Rozhodnutí: S0434,0435/2018/VZ-36257/2018/523/JŠi

Instance I.
Věc Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje
Účastníci
 1. Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
 2. SOR Libchavy spol. s r.o.
 3. CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 28. 12. 2018
Související rozhodnutí S0434,0435/2018/VZ-33903/2018/523/JŠi
S0434,0435/2018/VZ-36257/2018/523/JŠi
Dokumenty file icon dokument ke stažení 471 KB

Zastavení SŘ v části 1. a 2. ZŘ nabylo právní moci dne 13. 12. 2018 

 

Č. j.:ÚOHS-S0434,0435/2018/VZ-36257/2018/523/JŠi

 

Brno: 10. prosince 2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení vedeném pod sp. zn. S0434,0435/2018/VZ zahájeném dne 24. 10. 2018 na základě dvou návrhů (jeden z téhož dne, druhý nedatovaný), jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 06231292, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem,
 • navrhovatel – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy,
 • navrhovatel – CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s., IČO 28280466, se sídlem Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v otevřeném zadávacím řízení označeném jako „Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje“, jehož cílem je uzavření rámcových dohod, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 6. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 6. 2018 pod ev. č. Z2018-019426, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 6. 2018 pod ev. č. 2018/S 112-254517, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 138-315218,

vydává toto

usnesení:

 

I.

Společné správní řízení vedené pod sp. zn. S0434,0435/2018/VZ se v části zahájené na návrh navrhovatele – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavyze dne 24. 10. 2018na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 06231292, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – učiněných v otevřeném zadávacím řízeníoznačeném jako „Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje“, jehož cílem je uzavření rámcových dohod, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 6. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 6. 2018 pod ev. č. Z2018-019426, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 6. 2018 pod ev. č. 2018/S 112-254517, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 138-315218, kdy před spojením bylo správní řízení vedeno pod sp. zn. S0434/2018/VZ, a to ve vztahu k přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části 3. „Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 29 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 13 m, včetně odbavovacího a informačního systému“ uvedeného zadávacího řízení podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 4. 12. 2018 uvedenou část zadávacího řízení zrušil.

 

II.

Společné správní řízení vedené pod sp. zn. S0434,0435/2018/VZ se v části zahájené na návrh navrhovatele – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy – ze dne 24. 10. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 06231292, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – učiněných v otevřeném zadávacím řízení označeném jako „Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje“, jehož cílem je uzavření rámcových dohod, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 6. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 6. 2018 pod ev. č. Z2018-019426, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 6. 2018 pod ev. č. 2018/S 112-254517, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 138-315218, kdy před spojením bylo správní řízení vedeno pod sp. zn. S0434/2018/VZ, a to ve vztahu k přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části 4. „Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 36 ks třínápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 15 m, včetně odbavovacího a informačního systému“ uvedeného zadávacího řízenípodle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 4. 12. 2018 uvedenou část zadávacího řízení zrušil.

 

III.

Společné správní řízení vedené pod sp. zn. S0434,0435/2018/VZ se v části zahájené na návrh navrhovatele – CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s., IČO 28280466, se sídlem Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9 doručený Úřadu dne 24. 10. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 06231292, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – učiněných v otevřeném zadávacím řízení označeném jako „Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje“, jehož cílem je uzavření rámcových dohod, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 6. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 6. 2018 pod ev. č. Z2018-019426, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 6. 2018 pod ev. č. 2018/S 112-254517, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 138-315218, kdy před spojením bylo správní řízení vedeno pod sp. zn. S0435/2018/VZ, a to ve vztahu k přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části 3. „Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 29 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 13 m, včetně odbavovacího a informačního systému“ uvedeného zadávacího řízenípodle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 4. 12. 2018 uvedenou část zadávacího řízení zrušil.

 

IV.

Společné správní řízení vedené pod sp. zn. S0434,0435/2018/VZ se v části zahájené na návrh navrhovatele – CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s., IČO 28280466, se sídlem Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9 – doručený Úřadu dne 24. 10. 2018 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 06231292, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – učiněných v otevřeném zadávacím řízení označeném jako „Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje“, jehož cílem je uzavření rámcových dohod, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 6. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 6. 2018 pod ev. č. Z2018-019426, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 6. 2018 pod ev. č. 2018/S 112-254517, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 138-315218, kdy před spojením bylo správní řízení vedeno pod sp. zn. S0435/2018/VZ, a to ve vztahu k přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části 4. „Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 36 ks třínápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 15 m, včetně odbavovacího a informačního systému“ uvedeného zadávacího řízení podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 4. 12. 2018 uvedenou část zadávacího řízení zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 24. 10. 2018 návrh navrhovatele – SOR Libchavy spol. s r.o., IČO 15030865, se sídlem Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy (dále jen „navrhovatel SOR Libchavy spol. s r.o.“) – z téhož dne a nedatovaný návrh navrhovatele – CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s., IČO 28280466, se sídlem Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9 (dále jen „navrhovatel CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s.“) na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 06231292, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) – učiněných v otevřeném zadávacím řízení označeném jako „Nákup linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústeckého kraje“, jehož cílem je uzavření rámcových dohod, přičemž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 6. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 6. 2018 pod ev. č. Z2018-019426, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 6. 2018 pod ev. č. 2018/S 112-254517, ve znění opravy uveřejněné dne 20. 7. 2018 pod ev. č. 2018/S 138-315218 (dále jen „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětných návrhů byla v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájena správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedená pod sp. zn. S0434/2018/VZ a sp. zn. S0435/2018/VZ.

Ke správnímu řízení vedenému pod sp. zn. S0434/2018/VZ

3.             Účastníky správního řízení sp. zn. S0434/2018/VZ podle ustanovení § 256 zákona jsou

 • zadavatel,
 • navrhovatel SOR Libchavy spol. s r.o.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0434/2018/VZ-31332/2018/523/JŠi ze dne 26. 10. 2018.

5.             Návrh navrhovatele SOR Libchavy spol. s r.o. směřuje proti zadávacím podmínkám. Navrhovatel SOR Libchavy spol. s r.o. nesouhlasí s požadavky na technickou specifikaci vozidel stanovenými pro 1., 2. a 3. část zadávacího řízení. Dále v návrhu poukazuje na nezákonné stanovení technické kvalifikace a obecně nejednoznačné vymezení technických požadavků, vnitřní rozpornost zadávacích podmínek, neprodloužení lhůty pro podání nabídek, porušení zásady přiměřenosti, nepřiměřený požadavek na způsob dokládání měření a nezákonné nastavení rámcové dohody a kupní smlouvy. Navrhovatel SOR Libchavy spol. s r.o. uvádí, že zadávací dokumentace, resp. v ní obsažené zadávací podmínky, jsou v rozporu se zákonem také z důvodu, že zadavatel spojil a požaduje dvě vzájemně nesouvisející plnění. Z uvedených důvodů navrhovatel SOR Libchavy spol. s r.o. požaduje, aby Úřad zadavateli uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

6.             Navrhovatel SOR Libchavy spol. s r.o. v návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele současně požádal o vydání předběžného opatření. Úřad vyzval navrhovatele SOR Libchavy spol. s r.o. usnesením č. j. ÚOHS-S0434/2018/VZ-31548/2018/523/GHo ze dne 30. 10. 2018 k doplnění, jakého předběžného opatření se domáhá, neboť v návrhu nebylo uvedeno, jaké předběžné opatření je ze strany navrhovatele SOR Libchavy spol. s r.o. žádáno. Návrh na nařízení předběžného opatření doplnil navrhovatel SOR Libchavy spol. s r.o. dne 1. 11. 2018 s tím, že požaduje, aby Úřad uložil zadavateli předběžným opatřením zákaz uzavřít smlouvu, případně zákaz pokračovat v zadávacím řízení. Žádost navrhovatele SOR Libchavy spol. s r.o. na nařízení předběžných opatření Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0434/2018/VZ-33192/2018/523/JŠi ze dne 13. 11. 2018 zamítl.

7.             Vyjádření zadavatele k návrhu na zahájení správního řízení a dokumentaci o zadávacím řízení obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky dne 5. 11. 2018.

8.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0434/2018/VZ-32382/2018/523/JŠi ze dne 6. 11. 2018 určil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony.

9.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0434/2018/VZ-32595/2018/523/JŠi ze dne 8. 11. 2018 Úřad určil zadavateli dodatečnou lhůtu k doručení dokumentace o  zadávacím řízení.

10.         Úřad obdržel dne 8. 11. 2018 od zadavatele prostřednictvím datové schránky přípis z téhož dne, kterým jej zadavatel informoval o provedení dalších úkonů v šetřeném zadávacím řízení, mj. o zrušení 1. části „Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 90 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 10,5 m, včetně odbavovacího a informačního systému“ zadávacího řízení (dále jen „1. část zadávacího řízení“) a 2. části „Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 71 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 12 m, včetně odbavovacího a informačního systému“ zadávacího řízení (dále jen „2. část zadávacího řízení“). Spolu s uvedeným přípisem obdržel Úřad část dokumentace o zadávacím řízení, která mu dosud nebyla zadavatelem doručena, a také část dokumentace vztahující se k úkonům provedeným v šetřeném zadávacím řízení, vč. dokumentu nadepsaného „Zrušení zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky na dodávky“ ze dne 8. 11. 2018 (dále jen „rozhodnutí o zrušení“). Z rozhodnutí o zrušení pak vyplývá, že zadavatel schvaluje zrušení 1. a 2. části zadávacího řízení. 

Ke správnímu řízení vedenému pod sp. zn. S0435/2018/VZ

11.         Účastníky správního řízení sp. zn. S0435/2018/VZ podle ustanovení § 256 zákona jsou

 • zadavatel,
 • navrhovatel CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s.

12.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0435/2018/VZ-31214/2018/523/JŠi ze dne 25. 10. 2018.

13.         Návrh navrhovatele CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s. směřuje proti zadávacím podmínkám. Zadavatel jednal dle navrhovatele CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s. v rozporu se zákonem a v něm stanovenou zásadou zákazu diskriminace, neboť požaduje různé spolu vzájemně nesouvisející druhy plnění, čímž vymezil předmět plnění příliš široce. Zadavatel se dle navrhovatele CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s. dopustil svým jednáním porušení zákona, když neposkytl zadávací dokumentaci zpracovanou v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení a stanovil zadávací podmínky způsobem, který umožňuje podání vzájemně neporovnatelných nabídek. Zadavatel také dle navrhovatele CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s. porušil právní předpisy, protože neuveřejnil klasifikaci zadávacího řízení podle předepsaných CPV kódů, neuveřejnil kompletní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách neobsahuje v odůvodnění podrobné a srozumitelné vyjádření ke všem skutečnostem uvedeným v námitkách. Z výše uvedených důvodů navrhovatel CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s. navrhuje, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení, příp. zrušil rozhodnutí o námitkách z důvodu jejich nepřezkoumatelnosti, neboť se zadavatel nevypořádal se všemi skutečnostmi uvedenými v námitkách.

14.         Vyjádření zadavatele k návrhu a dokumentaci o zadávacím řízení obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky dne 5. 11. 2018.

Ke společnému správnímu řízení vedenému pod sp. zn. S0434,0435/2018/VZ

15.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0434,0435/2018/VZ-33431/2018/523/JŠi ze dne 14. 11. 2018 správní řízení vedená pod sp. zn. S0434/2018/VZ a sp. zn. S0435/2018/VZ v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu spojil do společného správního řízení vedeného pod sp. zn. S0434,0435/2018/VZ.

16.         Účastníky společného řízení vedeného pod sp. zn. S0434,0435/2018/VZ podle § 256 zákona jsou

 • zadavatel,
 • navrhovatel SOR Libchavy spol. s r.o.,
 • navrhovatel CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s.

17.         O spojení správních řízení vyrozuměl Úřad všechny účastníky řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0434,0435/2018/VZ-33444/2018/523/JŠi ze dne 14. 11. 2018.

18.         Úřad umožnil navrhovateli SOR Libchavy spol. s r.o. dne 20. 11. 2018 a dne 21. 11. 2018 na základě jeho žádosti ze dne 19. 11. 2018 a 20. 11. 2018 nahlédnout do spisu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0434,0435/2018/VZ.

19.         Dne 21. 11. 2018 obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky přípis z téhož dne, kterým jej zadavatel informoval o podaných námitkách vyloučeného účastníka zadávacího řízení proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení a rozhodnutí zadavatele o námitkách.

20.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0434,0435/2018/VZ-33903/2018/523/JŠi ze dne 26. 11. 2018 Úřad zastavil společné řízení vedené pod sp. zn. S0434,0435/2018/VZ, a to v částech vztahujících se k 1. části zadávacího řízení a ke 2. části zadávacího řízení, neboť zadavatel uvedené části zadávacího řízení zrušil.

21.         Úřad dne 28. 11. 2018 vyhotovil záznam do spisu č. j. ÚOHS-S0434,0435/2018/VZ-35227/2018/523/JŠi o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí a usnesením č. j. ÚOHS-S0434,0435/2018/VZ-35266/2018/523/JŠi z téhož dne účastníkům řízení určil lhůtu, ve které se mohli k podkladům rozhodnutí vyjádřit.

22.         Dne 3. 12. 2018 umožnil Úřad navrhovateli SOR Libchavy spol. s r.o. na základě jeho žádosti ze dne 30. 11. 2018 a navrhovateli CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s. dne 3. 12. 2018 na základě jeho žádosti z téhož dne nahlédnout do spisu správního řízení vedeného pod sp. zn. S00434,0435/2018/VZ.

23.         Úřadu bylo dne 4. 12. 2018 doručeno vyjádření navrhovatele SOR Libchavy spol. s r.o. k podkladům rozhodnutí z téhož dne.

24.         Dne 5. 12. 2018 obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky přípis z téhož dne, kterým jej zadavatel informoval o provedení dalších úkonů v šetřeném zadávacím řízení, a to o zrušení 3. části „Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 29 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 13 m, včetně odbavovacího a informačního systému“ zadávacího řízení (dále jen „3. část zadávacího řízení“) a 4. části „Rámcová dohoda na dodávku nejvýše 36 ks třínápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 15 m, včetně odbavovacího a informačního systému“ zadávacího řízení (dále jen „4. část zadávacího řízení“). Spolu s uvedeným přípisem obdržel Úřad dokumentaci vztahující se k úkonům provedeným v šetřeném zadávacím řízení – „Zrušení zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky na dodávky“ ze dne 4. 12. 2018 (dále jen „rozhodnutí o zrušení ze dne 4. 12. 2018“) a „Oznámení o zrušení zadávacího řízení a písemná zpráva zadavatele o zadávacím řízení“ ze dne 5. 12. 2018. Z rozhodnutí o zrušení ze dne 4. 12. 2018 vyplývá, že zadavatel schvaluje zrušení 3. a 4. části zadávacího řízení.

25.         Úřadu bylo dne 6. 12. 2018 doručeno nedatované vyjádření navrhovatele CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s. a téhož dne i vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí.

26.         Z dokumentů zaslaných zadavatelem Úřadu je zřejmé, že zrušení 3. a 4. části zadávacího řízení bylo učiněno s odkazem na ust. § 127 odst. 1 zákona, neboť „…v důsledku vyloučení účastníků pro nezpůsobilost jejich nabídek nezůstal žádný účastník.“

K výroku I. – IV. usnesení

27.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

28.         Vzhledem k tomu, že zadavatel zrušil dne 4. 12. 2018 3. a 4. část zadávacího řízení, došlo k naplnění zákonem předpokládané hypotézy uvedené v ust. § 257 písm. g) zákona a Úřadu nezbývá, než příslušné části společného správního řízení (tj. části vztahující se k přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve 3. a 4. části zadávacího řízení) ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit. Toliko pro úplnost Úřad uvádí, že zrušení zadávacího řízení jako nápravné opatření související s tvrzeným pochybením zadavatele požadovali rovněž oba navrhovatelé (viz bod 5. a 13. odůvodnění tohoto usnesení).

29.         S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení částí správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku I. – IV. tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1.             Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

2.             SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy

3.             CENTRA DOPRAVNÍCH SLUŽEB a.s., Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz