číslo jednací: S0452/2016/VZ-25897/2016/551/OPa

Instance I.
Věc Oprava oplocení objektu ZŠ prof. Otokara Chlupa
Účastníci
  1. Městská část Praha 13
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. a) zákona
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 29. 6. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 420 KB

Č. j.: ÚOHS-S0452/2016/VZ-25897/2016/551/OPa

 

20. června 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, jichž se měl dopustit účastník řízení

 

  • zadavatel – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky,

v souvislosti s uveřejněním

 

  • objednávky č. O-2012/50/0196, vystavené dne 29. 5. 2012 ve prospěch Zbyňka Pastrňáka, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku č. P13-16539/2012, jejímž předmětem byla oprava oplocení objektu ZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,
  • objednávky č. O-2012/50/0131, vystavené dne 29. 5. 2012 ve prospěch Zbyňka Pastrňáka, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku č. P13-16534/2012, jejímž předmětem byla oprava oplocení objektu MŠ Klausova 2188,
  • objednávky č. 0-2013/50/0247, vystavené dne 8. 7. 2013 ve prospěch Zbyňka Pastrňáka, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku č. P13-33642/2013, jejímž předmětem byla oprava oplocení u objektu ZŠ Trávníčkova 1744,
  • objednávky č. 0-2013/50/0248, ze dne 8. 7. 2013, jejímž předmětem byla oprava podezdívky oplocení u objektu MŠ Trávníčkova 1747, a objednávky č. 0-2013/50/0249, ze dne 8. 10. 2013, jejímž předmětem byla oprava podezdívky oplocení u objektu MŠ Zázvorkova 1994, obě vystavené ve prospěch Zbyňka Pastrňáka, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku č. P13-33639/2013,
  • „Smlouvy o dílo č. 07/2014“ uzavřené dne 20. 8. 2014 se Zbyňkem Pastrňákem, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla oprava oplocení včetně podezdívky u objektu MŠ Podpěrova 1879,
  • „Smlouvy o dílo č. 08/2014“ uzavřené dne 30. 8. 2014 se Zbyňkem Pastrňákem, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla oprava oplocení včetně podezdívky u objektu ZŠ Bronzová 2027,
  • „Smlouvy o dílo č. 16/2015“ uzavřené dne 5. 10. 2015 se Zbyňkem Pastrňákem, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla oprava oplocení u objektu ZŠ Kuncova 1580,
  • „Smlouvy o dílo č. 17/2015“ uzavřené dne 14. 8. 2015 se Zbyňkem Pastrňákem, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla oprava oplocení u objektu MŠ Podpěrova 1880,

vydává podle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

Zadavatel – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky– se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele objednávku č. O-2012/50/0196, vystavenou dne 29. 5. 2012 ve prospěch Zbyňka Pastrňáka, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku č. P13-16539/2012, jejímž předmětem byla oprava oplocení objektu ZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, a to v zákonné lhůtě 15 dnů podle § 147a odst. 2 věta první citovaného zákona, přičemž zadavatel předmětnou objednávku do okamžiku vydání tohoto příkazu na profilu zadavatele neuveřejnil.

II.

Zadavatel – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky– se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele objednávku č. O-2012/50/0131, vystavenou dne 29. 5. 2012 ve prospěch Zbyňka Pastrňáka, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku č. P13-16534/2012, jejímž předmětem byla oprava oplocení objektu MŠ Klausova 2188, a to v zákonné lhůtě 15 dnů podle § 147a odst. 2 věta první citovaného zákona, přičemž zadavatel předmětnou objednávku do okamžiku vydání tohoto příkazu na profilu zadavatele neuveřejnil.

III.

Zadavatel – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky– se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele objednávku č. 0-2013/50/0247, vystavenou dne 8. 7. 2013 ve prospěch Zbyňka Pastrňáka, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku č. P13-33642/2013, jejímž předmětem byla oprava oplocení u objektu ZŠ Trávníčkova 1744, a to v zákonné lhůtě 15 dnů podle § 147a odst. 2 věta první citovaného zákona, přičemž zadavatel předmětnou objednávku do okamžiku vydání tohoto příkazu na profilu zadavatele neuveřejnil.

IV.

Zadavatel – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky– se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele objednávku č. 0-2013/50/0248, ze dne 8. 7. 2013, jejímž předmětem byla oprava podezdívky oplocení u objektu MŠ Trávníčkova 1747, a objednávku č. 0-2013/50/0249, ze dne 8. 10. 2013, jejímž předmětem byla oprava podezdívky oplocení u objektu MŠ Zázvorkova 1994, obě vystavené ve prospěch Zbyňka Pastrňáka, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku č. P13-33639/2013, a to v zákonné lhůtě 15 dnů podle § 147a odst. 2 věta první citovaného zákona, přičemž zadavatel předmětné objednávky do okamžiku vydání tohoto příkazu na profilu zadavatele neuveřejnil.

V.

Zadavatel – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky– se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele „Smlouvu o dílo č. 07/2014“ uzavřenou dne 20. 8. 2014 se Zbyňkem Pastrňákem, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla oprava oplocení včetně podezdívky u objektu MŠ Podpěrova 1879, a to v zákonné lhůtě 15 dnů podle § 147a odst. 2 věta první citovaného zákona, přičemž zadavatel předmětnou smlouvu do okamžiku vydání tohoto příkazu na profilu zadavatele neuveřejnil.

VI.

Zadavatel – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky– se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele „Smlouvu o dílo č. 08/2014“ uzavřenou dne 30. 8. 2014 se Zbyňkem Pastrňákem, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla oprava oplocení včetně podezdívky u objektu ZŠ Bronzová 2027, a to v zákonné lhůtě 15 dnů podle § 147a odst. 2 věta první citovaného zákona, přičemž zadavatel předmětnou smlouvu do okamžiku vydání tohoto příkazu na profilu zadavatele neuveřejnil.

VII.

Zadavatel – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky– se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele „Smlouvu o dílo č. 16/2015“ uzavřenou dne 5. 10. 2015 se Zbyňkem Pastrňákem, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla oprava oplocení u objektu ZŠ Kuncova 1580, a to v zákonné lhůtě 15 dnů podle § 147a odst. 2 věta první citovaného zákona, přičemž zadavatel předmětnou smlouvu do okamžiku vydání tohoto příkazu na profilu zadavatele neuveřejnil.

VIII.

Zadavatel – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky– se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele „Smlouvu o dílo č. 17/2015“ uzavřenou dne 14. 8. 2015 se Zbyňkem Pastrňákem, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5, na veřejnou zakázku, jejímž předmětem byla oprava oplocení u objektu MŠ Podpěrova 1880, a to v zákonné lhůtě 15 dnů podle § 147a odst. 2 věta první citovaného zákona, přičemž zadavatel předmětnou smlouvu do okamžiku vydání tohoto příkazu na profilu zadavatele neuveřejnil.

IX.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII. a VIII. se zadavateli – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky – podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ukládá

 

pokuta ve výši 6 000 Kč (šest tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

1.        Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh a k projednání správních deliktů podle tohoto zákona, včetně ukládání sankce za jejich spáchání, obdržel podnět týkající se postupu zadavatele – Městská část Praha 13, IČO 002 41 687, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky (dále jen „zadavatel“) – v souvislosti s plněním uveřejňovacích povinností podle zákona v případě shora vymezených 8 veřejných zakázek týkajících se objednávek a smluv na opravu oplocení objektů mateřských a základních škol v Praze 13.

2.        Úřad si od zadavatele na základě skutečností uvedených v podnětu vyžádal relevantní části dokumentace o předmětných veřejných zakázkách, které tvoří obsah spisu v této věci vedeného pod sp. zn. S0452/2016/VZ.

3.        Z obdržené dokumentace a dále z údajů dostupných na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/UMCP13, jenž je ode dne 8. 3. 2016 registrován pod ev. č. 60051040 ve Věstníku veřejných zakázek jako „neaktivní“ (dále jen „profil zadavatele“), zjistil Úřad následující skutečnosti.

Veřejná zakázka na opravu oplocení objektu ZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186

4.        Předmětem veřejné zakázky vedené zadavatelem pod č. P13-16539/2012 byla oprava oplocení v areálu ZŠ prof. Otokara Chlupa v ulici Fingerova 2186 spočívající v dodání a montáži vlastního oplocení, opravě sloupků a jejich povrchu, dodání vstupní branky s rámem, dvoukřídlé vjezdové brány, likvidaci původního oplocení, dopravě a úpravě staveniště.

5.        Dne 29. 5. 2012 byla zadavatelem vystavena na plnění předmětu této veřejné zakázky objednávka č. O-2012/50/0196 (dále jen „objednávka č. 1“) se lhůtou dodání do 31. 8. 2012.

6.        Předpokládaná cena plnění dle objednávky č. 1 byla zadavatelem stanovena ve výši 852 544 Kč včetně DPH.

7.        Následně byla zadavateli v rámci daňového dokladu (faktury) č. 1200011, vystaveného dne 30. 8. 2012 vybraným dodavatelem veřejné zakázky – Zbyňkem Pastrňákem, IČO 480 20 931, se sídlem Běhounkova 2530, 158 00 Praha 5 (dále jen „vybraný dodavatel“), předložena k úhradě částka 715 120 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka na opravu oplocení objektu MŠ Klausova 2188

8.        Předmětem této veřejné zakázky vedené zadavatelem pod č. P13-16534/2012 byla oprava oplocení objektu MŠ Klausova 2188 s tím, že měly být provedeny tytéž práce, jako v případě předcházející veřejné zakázky.

9.        Dne 29. 5. 2012 byla zadavatelem vystavena na plnění předmětu veřejné zakázky objednávka č. O-2012/50/0131 (dále jen „objednávka č. 2“) se lhůtou dodání do 30. 8. 2012.

10.    Předpokládaná cena plnění dle objednávky č. 2 byla zadavatelem stanovena ve výši 699 264 Kč včetně DPH.

11.    Při uskutečnění plnění byla zadavateli v rámci faktury č. 1200012, vystavené dne 30. 8. 2012 vybraným dodavatelem, předložena k úhradě částka 582 720 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka na opravu oplocení u objektu ZŠ Trávníčkova 1744

12.    Veřejná zakázka evidovaná zadavatelem pod č. P13-33642/2013 se týkala opravy pravé a zadní části oplocení (bez podezdívky) objektu ZŠ Trávníčkova.

13.    Na plnění předmětu veřejné zakázky byla dne 8. 7. 2013 vystavena zadavatelem objednávka č. 0-2013/50/0247 (dále jen „objednávka č. 3“) s předpokládanou cenou 1 781 604 Kč včetně DPH.

14.    Objednávce č. 3 odpovídaly dvě faktury vystavené vybraným dodavatelem, a to faktura ze dne 5. 10. 2013, č. 1300010, znějící na částku 514 400 Kč bez DPH, a faktura z téhož dne, č. 1300011, která obsahovala částku k úhradě ve výši 958 000 Kč bez DPH. 

Veřejná zakázka na opravu podezdívky oplocení u objektů MŠ Trávníčkova 1747 a MŠ Zázvorkova 1994

15.    Předmětem veřejné zakázky vedené zadavatelem pod č. P13-33639/2013 byla oprava podezdívky oplocení u objektů MŠ Trávníčkova 1747 a MŠ Zázvorkova 1994, jež sestávala zejména z očištění podezdívky, penetrace, zednických prací, pomocných prací, nástřiku podezdívky a z dopravy materiálu.

16.    Na realizaci plnění předmětu této veřejné zakázky byly zadavatelem vystaveny celkem dvě objednávky, a to dne 8. 7. 2013 pro objekt MŠ Trávníčkova objednávka č. 0-2013/50/0248 (dále jen „objednávka č. 4“) a dne 8. 10. 2013 pro objekt MŠ Zázvorkova 1994 objednávka č. 0-2013/50/0249 (dále jen „objednávka č. 5“).

17.    Celková (součtová) předpokládaná cena stanovená zadavatelem v objednávkách č. 4 a 5 byla 659 292,70 Kč včetně DPH.

18.    Vybraným dodavatelem byly následně při ukončení plnění vystaveny dvě faktury, a to pro MŠ Trávníčkova faktura č. 1300012, ze dne 5. 10. 2013, na částku 179 320 Kč bez DPH a pro MŠ Zázvorkova 1994 faktura č. 1300017, ze dne 24. 10. 2013, znějící na částku 365 550 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka na opravu oplocení včetně podezdívky u objektu MŠ Podpěrova 1879

19.    Předmět veřejné zakázky sestával zejména z dodání vlastního oplocení pro objekt MŠ Podpěrova 1879, dále z opravy sloupků a jejich povrchu, likvidace původního oplocení, zednických prací a opravy podezdívky, dopravy a rovněž i úpravy staveniště.

20.    Na plnění shora uvedeného předmětu veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem uzavřena dne 20. 8. 2014 „Smlouva o dílo č. 07/2014“ (dále jen „smlouva č. 1“) s cenou ve výši 848 040 Kč bez DPH.

21.    Částce uvedené ve smlouvě odpovídala faktura č. 1400010, vystavená vybraným dodavatelem dne 8. 10. 2014 při ukončení plnění.

Veřejná zakázka na opravu oplocení včetně podezdívky u objektu ZŠ Bronzová 2027

22.    Předmětem této veřejné zakázky byla oprava oplocení a podezdívky u ZŠ Bronzová 2027, která v sobě zahrnovala, obdobně jako v případě předešlé veřejné zakázky, dodání a montáž oplocení, opravu sloupků, likvidaci původního oplocení, zednické práce, úpravu staveniště a dopravu.

23.    Dne 30. 8. 2014 byla na realizaci předmětu plnění uzavřena mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem „Smlouva o dílo č. 08/2014“ (dále jen „smlouva č. 2“), a to s cenou ve výši 882 640 Kč bez DPH.

24.    Tatáž částka byla následně vyfakturována dne 24. 11. 2014 vybraným dodavatelem v rámci faktury č. 1400014.

Veřejná zakázka na opravu oplocení u objektu ZŠ Kuncova 1580

25.    V rámci opravy oplocení ZŠ Kuncova 1580 byla, kromě dodání oplocení a jeho montáže, dodána vjezdová a vchodová brána, byly opraveny a natřeny sloupky, opravena část podezdívky, vyřezány náletové dřeviny, odvezeny staré díly a suť, přičemž bylo dále upraveno staveniště a zajištěna doprava.

26.    Na realizaci předmětu plnění byla dne 5. 10. 2015 uzavřena mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem „Smlouva o dílo č. 16/2015“ (dále jen „smlouva č. 3“) s cenou ve výši 859 175 Kč bez DPH.

27.    Částce uvedené ve smlouvě odpovídala faktura č. 1500018, vystavená vybraným dodavatelem dne 7. 12. 2015 při ukončení plnění.

Veřejná zakázka na opravu oplocení u objektu MŠ Podpěrova 1880

28.    Předmětem veřejné zakázky byla oprava oplocení u objektu MŠ Podpěrova 1880. Provedené práce v sobě zahrnovaly především dodání vlastního oplocení a jeho montáž, včetně dodání vjezdové brány a branky, dále opravu a nátěr sloupků a opravu podezdívky.

29.    Dne 14. 8. 2015 byla na realizaci předmětu plnění uzavřena mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem „Smlouva o dílo č. 17/2015“ (dále jen „smlouva č. 4“), přičemž cena byla stanovena ve výši 818 690 Kč bez DPH.

30.    Tatáž částka byla následně vyfakturována dne 29. 10. 2015 vybraným dodavatelem v rámci faktury č. 1500017.

31.    Úřad konstatuje, že jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

Relevantní ustanovení zákona

32.    Podle § 9 odst. 1 zákona je veřejnou zakázkou na stavební práce veřejná zakázka, jejímž předmětem je

a)   provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3 zákona,

b)   provedení stavebních prací podle písmene a) tohoto ustanovení zákona a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo

c)    zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.

33.    Profilem zadavatele se podle § 17 písm. w) [resp. písm. x) ve znění zákona účinném do 31. 12. 2013] zákona rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

34.    Podle § 12 odst. 3 zákona ve znění účinném do 31. 12. 2013 se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

35.    Podle § 12 odst. 3 zákona ve znění účinném od 1. 1. 2014 se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

36.    Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

37.    Podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele

a)        smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,

b)        výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,

c)         seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

38.    Podle § 147a odst. 2 zákona veřejný zadavatel uveřejní podle odst. 1 písm. a) tohoto ustanovení zákona celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 89 odst. 3 věty druhé zákona, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy. Veřejný zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost podle odstavce 1 písm. a) citovaného ustanovení zákona se nevztahuje na

a)        smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,

b) smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona,

c) smlouvy na plnění veřejných zakázek zadané na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (ve znění zákona účinném od 1. 1. 2014).

K výroku I., II., III., IV., V., VI., VII. a VIII. tohoto příkazu

39.    Úřad uvádí, že povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku byla do zákona zakotvena tzv. transparentní novelou, tj. zákonem č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2012, přičemž povinnosti stanovené zadavatelům v § 147a zákona, vč. povinnosti uveřejnit na profilu zadavatele kompletní znění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, mají za cíl posílit princip transparentnosti průběhu a výsledku zadávání veřejné zakázky (v tomto případě prostřednictvím seznámení se ze strany široké veřejnosti s obsahem uzavřené smlouvy) a umožnit veřejný dohled nad hospodárností při nakládání s veřejnými prostředky.

40.    U veřejných zakázek malého rozsahu (v případě, že je uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky s cenou vyšší než 500 000 Kč bez DPH), které nejsou s odkazem na obecnou výjimku v § 18 odst. 5 zákona v jeho režimu zadávány, je uveřejnění konečného znění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele (přičemž tato povinnost je v případě veřejných zakázek malého rozsahu jedinou zákonnou povinností týkající se uveřejňování) pro výkon kontroly nad postupem zadavatele širokou veřejností a příp. též k tomu příslušnými orgány stěžejní.

41.    Pro naplnění požadavků § 147a odst. 1 a 2 zákona je pak nezbytné kumulativní splnění několika podmínek, a to jednak podmínky samotného uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku (případně její změny či dodatku), jednak podmínky uveřejnění celého znění smlouvy (případně její změny či dodatku), dále její uveřejnění na místě k tomu určeném, tedy na profilu zadavatele, a v poslední řadě její uveřejnění ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy (případně uzavření změny či dodatku smlouvy). Pokud zadavatel veškeré uvedené podmínky nesplní, tak nedodrží povinnost stanovenou v § 147a odst. 2 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) zákona.

42.    Z předmětu plnění blíže specifikovaného v jednotlivých objednávkách, vystavených fakturách a smlouvách a dále rovněž z ceny předmětných veřejných zakázek (viz podrobně body 4 až 30 odůvodnění tohoto příkazu) vyplývá, že se ve všech shora uvedených případech oprav oplocení základních a mateřských škol na území městské části Praha 13 jedná o veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

43.    Dále je z dokumentů předložených zadavatelem evidentní, že cena za tyto veřejné zakázky vždy přesáhla částku 500 000 Kč bez DPH. Není přitom z pohledu posouzení povinnosti zadavatele podstatné, zda bylo plnění té které veřejné zakázky poptáváno zadavatelem v rámci jedné či více objednávek (k tomu srov. např. body 13 a 16 odůvodnění tohoto příkazu), neboť se vždy jednalo o plnění vztahující se k jedné (té samé) veřejné zakázce. Při umožnění odlišného výkladu by nepochybně smysl uveřejňovací povinnosti zákonodárcem zakotvené v § 147a odst. 1 a 2 zákona nebyl naplněn.

44.    S ohledem na shora uvedené tedy měl zadavatel povinnost objednávky č. 1, 2, 3, 4 a 5 (s právními účinky uzavřené smlouvy) a dále též smlouvy č. 1, 2, 3 a 4 uzavřené s vybraným dodavatelem na profilu zadavatele uveřejnit tak, aby byla zároveň dodržena zákonná lhůta stanovená v první větě § 147a odst. 2, což se však dle zjištění Úřadu ani v jednom zde šetřeném případě prokazatelně nestalo. 

45.    Vzhledem k výše uvedenému tak nezbývá Úřadu než konstatovat, že zadavatel postupoval v rozporu s § 147a odst. 2 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) zákona, neboť nesplnil povinnost uveřejnit vystavené objednávky a smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem na předmětné veřejné zakázky na profilu zadavatele v zákonné 15denní lhůtě, čímž se dopustil celkem osmi správních deliktů podle §  120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII. a VIII. tohoto příkazu.

K výroku IX. tohoto příkazu – uložení sankce

46.    Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

47.    Správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona uvedeného ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII. a VIII. tohoto příkazu se zadavatel dopustil tím, že nesplnil povinnost uveřejnění v souladu s § 147a odst. 2 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele objednávku č. 1, 2, 3, 4 a 5 a dále též smlouvu č. 1, 2, 3 a 4 uzavřenou s vybraným dodavatelem, a to v zákonné lhůtě 15 dnů podle § 147a odst. 2 věta první zákona, přičemž zadavatel předmětné objednávky a smlouvy do okamžiku vydání tohoto příkazu na profilu zadavatele neuveřejnil.

48.    Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

49.    Toto ustanovení zákona Úřad aplikoval jak na správní delikty zadavatele spáchané již za účinnosti zákona č. 40/2015 Sb., kterým došlo ke zkrácení délky lhůty, po jejímž uplynutí dojde k zániku odpovědnosti zadavatele za správní delikt, a to v případě subjektivní lhůty z 5 let na 3 roky a v případě objektivní lhůty z 10 let na 5 let (tj. na delikty spáchané zadavatelem od 6. 3. 2015), ale aplikoval jej rovněž na správní delikty uvedené ve výrocích I., II., III., IV., V. a VI. tohoto příkazu, tj. na ty spáchané před tímto datem. Důvodem pro tento postup Úřadu, tj. pro aplikaci výjimky zakotvené v ust. čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, je skutečnost, že zákon účinný v době spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích  I.–VI. tohoto příkazu umožňoval oproti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s větším časovým odstupem od okamžiku spáchání správního deliktu či od okamžiku, kdy se o něm Úřad dozvěděl. Jinými slovy, nová (pozdější) právní úprava je pro pachatele správního deliktu příznivější.

50.    V návaznosti na to tedy Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se šetřených veřejných zakázek dne 20. 5. 2016, přičemž správní řízení ve věci spáchání správních deliktů je zahájeno doručením tohoto příkazu. Veškeré smlouvy a objednávky na tyto veřejné zakázky byly uzavřeny v rozmezí let 2012 až 2015, přičemž ke spáchání správních deliktů týkajících se neuveřejnění předmětných smluv a objednávek došlo vždy dne následujícího po dni, kdy došlo k marnému uplynutí lhůty k uveřejnění dané smlouvy či objednávky na profilu zadavatele. Z uvedeného tedy vyplývá, že k uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení nedošlo, přičemž v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikty nezanikla.

51.    K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až VIII. tohoto příkazu Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku ze dne 18. 6. 2009, č. j. 1 As 28/2009-62, nebo v rozsudku ze dne 31. 10. 2008, č. j. 5 Afs  9/2008-328), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li výklad za pomoci analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 27/2008-67, a ze dne 31. 5. 2007, č. j. 8 As 17/2007-135). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.    

52.    S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že pro stanovení konkrétní výše uložené pokuty je nutné posuzovat jednotlivé správní delikty uvedené ve výrocích I. až VIII. tohoto příkazu samostatně.

53.    V souladu s již citovanou zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, jaký delikt je v šetřeném případě přísněji trestný, tj. za který z nich je možno uložit přísnější sankci (vyšší pokutu).

54.    V daném případě se zadavatel dopustil osmi správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

55.    Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

56.    Platí, že v případě, že je u sbíhajících se správních deliktů stanovena shodná horní sazba výše pokuty [jako v tomto případě ve vztahu ke správním deliktům podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona uvedeným ve výrocích I. až VIII. tohoto příkazu], nelze ukládat sankci za přísněji trestný z těchto správních deliktů, ale je nutné s ohledem na použití zásady absorpce uložit pokutu pouze za jeden z nich.

57.    Úřad tedy přistoupil k uložení pokuty za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona uvedeného ve výroku III. tohoto příkazu a ke správním deliktům uvedeným ve výrocích I., II., IV., V., VI., VII. a VIII. tohoto příkazu přihlédl s ohledem na použití zásady absorpce v rámci přitěžujících okolností. Důvodem pro toto rozhodnutí Úřadu je skutečnost, že cena uhrazená za realizaci předmětu veřejné zakázky na opravu oplocení u objektu ZŠ Trávníčkova 1744 (1 472 400 Kč bez DPH) je v porovnání s cenou u ostatních veřejných zakázek nejvyšší a daný uveřejňovací delikt je z tohoto důvodu v očích Úřadu i nejzávažnější.

58.    Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, přičemž zákon demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Při zvažování závažnosti správního deliktu pak Úřad zohlednil následující skutečnosti.  

59.    Ke způsobu spáchání správního deliktu Úřad uvádí, že pro zadavatele z § 147a odst. 2 zákona v návaznosti na § 147a odst. 1 písm. a) zákona explicitně vyplývá povinnost uveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy na veřejnou zakázku do 15 dnů od jejího uzavření. Zadavatel tuto svou povinnost nesplnil, když předmětnou objednávku č. 3, jež je svou podstatou a obsahem rovna uzavřené smlouvě na veřejnou zakázku, na svém profilu vůbec neuveřejnil, přičemž odpovědnost za nesplnění této uveřejňovací povinnosti je odpovědností objektivní, tedy odpovědností bez ohledu na zavinění.

60.    V rámci následků protiprávního jednání zadavatele Úřad zohlednil, že byla postupem (opomenutím) zadavatele znemožněna široké veřejnosti možnost seznámit se se zněním a předmětem (obsahem) objednávky č. 3, vystavené zadavatelem ve prospěch vybraného dodavatele na danou veřejnou zakázku, ve stanovené lhůtě, tedy včas. Současně mohla skutečnost, že nebyla předmětná objednávka na profilu zadavatele vůbec uveřejněna, způsobit pochybnosti některých subjektů, zda  výběr dodavatele veřejné zakázky proběhl transparentně. Na této skutečnosti přitom nemění z povahy věci nic to, že neuveřejnění dané objednávky v zákonné lhůtě nemělo na tento výběr jakýkoliv vliv, neboť vliv na výběr nejvhodnější nabídky není znakem skutkové podstaty správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona (ke smyslu a účelu stanovení předmětné povinnosti srov. též body 39 a 40 odůvodnění tohoto příkazu).

61.    Jako polehčující okolnost Úřad zohlednil, že se v případě objednávky č. 3 jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, a tedy i relativně malý objem finančních prostředků z veřejných zdrojů, který byl při její realizaci vynaložen (1 472 400 Kč bez DPH), neboť zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (zpravidla platí, že čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole, a naopak).  

62.    Jak je uvedeno v bodu 57 odůvodnění tohoto příkazu, ke správním deliktům uvedeným ve výrocích I., II., IV., V., VI., VII. a VIII. tohoto příkazu Úřad přihlédl jako k přitěžující okolnosti.

63.    Úřad při stanovení výše pokuty v souvislosti se závěry uvedenými v rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. 62 Af 123/2013, zohlednil rovněž skutečnost, že od spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku III. tohoto příkazu uplynuly již téměř 3 roky, neboť jak Krajský soud v cit. rozsudku dovodil, „je-li základním požadavkem na zákonnost uložené pokuty její proporcionalita, pak hledisko doby, jež uplynula mezi spácháním správního deliktu a jeho potrestáním, je možným (a někdy nutným) korektivem při úvahách ohledně výše pokuty, k němuž má být přihlédnuto na závěr těchto úvah; aplikace tohoto korektivu má zamezit, aby výše pokuty, jinak řádně stanovena podle zákonem předepsaných kritérií a kritérií nutně aplikovatelných i bez jejich výslovného vyjádření v zákoně (kritérium přiměřenosti s ohledem na míru, ve které výše pokuty může působit pro delikventa likvidačně), celkově nejevila znaky nepřiměřenosti s ohledem na prodlevu, která nastala mezi porušením právní povinnosti a trestem, který za to byl uložen. V rámci správního trestání je totiž třeba dostatečně silně vnímat, že časový horizont toho, kdy se účastníkovi řízení (delikventovi) dostává konečného rozhodnutí ve věci, je neoddělitelnou součástí měřítek celkové spravedlnosti řízení, a že čím je tento časový horizont delší, tím více se rozostřují kontury spravedlnosti jak v očích účastníka řízení, tak i v obecném vnímání veřejnosti a veřejného mínění, což celkově oslabuje důvěryhodnost státní moci. Je nepochybné, že s prodlužujícím se okamžikem potrestání se relativizuje základní vztah mezi spáchaným deliktem a ukládanou sankcí a že doba mezi porušením právní povinnosti a rozhodnutím o sankci má i bezprostřední vliv na účel trestu, jehož má být uložením konkrétní sankce dosaženo“.

64.    Při určení výše pokuty Úřad přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pak takové pokuty, jež mají likvidační charakter. Na základě schváleného rozpočtu zadavatele, Městské části Praha 13, na rok 2016, který je zveřejněn na jeho internetových stránkách (http://www.praha13.cz/Rozpocet-MC-Praha-13-na-rok-2017.html), Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k objemu finančních prostředků v řádu stovek milionů korun, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační či jakkoliv „nespravedlivou“.

65.    Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu Úřad při určení výměry uložené pokuty preferoval právě preventivní charakter uložení sankce a stanovenou pokutu vzhledem k souvislostem případu (tedy i ceně veřejné zakázky) posoudil jako dostačující. Úřad uložil pokutu ve výši 6 000 Kč, která naplňuje dostatečně vzhledem k okolnostem případu obě funkce právní odpovědnosti.

66.    Na základě výše uvedených skutečností a po zhodnocení všech okolností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku IX. tohoto příkazu.

67.    Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu je podle § 150 odst. 3 správního řádu možno podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7,Černá Pole,604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Mojmír Florian

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží

Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz