zajistit jakýkoliv důkaz pro své tvrzení, že Ing. Rous v rámci předmětné referenční zakázky zastával pozici stavbyvedoucího, ačkoliv byl k objasnění dané skutečnosti vyzván postupem dle § 46 zákona, kdy byl konfrontován s vyjádřením zadavatele referenční zakázky, a ačkoliv měl možnost jakýkoliv důkaz předložit v rámci svých námitek a v rámci návrhu.

31.         Zadavatel odmítá tvrzení navrhovatele, že pakliže jej zadavatel vylučuje ze zadávacího řízení na základě toho, že Ing. Rous nebyl stavbyvedoucím referenční zakázky, musí mít postaveno najisto, kdo stavbyvedoucím byl. V souvislosti s tím zadavatel upozorňuje, že navrhovatel byl vyloučen postupem dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona z důvodu, že opakovaně konstatoval zapojení Ing. Rouse v rámci referenční zakázky na pozici stavbyvedoucího, přestože tato skutečnost byla vyloučena zadavatelem referenční zakázky, a jelikož navrhovatel nepředložil žádný relevantní podklad, který by podpořil jeho tvrzení, přičemž ve vztahu k pochybnostem o tom, kdo skutečně působil ve funkci stavbyvedoucího, zastává zadavatel názor,
že adekvátní pozice stavbyvedoucího dle definice a požadavků obsažených v zadávací dokumentaci nemusela být v rámci uváděné reference z jakéhokoliv důvodu vykonávána.

32.         Z rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-12289/2020/533/LHl ze dne 24. 4. 2020 zadavatel dovozuje, že je odpovědností navrhovatele, aby doložil, že jím tvrzené informace v nabídce odpovídají skutečnosti, zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení opak. V reakci na tvrzení navrhovatele, že zadavatel rozhodl o jeho vyloučení bez řádného zjištění stavu věci, zadavatel rekapituluje kroky a zjištění předcházející rozhodnutí o vyloučení navrhovatele. Zadavatel opětovně zdůrazňuje, že disponuje prohlášením objednatele i dodavatele referenční zakázky, z nichž vyplývá, že Ing. Rous nezastával pozici stavbyvedoucího, respektive že ani nefiguroval v rámci předávání díla. Zadavatel je přesvědčen, že zjištění řádného stavu věci představují shodná vyjádření objednatele a dodavatele referenční zakázky, jelikož neexistuje jiná strana, která by se mohla k danému adekvátně vyjádřit. Zadavatel upozorňuje, že z pohledu problematiky vyloučení navrhovatele dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona není klíčové, kdo byl stavbyvedoucím na referenční zakázce ve smyslu zadávací dokumentace, ale že tímto stavbyvedoucím nebyl Ing. Rous, ačkoliv to navrhovatel opakovaně tvrdil.

33.         Co se týče navrhovatelem namítané nedůvodnosti uplatnění postupu vyloučení dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, odkazuje zadavatel na argumentaci v rozhodnutí o námitkách. Dále zadavatel sděluje, že mu není jasné, jakým jiným způsobem měl být adekvátně zjištěn skutkový stav věci než postupem dotazování se objednatelů referencí, který je v běžné praxi zadávání veřejných zakázek obvyklý.

34.         Dále zadavatel odmítá tvrzení navrhovatele, že by měl být postupem dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona diskriminován. Zadavatel uvádí, že takový postup je výjimečný, nicméně popírá, že by navrhovatel byl jediným dodavatelem, ve vztahu k němuž zadavatel tento postup využil. V reakci na argumentaci navrhovatele ohledně možnosti vypořádat výzvu dle § 46 zákona předložením jiných dokladů prokazujících kvalifikaci zadavatel ze shora citovaného rozhodnutí Úřadu dále dovozuje, že rozsah umožnění „nápravy“ nabídky dle § 46 zákona záleží na rozhodnutí zadavatele. Zadavatel má za to, že pokud žádal prostřednictvím výzvy o objasnění zjištěné protichůdnosti informací týkajících se zapojení Ing. Rouse v předmětné referenční zakázce, je zřejmé, že předložení dalších referencí Ing. Rouse a doplnění dalšího technika Ing. Koudelky pro plnění veřejné zakázky zapojení Ing. Rouse žádným způsobem neobjasňuje. Zadavatel je tudíž přesvědčen, že se oprávněně nezabýval posouzením nově doložených referencí.

35.         Zadavatel se také ohrazuje proti tvrzení navrhovatele, který dává do souvislosti jeho vyloučení a preference jiných dodavatelů ze strany zadavatele, přičemž konstatuje,
že navrhovatel sám je odpovědný za své vyloučení, neboť v nabídce uvedl údaje neodpovídající skutečnosti. Zadavatel se neztotožňuje ani s přesvědčením navrhovatele,
že zadavatel postupoval v rozporu s principem hospodárnosti a efektivnosti.

36.         S ohledem na shora uvedené je zadavatel přesvědčen o oprávněnosti svého postupu spočívajícího ve vyloučení navrhovatele pro naplnění důvodu dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona a navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 23. 4. 2021

37.         K usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-12171/2021/531/JHl ze dne 9. 4. 2021 se zadavatel vyjádřil
ve svém stanovisku ze dne 23. 4. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž v něm sděluje následující.

38.         Zadavatel předesílá, že svým stanoviskem reaguje především na dokument »Odpověď
na žádost o sdělení – veřejná zakázka: „Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přístaviště Litoměřice – zhotovitel stavby“«ze dne 1. 4. 2021 doručený společností OHL ZŠ, a.s. Úřadu a na dokument „Procesní návrh navrhovatele“ ze dne 26. 3. 2021 zaslaný Úřadu navrhovatelem.

39.         Ve vztahu ke sdělení společnosti OHL ŽS, a.s. zadavatel upozorňuje, že zjištění týkající se působení Ing. Rouse na referenční zakázce získaná ve fázi posuzování nabídky navrhovatele jsou v rozporu se sdělením, které Úřad obdržel. Společnost OHL ŽS, a.s. zadavateli původně sdělila, že stavbyvedoucím ve smyslu stavebního zákona s příslušnou autorizací podle autorizačního zákona byl jmenován Ing. Aleš Mikula, tj. osoba odlišná, a tuto skutečnost doložil konkrétními doklady, a že Ing. Antonín Rous na referenční zakázce nepůsobil v pozici stavbyvedoucího. Tuto skutečnost pak potvrdil ve svém sdělení i zadavatel referenční zakázky. Na nastalou situaci nicméně zadavatel cílil již v zadávací dokumentaci, v níž odlišil pozici stavbyvedoucího od jiných pozic, které nepředstavují dle jeho názoru výkon funkce stavbyvedoucího ve smyslu stavebního zákona. Zadavatel tedy formulací předmětné zadávací podmínky stanovil, že pro uznání reference je rovněž nutné naplnění skutečnosti,
že byl daný člen realizačního týmu za stavbyvedoucího formálně označen pro výkonjeho činností a aby zúčastněné osoby, tzn. zadavatel referenční zakázky a zhotovitel (OHL ŽS, a.s.) tohoto člena za stavbyvedoucího považovaly, což však v posuzovaném případě nenastalo, když Ing. Rouse za stavbyvedoucího neoznačily. Nadto lze konstatovat, že s ohledem na jeho znalost vnitřního rozdělení pracovních pozic a pracovního zařazení osob podílejících se
na realizaci projektů z období 2008 až 2010 nemůže obstát informace obsažená ve sdělení OHL ŽS, a.s. Úřadu, když tvrzená skutečnost z pohledu zadavatele jde zřejmě i proti účelu právní úpravy ve stavebním zákoně. Zadavatel s ohledem na uvedené žádá, aby byl proveden důkaz interní směrnicí OHL ŽS, a.s. k prokázání tvrzení o výkonu funkce stavbyvedoucího Ing. Rousem. V dalším zadavatel zmiňuje skutečnost, že není sporným údaj o časovém působení Ing. Rouse na referenční zakázce, které trvalo pouze 4 měsíce, což nasvědčuje skutečnosti, že se nejednalo o komplexní realizaci referenční zakázky výslovně požadované zadávacími podmínkami.

40.         K procesnímu návrhu navrhovatele zadavatel podotýká, že nenachází žádnou souvislost mezi zapojením Ing. Rouse na referenční zakázce a jinými stavbami, jejichž dokumentace je navrhovatelem předkládána a měla by být Úřadem dožádána a provedena k důkazu, když skutečnosti v těchto dokumentech obsažené nemají žádnou relevanci pro posouzení merita věci.

41.         Zadavatel je přesvědčen, že je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že navrhovatel průběžně manipuloval s informacemi ohledně Ing. Rouse a jeho zapojení do plnění referenční zakázky, když zapojení tohoto člena týmu v pozici stavbyvedoucího čestně prohlásil a následně k výzvě zadavatele nijak neprokázal a poté, co zadavatel získal konkrétní dokumenty k daným skutečnostem, navrhovatel změnil původní tvrzení tak, že Ing. Rous odpovídal za předání
a převzetí díla (referenční zakázky), aniž by tvrzené prokázal, přičemž dokumenty, které získal zadavatel, prokazují opak. Všechny tyto skutečnosti by tedy měly vést Úřad k závěru, že postup zadavatele v zadávacím řízení na šetřené části veřejné zakázky byl v souladu
se zákonem.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 23. 4. 2021

42.         K usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-12171/2021/531/JHl ze dne 9. 4. 2021 se navrhovatel vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 23. 4. 2021, které Úřad obdržel téhož dne, přičemž v něm sděluje následující.

43.         Navrhovatel má za to, že zadavatel ve svém vyjádření ze dne 18. 3. 2021 k námitce chybného a netransparentního vyhodnocení technické kvalifikace nabídky nepředložil novou argumentaci. Navrhovatel uvádí, že zadavatel zdůraznil, že Ing. Rouse nepovažuje
za stavbyvedoucího na referenční zakázce, a to výlučně na základě zadavatelem opatřených informací. Navrhovatel dále poukazuje na sdělení společnosti OHL ŽS, a.s. Úřadu, které Úřad učinil součástí spisu, a které dle navrhovatele jednoznačně potvrdilo výkon funkce stavbyvedoucího na referenční zakázce Ing. Rousem. Citované sdělení tak podle navrhovatele jednoznačně potvrzuje skutečnosti, jež mu sdělil Ing. Rous, a které byly prezentovány zadavateli. S ohledem na výše uvedené se tak podle navrhovatele zadavatelem opatřované podklady odůvodňující neúspěch navrhovatele v předmětném zadávacím řízení jeví jako neobjektivní a nerelevantní, a ve spojitosti s obstrukčním jednáním a faktickým neposkytnutím informací ze strany Povodí Labe, státní podnik, či zadavatele, utvrzují navrhovatele v důvodnosti namítaných skutečností týkajících se nedůvodného
a netransparentního vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení.

44.         Ve vztahu k namítané nedůvodnosti uplatnění postupu vyloučení dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona navrhovatel sděluje, že pokud je vyvrácen věcný důvod údajné nedostatečnosti předložené nabídky, nemůže mít oporu v zákoně ani postup zadavatele spočívající
ve vyloučení navrhovatele dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona. Ve vztahu k namítané nepředvídatelnosti a diskriminačnímu postupu zadavatele navrhovatel nesouhlasí s tvrzením zadavatele, že již v minulosti přistoupil k vyloučení dodavatele dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, když zadavatel takové případy nedoložil.

45.         Dále se navrhovatel vyjadřuje k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec – PK Rohatec -Zhotovitel stavby“ a poukazuje
na rozdílnost postupu zadavatele vůči navrhovateli a vůči jiným, zadavatelem preferovaným, dodavatelům. Navrhovatel má za to, že zadavatel postupuje tak, aby znemožnil realizaci veřejných zakázek zadavatele jinými než preferovanými dodavateli.

46.         Navrhovatel zdůrazňuje, že účelem procesu veřejného zadávání je právě získání plnění za co nejnižší cenu, avšak podotýká, že zavedená praxe mimo jiné garantuje nadměrné a stabilní příjmy preferovaných dodavatelů. V souvislosti s tím navrhovatel předkládá nabídkové ceny předložené účastníky šetřeného zadávacího řízení a poukazuje na hodnotovou souvztažnost a držení cenové hladiny konkrétních nabídek. Podle navrhovatele takováto politika sestavování nabídkových cen vypovídá o tom, že dodavatelé si jsou jisti svým úspěchem v zadávacím řízení. Navrhovatel dále poukazuje na další postupy zadavatele, v nichž spatřuje snahu zajistit úspěch preferovaných dodavatelů.

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU 

47.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace
o zadávacím řízení, vyjádření předložených účastníky řízení, a na základě vlastního zjištění rozhodl tak, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona  

48.         Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

49.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se zadávacími podmínkami pro účely tohoto zákona rozumí veškeré zadavatelem stanovené 

1. podmínky průběhu zadávacího řízení,

2. podmínky účasti v zadávacím řízení,

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

50.         Podle § 37 odst. 1 zákona podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako

a) podmínky kvalifikace,

b) technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku,

c) obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, nebo

d) zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

51.         Podle § 39 odst. 1 zákona zadavatel postupuje v zadávacím řízení podle pravidel stanovených tímto zákonem a je přitom povinen dodržet stanovené zadávací podmínky. Pokud pravidla pro průběh zadávacího řízení tento zákon nestanoví, určí je zadavatel v souladu se zásadami podle § 6 zákona.

52.         Podle § 39 odst. 5 zákona posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení kritérií podle § 39 odst. 3 zákona zadavatel provede na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.

53.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

54.         Podle § 46 odst. 2 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle odstavce 1 o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.    

55.         Podle § 48 odst. 1 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze
z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

56.         Podle § 48 odst. 2 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona, nebo

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

57.         Podle § 48 odst. 11 zákona zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

58.         Podle § 79 odst. 1 zákona kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

59.         Podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona zadavatel může k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

60.         Podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel může k prokázání kritérií technické kvalifikace požadovat osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

61.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

62.         V čl. 4 „Požadavky zadavatele na kvalifikaci“ zadávací dokumentace zadavatel mj. stanovil,
že „[d]odavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle ust. § 73 až § 79 ZZVZ předložením dokladů uvedených v příslušném sloupci v tabulkách v čl. 4.1. až 4.5. zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ nahrazení požadovaných dokladů jiným než v zadávací dokumentaci výslovně připuštěným čestným prohlášením dodavatele (tím není dotčeno právo dodavatele nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky).“

63.         V tomtéž článku, v bodu 4. 4. „Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ“, zadávací dokumentace zadavatel pro části 1 až 6 veřejné zakázky stanovil následující požadavek:

Stavbyvedoucí

(Zadavatel u této vyjmenované kvalifikační osoby vymezuje plnění povinností jednoznačně stanovených v § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel požaduje v osobě stavbyvedoucího osobu, která pravidelně a každodenně během skutečně prováděných stavebních prací bude na staveništi řídí průběh výstavby. Nejedná se tedy o žádnou jinou osobu ve firemní organizační struktuře výroby či realizace staveb jako je: - manažer výstavby;

- vedoucí projektu;

- asistent stavbyvedoucího; atd.)

(i)         vysokoškolské nebo úplné středoškolské vzdělání s maturitou,

(ii)        autorizace pro výkon vybrané činnosti ve výstavbě jako autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo Pozemní stavby, alternativně jako autorizovaný technik v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („Zákon č. 360/1992“), nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu činností dle návrhu Smlouvy,

(iii)       minimálně 5 let praxe v oboru Vodohospodářské stavby,

(iv)       komplexní realizace alespoň 2 zakázek ve funkci stavbyvedoucího stavby, jejímž předmětem bylo provedení rekonstrukce nebo novostavby dle Klasifikace stavebních děl vydaných ČSÚ kód CZ-CC 215111, 215121, 215122, 215123, 215124, 215131, 215211, 215221, 215231 na Významném vodním toku, dle vyhlášky č. 178 ze dne 23.5.2012, nebo vodním toku analogického charakteru v jiné členské zemi EU v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH stavebních nákladů za posledních 15 let před zahájením zadávacího řízení.“.

Dále zadavatel stanovil způsob prokázání předmětného požadavku, a to čestným prohlášením o členech týmu, přičemž odkázal na formulář označený číslem 2.2.1. (k tomu viz blíže bod 65. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

64.         V čl. 8 „Hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace zadavatel uvedl:

„Části 1 až 7

8.1.   Pro každou část veřejné zakázky, tj. pro Části 1 až 7 zvlášť, je kritériem hodnocení ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost bude hodnocena pouze podle nejnižší nabídkové ceny příslušné části veřejné zakázky.

8.2.   Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč od nejnižší
(1. v pořadí) po nejvyšší. Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou v Kč.

8.3.   Pořadí nabídek, které mají stejnou výši nabídkové ceny, bude určeno dle data a hodiny podání nabídek (tj. lépe bude hodnocena ta nabídka, která byla podána dříve).“.

65.         Z čl. 18 „Seznam příloh“ zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel učinil přílohou zadávací dokumentace mj. přílohu č. 2 „Formuláře k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínek a dalších skutečností“ (dále jen „příloha č. 2“). Součástí přílohy č. 2 pak zadavatel mj. učinil formulář 2.2.1. „KONSOLIDOVANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ČLENŮ TÝMU“ (dále jen „prohlášení členů týmu“).

66.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel prokazoval splnění požadavku zadavatele na technickou kvalifikaci specifikovaného v bodu 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí prostřednictvím svého zaměstnance Ing. Antonína Rouse, přičemž v rámci bodu 9. „Zkušenosti podle čl. 4.4 zadávací dokumentace“ prohlášení členů týmu navrhovatel uvedl mj. referenční zakázku „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“. V části „Objednatel, dodavatel a místo plnění“ předmětného bodu prohlášení členů týmu k předmětné referenční zakázce navrhovatel uvedl jako objednatele Povodí Labe, státní podnik, a jako dodavatele OHL ŽS, a.s., a dále v části „Popis činnosti člena týmu
na zakázce“ navrhovatel uvedl, že jím určený člen týmu byl stavbyvedoucím. 

67.         Z dokumentace o zadávacím řízení Úřad zjistil, že v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přístaviště Litoměřice – zhotovitel stavby“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájené na základě výzvy k podání nabídek ze dne 3. 11. 2020, zadavatel kontaktoval prostřednictvím e-mailu dne 14. 12. 2020 zadavatele referenční zakázky za účelem ověření skutečnosti, zda se Ing. Antonín Rous podílel na referenční zakázce „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“ pro Povodí Labe, statní podnik, ve funkci hlavního stavbyvedoucího. K dané věci zadavatel referenční zakázky podal dne 18. 12. 2020 vyjádření, v němž uvedl
mj. následující:

»Ing. Antonín Rous v rámci realizace akce "Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část" nevykonával funkci stavbyvedoucího.

Citovaný subjekt působil ve funkci vedoucího střediska, avšak pouze poslední 4 měsíce realizace výše uvedené akce, přičemž k protokolárnímu předání a převzetí díla došlo
25. 07. 2013.«

Následně zadavatel požádal dne 4. 1. 2021 prostřednictvím e-mailu zadavatele referenční zakázky o doplnění konkrétních důkazů ohledně obsazení pozice stavbyvedoucího v rámci předmětné referenční zakázky.

68.         V reakci na shora uvedenou žádost zadavatel obdržel dne 5. 1. 2021 od zadavatele referenční zakázky organigram předmětné referenční zakázky obsahující údaje o realizačním týmu a část smlouvy o dílo na předmětnou referenční zakázku vč. části dodatku č. 1 k této smlouvě.

69.         Z dokumentace o zadávacím řízení dále vyplývá, že dne 22. 1. 2021 zadavatel kontaktoval prostřednictvím e-mailu společnost OHL ŽS, a.s., v němž ji požádal o zaslání dokladů, které potvrzují, jaká osoba se podílela na pozici stavbyvedoucího v rámci referenční zakázky „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“. V reakci na uvedenou žádost sdělila dne 25. 1. 2021 společnost OHL ŽS, a.s. mj. následující:

»Tato zakázka byla realizována sdružením "OHL ŽS - HTCZ PPO Děčín", kdy vedoucím účastníkem tohoto sdružení byla OHL ŽS, a.s. - viz přiložené organizační schéma společného řídícího týmu (příloha č. 1).

Realizací stavební zakázky byl pověřen pan Robert Nerad - viz přiložené pověření (příloha č. 2), stavbyvedoucím ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. s příslušnou autorizací podle zákona 360/1992 Sb. byl jmenován Ing. Aleš Mikula na základě obchodního příkazu.

Zakázka byla dokončena v roce 2013 - přikládám předávací protokol dokončené stavby (příloha č. 3, příloha č. 4).

Bohužel je tato zakázka již 2 roky po záruční době, většina dokumentace v papírové podobě je již skartována.«.

Dne 9. 3. 2021 zadavatel požádal prostřednictvím e-mailu společnost OHL ŽS, a.s. o sdělení, jakou pozici na dané referenci zastával pan Ing. Antonín Rous, přičemž uvedl, že ve vztahu k Ing. Rousovi účastník zadávacího řízení opakovaně deklaroval, že zastával pozici stavbyvedoucího ve smyslu stavebního zákona.

V odpovědi na uvedenou žádost obdržel zadavatel od společnosti OHL ŽS, a.s., resp. její zaměstnankyně sdělení, že dle dostupných informací této zaměstnankyně Ing. Rous
na referenční zakázce nepůsobil v pozici stavbyvedoucího.

70.         Ve výzvě k objasnění nabídky zadavatel předně rekapituluje požadavek na technickou kvalifikaci specifikovaný v bodu 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí, přičemž dále uvádí následující:

»Zadavatel v rámci paralelně běžícího zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přístaviště Litoměřice – zhotovitel stavby“, evidenční číslo VVZ N006/20/V00028735, informoval dodavatele, že na základě postupu podle § 39 odst. 5 ZZVZ nabyl důvodných pochybností o tom, zda pan Ing. Antonín Rous jakožto osoba v nabídce jmenovaná stavbyvedoucím komplexně ve funkci stavbyvedoucího realizoval zakázku „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“. Zadavatel v tomto paralelně běžícím zadávacím řízení žádal o objasnění
a prokazatelné doložení dokladů, že pan Ing. Antonín Rous jakožto osoba v nabídce jmenovaná stavbyvedoucím realizoval zakázku „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“ dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce „Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přístaviště Litoměřice – zhotovitel stavby“; podmínky stanovené v zadávací dokumentaci k nadepsané veřejné zakázce jsou přitom ve svém obsahu totožné.

Na výzvu podle § 46 ZZVZ v uvedeném paralelním zadávacím řízení reagoval dodavatel objasněním/doplněním nabídky, kde bylo ve vztahu k dané nejasnosti uvedeno následující:

Dále prohlašujeme, že Ing. Antonín Rous, byl na stavbě jako hlavní stavbyvedoucí plně zodpovědný za realizaci stavby, pravidelně a každodenně na staveništi řídil průběh výstavby. Vzhledem k tomu, že Ing. Antonín Rous u bývalého zaměstnavatele nepracuje již několik let, není schopen doložit listinu, že byl uveden v nabídce jako stavbyvedoucí, nemluvě o tom, že taková listina není veřejně dostupná. Zadavatel tak v rámci své žádosti stanovil požadavek, který je pro naši společnost nesplnitelný, čehož si musí být zadavatel vědom.

Zadavatel si údaje uváděné v nabídce dodavatele k předmětným částem výše uvedené veřejné zakázky ohledně člena týmu Ing. Antonína Rouse ověřoval postupem dle § 39 odst. 5 ZZVZ u deklarovaného objednatele reference „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“, tj. u Povodí Labe, státní podnik. Objednatel Povodí Labe, státní podnik, předložil Zadavateli vyjádření, ve kterém bylo konstatováno, že Ing. Antonín Rous v rámci realizace akce „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“ nevykonával funkci stavbyvedoucího.Tuto skutečnost dále Objednatel Povodí Labe, státní podnik, doložil předložením organigramu předmětného projektu, ze kterého jednoznačně vyplývá, že na dané referenci vykonával pozici stavbyvedoucího Ing. Petr Zavičák. Objednatel Povodí Labe, státní podnik, potvrdil, že se Ing. Antonín Rous daného projektu účastnil, ovšem jako vedoucí střediska(nikoliv tedy v pozici stavbyvedoucího dle zadávacích podmínek obsažených v čl. 4.4. zadávací dokumentace), a navíc pouze poslední 4 měsíce realizace daného projektu.

Za situace, kdy objednatel reference, u níž je ověřováno zapojení člena týmu dodavatele coby podmínky technické kvalifikace, Zadavateli prohlásí a zároveň jednoznačným důkazem prokáže zcela protichůdné informace, než jsou informace obsažené v nabídce dodavatele a rovněž informace obsažené v objasnění nabídky dodavatele v rámci paralelně běžícího zadávacího řízení, je zcela jistě namístě zabývat se otázkou, zda došlo ze strany dodavatele ke sdělení údajů (ať již úmyslnému či nikoliv), které neodpovídají skutečnosti, tj. k naplnění důvodu vyloučení dodavatele dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ. Právě zmíněný důvod vyloučení dodavatele dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ má v praxi zamezit praktikám předkládání „upravených“ či jinak „zkreslených“ údajů ohledně referenčních zakázek, které nekorespondují se skutečností, za účelem prokázání kvalifikace a získání veřejné zakázky.

(…)

Jelikož dodavatel jednoznačně deklaroval a opakovaně potvrdil zapojení pana Ing. Antonína Rouse v rámci realizace akce „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“ ve funkci stavbyvedoucího, vyzývá tímto Zadavatel dodavatele, aby objasnil zjištěnou protichůdnost informací týkající se zapojení pana Ing. Antonína Rouse ve funkci stavbyvedoucího na předmětném projektu, když objednatel Povodí Labe, státní podnik, potvrdil a prokázal, že na daném projektu Ing. Antonín Rous funkci stavbyvedoucího nevykonával a navíc nerealizoval celý projekt.

(….

71.         V objasnění nabídky navrhovatel cituje výzvu k objasnění nabídky, a dále uvádí následující:

»(…) Ing. Antonín Rous je osoba odpovědná za komplexní vedení a realizaci stavby „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“, která je autorizovanou osobou v požadovaném oboru a zároveň, jak zadavatel zjistil, Ing. Antonín Rous byl odpovědný za předání a převzetí díla předmětné zakázky s plnou odpovědností za realizaci stavby.

V tomto ohledu je dle našeho názoru nerozhodné, zda Ing. Antonín Rous, vykonával svoji pozici nikoli po celou dobu realizace stavby. (…) Ve vztahu k osobě Ing. Rouse je tento časový úsek o to zásadnější, že se jednalo o fázi dokončování a předávání objednateli. Současně je tak zřejmé, že je dána i osobní odpovědnost Ing. Antonína Rouse za předávané referenční plnění. (…)

Dále mohl zadavatel zjistit, dle uchazeči předloženého organigramu, že pozici stavbyvedoucího vykonával Ing. Petr Závičák, přičemž tato osoba, nebyla (…) vůbec kompetentní referenční zakázku „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“ odpovědně samostatně vést dle stavebního zákona, jelikož tato osoba nedisponuje požadovanou odbornou způsobilostí (…).

Z tohoto podkladu je patrné, že náš pracovník Ing. Antonín Rous byl kompletně odpovědný za realizaci a zároveň za předání díla, tak jak uvedl zadavatel ve vyjádření Povodí Labe, s.p.. Z pohledu zadavatelem vymezené zadávací podmínky tak referenční stavba neměla jinou odpovídající osobu na požadovanou pozici, než Ing. Antonína Rouse. (…)

Dále si dovolujeme důrazně ohradit proti podsouvání skutečnosti, že uchazeč, nebo jeho pracovníci předkládají „upravené“ či jinak „zkreslené“ údaje ohledně referenčních zakázek, které nekorespondují se skutečností, za účelem prokázání kvalifikace a získání veřejné zakázky.

(…)

Pro rozptýlení pochybnosti, že náš pracovník Ing. Antonín Rous zcela plní kvalifikační podmínku dovolujeme si na základě žádosti zadavatele o objasnění doplnit další dvě referenční zakázky, které zcela splňují kvalifikační požadavek viz. příloha č. 1 doplněné čestné prohlášení o členech realizačního týmu a nad rámec kvalifikačního požadavku a pro jistotu a ubezpečení zadavatele, že uchazeč je plně připraven předmětnou zakázku realizovat, předkládáme dalšího našeho pracovníka v pozici stavbyvedoucí a to Ing. Radomíra Koudelku, odborně způsobilou osobu pro předmětnou zakázku (…).«.

72.         V rámci objasnění nabídky navrhovatel předložil aktualizované prohlášení členů týmu, a dále diplom a osvědčení o autorizaci Ing. Radomíra Koudelky. V aktualizovaném prohlášení členů týmu navrhovatel mj. doplnil k osobě Ing. Antonína Rouse v bodu 9. „Zkušenosti podle čl. 4.4. zadávací dokumentace:“ předmětného prohlášení další dvě referenční zakázky, a to „Smědá, Raspenava, Hejnice, Bílý potok, obnova vodního toku, ř.km26.400 – 40,150“ a „Jeřice, Chrastava, obnova vodního toku, ř.km 0,00 – 3,45“, přičemž v části „Popis činnosti člena týmu na zakázce“ navrhovatel v obou případech uvedl, že Ing. Antonín Rous byl hlavním stavbyvedoucím a osobou odpovědnou za odborné vedení stavby. Dále zadavatel vyplnil čestné prohlášení členů týmu pro osobu Ing. Radomíra Koudelky, a to tak,
že kompletně vyplnil předmětný formulář, přičemž v bodu 9. „Zkušenosti podle čl. 4.4. zadávací dokumentace:“ předmětného prohlášení uvedl dvě referenční zakázky, a to „Třebovka, Dlouhá Třebová – Hylváty úprava toku v obcích, úprava 6 km toku“ a „Svitava, Svitavy, zvýšení kapacity koryta III. etapa“. V části „Popis činnosti člena týmu na zakázce“ navrhovatel u obou referenčních zakázek uvedl, že Ing. Koudelka byl stavbyvedoucím.

73.         V rozhodnutí o vyloučení uvedl zadavatel mj. následující:

»Zadavatel (…) dospěl k závěru, že Dodavatel neposkytl žádné relevantní údaje či doklady, které by potvrdily správnost dříve uvedené informace, že Ing. Rous vykonával na referenci „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“ funkci stavbyvedoucího. Naopak ve svém objasnění potvrdil závěry zjištění Zadavatele a sdělení
ze strany Povodí Labe, státní podnik, že na dané referenci výkon funkce stavbyvedoucího vykonávala osoba odlišná od Ing. Antonína Rouse.

(…)

Dodavatel tak neobjasnil zjištěnou protichůdnost informací týkající se zapojení pana Ing. Antonína Rouse ve funkci stavbyvedoucího na projektu „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“. Naopak potvrdil závěr obsažený ve vyjádření objednatele Povodí Labe státní podnik, že výkon funkce stavbyvedoucího zastávala osoba odlišná od Ing. Rouse. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že mu nepřísluší přezkoumávat, zda tato odlišná osoba měla či neměla být pro výkon funkce stavbyvedoucího kompetentní.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Zadavatel dospívá k jednoznačnému závěru,
že údaje obsažené v nabídce Dodavatele ve vztahu k části 2 až 6 veřejné zakázky, jde-li o zapojení pana Ing. Antonína Rouse ve funkci stavbyvedoucího na projektu „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“ (následně výslovně prohlášené v objasnění nabídky ze dne 11. 12. 2020 v rámci výše uvedeného paralelního zadávacího řízení), neodpovídají skutečnosti, přičemž měly a mohou mít zcela jednoznačně vliv
na posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení. Je tedy naplněn zákonný předpoklad pro vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ (…).

Pokud Dodavatel ve svém objasnění rovněž doplňuje další referenční zakázky Ing. Antonína Rouse, Zadavatel upozorňuje, že tyto nové referenční zakázky neobjasňují skutečné zapojení pana Ing. Rouse na referenci „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“. Proto jsou ve vztahu k posouzení kvalifikace obsažené v nabídce nerozhodné.

Nad rámec této skutečnosti Zadavatel dále doplňuje, že i kdyby bylo možné v teoretické rovině uvažovat o možnosti nahradit původního člena realizačního týmu pana Ing. Antonína Rouse novým členem, panem Ing. Radomírem Koudelkou, platí stejně tak uvedený závěr, tedy že případné nahrazení člena týmu nesouvisí se zcela jednoznačným požadavkem Zadavatele na objasnění zapojení pana Ing. Rouse na referenci „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“, jak bylo vyžadováno ve výzvě ze dne 6. 1. 2021. Zadavatel považuje zjištění informací neodpovídajících skutečnosti v nabídce Dodavatele za velmi závažné porušení pravidel zadávání veřejných zakázek, které, v případě jeho zjištění, zcela jistě není možné „ignorovat“ s odkazem na nahrazení původního člena týmu, u kterého bylo dané zjištění shledáno. Takový postup by byl v přímém rozporu s postihem, který má postup dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro účastníky zadávacího řízení představovat.«.

K výrokům I. až V. tohoto rozhodnutí  

74.         Úřad uvádí, že mezi účastníky řízení je sporu o oprávněnosti vyloučení navrhovatele z účasti v šetřeném zadávacím řízení (a to z částí 2, 3, 4, 5 a 6 veřejné zakázky). Zatímco navrhovatel vyjadřuje přesvědčení, že neměl být ze zadávacího řízení vyloučen, zadavatel má za to, že navrhovatel byl vyloučen v souladu se zákonem.

75.         Neoprávněnost svého vyloučení navrhovatel vnímá ve dvou rovinách, a sice ve vztahu k posouzení referencí doložených navrhovatelem v nabídce za účelem prokázání splnění technické kvalifikace a dále ve vztahu k postupu zadavatele, kdy se tento nezabýval posouzením doplnění technické kvalifikace, které navrhovatel doložil v rámci objasnění nabídky na základě předchozí žádosti zadavatele.

76.         Zadavatel v čl. 4 „Požadavky zadavatele na kvalifikaci“, bodu 4. 4. „Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ“, zadávací dokumentace určil jako jednu z podmínek technické kvalifikace doložení prohlášení členů týmu mj. dokládajícího, že dodavatel disponuje členem týmu na pozici stavbyvedoucího, který se účastnil komplexní realizace alespoň 2 zakázek ve funkci stavbyvedoucího stavby, jejímž předmětem bylo provedení rekonstrukce nebo novostavby dle požadavků vymezených v zadávací dokumentaci (viz bod 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

77.         Navrhovatel ve své nabídce prokazoval splnění příslušného kritéria technické kvalifikace prostřednictvím osoby Ing. Antonína Rouse, přičemž mj. uvedl, že se tento účastnil referenční zakázky „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“ (dále také jako „referenční zakázka“), a to jako stavbyvedoucí.

78.         Z dokumentace o zadávacím řízení Úřad zjistil, že v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přístaviště Litoměřice – zhotovitel stavby“ (dále také jako „souběžná veřejná zakázka“) zadavatel postupem dle § 39 odst. 5 zákona ověřoval, zda se Ing. Antonín Rous účastnil referenční zakázky „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi - stavební část“ pro Povodí Labe, statní podnik,
ve funkci hlavního stavbyvedoucího (viz bod 67. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Na základě uvedeného postupu získal zadavatel pochybnost, kterou navrhovatel v souběžné veřejné zakázce nevyvrátil, o tom, zda Ing. Rous v souladu se zadávacími podmínkami komplexně realizoval referenční zakázku ve funkci stavbyvedoucího, když dle zjištění zadavatele se Ing. Rous sice realizace předmětné zakázky účastnil, nikoliv však v podobě její komplexní realizace a nikoliv ve funkci stavbyvedoucího. Ze získaných sdělení měl zadavatel za to,
že v pozici stavbyvedoucího působil Ing. Závičák, jak vyplynulo z informací poskytnutých zadavatelem referenční zakázky. Zadavatel tak získal s ohledem na informace sdělené v zadávacím řízení na souběžnou veřejnou zakázku pochybnost, zda nedošlo v šetřeném zadávacím řízení ze strany navrhovatele při prokazování technické kvalifikace ke sdělení údajů, které neodpovídají skutečnosti. Z tohoto důvodu zadavatel vyzval navrhovatele, aby objasnil zjištěnou protichůdnost informací týkající se zapojení pana Ing. Antonína Rouse
ve funkci stavbyvedoucího na referenční zakázce, když podle zadavatele zadavatel referenční zakázky potvrdil a prokázal, že na daném projektu Ing. Antonín Rous funkci stavbyvedoucího nevykonával, a navíc nerealizoval celý projekt, jelikož působil v pozici vedoucího střediska, a to pouze poslední 4 měsíce z celé doby realizace referenční zakázky, a pozici stavbyvedoucího pak měl vykonávat Ing. Závičák. V objasnění nabídky navrhovatel trval
na dříve deklarované pozici Ing. Rouse jakožto stavbyvedoucího v předmětné referenční zakázce a argumentoval, že není rozhodné, zda Ing. Antonín Rous vykonával svoji pozici nikoliv po celou dobu realizace stavby, přičemž jako zásadní vnímá, že se jednalo o fázi dokončování a předávání díla objednateli, a poukázal na skutečnost, že Ing. Závičák nemohl vykonávat činnosti příslušející stavbyvedoucímu s ohledem na chybějící odborné předpoklady potřebné k těmto činnostem. V rámci objasnění nabídky pak dále navrhovatel doplnil prohlášení o členech týmu o další dvě referenční zakázky ve vztahu k osobě 
Ing. Rouse, které z jeho pohledu mohly nahradit spornou referenční zakázku, a rovněž doplnil další osobu jako člena týmu na pozici stavbyvedoucího, a to pana Ing. Radomíra Koudelku, k němuž doložil i skutečnosti prokazující jeho kvalifikovanost.

79.         Zadavatel dospěl k závěru, že navrhovatel neobjasnil zjištěnou protichůdnost informací týkající se zapojení pana Ing. Antonína Rouse na referenční zakázce a naopak potvrdil,
že výkon funkce stavbyvedoucího zastávala osoba odlišná od Ing. Rouse. Zadavatel tudíž rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona z důvodu, že údaje obsažené v nabídce navrhovatele ve vztahu k částem 2 až 6 veřejné zakázky, jde-li o zapojení pana Ing. Antonína Rouse ve funkci stavbyvedoucího na referenční zakázce, neodpovídají skutečnosti, přičemž měly a mohou mít zcela jednoznačně vliv
na posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení. Dalšími doloženými skutečnostmi ve vztahu ke kvalifikovanosti navrhovatele se pak zadavatel nezabýval, jelikož dle jeho vyjádření žádostí dle § 46 zákona cílil pouze na objasnění skutečností vztahujících se k osobě Ing. Antonína Rouse předložených v nabídce navrhovatele.

80.         Úřad tedy na tomto místě shrnuje, že důvod, pro který byl navrhovatel ze zadávacího řízení na části 2 až 6 veřejné zakázky vyloučen, je ten, že podle zadavatele předložil v zadávacím řízení údaje, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti, když v rámci své nabídky za účelem prokázání splnění požadavku kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona vymezeného v bodu
63. odůvodnění tohoto rozhodnutí navrhovatel uvedl na pozici stavbyvedoucího pana
Ing. Antonína Rouse, přičemž deklaroval, že tento mj. splňuje požadavek na komplexní realizaci alespoň 2 zakázek ve funkci stavbyvedoucího stavby, ačkoliv dle zjištění zadavatele Ing. Rous nebyl v referenční zakázce „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“ stavbyvedoucím, jelikož působil na pozici vedoucí střediska, a to pouze poslední 4 měsíce její realizace.

81.         Úřad v obecné rovině konstatuje, že pokud se zadavatel rozhodne účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona ze zadávacího řízení vyloučit, musí mít za prokázané, že důvody pro vyloučení předvídané v citovaném ustanovení zákona jsou dány. Fakt, že zadavatel má tyto důvody za prokázané, musí současně vyplývat z konkrétních dokumentů tvořících součást dokumentace o zadávacím řízení. Z dokumentace o zadávacím řízení musí být tedy zřejmé, resp. dokumentace o zadávacím řízení musí podávat nepochybné informace o tom, že zadavatel má skutečně postaveno najisto, že důvody vedoucí k vyloučení účastníka podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona existují. Zachycení těchto důvodů v dokumentaci o zadávacím řízení vede k naplnění zásady transparentnosti zadávacího řízení podle § 6 odst. 1 zákona. Úřad se proto zabýval zjištěním, zda má zadavatel v posuzovaném případě postaveno najisto, že navrhovatel ve vztahu k deklarované účasti Ing. Antonína Rouse na referenční zakázce uvedl nepravdivé informace, resp. informace neodpovídající skutečnosti, a že tyto měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení. Aby mohl zadavatel přistoupit k vyloučení dodavatele dle citovaného ustanovení zákona, je pak nutné, aby byly naplněny obě uvedené podmínky, tj. musí dojít k uvedení nepravdivých informací a současně pak uvedené informace musí být způsobilé ovlivnit posouzení podmínek účasti. K tomu Úřad konstatuje následující.

82.         Jak již bylo uvedeno výše, navrhovatel v podané nabídce uvedl mj. údaj, že se Ing. Antonín Rous účastnil referenční zakázky „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“, a to jako stavbyvedoucí stavby.

83.         Z dokumentace o zadávacím řízení je zřejmé, že zadavatel postupem dle § 39 odst. 5 zákona ověřoval navrhovatelem poskytnuté údaje, přičemž v situaci, kdy nabyl tímto postupem informace, které údaje uvedené navrhovatelem v nabídce zpochybňují či vyvrací, resp. nasvědčují jejich nepravdivosti, vynaložil také úsilí k tomu, aby získal i důkazy, které tuto nepravdivost potvrzují.

84.         Úřad na tomto místě konstatuje, že z pohledu zadavatele je navrhovatelem deklarovaná účast Ing. Rouse na referenční zakázce sporná, resp. neodpovídá skutečnosti ve dvou rovinách, a to jednak ve vztahu k činnosti či funkci vykonávané Ing. Rousem v rámci referenční zakázky, když podle zadavatele Ing. Rous nebyl stavbyvedoucím, a jednak
ve vztahu k požadavku na komplexnost realizace zakázky dle požadavků zadavatele ve funkci stavbyvedoucího stavby, když se podle zadavatele Ing. Rous účastnil její realizace pouze 4 měsíce.

85.         Pokud jde o údaj, zda byl Ing. Rous stavbyvedoucím referenční zakázky, pak Úřadu je z jeho vlastní činnosti známo, že oproti informacím, které zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení od zadavatele referenční zakázky a od společnosti OHL ŽS, a.s., činnost, kterou Ing. Rous v rámci referenční zakázky vykonával, lze považovat za činnost stavbyvedoucího, neboť tato jí odpovídala po materiální stránce, přestože formálně byl Ing. Rous pracovně zařazen na pozici vedoucího střediska, jelikož ve vyjádření společnosti OHL ŽS, a.s., které Úřad obdržel v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0083/2021/VZ, se uvádí:

»Pan Ing. Antonín Rous působil na stavbě „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi – stavební část“ (stavba se realizovala 10/2011 – 07/2013), přičemž během jeho působení na této stavbě vykonával činnosti odpovídající náplni práce stavbyvedoucího. Náplní jeho práce bylo tedy i řízení stavebních prací, zajištění jejich odborného provádění v souladu s projektovou dokumentací či další obdobné činnosti.

K označení funkce „vedoucí střediska“ uvádíme, že toto jiné označení se používá ve struktuře společnosti OHL ŽS, a.s. za účelem sjednocení názvů pracovních pozic a uvádí se jako pracovní zařazení dle interní struktury pozic zaměstnanců v pracovní smlouvě, resp. pracovní náplní zaměstnanců. Z tohoto důvodu bylo zřejmě pracovní zařazení dle interního označení uvedeno i v rámci realizace dané stavby, kdy se jedná pouze o formální interní označení, přičemž fakticky výkon činnosti Ing. Antonína Rouse odpovídal svou náplní pozici stavbyvedoucího.«.  

Ve vztahu k osobě stavbyvedoucího Úřad pro úplnost konstatuje, že stavbyvedoucího definuje stavební zákon, jako osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu[1] (viz ust. § 134 odst. 2 stavebního zákona). Mezi povinnosti stavbyvedoucího mj. patří řídit provádění stavby, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm, dodržovat požadavky na výstavbu, působit k odstranění závad a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby a spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi (k tomu podrobněji ust. § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona). Na základě uvedených skutečností lze tedy konstatovat, že stavbyvedoucím je osoba, která má pro výkon této činnosti oprávnění a vykonává činnosti definované stavebním zákonem.

Tvrzení navrhovatele ohledně působnosti Ing. Rouse na pozici „vedoucího střediska“ koresponduje s vyjádřením Povodí Labe, státní podnik, které zadavateli na základě jeho žádosti mj. sdělilo, že Ing. Rous v rámci realizace referenční zakázky nevykonával funkci stavbyvedoucího, ale působil ve funkci vedoucího střediska. Z výše citovaného vyjádření společnosti OHL ŽS, a.s. je pak zřejmé, že Ing. Rous vykonával činnost, která náplní práce odpovídala výkonu činnosti stavbyvedoucího. S ohledem na zjištěné skutečnosti lze dospět k dílčímu závěru, že Ing. Rous při realizaci referenční zakázky realizoval činnost odpovídající náplni práce stavbyvedoucího. Stejně tak z doložených dokladů navrhovatelem vyplývalo,
že Ing. Antonín Rous disponuje požadovanou autorizací, čímž by splňoval požadavek
na odbornou způsobilost stavbyvedoucího dle stavebního zákona. Tato skutečnost však bez dalšího neprokazuje, že Ing. Rous byl skutečně jmenován do funkce stavbyvedoucího
ve smyslu stavebního zákona. Skutečnost že náplň práce Ing. Rouse odpovídala pozici stavbyvedoucího, nelze bez dalších skutkových zjištění považovat za takovou, že Ing. Rous působil při realizaci referenční zakázky jako stavbyvedoucí. Skutečnost, že Ing. Rous vykonával činnosti, které odpovídaly náplni práce stavbyvedoucího, přičemž pro tuto pozici měl i požadované oprávnění, tak nevede Úřad k závěru o nesprávném posouzení splnění kritéria technické kvalifikace v této části, neboť pro rozřešení této otázky by v kontextu výše předestřených nuancí byla potřeba další skutková zjištění, jejichž provedení však Úřad nepovažuje za účelné s ohledem na další níže uvedené závěry.

86.         Dalším požadavkem na osobu stavbyvedoucího byla zkušenost s komplexní realizací zakázky. Co se týče otázky komplexnosti realizace, Úřad opakuje, že z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel shledal údaj ohledně komplexnosti realizace referenční zakázky jako neodpovídající skutečnosti, a to s ohledem na časové hledisko zapojení Ing. Rouse, neboť zjistil, že se Ing. Rous na realizaci referenční zakázky podílel pouze poslední 4 měsíce. Úřad na tomto místě uvádí, že navrhovatel tuto informaci co do uvedené doby nikterak v průběhu zadávacího řízení ani v rámci vedeného správního řízení nezpochybňoval, a tato tedy není mezi stranami spornou.

87.         Z vlastní činnosti Úřad zjistil, že realizace předmětné referenční zakázky trvala od prosince roku 2011 do července roku 2013, tj. téměř 20 měsíců. Vzhledem k výše uvedenému lze tedy k účasti člena týmu navrhovatele, Ing. Rouse, konstatovat, že se jednalo o období, které nepředstavuje ani čtvrtinu z celkové doby realizace veřejné zakázky, stejně tak nelze přehlížet to, že i z hlediska finančního byla většina stavby realizována v předchozích měsících, než na dané stavbě působil Ing. Rous. Na základě výše uvedených skutečností lze vyslovit dílčí závěr, že Ing. Rous se nepodílel na komplexní realizaci referenční zakázky tak, jak požadoval zadavatel k prokázání technické kvalifikace. Byť tedy lze přisvědčit zadavateli, že navrhovatel předložil v nabídce doklady, které neodpovídají skutečnosti, je třeba zabývat se i dalšími okolnostmi šetřené veřejné zakázky.     

88.         Pro posouzení dané věci je totiž z pohledu Úřadu zásadní další skutečnost, vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení, a to že navrhovatel v rámci objasnění nabídky doplnil svou nabídku o zcela nové skutečnosti týkající se kvalifikace za účelem splnění předmětného kritéria technické kvalifikace. Navrhovatel v reakci na výzvu k objasnění dle § 46 odst. 2 zákona totiž sdělil zadavateli, že Ing. Rous je kvalifikovaným členem týmu s ohledem
na skutečnost, že se podílel na realizaci i dalších zakázek, které nově dokládá, čímž nahrazuje referenční zakázku, která byla učiněna spornou, a dále uvedl, že disponuje dalším technikem – osobou stavbyvedoucího, který rovněž splňuje požadavky zadavatele, přičemž k této osobě sdělil potřebné údaje kompletním vyplněním prohlášení členů týmu. Z dokumentace o zadávacím řízení přitom podle Úřadu nevyplývá, že se zadavatel zabýval objasněním nabídky z pohledu navrhovatelem předložených údajů za účelem doplnění kvalifikace, což sám zadavatel opakovaně potvrdil, a to například ve vyjádření zadavatele k návrhu, když mj. uvedl, že „[n]epochybil, když za objasnění zapojení Ing. Rouse na Referenci nepovažoval předložení nových referencí Ing. Rouse a stejně tak když za dané objasnění nepovažoval doložení nového člena týmu. Jelikož doložení nových referencí a nového člena týmu žádným způsobem neobjasňovalo požadované vysvětlení zapojení Ing. Rouse na Referenci, Zadavatel se oprávněně nezabýval posouzením těchto nových referencí a nového člena týmu.“. Obdobně zadavatel argumentoval také v rozhodnutí o námitkách a rozhodnutí o vyloučení. Zadavatel je tedy toho názoru, že pokud jeho výzva k objasnění nabídky směřovala pouze
do objasnění protichůdnosti údajů ohledně referencí v nabídce navrhovatele již předložených, nemusel se posouzením nově předložených referencí ani novým členem týmu v rámci objasnění nabídky zabývat.

89.         K otázce objasnění a doplnění nabídky Úřad uvádí, že zadavatel je obecně oprávněn podle § 46 odst. 1 zákona požadovat po účastnících zadávacího řízení objasnění předložených údajů a dokladů, které uvedli ve svých nabídkách. Je-li to třeba pro účely řádného průběhu zadávacího řízení, může zadavatel po účastnících zadávacího řízení také požadovat doplnění jejich nabídek o chybějící údaje a doklady.

90.         Možnost žádat o objasnění a doplnění nabídky je oprávněním zadavatele, a je tedy na zadavateli, zda dané možnosti v situaci, kdy nabídka účastníka zcela neodpovídá zadávacím podmínkám, využije, nebo účastníka ze zadávacího řízení z důvodu jeho neschopnosti předložit dostatečnou a úplnou nabídku vyloučí. Lze předpokládat, že zadavatel se bude při rozhodování o využití či nevyužití výzvy k objasnění a doplnění nabídky řídit především ekonomickými motivy, neboť co nejširší hospodářská soutěž je předpokladem získání ekonomicky nejvýhodnější nabídky – jinými slovy řečeno, silným motivem zadavatele pro využití předmětného ustanovení zákona může být zejména snaha nepřipravit se z formálních důvodů o ekonomicky výhodnou nabídku. Účelem takového postupu je tedy zpravidla ověření, zda lze přesvědčivě učinit závěr, že vybraný účastník splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla stanovená zákonem a zadávací dokumentací. Jen takový dodavatel může být vybrán z účastníků zadávacího řízení a povolán k realizaci veřejné zakázky

91.         Využije-li zadavatel této možnosti a požádá o objasnění a doplnění nabídky, je povinen stanovit účastníkovi zadávacího řízení přiměřenou lhůtu k objasnění a doplnění požadovaných údajů a dokladů a je přitom povinen se stále řídit zásadami zadávání veřejných zakázek. Jak plyne z § 39 odst. 1 zákona, zadavatel by tedy měl v průběhu zadávacího řízení postupovat podle pravidel stanovených zákonem.

92.         Je logické, že zadavatel má zájem na tom, aby vybraný dodavatel byl dostatečně kvalifikovaný ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, a tyto skutečnosti si chce zadavatel ověřit. Ostatně smyslem prokazování splnění kritérií technické kvalifikace je to, aby byla osoba, která bude předmět plnění realizovat, vybírána z okruhu dodavatelů, kteří prokáží, že jsou po technické stránce schopni zajistit kvalitní plnění předmětu veřejné zakázky např. tím, že mají zkušenost s realizací obdobného předmětu plnění, nebo že disponují týmem zkušených odborníků, kteří se mohou na realizaci veřejné zakázky podílet. Zadavatel tedy prostřednictvím kritérií technické kvalifikace omezuje okruh potenciálních dodavatelů pouze na ty, kteří budou reálně schopni plnit předmět veřejné zakázky řádně, odborně a v odpovídající kvalitě. V kontextu výše uvedeného nelze proto opomenout ani samotný smysl a účel zákona ve vztahu k dokladům účastníka zadávacího řízení, kterými prokazuje splnění technické kvalifikace. Smyslem institutu dle § 46 odst. 2 zákona je, aby si zadavatel v případě pochybností ověřil, zda účastníci zadávacího řízení jsou dostatečně kvalifikovaní (mají dostatečné zkušenosti, odbornost, lidské zdroje, …) k provedení předmětu veřejné zakázky.

93.         Je obvyklé, že dodavatelé často disponují řadou referencí, a obecně lze konstatovat, že posouzení, zda určitá reference odpovídá konkrétním specifickým požadavkům zadavatele, je pro dodavatele s ohledem na určitou rozmanitost zadavateli požadovaných plnění značně složité. Jestliže tedy dodavatel, resp. účastník zadávacího řízení předloží v zadávacím řízení jednu ze svých referencí, o které má za to, že nejlépe odpovídá požadavkům zadavatele, a zadavatel se však s „výběrem“ reference účastníka zadávacího řízení neztotožní, bez dalšího to neznamená, že není kvalifikován veřejnou zakázku plnit. Pokud je fakticky možné jednu referenci účastníka zadávacího řízení nahradit jinou, pak je v zájmu zadavatele, takovou „změnu“ připustit. Zabrání se totiž tomu, aby došlo k vyloučení kvalifikovaného účastníka zadávacího řízení jen proto, že právě předloženou referenci zadavatel považuje
za nedostatečně průkaznou či neodpovídající jeho požadavkům. Je třeba si uvědomit, že dodavatel, resp. účastník zadávacího řízení ve své podstatě kvalifikovaný buď je, nebo není (srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-12505/2020/323/MBr, sp. zn. ÚOHS-R0029/2020, ze dne 27. 4. 2020).

94.         Tento institut tedy nemíří pouze na ověření konkrétních informací vyplývajících z již předložených dokumentů, ale na ověření splnění podmínek účasti účastníka zadávacího řízení ve své podstatě. Pokud tedy účastník zadávacího řízení na základě žádosti zadavatele doplnil nové „reference“, které nebudou hodnoceny, pak je takový postup v souladu se zákonem. Je tím totiž ověřena pouze schopnost účastníka zadávacího řízení plnit předmět veřejné zakázky (tzn. jeho kvalifikovanost) a nedochází k materiální změně nabízeného plnění. Proto je možno připustit doložení dalších/nových dokladů prokazujících splnění podmínek účasti (za podmínek stanovených § 46 odst. 1 a 2 zákona).

95.         Úřad dále v obecné rovině k problematice objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů uvádí, že zákon zapovídá změnu nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek, připuštěno je však její doplnění na základě žádosti zadavatele o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

96.         Již jazykovým výkladem § 46 odst. 2 zákona lze dospět k závěru, že doplnění nebo objasnění nabídky je možné pouze v případě, že nedojde k její změně, neboť změna samotná je primárně zapovězena (srov. rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0113/2019/VZ-24101/2019/322/HSc
ze dne 30. 8. 2019). Účelem § 46 zákona a právě možnosti objasnění nebo doplnění nabídek je mj. skutečnost, aby zadavatel měl možnost vybírat z co největšího množství podaných nabídek, u kterých např. při jejich prvotním posouzení zadavatel nemá najisto postaveno, zda splňují veškeré požadavky, případně v nich nějaké skutečnosti, které by bylo lze doplnit, aby měl zadavatel najisto postaveno splnění podmínek účasti, absentují. Odpovědnost
za správnost a úplnost nabídky bezesporu nese dodavatel (účastník zadávacího řízení), přičemž tento se nemůže spoléhat na to, že se zadavatel rozhodne postupovat dle § 46 zákona, byť není sporu o tom, že právě prostřednictvím postupu dle § 46 zákona může typicky dojít k doplnění informací týkajících se kvalifikovanosti dodavatele či odstranění „drobných vad“ podané nabídky; nikdy se však nesmí jednat o nedovolenou změnu nabídky. Takovou nedovolenou změnou by pak v kontextu shora uvedeného bylo např. doplnění nových údajů, které se mají stát předmětem hodnocení.

97.         V posuzovaném případě doručil zadavatel navrhovateli výzvu k objasnění nabídky, ve které navrhovatele vyzval k objasnění zjištěné protichůdnosti informací týkajících se zapojení pana Ing. Antonína Rouse ve funkci stavbyvedoucího na předmětné referenční zakázce. Jestliže navrhovatel deklaroval a opakovaně potvrdil zapojení pana Ing. Antonína Rouse v rámci realizace předmětné referenční zakázky ve funkci stavbyvedoucího, pak zadavatel byl přesvědčen, že se u referenční zakázky potvrdilo a prokázalo, že při její realizaci Ing. Antonín Rous funkci stavbyvedoucího nevykonával a navíc nerealizoval celý projekt. V reakci na tuto výzvu navrhovatel předložil zadavateli objasnění nabídky, ve kterém, jak již bylo zmíněno výše, se vyjadřoval jednak k zadavatelem tvrzené protichůdnosti informací (viz bod 71. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a dále doplnil další 2 referenční zakázky k osobě pana Ing. Rouse a v prohlášení členů týmu doplnil jako dalšího stavbyvedoucího pana Ing. Radomíra Koudelku, k němuž taktéž uvedl 2 reference, které dle navrhovatele splňují požadavky na technickou kvalifikaci dle zadávací dokumentace.

98.         Úřad uvádí, že z výzvy k objasnění nabídky, kterou zadavatel vyzval navrhovatele k objasnění zjištěné protichůdnosti informací týkajících se technické kvalifikace, a to konkrétně ohledně zapojení člena týmu Ing. Antonína Rouse ve funkci stavbyvedoucího na předmětné referenční zakázce, plyne, že uvedenou žádostí zadavatel aktivoval institut § 46 zákona. Z postupu zadavatele je tedy zjevné, že hodlal dále ověřovat kvalifikovanost navrhovatele. Z citovaného ustanovení zákona plyne, že navrhovatel v návaznosti na výzvu zadavatele mohl v daném případě nabídku, resp. zadavatelem tvrzenou protichůdnost předmětných informací, nejen objasnit, ale i doplnit např. o další údaje či doklady, jelikož prostřednictvím výzvy zadavatel zjišťoval informace vztahující se ke kritériu technické kvalifikace, tzn. ověřoval kvalifikovanost dodavatele. Úřad v tomto ohledu ověřil, že dle zadávací dokumentace je jediným kritériem hodnocení pro každou část veřejné zakázky ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena pouze podle nejnižší nabídkové ceny příslušné části veřejné zakázky. Je tedy zřejmé, že kritérium technické kvalifikace nebylo v prověřovaném případě stanoveno jako kritérium hodnocení, a proto lze konstatovat, že doklady v daném případě předkládané v souvislosti s objasněním nabídky navrhovatele nemají dopad do hodnocení nabídek.

99.         Ve vztahu k možnosti doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů má Úřad za to, že je vždy třeba reflektovat skutečnost, co je prostřednictvím žádosti ve smyslu § 46 zákona vyjasňováno či doplňováno, zda tímto postupem nedochází ke změně nabídky. V daném případě, jak již bylo opakovaně uvedeno, se jednalo o zjišťování skutečností vztahujících se ke kvalifikovanosti navrhovatele. Úřad má za to, že právě tento fakt je velmi významný v tom, zda je zadavatel oprávněn nově dodané informace a doklady od navrhovatele akceptovat a tyto zahrnout do posuzování splnění podmínek účasti navrhovatelem. Jelikož se jedná o posouzení kvalifikace dodavatele, má Úřad za to, že je zadavatel oprávněn a současně i povinen tyto další reference přijmout a posoudit, zda je jejich prostřednictvím eventuálně navrhovatel kvalifikován (pakliže by dospěl k závěru, že k prokázání technické kvalifikace původně předložené referenční zakázky nepostačovaly), a nikoliv tyto bez bližšího přezkoumání jejich obsahu odmítnout. Uvedený závěr pak z pohledu Úřad platí i v situaci, kdy zadavatel v žádosti o objasnění nabídky výslovně nevyzval navrhovatele k předložení nových skutečností ve vztahu k jeho kvalifikovanosti. Neboť, jak již bylo konstatováno výše, dodavatel ve své podstatě buď kvalifikovaný je, nebo není, a cílem zadavatele pak má být ověření tohoto stavu, tj. zadavatel má směřovat ke zjištění skutečnosti, zda dodavatel má takové odborné kvality, aby mohl řádně plnit předmět poptávané veřejné zakázky. Zadavatel by neměl přistupovat k předloženým dokladům tak, že se bude zabývat jen některými z nich a některé opomene přezkoumat nebo se vůbec odmítne jimi zabývat. Zadavatel má přistoupit k ověření kvalifikace jako k souhrnu informací, které přezkoumá v celém komplexu. Je totiž možné, že některá z podmínek technické kvalifikace týkající se typicky referencí nebo osob v realizačním týmu, která se zprvu jeví dodavateli bezproblémová a tento ji nechce opomenout s ohledem na její významnost plynoucí např. z hodnoty jejího plnění, může být zadavatelem zpochybněna, jako se to stalo v právě posuzovaném případě, a doložení relevantních dokladů se projeví jako problematické s ohledem na značný časový odstup od aktuálně poptávané veřejné zakázky, nicméně dodavatel může disponovat dalšími referencemi/zkušenostmi/členy týmu, kteří zadavatelem požadované hodnoty též splňují, které by měl zadavatel vzít do úvahy, neboť též mohou vypovídat o kvalifikovanosti dodavatele. Úřad v tomto ohledu nijak nezpochybňuje, že aplikace § 46 zákona je právem zadavatele, avšak je současně přesvědčen, že za situace, kdy zadavatel tento postup aktivuje, je dodavatel oprávněn doložit další skutečnosti vztahující se k prokázání jeho kvalifikovanosti. Zadavatel přeci ve zde řešeném případě se snažil zjistit, zda je navrhovatel, který předložil nejvýhodnější nabídku, dostatečně kvalifikován; pakliže navrhovatel zadavateli dokládá informace o jeho kvalifikovanosti, měl by se zadavatel zabývat všemi doloženými skutečnostmi, tzn. i těmi, které byly doloženy až následně po předchozí výzvě zadavatele dle § 46 zákona.

100.     Nadto Úřad pro úplnost konstatuje, že skutečnost, že předmětné údaje byly doloženy prostřednictvím doplnění nabídky, dle názoru Úřadu neznamená, že by byla nabídka změněna. Jak bylo uvedeno již výše, § 46 odst. 2 zákona výslovně pracuje s tím, že nabídka může být doplněna, avšak nesmí být změněna. Dle názoru Úřadu se tedy v případě doplnění dalších referencí nejedná o změnu nabídky, nýbrž o doplnění skutečností vztahujících se
ke kvalifikaci dodavatele (navrhovatele), což je tedy s ohledem na shora řečené postup zákonem aprobovaný.

101.     V souvislosti s tvrzením zadavatele, že prostřednictvím postupu dle § 46 zákona chtěl pouze objasnit zjištěnou protichůdnost informací týkajících se zapojení pana Ing. Antonína Rouse
ve funkci stavbyvedoucího na předmětné referenční zakázce, uvádí Úřad následující. V návaznosti na aktivitu zadavatele, který požádal navrhovatele o vysvětlení protichůdnosti informací týkající se údajů, které navrhovatel prohlásil za účelem splnění technické kvalifikace, byl navrhovatel zpraven o tom, že zadavatel má zájem ověřit, zda navrhovatel
ve své nabídce neuvedl údaje, které neodpovídají skutečnosti. Pokud tedy navrhovatel v návaznosti na předmětnou výzvu zadavatele objasňoval zadavatelem zjištěnou protichůdnost informací a „pro rozptýlení pochybností“ o své kvalifikovanosti doplnil údaje a doklady týkající se prokázání kritéria technické kvalifikace, a to další referenční zakázky z jeho pohledu způsobilé zhojit shledané nedostatky ve zkušenostech člena jeho týmu, a doplnil nového člena týmu na předmětnou pozici s uvedením potřebných údajů, Úřad konstatuje, že v daném případě navrhovatel pouze „doplnil“ údaje týkající se prokázání splnění předmětné podmínky technické kvalifikace, čímž z pohledu Úřadu nevybočil z limitů, které ohledně doplnění nabídky stanovuje zákon a tím, že zadavatel aplikoval postup dle § 46 zákona, umožnil navrhovateli, aby na skutečnosti týkající se jeho kvalifikovanosti reagoval a tyto doložil. V tomto ohledu dle přesvědčení Úřadu není rozhodné, že zadavatel předmětnou žádost formuloval výlučně ve vztahu k informacím obsaženým v nabídce týkajícím se Ing. Rouse. Navrhovatel měl možnost svou kvalifikovanost prokázat i širším spektrem informací, než těch, které výslovně zmínil zadavatel v předmětné žádosti a naopak zadavatel neměl možnost omezovat množství dokládaných skutečností o kvalifikovanosti navrhovatele.

102.     V návaznosti na výše uvedený závěr Úřad konstatuje, že v případě, kdy zadavatel dospěl k závěru, že navrhovatel ve své nabídce ohledně technické kvalifikace uvedl údaje, které neodpovídají skutečnosti, měl se zabývat posouzením dalších navrhovatelem doplněných informací, tj. nově doložených referencí k osobě Ing. Rouse a informací o novém členu týmu, aby měl postaveno najisto i splnění druhé podmínky obsažené v ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona, tj. že údaje uvedené navrhovatelem, které zadavatel hodnotí jako nepravdivé, měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení. Pokud by totiž v daném případě údaje doplněné za účelem prokázání kritéria technické kvalifikace v objasnění nabídky vyhověly zadávacím podmínkám, bylo by nutné konstatovat, že navrhovatel jimi nahradil v nabídce původně uváděné údaje ohledně předmětného kritéria technické kvalifikace, v důsledku čehož by neměla a nemohla skutečnost, že navrhovatel uvedl v nabídce údaje neodpovídající skutečnosti, mít vliv
na posouzení podmínek účasti, neboť kvalifikace by byla prokázána nově doplněnými údaji v souladu se zadávacími podmínkami. Pakliže by byl navrhovatel shledán kvalifikovaným, již by nemohla platit premisa, že údaje předložené navrhovatelem, které zadavatel hodnotí jako nepravdivé, mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti. Vzhledem k tomu, že zadavatel v daném případě na posouzení předmětných dodatečně doložených údajů k technické kvalifikaci navrhovatele rezignoval a následně rozhodl o vyloučení navrhovatele
ze zadávacího řízení, Úřad konstatuje, že zadavatel nemohl mít a neměl pro předmětné rozhodnutí postaveno najisto, že jsou pro vyloučení navrhovatele naplněny zákonné důvody. V této souvislosti Úřad dodává, že i z obsahu dokumentace o zadávacím řízení ověřil, že v ní není obsažen žádný dokument, z něhož by vyplývalo, že se zadavatel doplněním údajů k prokázání předmětného kritéria technické kvalifikace zabýval a doplněnou kvalifikaci nově posoudil.

103.     Pro úplnost Úřad konstatuje, že nepřehlédl podání navrhovatele, které obdržel dne 26. 3. 2021, označené jako „Procesní návrh navrhovatele“. Uvedené podání obsahuje návrh, aby Úřad vyzval zadavatele k předložení dokumentů, kupř. kopií stavebních deníků, předávacích protokolů, dokladů ke změnovým řízením, změnových listů (vícepráce, méněpráce), zápisů z kontrolních dnů ke stavbám, souvisejících s konkrétními veřejnými zakázkami, a to bez jakékoliv anonymizace, a aby tyto dokumenty Úřad navrhovateli v rámci nahlížení do spisu zpřístupnil. Úřad nepovažoval s ohledem na skutkové okolnosti případu, provedení navrhovaných důkazů v šetřeném případě za relevantní, neboť navrhované důkazy neshledal jako potřebné pro zjištění stavu věci, který byl dostatečně zjištěn jiným způsobem. Navrhovatelem požadované zajištění důkazů by bylo dle Úřadu v rozporu se zásadou procesní ekonomie, neboť dle § 6 odst. 2 správního řádu správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje, pročež předmětný návrh neakceptoval. Nadto nelze přehlédnout, že návrh navrhovatele je v rozporu s ustanovením § 251 odst. 1 zákona, z něhož lze, v kontextu s ustanovením § 251 odst. 4 a 5 zákona, dovodit, že návrhy na provedení důkazů má navrhovatel povinnost uvést v návrhu na zahájení správního řízení; jejich pozdější doplnění není přípustné, pokud nejde o dokazování skutečností, kterými má být zpochybněna věrohodnost podkladů pro vydání rozhodnutí. V tomto ohledu lze tedy na návrh navrhovatele pohlížet jako na rozporný s pravidlem koncentrace řízení ovládajícím správní řízení před Úřadem.

104.     Úřad dále přistoupil k posouzení toho, zda byla naplněna podmínka vlivu na výběr dodavatele, a to alespoň v potenciální rovině, neboť zákon je konstruován tak, že k naplnění této podmínky stačí i pouhá potencialita ovlivnění výběru dodavatele.

105.     K podmínce vlivu na výběr dodavatele, resp. k jeho potencialitě tedy Úřad uvádí, že výše uvedený nezákonný postup zadavatele mohl mít alespoň potenciální vliv na výběr dodavatele. Tato skutečnost je dána především tím, že zadavatel určil v čl. 8 „Hodnocení nabídek“ zadávací dokumentace, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny příslušné části veřejné zakázky. Jak přitom vyplývá z jednotlivých zpráv o hodnocení nabídek k částem 2 až 6 veřejné zakázky, navrhovatel předložil pro každou z částí 2 až 6 nabídku, která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, v důsledku čehož by, pokud by jej zadavatel ze zadávacího řízení nevyloučil z důvodu popsaného výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí, mohla být jeho nabídka do částí 2 až 6 veřejné zakázky hodnocena jako nejvýhodnější.

106.     Úřad tedy konstatuje, že podmínka pro uložení nápravného opatření spočívající v existenci alespoň potenciálního vlivu na výběr dodavatele je v daném případě naplněna, neboť postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele.

107.     Pokud jde o poslední podmínku pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona, pak Úřad konstatuje, že zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Jsou tak naplněny všechny zákonné podmínky pro to, aby Úřad mohl uložit nápravné opatření
ve smyslu § 263 odst. 2 zákona.

108.     Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem tak Úřad uzavírá, že zadavatel postupoval v rozporu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona, když navrhovatele coby účastníka zadávacího řízení na části 2 až 6 veřejné zakázky vyloučil z další účasti v zadávacím řízení na předmětné části veřejné zakázky s odůvodněním, že navrhovatel nesplňuje stanovené kritérium technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona ve vztahu k osobě stavbyvedoucího, aniž by měl najisto postaveno, že technická kvalifikace ve stanoveném rozsahu skutečně nebyla prokázána, resp. byly předloženy doklady neodpovídající skutečnosti, které měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti, jelikož z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že se zadavatel nezabýval údaji doplněnými k předmětné technické kvalifikaci, které navrhovatel uvedl v objasnění nabídky ze dne 11. 1. 2021, přičemž není vyloučeno,
že na základě doplněných skutečností týkajících se kvalifikovanosti navrhovatele, by tento mohl být shledán kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky, uvedený postup tak mohl ovlivnit výběr dodavatele, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

109.     Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až V. tohoto rozhodnutí.

110.     Nad rámec shora uvedeného Úřad k tvrzení navrhovatele, že zadavatel řádně nevypořádal navrhovatelem podané námitky, když se dostatečně podrobně nevyjádřil ke všem skutečnostem obsaženým v jeho námitkách, uvádí, že přezkoumal rozhodnutí o námitkách, přičemž dospěl k závěru, že se v jeho rámci zadavatel vyjádřil ke všem navrhovatelem namítaným skutečnostem. Úřad připouští, že zadavatel některé námitky vypořádal více či méně obecně, nicméně z kontextu celého rozhodnutí o námitkách je zjevné, že zadavatel reagoval na podstatu celého spektra vznesených námitek navrhovatelem. Nad to nelze přehlédnout, že tímto rozhodnutím je v plném rozsahu vyhověnu návrhu.

K výrokům VI. až X. tohoto rozhodnutí – k uložení nápravného opatření

111.     Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

112.     Při rozhodování o uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu při respektování základních zásad procesu zadávání, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Úřad tedy musí vždy volit takové nápravné opatření, které zajistí nápravu nezákonného postupu zadavatele a které nesmí vést ke zmaření účelu správního řízení, jímž je ochrana dodavatele před nezákonným postupem zadavatele.

113.     Vzhledem k tomu, že se zadavatel dopustil svého pochybení v průběhu zadávacího řízení v částech 2, 3, 4, 5 a 6 a tento postup mohl mít vliv na výběr dodavatele, přičemž nedošlo
k uzavření smlouvy, zrušil Úřad úkon zadavatele spočívající v oznámení a rozhodnutí
o vyloučení navrhovatele a všechny následné úkony zadavatele učiněné v předmětném zadávacím řízení na části 2 až 6 veřejné zakázky. Dále bude na zadavateli, aby v zadávacím řízení v částech 2 až 6 veřejné zakázky pokračoval v souladu s pravidly stanovenými zákonem, příp. zadávacími podmínkami. V kontextu předmětu tohoto správního řízení se tedy musí především materiálně zabývat objasněním, resp. doplněním nabídky navrhovatele obsahujícím nové skutečnosti ke kvalifikaci navrhovatele, které mu bylo dne 11. 1. 2021 doručeno navrhovatelem.

114.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad o uložení nápravného opatření tak, jak je uvedeno ve výrocích VI. až X. tohoto rozhodnutí.

K výrokům XI. až XV. tohoto rozhodnutí - k zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

115.     Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

116.     Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok je účinný dnem vydání rozhodnutí, a tedy je účinný i u nepravomocného rozhodnutí. Zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

117.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výrocích VI. až X. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení oznámení a rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení v částech 2, 3, 4, 5 a 6 veřejné zakázky, zakázal zároveň ve výrocích XI. až XV. tohoto rozhodnutí zadavateli až do pravomocného skončení tohoto správního řízení uzavřít
v zadávacím řízení v částech 2, 3, 4, 5 a 6 veřejné zakázky smlouvu.  

K výroku XVI. tohoto rozhodnutí – uložení úhrady nákladů řízení

118.     Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

119.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výrocích VI. až X. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení v částech 2, 3, 4, 5 a 6 veřejné zakázky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku XVI. tohoto rozhodnutí. 

120.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2021000099.

 

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výrokům I. až X. a XVI. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výrokům XI. až XV. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.      Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha

2.      Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz