Rozhodnutí: S0724,0725/2015/VZ-42725/2015/533/LMa

Instance I.
Věc Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 - 5
Účastníci
 1. Jihomoravský kraj
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 489 KB

Č. j.: ÚOHS-S0724,0725/2015/VZ-42725/2015/533/LMa

 

4. prosince 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení o správních řízeních vedených pod sp. zn. S0724/2015/LMa a sp. zn. S0725/2015/LMa zahájených z moci úřední dne 20. 10. 2015, jehož účastníkem je

 

 • zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří

 

ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – při zadávání veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 - 5“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 23. 1. 2014,

ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – při zadávání části 1 veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 – 4 – opakovaná výzva“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2014 pod ev. č. 489688 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 135-242862

a

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – při zadávání části 1 veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 – 4 – opakovaná výzva“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2014 pod ev. č. 489688 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 135-242862,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 citovaného zákona, když písemnou zprávu k části 1: „Profesní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb“ veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 - 5“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 23. 1. 2014, neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část citované veřejné zakázky zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil na svém profilu až dne 2. 4. 2014.

II.

Zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 citovaného zákona, když písemnou zprávu k části 2: „Specifika sociální práce s cílovou skupinou senioři“ veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 - 5“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 23. 1. 2014, neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část citované veřejné zakázky zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil na svém profilu až dne 2. 4. 2014.

III.

Zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 citovaného zákona, když písemnou zprávu k části 3: „Specifika sociální práce s cílovou skupinou zdravotně handicapovaných“ veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 - 5“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 23. 1. 2014, neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část citované veřejné zakázky zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil na svém profilu až dne 2. 4. 2014.

IV.

Zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst.  1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 147a odst. 2 větou první citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na plnění části 4: „Standardy kvality sociálních služeb (implementace a evaluace) a nastavení procesů v organizacích“ veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 - 5“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 23. 1. 2014, a to v zákonné lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření dne 7. 4. 2014, tedy do 22. 4. 2014, avšak tuto smlouvu na svém profilu uveřejnil až dne 21. 7. 2015.

V.

Zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 citovaného zákona, když písemnou zprávu k části 1: „Profesní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb“ veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 – 4 – opakovaná výzva“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2014 pod ev. č. 489688 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 135-242862, neuveřejnil na profilu zadavatele, a to v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část citované veřejné zakázky zrušil dne 24. 10. 2014, tedy do 10. 11. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil na svém profilu až dne 28. 11. 2014.

VI.

Zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 84 odst. 7 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o zrušení části 1: „Profesní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb“ veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 – 4 – opakovaná výzva“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2014 pod ev. č. 489688 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 135-242862, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení části 1 citované veřejné zakázky ze dne 24. 10. 2014, tedy do 27. 10. 2014, avšak toto oznámení odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek až dne 24. 11. 2014.

VII.

Zadavatel – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při vyřizování námitek stěžovatele –Národní centrum regionů, s.r.o., IČO 29182646, se sídlem Panská 361/13, 602 00 Brno – ze dne 25. 9. 2014, podaných v  části 1: „Profesní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb“ veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 – 4 – opakovaná výzva“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2014 pod ev. č. 489688 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 135-242862, postupoval v rozporu s ust. § 111 odst. 1 citovaného zákona, když rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, neodeslal jmenovanému stěžovateli ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení jeho námitek dne 29. 9. 2014, tedy nejpozději do 9. 10. 2014, ale učinil tak až dne 10. 10. 2014.

VIII.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII. tohoto rozhodnutí se zadavateli – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří – ukládá podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 

pokuta ve výši 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)[1] obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele – Jihomoravský kraj, IČO 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří (dále jen „zadavatel“) – při zadávání:

 • veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 - 5“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 23. 1. 2014 (dále jen „veřejná zakázka č. 1“), a
 • části 1 veřejné zakázky „Zabezpečení vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji – klíčové aktivity 2 – 4 – opakovaná výzva“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 7. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 7. 2014 pod ev. č. 489688 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 135-242862 (dále jen „veřejná zakázka č. 2“).

2.             Na základě skutečností obsažených v podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal vyjádření ke skutečnostem uvedeným v podnětu a veškerou dokumentaci související se zadáním předmětných veřejných zakázek.

K veřejné zakázce č. 1

3.             Předmětem plnění veřejné zakázky č. 1 je podle bodu 2. výzvy k podání nabídky ze dne 23. 1. 2014 „zvýšení kvality a konkurenceschopnosti sociálních služeb v příspěvkových organizacích v Jihomoravském kraji prostřednictvím systematického a odborného vzdělávání pracovníků působících v organizacích poskytujících sociální služby: sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky č. 1 byla zadavatelem stanovena na 2 217 000 Kč bez DPH.

4.             Podle oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 6. 3. 2015 zadavatel rozhodl o zrušení částí 1, 2 a 3 veřejné zakázky č. 1 usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 3428/14/R 47 ze dne 6. 3. 2014.

5.             Z internetové stránky https://zakazky.krajbezkorupce.cz/document_download_10948.html vyplývá, že zadavatel na svém profilu uveřejnil písemnou zprávu k částem 1, 2 a 3 veřejné zakázky č. 1 dne 2. 4. 2014.

6.             Dne 7. 4. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu o dílo na plnění části 4 veřejné zakázky č. 1 s vybraným uchazečem – EDUCO CENTRUM s.r.o., IČO 26869250, se sídlem Revoluční 955/45, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov (dále jen „vybraný uchazeč EDUCO CENTRUM s.r.o.“).

7.             Z internetové stránky https://zakazky.krajbezkorupce.cz/document_download_25133.html vyplývá, že zadavatel na svém profilu uveřejnil předmětnou smlouvu dne 21. 7. 2015.

8.             Na základě výše uvedených skutečností získal Úřad pochybnost, zda zadavatel v souvislosti s uveřejněním písemné zprávy k částem 1, 2 a 3 veřejné zakázky č. 1 na profilu zadavatele postupoval v souladu s ust. § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k částem 1, 2 a 3 veřejné zakázky č. 1 uveřejnil na svém profilu dne 2. 4. 2014, a tedy nikoli ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení v částech 1, 2 a 3 veřejné zakázky. Vyvstala tedy pochybnost, zda se zadavatel uvedeným postupem dopustil správních deliktů podle ust. § 120 odst. 1 písm. b) zákona. Úřad dále získal pochybnost, zda zadavatel postupoval v souladu s ust. § 147a odst. 1 písm. a) zákona v návaznosti na § 147a odst. 2 zákona, když smlouvu uzavřenou dne 7. 4. 2014 uveřejnil na profilu zadavatele dne 21. 7. 2015, a tedy nikoli ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření. Vyvstala tedy pochybnost, zda se zadavatel uvedeným postupem dopustil správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

9.             Na základě výše uvedených skutečností získal Úřad pochybnost o souladu postupu zadavatele se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0724/2015/LMa.

K části 1 veřejné zakázky č. 2

10.         Předmětem plnění veřejné zakázky č. 2 je podle bodu II.1.5) oznámení o zakázce „Zvýšení kvality a konkurenceschopnosti sociálních služeb v příspěvkových organizacích v Jihomoravském kraji prostřednictvím systematického a odborného vzdělávání pracovníků působících v organizacích poskytujících sociální služby: sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky č. 2 byla zadavatelem stanovena na 1 953 000 Kč bez DPH.

11.         Podle oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 30. 10. 2014 zadavatel rozhodl o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 5075/14/R 76 ze dne 24. 10. 2014.

12.         Podle Věstníku veřejných zakázek bylo oznámení o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 odesláno k uveřejnění dne 24. 11. 2014 a uveřejněno pod ev. číslem formuláře 7451011089688 dne 25. 11. 2014.

13.         Z internetové stránky https://zakazky.krajbezkorupce.cz/document_download_16135.html vyplývá, že zadavatel na svém profilu uveřejnil písemnou zprávu k části 1 veřejné zakázky č. 2 dne 28. 11. 2014.

14.         Dne 29. 9. 2014 zadavatel obdržel podle otisku razítka podatelny zadavatele námitky uchazeče – Národní centrum regionů, s.r.o., IČO 29182646, se sídlem Panská 361/13, 602 00 Brno (dále jen „Národní centrum regionů, s.r.o.“) – proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – MARLIN, s.r.o., IČO 60733306, se sídlem Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště – Mařatice – v části 1 veřejné zakázky č. 2.

15.         Rozhodnutí o těchto námitkách odeslal zadavatel stěžovateli Národní centrum regionů, s.r.o. dne 10. 10. 2014.

16.         Na základě výše uvedených skutečností získal Úřad pochybnost, zda zadavatel v souvislosti s uveřejněním písemné zprávy k části 1 veřejné zakázky č. 2 na profilu zadavatele postupoval v souladu s ust. § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 1 veřejné zakázky č. 2 uveřejnil na svém profilu dne 28. 11. 2014, a tedy nikoli ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení v části 1 veřejné zakázky č. 2. Vyvstala tedy pochybnost, zda se zadavatel uvedeným postupem dopustil správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. b) zákona. Úřad dále získal pochybnost, zda zadavatel postupoval v souladu s ust. § 84 odst. 7 zákona, když oznámení o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 11. 2014, a tedy nikoli ve lhůtě do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí. Vyvstala tedy pochybnost, zda se zadavatel uvedeným postupem dopustil správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. b) zákona. Současně také Úřad získal pochybnost, zda zadavatel v souvislosti s vypořádáním námitek stěžovatele Národního centra regionů, s.r.o. postupoval v souladu s ust. § 111 odst. 1 zákona, když rozhodnutí o podaných námitkách odeslal stěžovateli Národní centrum regionů, s.r.o. dne 10. 10. 2014, a tedy nikoli ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení. Vyvstala tedy pochybnost, zda se zadavatel uvedeným postupem dopustil správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. g) zákona.

17.         Na základě výše uvedených skutečností získal Úřad pochybnost o souladu postupu zadavatele se zákonem, a proto zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0725/2015/LMa.

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Správní řízení vedené pod sp. zn. S0724/2015/LMa ve věci veřejné zakázky č. 1

18.         Podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení ve věci možného spáchání správních deliktů zadavatelem dnem 20. 10. 2015, kdy Úřad doručil zadavateli oznámení o zahájení správního řízení.

19.         Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

20.         Zahájení správního řízení ve věci veřejné zakázky č. 1 oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S0724/2015/VZ-34751/2015/533/LMa ze dne 20. 10. 2015.

Správní řízení vedené pod sp. zn. S0725/2015/LMa ve věci veřejné zakázky č. 2

21.         Podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení ve věci možného spáchání správních deliktů zadavatelem dnem 20. 10. 2015, kdy Úřad doručil zadavateli oznámení o zahájení správního řízení.

22.         Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

23.         Zahájení správního řízení ve věci veřejné zakázky č. 2 oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S0725/2015/VZ-34754/2015/533/LMa ze dne 20. 10. 2015.

Spojení správních řízení

24.         K zajištění účelu správních řízení vedených pod sp. zn. S0724/2015/LMa a S0725/2015/LMa, která byla zahájena dne 20. 10. 2015 z moci úřední, Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0724,0725/2015/VZ-34761/2015/533/LMa ze dne 20. 10. 2015, kterým tato správní řízení spojil, a to mj. z toho důvodu, že obě uvedená správní řízení jsou vedená ve věci možného spáchání správních deliktů (blíže specifikovaných v oznámeních o zahájení správních řízení vedených pod sp. zn. S0724/2015/LMa a S0725/2015/LMa) týmž zadavatelem.

25.         Úřad dále zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-S0724,0725/2015/VZ-34765/2015/533/LMa ze dne 20. 10. 2015 oznámil spojení předmětných správních řízení a stanovil lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.

26.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0724,0725/2015/VZ-37244/2015/533/LMa ze dne 4. 11. 2015 Úřad zadavateli stanovil lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

27.         Zadavatel se ve stanovených lhůtách, ani později, v průběhu správního řízení nevyjádřil.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

28.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejných zakázkách č. 1 a 2 a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřených veřejných zakázek nepostupoval v souladu se zákonem a proto rozhodl o uložení pokuty. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

29.         Úřad pro úplnost úvodem uvádí, že ověřil právní postavení zadavatele podle § 2 zákona.

30.         Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek.

31.         Podle čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

32.         Vzhledem k tomu, že zadavatel je územním samosprávným celkem, jedná se o veřejného zadavatele podle ust. § 2 odst. 2 písm. c) zákona, pročež se na něj vztahuje zákon o veřejných zakázkách.

K výrokům I., II. a III. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

33.         Podle § 85 odst. 1 zákona zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu.

34.         Podle ust. § 85 odst. 4 zákona zadavatel uveřejní písemnou zprávu na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

35.         Podle § 120 odst. 1 písm. b) se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce č. 1

36.         Z dokumentu „Oznámení o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 6. 3. 2014 vyplývá, že zadavatel rozhodl o zrušení částí 1, 2 a 3 veřejné zakázky č. 1 usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 3428/14/R 47 ze dne 6. 3. 2014.

37.         Z profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html) je zřejmé, že písemná zpráva zadavatele o částech 1, 2 a 3 veřejné zakázky č. 1 byla na profilu zadavatele uveřejněna dne 2. 4. 2014.

Posouzení věci

38.         Jak vyplývá z výše uvedeného ust. § 85 odst. 4 zákona, písemná zpráva zadavatele musí být uveřejněna na profilu zadavatele, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, tj. od uzavření smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky či od zrušení zadávacího řízení.

39.         V šetřeném případě zadavatel zrušil části 1, 2 a 3 veřejné zakázky č. 1 dne 6. 3. 2014 (viz odstavec 36 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel tak byl podle ust. § 85 odst. 4 zákona povinen uveřejnit písemnou zprávu zadavatele o částech 1, 2 a 3 veřejné zakázky č. 1 do 15 dnů od jejího ukončení na profilu zadavatele, tj. byl povinen tak učinit do 21. 3. 2014.

40.         Z profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html) však vyplývá, že písemná zpráva zadavatele o částech 1, 2 a 3 veřejné zakázky č. 1 byla na profilu zadavatele uveřejněna až dne 2. 4. 2014, tj. 27 dnů od zrušení částí 1, 2 a 3 veřejné zakázky č. 1 (a tedy od ukončení předmětných částí zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 1).

41.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti tudíž Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 1 veřejné zakázky č. 1 neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 1 zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 2. 4. 2014. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

42.         Stejně tak se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 2 veřejné zakázky č. 1 neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 1 zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 2. 4. 2014. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

43.         Zadavatel se rovněž dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 3 veřejné zakázky č. 1 neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 1 zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 2. 4. 2014. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

44.         Podle § 147a odst. 1 písm. a) veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.

45.         Podle § 147a odst. 2 věty první zákona veřejný zadavatel uveřejní podle § 147a odstavce 1 písm. a) zákona celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření.

46.         Podle § 120 odst. 1 písm. b) se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce č. 1

47.         Z dokumentace o veřejné zakázce č. 1 vyplývá, že dne 7. 4. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu o dílo na plnění části 4 veřejné zakázky č. 1 s vybraným uchazečem – EDUCO CENTRUM s.r.o.

48.         Z internetové stránky https://zakazky.krajbezkorupce.cz/document_download_25133.html vyplývá, že zadavatel na svém profilu uveřejnil předmětnou smlouvu dne 21. 7. 2015.

Posouzení věci

49.         Úřad úvodem k povinnosti uveřejňovat informace ať již ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele uvádí, že stejně jako celý zadávací proces veřejných zakázek, resp. všechny kroky zadavatele učiněné v zadávacím řízení musí být průkazné a zpětně kontrolovatelné, tak i účelem ustanovení, která obsahují povinnost uveřejnit, resp. odeslat k uveřejnění (mj. i ust. § 83 odst. 1, ust. § 147a zákona) je vnést do zadávacího řízení větší míru transparentnosti zadávacího procesu. Povinnost uveřejňování mj. textu smlouvy je tedy důležitá a účelná i z hlediska možnosti veřejné kontroly.

50.         Jak již bylo výše uvedeno (viz odstavec 47 odůvodnění tohoto rozhodnutí), zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem EDUCO CENTRUM s.r.o. dne 7. 4. 2014, a byl tedy v souladu s ust. § 147a odst. 2 větou první zákona povinen uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu do 15 dnů od jejího uzavření, tj. do 22. 4. 2014.

51.         Podle informací uveřejněných na profilu zadavatele byla smlouva o dílo uzavřená s vybraným uchazečem EDUCO CENTRUM s.r.o. na předmět plnění části 4 veřejné zakázky č. 1 uveřejněna dne 21. 7. 2015, tj. 470 dnů ode dne uzavření smlouvy.

52.         Z uvedených skutečností je tedy zřejmé, že zadavatel nesplnil zákonnou povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu na plnění části 4 veřejné zakázky č. 1 do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy s vybraným uchazečem EDUCO CENTRUM s.r.o. Úřad pro úplnost dodává, že tuto povinnost zadavatel nesplnil ani uveřejněním předmětné smlouvy dne 21. 7. 2015, neboť toto uveřejnění uskutečnil až po uplynutí lhůty stanovené v ust. § 147a odst. 2 větě první zákona.

53.         Úřad rovněž upozorňuje, že podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem. Z výše uvedeného je patrné, že v případě správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona je naplněna skutková podstata, aniž by předmětné jednání mělo vliv na průběh zadávacího řízení nebo způsobilo újmu.

54.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 147a odst. 2 větou první zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na plnění předmětu části 4 veřejné zakázky č. 1 ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího uzavření dne 7. 4. 2014, tedy do 22. 4. 2014, avšak předmětnou smlouvu uveřejnil na profilu zadavatele až dne 21. 7. 2015. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

K výroku V. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

55.         Podle § 12 odst. 2 zákona se podlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle § 12 odst. 1 zákona.

56.         Podle § 12 odst. 3 zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

57.         Podle § 26 odst. 5 zákona zahájí-li veřejný zadavatel zadávání podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky, postupuje podle ustanovení platných pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky. Zahájí-li veřejný zadavatel zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona) postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, postupuje podle ustanovení platných pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.

58.         Podle § 85 odst. 1 zákona zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu.

59.         Podle ust. § 85 odst. 4 zákona zadavatel uveřejní písemnou zprávu na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

60.         Podle § 120 odst. 1 písm. b) se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce č. 2

61.         Podle bodu II.2.1) oznámení o zakázce činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky č. 2 částku 1 953 000 Kč bez DPH.

62.         Podle bodu IV.1.1) oznámení o zakázce zvolil zadavatel pro zadání veřejné zakázky č. 2 otevřené řízení.

63.         Z dokumentu „Oznámení o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 30. 10. 2014 vyplývá, že zadavatel rozhodl o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 5075/14/R 76 ze dne 24. 10. 2014.

64.         Z internetové stránky https://zakazky.krajbezkorupce.cz/document_download_16135.html vyplývá, že zadavatel na svém profilu uveřejnil písemnou zprávu k části 1 veřejné zakázky č. 2 dne 28. 11. 2014.

Posouzení věci

65.         Úřad předně k veřejné zakázce č. 2 uvádí, že přestože je šetřená veřejná zakázka podle předpokládané hodnoty veřejnou zakázkou malého rozsahu (neboť nedosahuje částky 2 000 000 Kč bez DPH ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona – viz odstavec 61 odůvodnění tohoto rozhodnutí), zadavatel její zadávání zahájil podle zákona, a to formou otevřeného řízení (viz odstavec 62 odůvodnění tohoto rozhodnutí). V souladu s § 26 odst. 5 zákona tak zadavatel, protože zahájil zadávací řízení šetřené veřejné zakázky postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, byl povinen postupovat při jejím zadávání po celou dobu podle zákona.

66.         Úřad opakuje, že v souladu s ust. § 85 odst. 4 zákona je zadavatel povinen uveřejnit písemnou zprávu zadavatele na profilu zadavatele, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, tj. od uzavření smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky či od zrušení zadávacího řízení.

67.         V šetřeném případě zadavatel zrušil část 1 veřejné zakázky č. 2 dne 24. 10. 2014 (viz odstavec 63 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel tak byl podle ust. § 85 odst. 4 zákona povinen uveřejnit písemnou zprávu zadavatele o části 1 veřejné zakázky č. 2 do 15 dnů od jejího ukončení na profilu zadavatele, tj. od 24. 10. 2014. Patnáctý den lhůty pro uveřejnění písemné zprávy zadavatele připadal na 8. 11. 2014. Jelikož tento den byla sobota, platí podle § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující, tedy 10. 11. 2014.

68.         Z profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html) však vyplývá, že písemná zpráva zadavatele o části 1 veřejné zakázky č. 2 byla na profilu zadavatele uveřejněna až dne 28. 11. 2014, tj. 35 dnů od zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 (a tedy od ukončení předmětné části zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. 2).

69.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti tudíž Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 1 veřejné zakázky č. 2 neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 2 zrušil dne 24. 10. 2014, tedy do 10. 11. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 28. 11. 2014. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

K výroku VI. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

70.         Podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pouze pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy.

71.         Podle § 120 odst. 1 písm. b) se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce č. 2

72.         Z dokumentu „Oznámení o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 30. 10. 2014 vyplývá, že zadavatel rozhodl o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 5075/14/R 76 ze dne 24. 10. 2014.

73.         Podle Věstníku veřejných zakázek bylo oznámení o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 odesláno k uveřejnění dne 24. 11. 2014 a uveřejněno pod ev. číslem formuláře 7451011089688 dne 25. 11. 2014.

Posouzení věci

74.         V šetřeném případě zadavatel rozhodnutím ze dne 24. 10. 2014 zrušil zadávací řízení na  část 1 veřejné zakázky č. 2. Oznámení o zrušení zadávacího řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 2 byl tedy zadavatel povinen odeslat k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 27. 10. 2014.

75.         Jak vyplývá z informací uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek, zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení na  část 1 veřejné zakázky č. 2 odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných dne 24. 11. 2014, tj. 31 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

76.         Z uvedených skutečností je tedy zřejmé, že zadavatel nesplnil zákonnou povinnost zaslat oznámení o zrušení zadávacího řízení na předmětnou na  část 1 veřejné zakázky č. 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 3 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Úřad pro úplnost dodává, že zadavatel tuto povinnost nesplnil ani zasláním oznámení o zrušení zadávacího řízení na  část 1 veřejné zakázky č. 2, odeslaným k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 11. 2014, neboť toto oznámení bylo odesláno až po uplynutí lhůty stanovené v ust. § 84 odst. 7 zákona.

77.         Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 84 odst. 7 zákona, když neodeslal oznámení o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 ze dne 24. 10. 2014, tedy do 27. 10. 2014, avšak toto oznámení odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek až dne 24. 11. 2014. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VI. tohoto rozhodnutí.

K výroku VII. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

78.         Podle § 111 odst. 1 zákona zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

79.         Podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že odmítne námitky v rozporu s § 110 zákona anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111 zákona.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce č. 2

80.         Dne 29. 9. 2014 zadavatel obdržel podle otisku razítka podatelny zadavatele námitky uchazeče Národní centrum regionů, s.r.o. proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – MARLIN, s.r.o., IČO 60733306, se sídlem Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště – Mařatice – v části 1 veřejné zakázky č. 2.

81.         Z data uvedeného na dodejce, kterou zadavatel doložil k prokázání odeslání předmětného rozhodnutí zadavatele, je zřejmé, že zadavatel odeslal rozhodnutí o námitkách stěžovateli Národní centrum regionů, s.r.o. dne 10. 10. 2014.

Posouzení věci

82.         V ustanovení § 111 odst. 1 zákona je zakotvena povinnost zadavatele odeslat stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení námitek.

83.         V šetřeném případě zadavatel obdržel námitky stěžovatele Národní centrum regionů, s.r.o. proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v části 1 veřejné zakázky č. 2 dne 29. 9. 2014. Zákonná lhůta pro odeslání rozhodnutí o námitkách počala běžet následující den po doručení námitek, tedy 30. 9. 2014, a skončila v souladu s § 111 odst. 1 zákona uplynutím desátého dne, tedy 9. 10. 2014. Zadavatel byl tedy povinen odeslat rozhodnutí o nevyhovění námitkám stěžovateli Národní centrum regionů, s.r.o. nejpozději dne 9. 10. 2014.

84.         Zadavatel však rozhodnutí o nevyhovění námitkám stěžovateli Národní centrum regionů, s.r.o. odeslal písemně až dne 10. 10. 2014, tj. 11 dnů ode dne obdržení námitek.

85.         Z uvedených skutečností je tedy zřejmé, že zadavatel nesplnil zákonnou povinnost odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení námitek. Úřad pro úplnost dodává, že zadavatel tuto povinnost nesplnil ani odesláním rozhodnutí o námitkách dne 10. 10. 2014, neboť toto rozhodnutí odeslal až po uplynutí lhůty stanovené v § 111 odst. 1 zákona.

86.         Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona tím, že při vyřizování námitek stěžovatele Národní centrum regionů, s.r.o., podaných v části 1 veřejné zakázky č. 2, postupoval v rozporu s § 111 odst. 1 zákona, když rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, neodeslal stěžovateli Národní centrum regionů, s.r.o. ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení jeho námitek dne 29. 9. 2014, tedy nejpozději do 9. 10. 2014, ale učinil tak až dne 10. 10. 2014.  

Uložení pokuty

87.         Podle § 120 odst. 1 písm. b) se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

88.         Podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že odmítne námitky v rozporu s § 110 zákona anebo postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 111 zákona.

89.         V šetřeném případě se zadavatel dopustil celkem sedmi správních deliktů, z toho šesti správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že

 • nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 1 veřejné zakázky č. 1 neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 1 zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 2. 4. 2014 (jak vyplývá z výroku I. tohoto rozhodnutí),
 • nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 2 veřejné zakázky č. 1 neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 1 zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 2. 4. 2014 (jak vyplývá z výroku II. tohoto rozhodnutí),
 • nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 3 veřejné zakázky č. 1 neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 1 zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 2. 4. 2014 (jak vyplývá z výroku III. tohoto rozhodnutí),
 • nedodržel postup stanovený v ust. § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 147a odst. 2 větou první zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na plnění části 4 veřejné zakázky č. 1 v zákonné lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření dne 7. 4. 2014, tedy do 22. 4. 2014, avšak tuto smlouvu uveřejnil až dne 21. 7. 2015 (jak vyplývá z výroku IV. tohoto rozhodnutí),
 • nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 1 veřejné zakázky č. 2 neuveřejnil na profilu zadavatele, a to v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 2 zrušil dne 24. 10. 2014, tedy do 10. 11. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 28. 11. 2014 (jak vyplývá z výroku V. tohoto rozhodnutí),
 • nedodržel postup stanovený v ust. § 84 odst. 7 zákona, když neodeslal oznámení o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 ze dne 24. 10. 2014, tedy do 27.  10. 2014, avšak toto oznámení odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek až dne 24. 11. 2014 (jak vyplývá z výroku VI. tohoto rozhodnutí),

a dále jednoho správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona tím, že při vyřizování námitek stěžovatele Národní centrum regionů, s.r.o. ze dne 25. 9. 2014, podaných v části 1 veřejné zakázky č. 2, postupoval v rozporu s § 111 odst. 1 zákona, když rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, neodeslal jmenovanému stěžovateli ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení jeho námitek dne 29. 9. 2014, tedy nejpozději do 9. 10. 2014, ale učinil tak až dne 10. 10. 2014 (jak vyplývá z výroku VII. tohoto rozhodnutí).

90.         Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

91.         Podle § 121 odst. 3 zákona (účinného od 6. 3. 2015) odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

92.         V návaznosti na čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod Úřad konstatuje, že v případě správního trestání je nutné zohlednit příznivější právní úpravu pro zadavatele. Z tohoto důvodu Úřad vycházel při posuzování odpovědnosti zadavatele za správní delikt z ustanovení zákona ve znění zákona č. 40/2015 Sb., tedy z právní úpravy příznivější.

93.         V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v ust. § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správních deliktů ve výrocích I., II. III., IV., V., VI. a VII. dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 29. 9. 2015. Ke spáchání správních deliktů došlo

 • dne 22. 3. 2014 v případě správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, tedy den následující po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele,
 • dne 22. 3. 2014 v případě správního deliktu uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí, tedy den následující po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele,
 • dne 22. 3. 2014 v případě správního deliktu uvedeného ve výroku III. tohoto rozhodnutí, tedy den následující po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele,
 • dne 23. 4. 2014 v případě správního deliktu uvedeného ve výroku IV. tohoto rozhodnutí, tedy den následující po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele,
 • dne 11. 11. 2014 v případě správního deliktu uvedeného ve výroku V. tohoto rozhodnutí, tedy den následující po marném uplynutí zákonné lhůty k uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele,
 • dne 28. 10. 2014 v případě správního deliktu uvedeného ve výroku VI. tohoto rozhodnutí, tedy den následující po marném uplynutí zákonné lhůty pro odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
 • dne 10. 10. 2014 v případě správního deliktu uvedeného ve výroku VII. tohoto rozhodnutí, tedy den následující po marném uplynutí zákonné lhůty pro odeslání rozhodnutí o námitkách.

Správní řízení ve věci spáchání výše uvedených správních deliktů byla zahájena dne 20. 10. 2015. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za žádný z výše uvedených správních deliktů nezanikla. Úřad podotýká, že od spáchání uvedených správních deliktů uběhlo v případě deliktů uvedených ve výrocích I., II. a III. tohoto rozhodnutí cca 20 měsíců, v případě deliktu podle výroku IV. tohoto rozhodnutí uběhlo cca 19 měsíců, v případě deliktů podle výroků V. a VI. tohoto rozhodnutí uběhlo cca 12 měsíců a v případě deliktu podle výroku VII. tohoto rozhodnutí uběhlo cca 13 měsíců.

94.         Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

95.         K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., II., III., IV., V., VI. a VII. tohoto rozhodnutí Úřad uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku č. j. 1 As 28/2009-62 ze dne 18. 6. 2009 nebo v rozsudku č. j. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31. 10. 2008), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomocí analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 27/2008 – 67 ze dne 16. 4. 2008 a č. j. 8 As 17/2007 – 135 ze dne 31. 5. 2007). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

96.         Úprava zákona o veřejných zakázkách je ve vztahu k trestání souběhu správních deliktů na rozdíl od úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší moment, do kdy je správní delikty možno považovat za sbíhající se, jakož ani důsledky, není-li z jakýchkoli důvodů vedeno společné řízení. Souhrnné i úhrnné tresty, jimiž se postihuje souběh trestných činů, přitom představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu. V daném případě zadavatel naplnil skutkové podstaty sedmi správních deliktů. V souladu se zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestaného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, který z deliktů je v šetřeném případě závažnější, tj. za který je možno uložit přísnější sankci.

97.         V šetřeném případě se zadavatel dopustil šesti správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona a jednoho správního deliktu podle 120 odst. 1 písm. g) zákona, přičemž horní hranice možné pokuty za každý z deliktů uvedených ve výrocích I. až VII. tohoto rozhodnutí činí 20 000 000 Kč.

98.         V souladu se zásadou absorpce dále Úřad zkoumal, který z deliktů specifikovaných ve výrocích I. až VII. je závažnější. Úřad v této souvislosti konstatuje, že ačkoli jsou všechny spáchané správní delikty podle § 120 odst. 1 písm. b) a podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona z hlediska výše maximálního možného sankčního postihu stejně závažné, z hlediska skutkových okolností, za nichž byly správní delikty specifikované ve výrocích I. až VII. spáchány, shledal jako podstatné následující. Za více závažné pro účely tohoto správního řízení je možno považovat správní delikty specifikované ve výrocích I. až VI. tohoto rozhodnutí, a to z toho důvodu že jedním z hlavních cílů povinnosti uveřejnit dokumenty v průběhu zadávání veřejné zakázky, je umožnit kontrolu veřejnosti při vynakládání veřejných prostředků. V šetřeném případě zadavatel neuveřejnil zákonem stanovené dokumenty ve lhůtách stanovených zákonem na dvou místech internetové sítě – ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele. Profil zadavatele je obvykle pravidelně sledován pouze ohraničenou skupinou osob, oproti tomu informace uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek sleduje velké množství dodavatelů a široká veřejnost. Nedodržení lhůt pro uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek má tedy vliv na podstatně větší skupinu subjektů než v případě uveřejňování na profilu zadavatele, z čehož Úřad obecně dovozuje větší závažnost deliktu neuveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Pokud by Úřad vycházel při posuzování závažnosti deliktu z výše uvedené úvahy, dospěl by nutně k závěru, že nejzávažnějšího správního deliktu se zadavatel dopustil, když řádně neuveřejnil oznámení o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2, neboť tento jediný dokument měl být zveřejňován ve Věstníku veřejných zakázek. V šetřeném případě je však nutné vzít v úvahu, že jedním z dokumentů, které zadavatel zákonem stanoveným způsobem neuveřejnil, byla také smlouva na plnění části 4 veřejné zakázky č. 1, jejíž sledování má z hlediska veřejné kontroly větší význam než sledování informace o případném zrušení veřejné zakázky. Úřad má tedy za to, že správní delikt, kterého se zadavatel dopustil neuveřejněním uvedené smlouvy zákonem stanoveným způsobem (byť pouze na profilu zadavatele), lze považovat vůbec za nejzávažnější, neboť v uvedeném případě došlo s ohledem na uzavření smlouvy ke sjednání závazku výdeje veřejných prostředků za plnění části 4 veřejné zakázky 1 a lze konstatovat, že zájem veřejnosti na informace o zadávacím řízení je vyšší v případě, kdy mají být vynaloženy veřejné prostředky (na rozdíl od situace, kdy je zadávací řízení na veřejnou zakázku nebo její část zrušeno a výdej veřejných prostředků nenastane). Úřad tedy přistoupil k uložení pokuty za správní delikt, jehož se zadavatel dopustil tím, že nedodržel postup stanovený v ust. § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 147 odst. 2 větou první zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na plnění části 4 veřejné zakázky č. 1 ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření (pozn. tento delikt je uveden ve výroku IV. tohoto rozhodnutí).

99.         Ke správním deliktům uvedeným ve výrocích I., II., III., V., VI. a VII. Úřad rovněž přihlédne při výměře pokuty v rámci přitěžujících okolností.

100.     Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

101.     Úřad při stanovení výše pokuty vzal v první řadě v úvahu závažnost správního deliktu, za který ukládá sankci. Úřad uvádí, že uveřejňovací a tedy informativní povinnost stanovenou zákonem považuje za stěžejní pro kontrolu postupu zadavatele širokou veřejností, a tudíž porušení této povinnosti považuje za závažné. V šetřeném případě zadavatel zkrátil možnost veřejnosti dozvědět se z profilu zadavatele o uzavření smlouvy na plnění části 4 veřejné zakázky č. 2 tím, že zadavatel smlouvu na plnění části 4 veřejné zakázky č. 2 uveřejnil na svém profilu až 470 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Úřad v rámci posouzení závažnosti správního deliktu vyšel z úvahy, že zadavatel neuveřejněním smlouvy na plnění předmětné části 4 veřejné zakázky č. 2 omezil možnost veřejnosti dozvědět se základní údaje o tom, za  jakých obchodních podmínek mají být veřejné prostředky vynakládány, a současně omezil možnost získat informace, na základě kterých by bylo možné se domáhat provedení kontrolní činnosti ze strany kompetentních orgánů státní správy. Následkem spáchání daného správního deliktu je tedy především narušení vnější veřejné kontroly postupu zadavatele.

102.     Co se týče způsobu spáchání správního deliktu, nemá Úřad žádné indicie, že by se jednalo o úmyslné omezení možnosti kontroly ze strany veřejnosti, naopak ve prospěch neúmyslného pochybení hovoří skutečnost, že zadavatel smlouvu na plnění části 4 veřejné zakázky č. 2 na svém profilu dodatečně uveřejnil. Způsob spáchání správního deliktu tedy nevykazuje znaky svědčící o tom, že by uložená pokuta měla být z tohoto ohledu adekvátním způsobem navýšena, nýbrž naopak hovoří pro její adekvátní snížení.

103.     Z hlediska polehčujících okolností přihlédl Úřad ke skutečnosti, že zadavatel smlouvu na plnění části 4 veřejné zakázky č. 2 na svém profilu uveřejnil dříve, než byla zahájena kontrola postupu zadavatele při zadávání šetřené veřejné zakázky ze strany Úřadu na základě podnětu ze dne 29. 9. 2015, ačkoli tak učinil po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Úřad zároveň k této polehčující okolnosti uvádí, že ji nelze považovat za okolnost, která by „zhojila“ uvedené porušení zákona. Úřad však k této okolnosti přihlédl při posuzování způsobu spáchání správního deliktu a při zvažování výše sankce.

104.     V pozitivním smyslu Úřad rovněž zohlednil, že se v šetřeném případě jedná o část veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota byla stanovena (podle textu výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku č. 1) zadavatelem na částku 264 000 Kč bez DPH. V této souvislosti Úřad zohledňuje, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole). S ohledem na zmíněné je pak možno konstatovat, že dílčí narušení možnosti veřejné kontroly u veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota odpovídala veřejné zakázce malého rozsahu, představuje zásah nízké intenzity do veřejného zájmu chráněného zákonem.

105.     Z hlediska přitěžujících okolností pak Úřad zohlednil skutečnost, že zadavatel uveřejnil smlouvu na plnění části 4 veřejné zakázky č. 2 na svém profilu se zpožděním nikoliv v řádu jednotek dnů, nýbrž stovek dnů.

106.     Jako přitěžující okolnost vzal Úřad v úvahu rovněž skutečnost, že se zadavatel dopustil rovněž dalších správních deliktů podle ust. § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že

 • nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 1 veřejné zakázky č. 1 neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 1 zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 2. 4. 2014 (jak vyplývá z výroku I. tohoto rozhodnutí),
 • nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 2 veřejné zakázky č. 1 neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 1 zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 2. 4. 2014 (jak vyplývá z výroku II. tohoto rozhodnutí),
 • nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 3 veřejné zakázky č. 1 neuveřejnil na profilu zadavatele v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 1 zrušil dne 6. 3. 2014, tedy do 21. 3. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 2. 4. 2014 (jak vyplývá z výroku III. tohoto rozhodnutí),
 • nedodržel postup stanovený v ust. § 85 odst. 4 zákona, když písemnou zprávu k části 1 veřejné zakázky č. 2 neuveřejnil na profilu zadavatele, a to v zákonné lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, když zadávací řízení na uvedenou část veřejné zakázky č. 2 zrušil dne 24. 10. 2014, tedy do 10. 11. 2014, avšak tuto zprávu uveřejnil až dne 28. 11. 2014 (jak vyplývá z výroku V. tohoto rozhodnutí),
 • nedodržel postup stanovený v ust. § 84 odst. 7 zákona, když neodeslal oznámení o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení části 1 veřejné zakázky č. 2 ze dne 24. 10. 2014, tedy do 27. 10. 2014, avšak toto oznámení odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek až dne 24. 11. 2014 (jak vyplývá z výroku VI. tohoto rozhodnutí),

a dále jednoho správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona tím, že při vyřizování námitek stěžovatele Národní centrum regionů, s.r.o. ze dne 25. 9. 2014 podaných v rámci zadávacího řízení na část 1 veřejné zakázky č. 2 postupoval v rozporu s § 111 odst. 1 uvedeného zákona, když rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, neodeslal jmenovanému stěžovateli ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení jeho námitek dne 29. 9. 2014, tedy nejpozději do 9. 10. 2014, ale učinil tak až dne 10. 10. 2014 (jak vyplývá z výroku VII. tohoto rozhodnutí).

107.     Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Je tedy třeba mít na paměti, že uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání. Obdobně se vyjádřil i Krajský soud v rozsudku sp. zn. 62 Af 46/2011 ze dne 6. 12. 2012, ve kterém uvedl, že konkrétní forma postihu musí působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností (preventivní funkce) a zároveň musí být postih dostatečně znatelný v zadavatelově materiální sféře, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by byl ovšem pro zadavatele likvidačním. S přihlédnutím k následkům spáchání správního deliktu a k nutnosti naplnění sankčních účinků, zejména předcházení budoucího porušování zákona, nelze zcela minimalizovat výši sankčního postihu. Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do sféry porušitele, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Kromě toho může zadavatel, nemůže-li uhradit pokutu z rozpočtových zdrojů, využít jiné právní nástroje, např. ty, které vyplývají z pracovního práva a odpovědnosti konkrétní osoby za protiprávní stav.

108.     Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta může jevit jako krajně „nespravedlivá“, přičemž pokuty, jež mají likvidační charakter, jsou nepřípustné. V této souvislosti Úřad přihlédl i k finančním možnostem zadavatele a stanovenou pokutu posoudil vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel disponuje. Z údajů uvedených na stránkách zadavatele dostupných na adrese  www.kr-jihomoravsky.cz (rozpočet zadavatele pro rok 2015) vyplývá, že objem finančních prostředků, s nimiž zadavatel hospodaří, se pohybuje v řádu jednotek miliard korun. Úřad při stanovování výše pokuty shledal, že vzhledem k objemu finančních prostředků, kterými zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, nepředstavuje pokuta ve výši 20 000 Kč pokutu likvidační.

109.     Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty. Po zvážení všech okolností případu Úřad uložil pokutu ve výši 20 000 Kč uvedenou ve výroku VIII. tohoto rozhodnutí, tedy na spodní hranici možné sazby.

110.     Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

Obdrží

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Veveří

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy



[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávání veřejné zakázky.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz