číslo jednací: S0672,0695,0696/2015/VZ-42703/2015/541/PDz

Instance I.
Věc Dodávka přístrojového vybavení pro CEM
Účastníci
 1. Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 862 KB

Č. j.: ÚOHS-S0672,0695,0696/2015/VZ-42703/2015/541/PDz

 

4. prosince 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správních řízeních zahájených z moci úřední dne 1. 10. 2015, dne 9. 10. 2015 a dne 9. 10. 2015 a spojených dne 30. 10. 2015 do společného správního řízení, jehož účastníkem je

 

 • zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10,

ve věci možného spáchání správních deliktů

 • podle § 120 odst. 1 písm. a), b) a d) citovaného zákona v souvislosti s možným nedodržením závazného postupu zadavatele ve veřejné zakázce „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913,
 • podle § 120 odst. 1 písm. b) citovaného zákona v souvislosti s možným nedodržením závazného postupu zadavatele ve veřejné zakázce „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 12. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 12. 2013 pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014,
 • podle § 120 odst. 1 písm. a) a b) citovaného zákona v souvislosti s možným nedodržením závazného postupu zadavatele ve veřejné zakázce „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 5. 2014 pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834,

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 7 nazvanou „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 40 odst. 3 citovaného zákona, když prostřednictvím dodatečných informací č. 2 ze dne 31. 5. 2013 upravil jím stanovený minimální požadavek na teplotu uvedený v bodě 2.7 „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ přílohy č. 1 zadávací dokumentace, aniž by přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 7 nazvanou „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem – I.T.A.-Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Revoluční 24/1546, 110 00 Praha 1 – na plnění předmětu veřejné zakázky.

 

II.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 1 nazvanou „Gradientový cycler PCR s integrovaným PC (řídící jednotkou)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 citovaného zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 1 nazvané „Gradientový cycler PCR s integrovaným PC (řídící jednotkou)“ předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 1 nazvanou „Gradientový cycler PCR s integrovaným PC (řídící jednotkou)“ předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem – KRD-obchodní společnost s.r.o., IČO 26424991, se sídlem Pekařská 603/12, 150 00 Praha 5 – Jinonice – na plnění předmětu veřejné zakázky.

 

III.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 4 nazvanou „Mikroskop s fázovým kontrastem“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 citovaného zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 4 nazvané „Mikroskop s fázovým kontrastem“ předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 4 nazvanou „Mikroskop s fázovým kontrastem“ předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem – Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, IČO 27068641, se sídlem Evropská 176, 160 41 Praha 6 – na plnění předmětu veřejné zakázky.

 

IV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 5 nazvanou „Centrifuga s příslušenstvím“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 citovaného zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 5 nazvané „Centrifuga s příslušenstvím“ předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 5 nazvanou „Centrifuga s příslušenstvím“ předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – na plnění předmětu veřejné zakázky.

 

V.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 7 nazvanou „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 citovaného zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 7 nazvané „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 7 nazvanou „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem – I.T.A.-Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Revoluční 24/1546, 110 00 Praha 1 – na plnění předmětu veřejné zakázky.

 

VI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 8 nazvanou „Mikrocentrifuga“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 citovaného zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 8 nazvané „Mikrocentrifuga“ předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 8 nazvanou „Mikrocentrifuga“ předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – na plnění předmětu veřejné zakázky.

 

VII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 12 nazvanou „Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 citovaného zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 12 nazvané „Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II“ předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 12 nazvanou „Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II“ předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – na plnění předmětu veřejné zakázky.

 

VIII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 13 nazvanou „Přípravna vody pro tkáňové kultury“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 citovaného zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 13 nazvané „Přípravna vody pro tkáňové kultury“ předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 13 nazvanou „Přípravna vody pro tkáňové kultury“ předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem – VWS MEMSEP s.r.o., IČO 41693752, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – na plnění předmětu veřejné zakázky.

 

IX.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 19 nazvanou „Parní sterilizátor II“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 citovaného zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 19 nazvané „Parní sterilizátor II“ předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 19 nazvanou „Parní sterilizátor II“ předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem – SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., IČO 25065939, se sídlem Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4 – Kunratice – na plnění předmětu veřejné zakázky.

 

X.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 8 nazvanou „Mikrocentrifuga“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 citovaného zákona, když neodeslal dodavateli Unimed Praha, s.r.o., IČO 14891344, se sídlem Ve Stromkách, 252 42 Vestec, odpověď na jeho dotazy vztahující se ke jmenované části předmětné veřejné zakázky uvedené v žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 28. 5. 2013 a v opakované žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 31. 5. 2013, a to nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení uvedených žádostí o dodatečné informace podle § 49 odst. 1 citovaného zákona, tedy nejpozději do dne 3. 6. 2013 a do dne 6. 6. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 8 nazvanou „Mikrocentrifuga“ předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO  48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – na plnění předmětu veřejné zakázky.

 

XI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 4 nazvanou „Mikroskop s fázovým kontrastem“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 1 citovaného zákona, když dne 7. 11. 2013 uzavřel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem – Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, IČO 27068641, se sídlem Evropská 176, 160 41 Praha 6 – před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28. 6. 2013.

 

XII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 1 nazvanou „Gradientový cycler PCR s integrovaným PC (řídící jednotkou)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XIII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 2 nazvanou „Sonoreaktor se sonotrodou“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XIV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 3 nazvanou „Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 4 nazvanou „Mikroskop s fázovým kontrastem“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XVI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 5 nazvanou „Centrifuga s příslušenstvím“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XVII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 6 nazvanou „Třepaná vodní lázeň s vybavením“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XVIII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 7 nazvanou „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XIX.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 8 nazvanou „Mikrocentrifuga“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XX.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 9 nazvanou „PCR box“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 10 nazvanou „Biohazard box třídy II“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 11 nazvanou „Parní sterilizátor I“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXIII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 12 nazvanou „Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXIV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 13 nazvanou „Přípravna vody pro tkáňové kultury“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 14 nazvanou „Horkovzdušný sterilizátor“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXVI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 15 nazvanou „Termoregulační zařízení pro molekulární diagnostiku (soubor přístrojů)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXVII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 16 nazvanou „Bioanalyzátor“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXVIII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 17 nazvanou „Instrumentárium pro provádění multiplexní PCR (ve formátu gelové kapilární elektroforézy)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXIX.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 18 nazvanou „Genetický analyzátor a sekvenátor“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXX.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávacím řízení na část 19 nazvanou „Parní sterilizátor II“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 citovaného zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 citovaného zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 citovaného zákona.

 

XXXI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 4 nazvané „Mikroskop s fázovým kontrastem“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 7. 11. 2013 s vybraným uchazečem – Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, IČO 27068641, se sídlem Evropská 176, 160 41 Praha 6 – která byla splněna dne 9. 4. 2014, tj. nejpozději do dne 8. 7. 2014.

 

XXXII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 7 nazvané „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 7. 11. 2013 s vybraným uchazečem – I.T.A.-Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Revoluční 24/1546, 110 00 Praha 1 – která byla splněna dne 9. 4. 2014, tj. nejpozději do dne 8. 7. 2014.

 

XXXIII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 8 nazvané „Mikrocentrifuga“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 4. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 13. 4. 2013 pod ev. č. 2013/S 073-121913, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 7. 11. 2013 s vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – která byla splněna dne 12. 4. 2014, tj. nejpozději do dne 11. 7. 2014.

 

XXXIV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 citovaného zákona, když dne 24. 3. 2014 odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k části 4 nazvané „PCR box“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž smlouva na plnění předmětu jmenované části předmětné veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – uzavřena až dne 29. 4. 2014.

 

XXXV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 citovaného zákona, když dne 24. 3. 2014 odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k části 5 nazvané „Biohazard box třídy II“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30 1. 2014, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž smlouva na plnění předmětu jmenované části předmětné veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – uzavřena až dne 29. 4. 2014.

 

XXXVI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 citovaného zákona, když dne 24. 3. 2014 odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k části 10 nazvané „Instrumentárium pro provádění multiplexní PCR (ve formátu gelové kapilární elektroforézy)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž smlouva na plnění předmětu jmenované části předmětné veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem – MEDISTA spol. s r.o., IČO 60199865, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha – Nové Město – uzavřena až dne 29. 4. 2014.

 

XXXVII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 85 odst. 4 citovaného zákona, když uveřejnil na profilu zadavatele dne 11. 4. 2014 písemnou zprávu o části 4 nazvané „PCR box“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, přičemž smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – uzavřena až dne 29. 4. 2014.

 

XXXVIII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 85 odst. 4 citovaného zákona, když uveřejnil na profilu zadavatele dne 11. 4. 2014 písemnou zprávu o části 5 nazvané „Biohazard box třídy II“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, přičemž smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – uzavřena až dne 29. 4. 2014.

 

XXXIX.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 85 odst. 4 citovaného zákona, když uveřejnil na profilu zadavatele dne 11. 4. 2014 písemnou zprávu o části 10 nazvané „Instrumentárium pro provádění multiplexní PCR (ve formátu gelové kapilární elektroforézy)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, přičemž smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem – MEDISTA spol. s r.o., IČO 60199865, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha – Nové Město – uzavřena až dne 29. 4. 2014.

 

XL.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 147a odst. 2 citovaného zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil smlouvu uzavřenou dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – na plnění části 4 nazvané „PCR box“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, do 15 dnů od jejího uzavření, tj. do dne 14. 5. 2014, ale až dne 30. 5. 2014, tedy 31. den ode dne uzavření této smlouvy.

 

XLI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 147a odst. 2 citovaného zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil smlouvu uzavřenou dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – na plnění části 5 nazvané „Biohazard box třídy II“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, do 15 dnů od jejího uzavření, tj. do dne 14. 5. 2014, ale až dne 30. 5. 2014, tedy 31. den ode dne uzavření této smlouvy.

 

XLII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 147a odst. 2 citovaného zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil smlouvu uzavřenou dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem – MEDISTA spol. s r.o., IČO 60199865, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha – Nové Město – na plnění části 10 nazvané „Instrumentárium pro provádění multiplexní PCR (ve formátu gelové kapilární elektroforézy)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, do 15 dnů od jejího uzavření, tj. do dne 14. 5. 2014, ale až dne 30. 5. 2014, tedy 31. den ode dne uzavření této smlouvy.

 

XLIII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 citovaného zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 4 nazvané „PCR box“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – která byla splněna dne 24. 7. 2014, tj. nejpozději do dne 22. 10. 2014.

 

XLIV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 citovaného zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 5 nazvané „Biohazard box třídy II“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem – DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město – která byla splněna dne 24. 7. 2014, tj. nejpozději do dne 22. 10. 2014.

 

XLV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 citovaného zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 10 nazvané „Instrumentárium pro provádění multiplexní PCR (ve formátu gelové kapilární elektroforézy)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno dne 18. 12. 2013 a uveřejněno dne 19. 12. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 376978, ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 24. 12. 2013 pod ev. č. 2013/S 249-435306, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem – MEDISTA spol. s r.o., IČO 60199865, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha – Nové Město – která byla splněna dne 24. 7. 2014, tj. nejpozději do dne 22. 10. 2014.

 

XLVI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 1 nazvanou „Sonoreaktor se sonotrodou“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky.

 

XLVII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 2 nazvanou „Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky.

 

XLVIII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 4 nazvanou „Parní sterilizátor I“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky.

 

XLIX.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 5 nazvanou „Horkovzdušný sterilizátor“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky.

 

L.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 citovaného zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 7 nazvanou „Bioanalyzátor“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky.

 

LI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 84 odst. 7 zákona, když neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení na část 3 nazvanou „Třepaná vodní lázeň s vybavením“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 3 dnů od přijetí rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 8. 7. 2014, tj. do dne 11. 7. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 93. den ode dne rozhodnutí o zrušení jmenované části předmětné veřejné zakázky.

 

LII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 84 odst. 7 zákona, když neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení na část 6 nazvanou „Termoregulační zařízení pro molekulární diagnostiku (soubor přístrojů)“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 3 dnů od přijetí rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 8. 7. 2014, tj. do dne 11. 7. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 93. den ode dne rozhodnutí o zrušení jmenované části předmětné veřejné zakázky.

 

LIII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil při zadávání části 1 nazvané „Sonoreaktor se sonotrodou“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 citovaného zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele Merck, spol., s.r.o., IČO 18626971, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám byly uveřejněny na profilu zadavatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem Pragolab s.r.o., IČO 48029289, se sídlem Nad Krocínkou 285/55, 190 00 Praha.

 

LIV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil při zadávání části 2 nazvané „Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 citovaného zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele Merck, spol., s.r.o., IČO 18626971, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám byly uveřejněny na profilu zadavatele, a když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádosti ze dne 23. 6. 2014 a ze dne 30. 6. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele LABICOM  s.r.o., IČO 25876856, se sídlem Rokycanova 18, 779 00 Olomouc, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 uveřejnil na profilu zadavatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem SCHIMADZU Handels GmbH, zapsaná u zemského soudu Korenburg HRB 1089a dne 13. 5. 1999 se zápisovým číslem 10, se sídlem Laaer Strassa 7-9, A-2100 Korenburg/Wien, Rarousko, podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky SCHIMADZU Handels GmbH – organizační složka, IČO 15887103, se sídlem K hájům 2, 150 00 Praha.

 

LV.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil při zadávání části 4 nazvané „Parní sterilizátor I“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 citovaného zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele Merck, spol., s.r.o., IČO 18626971, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám byly uveřejněny na profilu zadavatele, a když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 12. 6. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele SCHOLLER INSTRUMENTS s. r. o., IČO 25065939, se sídlem Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze předmětné dodatečné informace uveřejnil na profilu zadavatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem SCHOLLER INSTRUMENTS s.r.o., IČO 25065939, se sídlem Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha.

 

LVI.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil při zadávání části 5 nazvané „Horkovzdušný sterilizátor“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 citovaného zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele Merck, spol., s.r.o., IČO 18626971, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám byly uveřejněny na profilu zadavatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem Nejlabo, s.r.o., IČO 29458901, se sídlem Vendryně 880, 739 94 Vendryně.

 

LVII.

Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – se dopustil při zadávání části 7 nazvané „Bioanalyzátor“ veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2014 a uveřejněno dne 13. 5. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 487550 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 5. 2014 pod ev. č. 2014/S 093-162834, správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 citovaného zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele Merck, spol., s.r.o., IČO 18626971, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám byly uveřejněny na profilu zadavatele, a když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 15. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s.r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám ze dne byly uveřejněny na profilu zadavatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem HPST, s.r.o., IČO 25791079, se sídlem Písnická 372/20, 140 00 Praha.

 

LVIII.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až LVII. tohoto rozhodnutí se zadavateli – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – podle ustanovení § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá:

 

pokuta ve výši 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“

1. Zadavatel – Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) do Věstníku veřejných zakázek dne 11. 4. 2013 a uveřejnil dne 12. 4. 2013 pod ev. č. 242001 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM“ (dále jen „veřejná zakázka 1“). V Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení předmětného zadávacího řízení uveřejněno pod ev. č. 2013/S 073-121913 dne 13. 4. 2013.

2. V bodě 2.2 „Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace zadavatel mimo jiné uvedl, že předmětem plnění veřejné zakázky 1 je dodávka zdravotnických a laboratorních přístrojů. Zadavatel současně stanovil, že veřejná zakázka 1 je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na následujících 19 částí:

 • část 1. „Gradientový cycler PCR s integrovaným PC (řídící jednotkou)“,
 • část 2. „Sonoreaktor se sonotrodou“,
 • část 3. „Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr“,
 • část 4. „Mikroskop s fázovým kontrastem“,
 • část 5. „Centrifuga s příslušenstvím“,
 • část 6. „Třepaná vodní lázeň s vybavením“,
 • část 7. „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“,
 • část 8. „Mikrocentrifuga“,
 • část 9. „PCR box“,
 • část 10. „Biohazard box třídy II“,
 • část 11. „Parní sterilizátor I“,
 • část 12. „Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II“,
 • část 13. „Přípravna vody pro tkáňové kultury“,
 • část 14. „Horkovzdušný sterilizátor“,
 • část 15. „Termoregulační zařízení pro molekulární diagnostiku (soubor přístrojů)“,
 • část 16. „Bioanalyzátor“,
 • část 17. „Instrumentárium pro provádění multiplexní PCR (ve formátu gelové kapilární elektroforézy)“,
 • část 18. „Genetický analyzátor a sekvenátor“,
 • část 19. „Parní sterilizátor II“,

(dále jen „část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6, část 7, část 8, část 9, část 10, část 11, část 12, část 13, část 14, část 15, část 16, část 17, část 18 a část 19 veřejné zakázky 1“).

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1 byla dle bodu 2.5 „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace 7 986 114,- Kč bez DPH.

4. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 6. 6. 2013 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek ve veřejné zakázce 1 nabídky celkem 15 uchazečů.

5. Z rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 28. 6. 2013 vyplývá, že zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci části 1, 4, 5, 7, 8, 12, 13 a 19 veřejné zakázky 1.

6. Dne 8. 7. 2013 rozhodl zadavatel o zrušení části 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 a 18 veřejné zakázky 1.

7. Dne 7. 11. 2013 byly zadavatelem uzavřeny smlouvy na:

 • část 1 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem KRD-obchodní společnost s.r.o., IČO 26424991, se sídlem Pekařská 603/12, 150 00 Praha 5 – Jinonice (dále jen „vybraný uchazeč KRD-obchodní společnost s.r.o.“),
 • část 4 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, IČO 27068641, se sídlem Evropská 176, 160 41, Praha 6 (dále jen „vybraný uchazeč Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu“),
 • část 5 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., IČO 48108731, se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále jen „vybraný uchazeč DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o.“),
 • část 7 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem I.T.A.-Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Revoluční 24/1546, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný uchazeč I.T.A.-Intertact s.r.o.“),
 • část 8 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o.,
 • část 12 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o.,
 • část 13 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem VWS MEMSEP s.r.o., IČO 41693752, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 (dále jen „vybraný uchazeč VWS MEMSEP s.r.o.“),
 • část 19 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., IČO 25065939, se sídlem Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4 – Kunratice (dále jen „vybraný uchazeč SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.“).

Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“

8. Zadavatel odeslal podle zákona do Věstníku veřejných zakázek dne 18. 12. 2013 a uveřejnil dne 19. 12. 2013 ve znění oprav ze dne 20. 1. 2014 a dne 27. 1. 2014 pod ev. č. 376978 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ“ (dále jen „veřejná zakázka 2“). V Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení předmětného zadávacího řízení uveřejněno pod ev. č. 2013/S 249-435306 dne 24. 12. 2013, ve znění oprav ze dne 22. 1. 2014 a dne 30. 1. 2014.

9. V bodě 2.2 „Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace zadavatel mimo jiné uvedl, že veřejná zakázka 2 je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na následujících 10 částí:

 • část 1. „Sonoreaktor se sonotrodou“,
 • část 2. „Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr“,
 • část 3. „Třepaná vodní lázeň s vybavením“,
 • část 4. „PCR box“,
 • část 5. „Biohazard box třídy II“,
 • část 6. „Parní sterilizátor I“,
 • část 7. „Horkovzdušný sterilizátor“,
 • část 8. „Termoregulační zařízení pro molekulární diagnostiku (soubor přístrojů)“,
 • část 9. „Bioanalyzátor“,
 • část 10. „Instrumentárium pro provádění multiplexní PCR (ve formátu gelové kapilární elektroforézy)“,

(dále jen „část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6, část 7, část 8, část 9 a část 10 veřejné zakázky 2“).

10. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2 byla dle bodu 2.5 „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ zadávací dokumentace 2 390 424,80,- Kč bez DPH.

11. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 7. 2. 2014 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek ve veřejné zakázce 2 nabídky celkem 8 uchazečů.

12. Z oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 3. 2014 vyplývá, že zadavatel rozhodl téhož dne o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci části 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2.

13. Dne 21. 3. 2014 rozhodl zadavatel o zrušení částí 1, 2, 3, 6, 7, 8 a 9 veřejné zakázky 2.

14. Dne 29. 4. 2014 byly zadavatelem uzavřeny smlouvy na:

 •  část 4 veřejné zakázky 2 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r. o,
 • část 5 veřejné zakázky 2 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r. o.,
 • část 10 veřejné zakázky 2 s vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o., IČO 60199865, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha (dále jen „vybraný uchazeč MEDISTA spol. s r.o.“).

Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“

15. Zadavatel odeslal podle zákona do Věstníku veřejných zakázek dne 12. 5. 2014 a uveřejnil dne 13. 5. 2014 pod ev. č. 487550 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Dodávka přístrojového vybavení pro CEM – opakované VŘ II.“ (dále jen „veřejná zakázka 3“). V Úředním věstníku Evropské unie bylo oznámení předmětného zadávacího řízení uveřejněno pod ev. č. 2014/S 093-162834 dne 15. 5. 2014.

16. V bodě 2.2 „Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky“ zadávací dokumentace zadavatel mimo jiné uvedl, že předmětem plnění veřejné zakázky 3 je dodávka zdravotnických a laboratorních přístrojů. Zadavatel současně stanovil, že veřejná zakázka 3 je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na následujících 7 částí:

 • část 1. „Sonoreaktor se sonotrodou“,
 • část 2. „Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr“,
 • část 3. „Třepaná vodní lázeň s vybavením“,
 • část 4. „Parní sterilizátor I“,
 • část 5. „Horkovzdušný sterilizátor“,
 • část 6. „Termoregulační zařízení pro molekulární diagnostiku (soubor přístrojů)“,
 • část 7. „Bioanalyzátor“,

(dále jen „část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6 a část 7 veřejné zakázky 3“).

17. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3 dle bodu II.2.1) oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek činí 1 485 934,- Kč bez DPH.

18. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 4. 7. 2014 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek ve veřejné zakázce 3 nabídky celkem 7 uchazečů.

19. Dne 8. 7. 2014 rozhodl zadavatel o zrušení části 3 a 6 veřejné zakázky 3.

20. Dne 22. 7. 2014 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnějších nabídek v rámci části 1, 2, 4, 5 a 7 veřejné zakázky 3.

21. Dne 8. 8. 2014 byly zadavatelem uzavřeny smlouvy na:

 • část 1 veřejné zakázky 3 s vybraným uchazečem Pragolab s.r.o., IČO 48029289, se sídlem Nad Krocínkou 285/55, 190 00 Praha (dále jen „vybraný uchazeč Pragolab s.r.o.“),
 • část 2 veřejné zakázky 3 s vybraným uchazečem SCHIMADZU Handels GmbH, zapsaná u zemského soudu Korenburg HRB 1089a dne 13. 5. 1999 se zápisovým číslem 10, se sídlem Laaer Strassa 7-9, A-2100 Korenburg/Wien, Rarousko, podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky SCHIMADZU Handels GmbH – organizační složka, IČO 15887103, se sídlem K hájům 2, 150 00 Praha (dále jen „vybraný uchazeč SCHIMADZU Handels GmbH“),
 • část 4 veřejné zakázky 3 s vybraným uchazečem SCHOLLER INSTRUMENTS s.r.o.,
 • část 5 veřejné zakázky 3 s vybraným uchazečem Nejlabo, s.r.o., IČO 29458901, se sídlem Vendryně 880, 739 94 Vendryně (dále jen „vybraný uchazeč Nejlabo, s.r.o.“),
 • část 7 veřejné zakázky 3 s vybraným uchazečem HPST, s.r.o., IČO 25791079, se sídlem Písnická 372/20, 140 00 Praha (dále jen „vybraný uchazeč HPST, s.r.o.“).

Postup Úřadu před zahájení správního řízení

22. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona, obdržel dne 24. 8. 2015 podnět k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání výše uvedených veřejných zakázek.

23. V rámci šetření podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele dokumentace o předmětných veřejných zakázkách. Po jejich přezkoumání získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, a z toho důvodu zahájil správní řízení vedená pod sp. zn. S0672/2015/VZ, S0695/2015/VZ a S0696/2015/VZ z moci úřední.

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ

24. Účastníkem správních řízení S0672,S0695,S0696/2015/VZ je podle ustanovení § 116 zákona zadavatel.

Průběh správního řízení sp. zn. S0672/2015/VZ (veřejná zakázka 1)

25. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S0672/2015/VZ-30977/2015/541/PDz vydaným dne 30. 9. 2015. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 1. 10. 2015, a tímto dnem bylo podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v návaznosti na § 113 zákona, zahájeno správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona zadavatelem.

26. Usnesením č. j. ÚOHS-S0672/2015/VZ-31169/2015/541/PDz ze dne 1. 10. 2015 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

27. Usnesením č. j. ÚOHS-S0672/2015/VZ-34429/2015/541/PDz ze dne 19. 10. 2015 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Průběh správního řízení sp. zn. S0695/2015/VZ (veřejná zakázka 2)

28. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S0695/2015/VZ-32539/2015/541/JCh vydaným dne 8. 10. 2015. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 9. 10. 2015, a tímto dnem bylo podle § 46 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 113 zákona zahájeno správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona zadavatelem.

29. Usnesením č. j. ÚOHS-S0695/2015/VZ-34337/2015/541/JCh ze dne 19. 10. 2015 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

30. Usnesením č. j. ÚOHS-S0695/2015/VZ-35675/2015/541/JCh ze dne 27. 10. 2015 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Průběh správního řízení sp. zn. S0695/2015/VZ (veřejná zakázka 3)

31. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli přípisem č. j. ÚOHS-S0696/2015/VZ-32536/2015/541/JCh vydaným dne 8. 10. 2015. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 9. 10. 2015, a tímto dnem bylo podle § 46 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 113 zákona zahájeno správní řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) a b) zákona zadavatelem.

32. Usnesením č. j. ÚOHS-S0696/2015/VZ-34338/2015/541/JCh ze dne 19. 10. 2015 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení.

33. Usnesením č. j. ÚOHS-S0696/2015/VZ-35676/2015/541/JCh ze dne 27. 10. 2015 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se k podkladům správního řízení ve lhůtě stanovené Úřadem ani později nevyjádřil.

Spojení správních řízení

34. Usnesením č. j. ÚOHS-S0672,0695,0696/2015/VZ-34485/2015/541/JCh ze dne 3. 11. 2015 Úřad spojil správní řízení vedená pod sp. zn. S0672/2015/VZ, sp. zn. S0695/2015/VZ a sp. zn. S0696/2015/VZ.

35. Usnesením č. j. ÚOHS-S0672,0695,0696/2015/VZ-38597/2015/541/PDz ze dne 10. 11. 2015 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu zaslání výpisů z účtu zadavatele, ze kterých bude patrné, kdy došlo k zaplacení kupní ceny za předmětné plnění části 4, 7 a 8 veřejné zakázky 1 a části 4 a 5 veřejné zakázky 2 jednotlivým vybraným uchazečům.

36. Usnesením č. j. ÚOHS-S0672,0695,0696/2015/VZ-39275/2015/541/PDz ze dne 12. 11. 2015 určil Úřad zadavateli lhůtu, v níž se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě ani později neobdržel Úřad od účastníka řízení žádné vyjádření.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

37. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentací o veřejných zakázkách, Věstníku veřejných zakázek, profilu zadavatele a na základě vlastního zjištění dospěl k závěru, že zadavatel ve veřejné zakázce 1, 2 a 3 nepostupoval v souladu se zákonem, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K právnímu postavení zadavatele

38. Před přezkoumáním samotného postupu zadavatele v zadávacích řízeních na veřejné zakázky 1, 2 a 3 se Úřad nejprve zabýval otázkou, zda zadavatel naplňuje v předmětných zadávacích řízeních podmínky § 2 odst. 2 písm. b) zákona.

39. Dle čl. 1 „Úvodní ustanovení“ odst. 2 Statutu zadavatele je zadavatel příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, přičemž na základě opatření ministryně zdravotnictví ze dne 17. 12. 2002 č. j. HEM – 300 – 18.12.02/35651 a prohlášení ministryně zdravotnictví ze dne 17. 12. 2002 č. j. 31334/2002 je zadavatel právním nástupcem organizační složky státu, Státního zdravotního ústavu, zrušené ke dni vzniku zadavatele jako příspěvkové organizace.

40. Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že zadavatel je veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona, neboť je příspěvkovou organizací, u níž funkci zřizovatele vykonává Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví, IČO 00024341, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2.

Relevantní ustanovení zákona

41. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

42. Podle § 17 písm. l) zákona jsou zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.

43. Podle § 17 písm. x) zákona je profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

44. Podle § 39 odst. 1 zákona veškeré lhůty určené veřejným zadavatelem musejí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky.

45. Podle § 40 odst. 3 zákona provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek.

46. Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

47. Podle § 44 odst. 3 zákona musí zadávací dokumentace obsahovat alespoň

a) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny,

b) technické podmínky (§ 45 zákona) nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a zákona), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

c) požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací (§ 46b zákona), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

d) požadavky na zabezpečení dodávek (§ 46c zákona), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

e) požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona, pokud je zadavatel připustil,

f) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,

g) podmínky a požadavky na zpracování nabídky,

h) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií,

i) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil, a

j) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

48. Podle § 48 odst. 1 zákona (s účinností do dne 1. 1. 2014) zadavatel v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektorového zadavatele podle § 33 zákona, uveřejní na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek; to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací.

49. Podle § 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 zákona, nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

50. Podle § 49 odst. 2 zákona zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1 cit. ustanovení zákona, a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2 zákona, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle § 49 odstavce 1 zákona.

51. Podle § 49 odst. 3 zákona dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle § 49 odst. 1 zákona, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. V případě dodatečných informací k požadavkům na kvalifikaci v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a v soutěžním dialogu má zadavatel tuto povinnost pouze vůči dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.

52. Podle § 81 odst. 1 zákona zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako

a) ekonomicky nejvýhodnější, nebo

b) nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

53. Podle § 81 odst. 3 zákona zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle odstavce 1 citovaného ustanovení zákona všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům. Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou platnost, pokud bylo uchazeči oznámeno a uchazeč nepodal námitky ve lhůtě podle § 110 odst. 4 zákona, nebo nepodal návrh ve lhůtě podle § 114 odst. 4 a 5 zákona, nebo bylo řízení o jeho návrhu zastaveno. Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým veřejný zadavatel nedoručil oznámení o jejich vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

54. Podle § 82 odst. 1 zákona zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

55. Podle § 83 odst. 1 zákona je veřejný zadavatel povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. V případě sektorového zadavatele činí lhůta 30 dnů. V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 jsou informace, které nebudou uveřejněny, předávány provozovateli Věstníku veřejných zakázek, případně Úřadu pro publikace Evropské unie ke statistickým účelům.

56. Podle § 83 odst. 4 zákona může zadavatel při odeslání oznámení podle odstavce 1 stanovit, že některé předávané informace nesmí být uveřejněny, pokud by uveřejnění těchto informací znamenalo porušení zvláštního právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem či by mohlo porušit právo dodavatele na obchodní tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž. Sektorový zadavatel může při odeslání oznámení podle odstavce 1 stanovit, že nesmí být uveřejněny rovněž informace týkající se počtu obdržených nabídek, identifikace dodavatele či cen.

57. Podle § 84 odst. 7 zákona odešle zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pouze pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy.

58. Podle § 85 odst. 1 zákona zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu.

59. Podle § 85 odst. 2 zákona musí písemná zpráva obsahovat alespoň

a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě,

b) zvolený druh zadávacího řízení,

c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele,

d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu,

e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti,

f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,

g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita,

h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno,

i) v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti odůvodnění

1. překročení celkové doby trvání podle § 23 odst. 5 písm. b) zákona, došlo-li k překročení této doby,

2. nedodržení lhůty podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona, došlo-li k jejímu nedodržení,

3. uzavření rámcové smlouvy na dobu delší než 7 let, byla-li taková smlouva uzavřena.

60. Podle § 85 odst. 4 zákona zadavatel písemnou zprávu uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

61. Podle § 86 odst. 1 zákona veřejný zadavatel uveřejní formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení.

62. Podle § 86 odst. 2 zákona součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis.

63. Podle § 86 odst. 3 zákona se ustanovení odstavců 1 a 2 citovaného ustanovení zákona nepoužijí

a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,

b) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 zákona,

c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1 zákona, § 23 odst. 4 písm. b) zákona, § 23 odst. 5 písm. c) až e) zákona, § 23 odst. 6 až 9 zákona, § 23 odst. 10 písm. a) a c) zákona nebo § 23 odst. 11 zákona a

d) v případě, kdy zadavatel předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem zrušil podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona.

64. Podle § 98 odst. 4 zákona, je-li veřejná zakázka rozdělena na části, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele na každou jednotlivou část, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Ustanovení § 13 odst. 4 zákona tím není dotčeno.

65. Podle § 110 odst. 4 zákona námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

66. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

67. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

68. Podle § 120 odst. 1 písm. d) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že uzavře smlouvu na veřejnou zakázku v rozporu s § 82 odst. 1 zákona, § 110 odst. 6 zákona nebo § 111 odst. 5 zákona anebo v rozporu s předběžným opatřením dle § 117 odst. 1 zákona.

69. Podle § 146 odst. 1 zákona je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele, oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o subdodávce, oznámení o výsledku zadávacího řízení, souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů (dále jen „vyhlášení“), rozumí se tím uveřejnění

a) ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku a uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele nebo souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy,

b) ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona a Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník“), jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky na služby podle přílohy č. 2 se v Úředním věstníku uveřejňuje pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo oznámení týkající se soutěže o návrh.

Za uveřejnění vyhlášení se považuje uveřejnění všech údajů z vyhlášení doručeného zadavatelem.

70. Podle § 147a odst. 1 zákona veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele

a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,

b) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky,

c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

71. Podle § 147a odst. 2 zákona (s účinností do dne 1. 1. 2014) veřejný zadavatel uveřejní podle odstavce 1 písm. a) zákona celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 89 odst. 3 věty druhé zákona, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy. Veřejný zadavatel neuveřejnění informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost podle odstavce 1 písm. a) zákona se nevztahuje na

a) smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,

b) smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona.

72. Podle § 147a odst. 3 zákona výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle odstavce 1 písm. b) citovaného ustanovení zákona uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky se nevztahuje na

a) veřejné zakázky malého rozsahu,

b) veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a) zákona, odst. 2 písm. a) a c) zákona, odst. 3 písm. e) zákona a odst. 4 písm. d) zákona.

73. Dle ustanovení § 147a odst. 8 zákona strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a uveřejnění seznamu subdodavatelů stanoví prováděcí právní předpis.

74. Dle ustanovení § 7 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, (dále jen „vyhláška č. 133/2012 Sb.“) veřejný zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele písemnou výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona, informace o umožnění prohlídky místa plnění u zjednodušeného podlimitního řízení podle § 49 zákona, smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky podle § 147a zákona a odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 zákona.

75. Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 133/2012 Sb. zadavatel zajistí, aby záznamy obsahovaly informaci o identifikaci osoby, která uveřejnila dokument, identifikaci dokumentu, datum a čas začátku a konce uveřejnění.

76. Dle ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky zadavatel pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele použije některý z formátů uvedených v části I. a) - q) přílohy 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

77. Dle části I. a) - q) přílohy 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů, přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif.

78. Podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele obsahuje alespoň

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

b) popis předmětu veřejné zakázky,

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

79. Úřad v obecné rovině nejprve uvádí, že z ustanovení § 40 odst. 3 zákona vyplývá, že jestliže veřejný zadavatel provede úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. Povinností zadavatele je tak vždy zkoumat povahu provedené úpravy a v návaznosti na to přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast nebo lhůtu pro podání nabídek. Z textace tohoto ustanovení zákona vyplývá, že příslušná lhůta by měla být zadavatelem prodloužena vždy, a to i v případě marginální úpravy zadávacích podmínek.

80. Úřad zdůrazňuje, že zadávací řízení je zákonodárcem záměrně konstruováno jako vysoce formalizovaný proces, kde každé, byť sebemenší, pochybení zadavatele, je způsobilé vyvolat pro něj nepříznivé, ba až fatální následky. Platí, že jedním z hlavních účelů zákona je snaha o efektivní alokaci veřejných prostředků. Aby byl tento cíl zákona naplněn, je snahou zákonodárce, aby byly veřejné zakázky vždy přidělovány uchazečům, kteří v jejich nabídkách předloží zadavatelům nejvýhodnější podmínky plnění. Úřad podotýká, že zadavatel nesmí omezit soutěž o veřejnou zakázku a znevýhodnit uchazeče o veřejnou zakázku např. tím, že jim neposkytne dostatek času na provedení a zapracování změn uvedených v dodatečných informacích do jejich nabídek, resp. neprodlouží se změnou zadávacích podmínek současně i lhůtu pro podání nabídek, jak tomu bylo v šetřeném případě. Jak bylo uvedeno již výše, zadávací řízení je značně rigidní a formalizovaný proces. Ustanovení § 40 odst. 3 zákona klade obecně na zadavatele povinnost přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu pro podání nabídek zásadně vždy tehdy, jestliže provede, byť i marginální, úpravu zadávacích podmínek. Zadavatel se přitom této povinnosti nemůže nijak zbavit, a to např. ani tvrzením, že mezi dodatečnými informacemi, jimiž došlo k úpravě zadávacích podmínek a koncem lhůty pro podání nabídek, byl dostatečný časový prostor pro zapracování těchto úprav (změn) zadávacích podmínek do nabídek uchazečů.

81. Úřad konstatuje, že změna zadávací dokumentace je možná, avšak pouze v případě, že probíhá v souladu se všemi zásadami zadávacího řízení. Při změně zadávací dokumentace je nezbytné dodržet stejnou formu, jakou byla zadávací dokumentace vyhlášena, za současného dodržení zákonem stanovených lhůt v zadávacím řízení.

82. V šetřeném případě zadavatel v bodě 4.2.4.1 „Seznam významných zakázek (dodávek)“ zadávací dokumentace mimo jiné uvedl, že „uchazeč musí za každou část předmětu veřejné zakázky, do které podává svou nabídku, prokázat, že v posledních třech (3) letech realizoval (tj. řádně a úplně dokončil) minimálně tři (3) významné dodávky (zakázky) s obdobným plněním jako je předmět této veřejné zakázky. Významnou zakázkou (dodávkou) se rozumí dodávka laboratorních přístrojů (zejména genetických analyzátorů a sekvenátorů, bioanalyzátorů, gradientových cyclerů PCR s intergrovaným PC-řídící jednotkou, sonoreaktorů se sonotrodou, parních sterilizátorů, apod.), jejiž celková hodnota přesáhla 75 % z limitní ceny vč. DPH za příslušnou část veřejné zakázky.“ Pro část 7 veřejné zakázky 1 zadavatel stanovil limitní cenu za dané množství ve výši 1 365 720,- Kč vč. DPH, přičemž uvedl, že 75 % z uvedené limitní ceny činí 1 024 300,- Kč vč. DPH.

83. Zadavatel v bodě 2.7 „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ přílohy č. 1 zadávací dokumentace v rámci minimálních požadavků na vybavení u položky „Teplota“ uvedl údaj „-17,8 °C – 65 °C“.

84. V dodatečných informacích č. 2 ze dne 31. 5. 2013, v bodě 2.7 týkající se části 7 veřejné zakázky 1 zadavatel na dotaz č. 4: „zadávací dokumentace stanovuje v minimálních požadavcích na vybavení teplotu v rozmezí -17,8 °C až +65 °C. Uchazeč se domnívá, že zadavatel chybně použil informace týkající se teploty skladování, nikoliv provozní teploty, která je pro laboratorní přístroje obvykle stanovena v rozmezí např. mezi +20 až +25 °C. Prosím o upřesnění tohoto parametru“ uvedl, že „zadavatel nedopatřením uvedl skutečně chybný teplotní rozsah. Tímto zadavatel opravuje údaj teploty na +18 °C až +30 °C (±10 %).“.

85. Zadavatel tamtéž dále na dotaz č. 6: „zadavatel požaduje ke splnění technických kvalifikačních předpokladů seznam významných zakázek … za poslední 3 roky … jejíž celková hodnota přesáhla 75 % z limitní ceny vč. DPH. Uchazeč poukazuje na dvě rozhodné skutečnosti týkající se tohoto požadavku: a) v posledních třech letech neproběhla v ČR takto či podobně specifikovaná veřejná zakázka na dodávku automatického kultivačního systému pro detekci mykobakterií a stanovení citlivosti na antituberkulotika (pro vyloučení pochybností tazatel uvádí, že si uvědomuje nemožnost teritoriálního vymezování a ani tímto směrem necílí jeho dotaz); b) DPH na předmět plnění byl v posledních třech letech postupně zvyšován z 10 % na 14 % a 21 %, tj. stejné zboží je dnes v cenách s DPH o 11 % dražší, než tomu bylo před 3 lety. V souladu se shora uvedenými dvěma skutečnostmi se uchazeč dotazuje, zda by nemohl zadavatel zvážit tyto dva argumenty a změnit zadávací dokumentaci v tom smyslu, že buď požadavek zcela vyloučí ze zadávací dokumentace nebo minimální výši dodávek bude nově limitovat na 75 % ceny bez DPH, což lépe vyjádří srovnatelnost obdobných plnění v posledních třech letech a zároveň umožní uchazeči podat nabídku.“ uvedl, že „s ohledem na skutečnost, že v minulosti (v posledních 3 letech) se výše DPH významně změnila (zvedla), mění tímto zadavatel, z důvodu srovnatelnosti obdobných nabídek plnění v posledních 3 letech, podmínku na výši významných zakázek na 75 % z limitní ceny bez DPH za příslušnou část veřejné zakázky.“.

86. Úřad konstatuje, že zadavatel svojí odpovědí na výše citovaný dotaz č. 4 změnil požadavek zadávací dokumentace na technickou specifikaci předmětu plnění části 7 veřejné zakázky 1, když v bodě 2.7. „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika“ přílohy č. 1 zadávací dokumentace u položky „Teplota“ původně požadoval hodnoty „-17,8 °C – 65 °C“ a tyto údaje následně zadavatel svojí odpovědí na výše citovaný dotaz změnil na hodnoty „+18 °C až +30 °C (±10 %)“, čímž došlo k úpravě zadávacích podmínek.

87. Zadavatel dále svojí odpovědí na výše citovaný dotaz č. 6 změnil úroveň technického kvalifikačního předpokladu požadovanou v zadávací dokumentaci, když v bodě 4.2.4.1 „Seznam významných zakázek (dodávek)“ zadávací dokumentace původně požadoval seznam významných zakázek s celkovou hodnotou významné zakázky ve výši „přesahující 75 % z limitní ceny vč. DPH za příslušnou část veřejné zakázky“, přičemž požadovanou výši celkové hodnoty významné zakázky zadavatel svojí odpovědí na výše citovaný dotaz změnil na „přesahující75 % z limitní ceny bez DPH za příslušnou část veřejné zakázky“, čímž rovněž provedl úpravu zadávacích podmínek.

88. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel svými odpověďmi na dotaz č. 4 a dotaz č. 6 uveřejněnými v dodatečných informacích č. 2 ze dne 31. 5. 2013 provedl úpravu zadávacích podmínek v rámci části 7 veřejné zakázky 1. Povinností zadavatele tak bylo dle § 40 odst. 3 zákona současně s úpravou zadávacích podmínek přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Úřad však konstatuje, že z dokumentace o veřejné nevyplývá, že by tak zadavatel učinil.

89. Úřad konstatuje, že nezákonný postup zadavatele, kterého se zadavatel dopustil, když přiměřeně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, přestože došlo ke změně zadávacích podmínek, mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel potenciálním dodavatelům poskytl dostatečný časový prostor pro přípravu nabídky, mohl obdržet nabídky i jiných dodavatelů, kteří by mu mohli nabídnout výhodnější podmínky plnění části 7 veřejné zakázky 1 než vybraný uchazeč I.T.A.-Intertact s.r.o. K tomu je třeba poukázat na to, že – jak již uvedly i soudy při výkladu potencionality (podstatného) vlivu na výběr nejvhodnější nabídky (např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 58/2010-159 ze dne 20. 3. 2012, rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 41/2010-72 7. 10. 2011 nebo rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 23/2012-40 ze dne 26. 9. 2012) – se jedná toliko o možnost (hypotézu), kterou není možné jakkoli prokazovat.

90. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 7 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 40 odst. 3 zákona, když prostřednictvím dodatečných informací č. 2 ze dne 31. 5. 2013 upravil jím stanovený minimální požadavek na teplotu uvedený v bodě 2.7 „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ přílohy č. 1 zadávací dokumentace, aniž by přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 7 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem I.T.A.-Intertact s.r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výrokům II. až IX. tohoto rozhodnutí

91. Ustanovení § 48 odst. 1 zákona stanoví v otevřeném zadávacím řízení zadavateli povinnost, aby na svém profilu uveřejnil alespoň textovou část zadávací dokumentace. K pojmu textové části se zákon blíže nevyjadřuje, avšak z uvedeného vyplývá, že se jedná o každou část zadávací dokumentace, která obsahuje písemný text, tedy např. i jednotlivé přílohy (tvoří-li součást zadávací dokumentace), pokud obsahují textovou část, která samostatně (bez grafického znázornění) vyjadřuje obsah sdělení. Písemnou částí tedy není např. výkres pro realizaci stavebních prací, ač doplněn popisy - tyto jsou nezbytné pro doplnění grafického znázornění.

92. Rozhodující pro uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, je-li zadávací řízení zahajováno odesláním oznámení k uveřejnění, je datum uveřejnění oznámení ve Věstníku veřejných zakázek.

93. V šetřeném případě z formuláře oznámení o zakázce ev. č. 242001 vyplývá, že oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 12. 4. 2013.

94. Z profilu zadavatele vyplývá, že zadavatel na něm zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 1 uveřejnil až dne 15. 4. 2013.

95. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že zadavatel nepostupoval v souladu s § 48 odst. 1 zákona, neboť neuveřejnil na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, ale uveřejnil ji až 3 dny po uplynutí uvedené lhůty.

96. Úřad konstatuje, že nezákonný postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel na svém profilu uveřejnil alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, mohla daná veřejná zakázka oslovit větší počet dodavatelů, kteří by mu mohli nabídnout výhodnější podmínky plnění v části 1, 4, 5, 7, 8, 12, 13 a 19 veřejné zakázky 1, než jaké mu byly nabídnuty vybranými uchazeči v těchto částech předmětné veřejné zakázky (viz bod 7. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

97. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 1, 4, 5, 7, 8, 12, 13 a 19 veřejné zakázky 1, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějších nabídek, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel v předmětné veřejné zakázce smlouvu na část 1 s vybraným uchazečem KRD-obchodní společnost s.r.o., na část 4 s vybraným uchazečem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, na část 5, 8 a 12 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., na část 7 s vybraným uchazečem I.T.A.-Intertact s.r.o., na část 13 s vybraným uchazečem VWS MEMSEP s.r.o. a na část 19 s vybraným uchazečem SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích II. až IX. tohoto rozhodnutí.

K výroku X. tohoto rozhodnutí

98. Dne 28. 5. 2013 obdržel zadavatel žádost o dodatečné informace od dodavatele Unimed Praha, s.r.o., v níž jmenovaný dodavatel požádal zadavatele o zodpovězení následujících dotazů vztahujících se k:

 • části 5 veřejné zakázky 1, a to: „Požadujete rotor na mikrocentrifugační zkumavky a pro mikrodestičky – jaká má být kapacita těchto rotorů?“,
 • části 8 veřejné zakázky 1, a to: „Požadujete výměnné rotory s automatickou identifikací – mají být rotory součástí dodávky? Případně jaké jsou požadavky na tyto rotory?“,
 • části 9 veřejné zakázky 1, a to: „Budete akceptovat rozměr pracovní plochy 1200x520 mm?“,
 • části 10 veřejné zakázky 1, a to: „Bude dostačující pouze 1 ventilátor?“ a
 • části 14 veřejné zakázky 1, a to: „Je přijatelný teplotní rozsah +20 – 250 °C?“.

99. Dne 31. 5. 2013 obdržel zadavatel od dodavatele Unimed Praha, s.r.o. opětovnou žádost o dodatečné informace, v níž jmenovaný dodavatel uvedl: „dnes jsme obdrželi zprávu ze systému egordion s dodatečnými informacemi. Bohužel jsme zde nenalezli odpovědi na všechny naše dotazy“ a současně požádal zadavatele o zodpovězení následujících dotazů vztahujících se k:

 • části 8 veřejné zakázky 1, a to: „Jaké jsou požadavky na rotory? V příloze č. 1 ZD nejsou požadavky na rotory specifikovány“,
 • části 9 veřejné zakázky 1, a to: „Budete akceptovat rozměr pracovní plochy 1200x520 mm?“ a
 • části 14 veřejné zakázky 1, a to: „Je přijatelný teplotní rozsah +20 – 250°C? Dále ještě doplňuji dotaz, zda je přijatelný objem 449 l“.

100. Dne 3. 6. 2013 zadavatel odeslal dodavateli Unimed Praha, s.r.o. odpověď na dodavatelem Unimed Praha, s.r.o. zaslané žádosti o dodatečné informace, v níž uvedl následující:

 •   2.5 Centrifuga s příslušenstvím
 • Dotaz č. 1: Zadavatel požaduje u položky „2.5 Centrifuga s příslušenstvím“ nastavitelnou dobu chodu 1 sec – 99 min. Uchazeč disponuje přístrojem s technickým parametrem: 30 s až 99:59 h nebo bez omezení. Je takto akceptovatelné? Prosíme o bližší specifikaci požadovaného rotoru.
 • Odpověď SZÚ: V tomto případě budeme muset trvat na původní specifikaci od 1 sec, až od 3 s není akceptovatelné, jelikož se používají i kratší časy při práci.
 •  2.9 PCR box
 • Dotaz č. 2: Budete akceptovat rozměr pracovní plochy 1200x520 mm?
 • Odpověď SZÚ: V příloze č. 1 zadávací dokumentace Přístrojová specifikace požadujeme rozměr pracovní plochy 800 – 1 000 mm x 500 – 600 mm. Vámi navrhovaný rozměr již tuto hranici přesahuje a hrozí, že se přístroj do laboratoře nevejde.
 •  2.14 Horkovzdušný sterilizátor
 • Dotaz č. 3: Je přijatelný teplotní rozsah +20 – 250°C?
 • Odpověď SZÚ: V příloze č. 1 zadávací dokumentace Přístrojová specifikace požadujeme rozměr pracovní plochy 800 – 1 000 mm x 500 – 600 mm. Vámi navrhovaný rozměr již tuto hranici přesahuje a hrozí, že se přístroj do laboratoře nevejde.

101. Dodatečné informace č. 2 ze dne 31. 5. 2013 zveřejněné na profilu zadavatele téhož dne obsahují v rámci částí veřejné zakázky 1, k nimž směřovaly dotazy dodavatele Unimed Praha, s.r.o. obsažené v jeho žádosti ze dne 28. 5. 2013, následující informace:

 •   „2.5 Centrifuga s příslušenstvím
 • Dotaz č. 1: Požadujete teplotní rozsah od - 11°C do + 40°C a rychlost od 100 do 17 500 rpm (maximálně 30 130 x g). Naše centrifuga je vybavena chlazením do - 9 °C (teplotní rozsah od -9°C do +40°C) a rozsahem rychlostí 500 - 15 000 rpm (maximálně 22 000 x g). Byla by pro Vás akceptovatelná i tato centrifuga s uvedenými parametry?
 • Odpověď SZÚ: Ano, výše popisované parametry by bylo možné použít beze změny cíle používání přístroje.
 • Dotaz č. 2: Požadujete rotor na mikrocentrifugační zkumavky a pro mikrodestičky – jaká má být kapacita těchto rotorů?
 • Odpověď SZÚ: Minimální kapacita je: 24mikrocentrifugačních zkumavek, 2 mikrodestičky (96 jamek).
 •  2.8 Mikrocentrifuga
 • Dotaz č. 7: Požadujete hlučnost do 56 dB. Vyhovuje Vašim požadavkům přístroj s hlučností do 60 dB? Přístroj plně a s velkou rezervou splňuje hygienické normy pro ochranu pracovníků před hlukem. Je pro Vás akceptovatelný?
 • Odpověď SZÚ: Ano, hlučnost 56 dB ±10 % je pro zadavatele akceptovatelná.
 • Dotaz č. 8: Uvádíte požadavek "Výměnné rotory s automatickou identifikací". Mají být tyto rotory již započítané v ceně? Jaký konkrétní rotor je požadován?
 • Odpověď SZÚ: Ano, rotory jsou součástí dodávky a mají být započítány v ceně, požadavky viz Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace přístrojového vybavení.
 •  2.9 PCR box
 • Dotaz č. 9: Požadujete velikost pracovní plochy o šířce 800 - 1000 mm. Bylo by možné tento rozsah upravit pro box o šířce 630 - 650 mm?
 • Odpověď SZÚ: Rozsah upravit nelze, box o šířce 630 - 650 mm neakceptujeme.
 • Dotaz č. 10: Ohledně hloubky, požadujete 500 - 600 mm. Bylo by možné i tento rozsah upravit pro box s hloubkou 475 mm?
 • Odpověď SZÚ: Ano, taková hloubka je akceptovatelná.
 • Dotaz č. 11: Požadujete DNA/RNA UV recirkulátor. Tento recirkulátor slouží pro inaktivaci NK UV zářením v průběhu práce v boxu (v průběhu přípravy reakčních směsí pro PCR). Náš box je vybaven účinnější technologií pro inaktivaci NK v průběhu práce v boxu - filtrací přes HEPA filtr. Díky této technologii jsou NK nejen inaktivovány, ale jsou z pracovního prostoru odfiltrovány, což zajišťuje mnohem vyšší ochranu proti kontaminaci než použití UV recirkulátoru. Je pro Vás akceptovatelná tato účinnější technologie?
 • Odpověď SZÚ: Požadujeme kombinaci obojího.
 •  Dotaz č. 12: Požadujete 2 integrované elektrické zásuvky uvnitř boxu. V PCR boxech jsou běžně přístupové porty (zavíratelné průchodky), kterými lze vézt kabeláž k přístrojům uvnitř boxu, případně jimi lze vézt el. prodlužovačka s rozbočovačkou. Tento systém se osvědčil u PCR boxů jako velmi praktický a flexibilní proti klasickým integrovaným el. zásuvkám. Byl by pro Vás akceptovatelný box se dvěma porty (na zadní stěně jeden vpravo a druhý vlevo)? Věřím, že by to bylo pro Vaše potřeby praktičtější.
 • Odpověď SZÚ: V případě zajištění těsnosti průchodek toto řešení akceptujeme.
 • 2.10. Biohazard box třídy II
 • Dotaz č. 13: Požadujete box se šířkou 1500 +/- 100 mm. Běžně se prodávají boxy šířky velikosti 1,2 metru s vnitřní šířkou 1130 - 1270 mm nebo pak až boxy velikosti 1,8 m s vnitřní šířkou 1720 - 1870 mm. Šíře 1,2 m poskytuje dostatečný prostor pro manipulaci uvnitř boxu, box se snadněji čistí, není tak hlučný a má nižší spotřebu. Byl by pro Vás akceptovatelný i box šířky 1,2 metru nebo požadujete raději 1,8 m?
 • Odpověď SZÚ: Potřebujeme box 150 cm, tudíž jiné hodnoty neakceptujeme.
 • Dotaz č. 14: Byla by pro Vás akceptovatelná i hloubka 550 mm, když požadujete min. 560 mm? Požadujete vnitřní prostor z nerezu. Byl by pro Vás akceptovatelný box s antimikrobiálním nátěrem na nerezové zadní stěně?
 • Odpověď SZÚ: Hloubka 550 mm je pro nás akceptovatelná stejně jako box s antimikrobiálním nátěrem na nerezové zadní stěně.
 • Dotaz č. 15: Požadujete 2 ventilátory, 2 HEPA filtry H14 dle normy 12469. Nabízené biohazard boxy jsou konstruovány tak, že poskytují mnohem vyšší bezpečí, než požaduje zmíněná bezpečnostní norma i přesto, že mají jen 1 ventilátor, který zastává funkci Downflow (dolů přes filtr do pracovního prostoru) i Exhaust (nahoru přes filtr do prostoru laboratoře). Byl by pro Vás akceptovatelný box s jediným ventilátorem?
 • Odpověď SZÚ: Nižší hlučnost i spotřeba boxu je samozřejmě vítaná, nicméně rádi bychom zachovali požadavek na 2 ventilátory, 2 HEPA filtry H14 dle normy 12469. Tento požadavek vychází z praktických zkušeností, vyžadujeme jej, aby nedošlo k nekvalitnímu osazení boxu.
 • Dotaz č. 16: Požadujete provedení vstupní validace, se kterým souvisí vystavení příslušného certifikátu - požadujete provedení skutečné validace, tedy aby certifikát vystavila zkušební laboratoř akreditovaná pro měření podle Vámi požadované normy EN 12469?
 • Odpověď SZÚ: Ano, požadujeme skutečnou validaci od akreditované firmy stejně tak i vstupní validaci potřeba.
 • Dotaz č. 17: Prosím o informaci, zda je možné nabídnout biohazard boxy v šíři 120 cm nebo 180 cm.
 • Odpověď SZÚ: Bohužel to není možné. 120 cm je příliš malý box a 180 cm box si z prostorových důvodů nemůžeme dovolit.
 • Dotaz č. 18: Požadujete prosklené boční stěny. Námi nabízený model, který by splňoval obě podmínky, tedy šířku 1,5 metru a zároveň osazení dvěma ventilátory, máme jen v té nejvyšší kategorii, která má boční stěny i zadní stěnu z nerezu - z jediného nerezového plátu. Provedení je tedy bezešvé a rohy jsou zaoblené pro lepší čištění. Navíc boční stěny jsou dvouvrstvé s bezpečnostní dutinou, která chrání obsluhu i v případě netěsností. Byla by pro Vás akceptovatelná tato ultra-bezpečná varianta, tedy boční stěny z nerezu s uvedenou bezpečnostní dutinou?
 • Dotaz č. 19: Bude dostačující pouze 1 ventilátor?
 • Odpověď SZÚ: Ne, 1 ventilátor není dostačující.
 • 2.14 Horkovzdušný sterilizátor
 • Dotaz č. 21: Požadujete objem komory 404 litrů. Nabízené inkubátory mají maximální velikost 240 litrů. Bylo by možné nabídnout 2 inkubátory po 240 litrech, čímž byste získali celkem 480 litrů prostoru? Toto řešení by Vám také zajistilo možnost temperovat každý inkubátor na jinou teplotu. Navíc vzorky z jednoho inkubátoru by se mohly dočasně umístit do druhého např. při čištění, nebo kalibraci. Je pro Vás tato nabídka akceptovatelná?
 • Odpověď SZÚ: V tomto případě nadále trváme na objemu komory 404 litrů.“

102. Dodatečné informace č. 3 ze dne 3. 6. 2013 zveřejněné na profilu zadavatele téhož dne obsahují v rámci částí veřejné zakázky 1, k nimž směřovaly dotazy dodavatele Unimed Praha, s.r.o. obsažené v jeho opětovné žádosti ze dne 31. 5. 2013, pouze následující informace:

 •   2.9 PCR box
 • Dotaz č. 12: Budete akceptovat rozměr pracovní plochy 1200x520 mm?
 • Odpověď SZÚ: V příloze č. 1 zadávací dokumentace Přístrojová specifikace požadujeme rozměr pracovní plochy 800 – 1 000 mm x 500 – 600 mm. Vámi navrhovaný rozměr již tuto hranici přesahuje a hrozí, že se přístroj do laboratoře nevejde.

103. Rozhodnutím ze dne 8. 7. 2013 zadavatel zrušil část 14 veřejné zakázky 1, neboť v rámci uvedené části veřejné zakázky 1 neobdržel zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou nabídku.

104. K institutu dodatečných informací Úřad uvádí, že se jedná o proces sloužící k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již obsažené v zadávací dokumentaci. V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to v zákonem stanovených lhůtách. Zadavatel je pak dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona povinen dodatečné informace odeslat do 4 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti v případě nadlimitních veřejných zakázek. Zadavatel má tedy povinnost na obdrženou žádost o dodatečné informace reagovat, a to odesláním odpovědi na vznesený dotaz.

105. Úřad uvádí, že z dotazu dodavatele Unimed Praha, s.r.o. ze dne 31. 5. 2013 je naprosto zřejmé, že zadavatel nereagoval na jeho žádost ze dne 28. 5. 2013 v plném rozsahu a že dodavatel se s částí odpovědí na své dotazy seznámil až prostřednictvím dodatečných informací č. 2 ze dne 31. 5. 2013 zveřejněných na profilu zadavatele téhož dne. I přesto, že dodavatel Unimed Praha, s.r.o. ve své opětovné žádosti zadavatele upozornil na to, že jeho dotazy nebyly zodpovězeny v plném rozsahu, přičemž dotazy opět formuloval, zadavatel se s dotazy směřujícími k části 8 a 14 předmětné veřejné zakázky v odpovědi ze dne 3. 6. 2013 směřované tomuto dodavateli, ani v dodatečných informacích č. 3 ze dne 3. 6. 2013 zveřejněných na profilu zadavatele téhož dne, v plném rozsahu nevypořádal.

106. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel svým postupem vůči dodavateli Unimed Praha, s.r.o. porušil ustanovení § 49 odst. 2 zákona tím, že nesplnil svou povinnost v zákonem stanovené lhůtě odeslat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, konkrétně odpověď na dotaz jmenovaného dodavatele vztahující se k části 8 a 14 předmětné veřejné zakázky, přičemž odpovědi na dotazy vztahující se k uvedeným částem předmětné veřejné zakázky nebyly uvedeny ani v dodatečných informacích č. 2 a č. 3, které byly zadavatelem zveřejněny na jeho profilu.

107. Úřad dodává, že z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6. 6. 2013 vyplývá, že dodavatel Unimed Praha, s.r.o. nepodal na žádnou část veřejné zakázky 1 nabídku.

108. Úřad konstatuje, že uvedený nezákonný postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že dodavatel Unimed Praha, s.r.o. nepodal nabídku na část 8 veřejné zakázky 1 v důsledku nezákonného postupu zadavatele, přičemž jmenovaný dodavatel mohl zadavateli nabídnout výhodnější podmínky plnění části 8 veřejné zakázky 1, než vybraný uchazeč DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., se kterým zadavatel uzavřel dne 7. 11. 2013 smlouvu na plnění části 8 předmětné veřejné zakázky. Dále Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že zadavatel zrušil zadávací řízení v části 14 veřejné zakázky 1, nemohlo dojít postupem zadavatele k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky v této části zadávacího řízení, a proto nelze v tomto případě konstatovat spáchání správního deliktu.

109. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 8 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 zákona, když neodeslal dodavateli Unimed Praha, s.r.o. odpověď na dotazy vztahující se ke jmenované části předmětné veřejné zakázky uvedené v žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 28. 5. 2013 a v opakované žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 31. 5. 2013, a to nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení uvedených žádostí o dodatečné informace podle § 49 odst. 1 zákona, tedy nejpozději do dne 3. 6. 2013 a do dne 6. 6. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 8 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku X. tohoto rozhodnutí.

K výroku XI. tohoto rozhodnutí

110. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6. 6. 2013 vyplývá, že zadavatel obdržel v rámci části 4 veřejné zakázky 1 nabídky dvou uchazečů, a to vybraného uchazeče Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, a uchazeče MIKRO, spol. s r.o., IČO 41604326, se sídlem Lísky 1022/94, 624 00 Brno (dále jen „uchazeč MIKRO, spol. s r.o.“).

111. Z rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 28. 6. 2013 vyplývá, že zadavatel vybral v rámci části 4 této veřejné zakázky jako nejvhodnější nabídku vybraného uchazeče Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, přičemž jako druhá nejvhodnější nabídka v pořadí skončila nabídka uchazeče MIKRO, spol. s r.o.

112. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel dne 5. 11. 2013 doručil uchazeči MIKRO, spol. s r.o. oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v části 4 veřejné zakázky 1 ze dne 16. 10. 2013. Následně dne 7. 11. 2013 uzavřel zadavatel smlouvu na plnění části 4 veřejné zakázky 1 s vybraným uchazečem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu.

113. Dle § 82 odst. 1 zákona nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, která počíná běžet dle § 110 odst. 4 zákona ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

114. V šetřeném případě bylo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pro část 4 veřejné zakázky 1 uchazeči MIKRO, spol. s r.o. doručeno dne 5. 11. 2013 a tímto dnem počala běžet patnáctidenní lhůta pro podání námitek, přičemž zadavatel nesměl dle § 82 odst. 1 zákona před uplynutím této lhůty, tedy do dne 20. 11. 2013, uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu. Z dokumentace o veřejné zakázce však vyplývá, že smlouva na plnění části 4 této veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, uzavřena již dne 7. 11. 2013, tedy před uplynutím zákonem stanovené lhůty.

115. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. d) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 4 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 1 zákona, když uzavřel dne 7. 11. 2013 smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28. 6. 2013. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku XI. tohoto rozhodnutí.

K výrokům XII. až LII. tohoto rozhodnutí

Obecně k uveřejňovacím povinnostem zadavatele

116. Úřad k uveřejňovacím povinnostem zadavatele v obecné rovině uvádí, že uveřejňování je jedním ze základních nástrojů zajišťujících dodržení zásady transparentnosti zadávacího řízení, přičemž tyto povinnosti jsou důležité, a mají tak své opodstatnění, i z hlediska možnosti veřejné kontroly (viz níže). Účelem zákona a ve svém důsledku zadávacích řízení je zajištění podmínek pro vytvoření hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli, jímž je dosahováno efektivního vynakládání veřejných prostředků.

117. Aby mohl být proces zadávání veřejné zakázky považován za transparentní a mohla proběhnout i následná kontrola procesu zadávání, je nezbytné, aby veřejnost disponovala co nejvíce informacemi o průběhu i výsledku zadávacího řízení (tzv. princip veřejné publicity výsledků realizovaných zadávacích řízení, na němž je zákon mj. postaven), což je podmíněno mj. i zákonem definovanými uveřejňovacími povinnostmi zadavatele. Cílem uveřejňovacích povinností je umožnění kontroly dodržování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými zdroji (s pomocí údajů uvedených na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek a v případě nadlimitních veřejných zakázek, u nichž jsou uveřejňovací povinnosti plněny i na evropské úrovni, rovněž s pomocí údajů dostupných v Úředním věstníku Evropské unie), a to jak prostřednictvím kontroly prováděné k tomu příslušnými orgány či institucemi, tak i prostřednictvím kontroly občanů, tj. nejširší veřejností. Důležitost takto prováděné kontroly je pak z pohledu zákonodárce vyjádřena tím, že porušením uveřejňovací povinnosti se zadavatel dopouští správního deliktu, za který hrozí zadavateli postih. Informace shromážděné prostřednictvím zákonem stanoveného uveřejňování pak taktéž slouží ke statistickému vyhodnocování veřejných zakázek, které jsou k dispozici veřejnosti ve Věstníku veřejných zakázek, případně v Úředním věstníku Evropské unie.

K výrokům XII. až XXX. tohoto rozhodnutí

118. K uveřejňovacím povinnostem zadavatele již v obecné rovině popsaných v předešlých bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí Úřad dále doplňuje, že zadavatel má dle zákona mj. povinnost uveřejnit formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, přičemž součástí uvedeného předběžného oznámení je i odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

119. Z dokumentace o veřejné zakázce v šetřeném případě vyplývá, že zadavatel v rámci oznámení předběžných informací, které byly uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 12. 2012 pod ev. č. 242001 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 29. 12. 2012 pod ev. č. 2012/S 250-414195, neuveřejnil odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 1, resp. všech jejích částí 1 až 19, přičemž z oznámení předběžných informací vyplývá, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky stanovená zadavatelem činí 7 619 131,06 Kč bez DPH a že se jedná o veřejnou zakázku na dodávky.

120. Podle § 12 odst. 1 zákona se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 zákona bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.

121. Podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na dodávky činí 3 395 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona; pro Českou republiku – Ministerstvo obrany tento finanční limit platí pouze pro zboží uvedené v příloze k tomuto nařízení.

122. S ohledem na skutečnost, že předmětná veřejná zakázka spadá svou výší do kategorie nadlimitních veřejných zakázek, měl zadavatel dle zákona povinnost uveřejnit spolu s oznámením předběžných informací i odůvodnění účelnosti, což se v šetřeném případě nestalo.

123. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona pro části 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 veřejné zakázky 1. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích XII. až XXX. tohoto rozhodnutí.

K výrokům XXXI. až XXXIII. tohoto rozhodnutí

124. Úřad uvádí, že pro odůvodnění výroků XXXI. až XXXIII. tohoto rozhodnutí jsou rovněž přiléhavé úvahy uvedené v bodech 116. a 117. odůvodnění tohoto rozhodnutí, které Úřad na tomto místě již neopakuje.

125. Z výše citovaných ustanovení zákona vyplývá, že veřejný zadavatel je povinen výši skutečně uhrazené ceny uveřejnit na profilu zadavatele do 90 dnů od okamžiku splnění smlouvy. Zákon nikterak nespecifikuje okamžik splnění smlouvy, v obecné právní teorii se však za okamžik splnění smlouvy považuje okamžik, kdy strany navzájem splnily své povinnosti, které jim smlouva ukládá. V případě smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky se jedná o splnění povinnosti vybraného uchazeče provést předmět veřejné zakázky a povinnosti zadavatele uhradit vybranému uchazeči cenu za provedení předmětu veřejné zakázky v návaznosti na řádné provedení díla vybraným uchazečem. Úřad má tudíž za to, že ke splnění smlouvy dochází v daném případě okamžikem připsání ceny za předané dílo na účet vybraného uchazeče. Informaci o tom, kdy tento okamžik nastal, nemá zadavatel ani Úřad k dispozici. Úřad proto vychází z domněnky, že k provedení platby došlo v souladu s obecně platnými zásadami bezhotovostního platebního styku – viz ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platebním styku“) – tedy v den následující po dni zadání platebního příkazu k provedení platby ceny z bankovního účtu zadavatele.

126. Zadavatel v šetřeném případě dne 7. 11. 2013 uzavřel smlouvu na část 1, 4, 5, 7, 8, 12, 13 a 19 veřejné zakázky 1.

127. Pokud jde o výši skutečně uhrazené ceny uvedených částí šetřené veřejné zakázky, na profilu zadavatele je v sekci „Skutečně uhrazená cena“ uvedeno následující:

Skutečně uhrazená cena

Rok plnění

Skutečně uhrazená cena

Část zakázky

2013

14 905 Kč s DPH, 123 475 Kč bez DPH, 25 929, 75 Kč hodnota DPH

1. část č. 1

2013

150 466 Kč s DPH, 124 352 Kč bez DPH, 26 113,92 Kč hodnota DPH

1. část č. 1

2013

313 245 Kč s DPH, 258 880 Kč bez DPH, 54 365 Kč hodnota DPH

1. část č. 1

2013

90 375 Kč s DPH, 74 690 Kč bez DPH, 15 685 Kč hodnota DPH

1. část č. 1

2013

227 238 Kč s DPH, 187 800 Kč bez DPH, 39 438 Kč hodnota DPH

1. část č. 1

 

Z uvedeného je zřejmé, že zadavatelem uvedené údaje jsou nepřehledné a nejsou vloženy v samostatném dokumentu a není patrno, kdy a kým byly na profil zadavatele vloženy. V sekci „Dokumenty“ týkající se šetřené veřejné zakázky 1 pak není uveřejněn záznam ani dokument týkající se výše skutečně uhrazené ceny.

128. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že na profilu zadavatele byl sice ke dni pořízení výpisu z profilu zadavatele Úřadem pro účely správního řízení uveden údaj o výši skutečně uhrazených cen v rámci jednotlivých částí předmětné veřejné zakázky, na něž byla zadavatelem uzavřena smlouva s danými vybranými uchazeči, tento údaj však nebyl uveřejněn ve struktuře, jakou požaduje zákon a vyhláška č. 133/2012 Sb. – tj. jako samostatný dokument doprovázený záznamem obsahujícím informaci o identifikaci osoby, která uveřejnila dokument, identifikaci dokumentu, datum a čas začátku a konce uveřejnění. Úřad k tomuto konstatuje, že pouhá existence údaje o výši skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky ve formě prostého číselného údaje na profilu zadavatele sama o sobě pro splnění povinnosti uveřejnění nedostačuje, neboť není zřejmé, z jakého zdroje tento údaj pochází a kdy byl uveřejněn. Dle názoru Úřadu tudíž uvedení údaje ve formě prosté číselné hodnoty, byť fakticky odpovídající výši skutečně uhrazené ceny, který není doložen příslušným dokumentem a záznamem uvádějícím vyhláškou stanovené údaje, nelze považovat za splnění povinnosti uveřejnění dle ustanovení § 147a odst. 3 zákona.

129. Za účelem zjištění, zda byly údaje vztahující se ke skutečně uhrazeným cenám v částech 1, 4, 5, 7, 8, 12, 13 a 19 předmětné veřejné zakázky uveřejněny v souladu se zákonem, oslovil Úřad společnost Tender systems s.r.o., IČO 29145121, se sídlem náměstí Před bateriemi 692/18, 162 00 Praha 6 (dále jen „provozovatel profilu zadavatele“). Dne 29. 9. 2015 obdržel Úřad vyjádření provozovatele profilu zadavatele ze dne 21. 9. 2015, v němž je mimo jiné k uveřejnění předmětných částí veřejné zakázky 1 uvedeno, že „zadavatel zveřejnil dne 20. 12. 2013 výši skutečně uhrazené ceny v podobě 5 dílčích položek, což dokládají přiložené záznamy z elektronického nástroje eGORDION v. 3.2, tyto údaje však byly uveřejněny k zakázce jako celku (pouze s textovým popisem) a proto v rámci přechodu na verzi nástroje eGORDION v. 3.3 – Tender arena byly tyto hodnoty na profilu zadavatele zveřejněny ve stejné podobě jako v rámci předchozí verze nástroje (tedy nikoliv ve vztahu ke každé části zvlášť), což však není nikterak v rozporu se ZVZ“. Součástí vyjádření provozovatele profilu zadavatele byl rovněž auditní záznam z elektronického nástroje eGORDION v. 3.2, z něhož mimo jiné vyplývá, že zadavatel dne 20. 12. 2013 na svém profilu uveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za předmětné plnění v rámci části 1, 5, 12, 13 a 19 veřejné zakázky.

130. Ohledně uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny zadavatelem v rámci části 4, 7 a  8 veřejné zakázky 1 Úřad uvádí následující.

131. V případě části 4 předmětné veřejné zakázky z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavateli byl vybraným uchazečem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, předán předmět plnění dne 20. 12. 2013, přičemž téhož dne byla zadavateli tímto vybraným uchazečem vystavena faktura na úhradu ceny za provedení díla ve výši 226 076,- Kč s datem splatnosti ke dni 18. 2. 2014. Zadavatel zadal dne 8. 4. 2014 příkaz k úhradě této částky, přičemž nejsou známy žádné skutečnosti, které by vylučovaly domněnku, že k provedení úhrady došlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona o platebním styku, dne následujícího, tj. dne 9. 4. 2014. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel měl dle § 147a odst. 3 zákona povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 4 této veřejné zakázky nejpozději do dne 8. 7. 2014.

132. V případě části 7 předmětné veřejné zakázky z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavateli byl vybraným uchazečem I.T.A.-Intertact s.r.o. předán předmět plnění dne 6. 12. 2013, přičemž téhož dne byla zadavateli tímto vybraným uchazečem vystavena faktura na úhradu ceny za provedení díla ve výši 1 242 670,- Kč s datem splatnosti ke dni 4. 2. 2014. Zadavatel zadal dne 8. 4. 2014 příkaz k úhradě této částky, přičemž nejsou známy žádné skutečnosti, které by vylučovaly domněnku, že k provedení úhrady došlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona o platebním styku, dne následujícího, tj. dne 9. 4. 2014. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel měl dle § 147a odst. 3 zákona povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 7 této veřejné zakázky nejpozději do dne 8. 7. 2014.

133. V případě části 8 předmětné veřejné zakázky z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavateli byl vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. předán předmět plnění dne 4. 12. 2013, přičemž dne 8. 1. 2014 byla zadavateli tímto vybraným uchazečem vystavena faktura na úhradu ceny za provedení díla ve výši 33 250,80 Kč s datem splatnosti ke dni 4. 4. 2014. Zadavatel zadal dne 11. 4. 2014 příkaz k úhradě této částky, přičemž nejsou známy žádné skutečnosti, které by vylučovaly domněnku, že k provedení úhrady došlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona o platebním styku, dne následujícího, tj. dne 12. 4. 2014. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel měl dle § 147a odst. 3 zákona povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 8 této veřejné zakázky nejpozději do dne 11. 7. 2014.

134. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že přinejmenším do okamžiku pořízení výpisů z profilu zadavatele pro účely správního řízení, tj. zhruba 14 měsíců po splnění smlouvy, k řádnému uveřejnění (tzv. v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 133/2012 Sb.) výše skutečně uhrazené ceny v částech 4, 7 a 8 předmětné veřejné zakázky nedošlo. Úřad tedy považuje za jednoznačné, že lhůta 90 dnů stanovená ustanovením § 147a odst. 3 zákona byla překročena.

135. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 4, 7 a 8 veřejné zakázky 1, a to do 90 dnů ode dne splnění smluv uzavřených dne 7. 11. 2013 s jednotlivými vybranými uchazeči, které byly splněny dne 9. 4. 2014 a dne 12. 4. 2014, tj. nejpozději do dne 8. 7. 2014 a do dne 11. 7. 2014. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích XXXI. až XXXIII. tohoto rozhodnutí.

K výrokům XXXIV. až XXXVI. tohoto rozhodnutí

136. Úřad konstatuje, že smyslem a účelem ustanovení § 83 odst. 1 zákona v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) zákona je realizace veřejné kontroly výsledků zadávacího řízení. Pokud zadavatel nedostojí své povinnosti zveřejnit výsledky zadávacího řízení podle § 83 odst. 1 zákona způsobem stanoveným v § 146 odst. 1 písm. a) zákona, není tak umožněna veřejná kontrola výsledků zadávacího řízení. Neuveřejnění výsledku zadávacího řízení podle § 83 odst. 1 zákona způsobem stanoveným v § 146 odst. 1 písm. a) zákona tak může způsobit pochybnosti některých subjektů, zda daná veřejná zakázka proběhla zcela transparentně. Následná kontrola zadávacího řízení je pak dle Úřadu možná pouze v případě, že veřejnosti bude poskytnuto co nejvíce informací o průběhu zadávacího řízení.

137. Úřad se tedy zabýval otázkou, zda zadavatel splnil povinnost stanovenou v § 83 odst. 1 zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neuvedl, že se jedná o případ podle § 83 odst. 4 zákona a ani Úřad neshledal, že by se jednalo o případ podle § 83 odst. 4 zákona, měl zadavatel podle § 83 odst. 1 zákona povinnost odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy.

138. Pro naplnění požadavků § 83 odst. 1 věty první zákona je nezbytné kumulativní splnění podmínky samotného odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění, podmínky uskutečnit jeho odeslání ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy a učinit tak způsobem podle § 146 odst. 1 písm. a) zákona. Pokud tedy zadavatel nesplní kumulativně uvedené podmínky, nedodrží povinnost stanovenou v § 83 odst. 1 zákona.

139. Zadavatel v části 4 veřejné zakázky 2 uzavřel s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. smlouvu dne 29. 4. 2014. Z bodu VI. 4) Oznámení o zadání zakázky vyplývá, že k odeslání tohoto oznámení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek došlo dne 24. 3. 2014, tzn. 36 dnů před uzavřením smlouvy, přičemž uveřejněno bylo dne 25. 3. 2014 pod ev. č. 376978, tj. 35 dnů před uzavřením smlouvy. Do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení o výsledku zadávacího řízení odesláno k uveřejnění dne 25. 3. 2014 pod ev. č. formuláře 2014/S 062-104972, tedy 35 dnů před uzavřením smlouvy, a uveřejněno dne 28. 3. 2014, tj. 32 dnů před uzavřením smlouvy. V bodě V. 1) „Datum zadání zakázky“ oznámení o zadání zakázky vztahující se k části 4 předmětné veřejné zakázky je uvedeno, že smlouva s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. byla zadavatelem uzavřena dne 21. 3. 2014.

140. Zadavatel v části 5 veřejné zakázky 2 uzavřel s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. smlouvu dne 29. 4. 2014. Z bodu VI. 4) Oznámení o zadání zakázky vyplývá, že k odeslání tohoto oznámení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek došlo dne 24. 3. 2014, tzn. 36 dnů před uzavřením smlouvy, přičemž uveřejněno bylo dne 25. 3. 2014 pod ev. č. 376978, tj. 35 dnů před uzavřením smlouvy. Do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení o výsledku zadávacího řízení odesláno k uveřejnění dne 25. 3. 2014 pod ev. č. formuláře 2014/S 062-104972, tedy 35 dnů před uzavřením smlouvy, a uveřejněno dne 28. 3. 2014, tj. 32 dnů před uzavřením smlouvy. V bodě V. 1) „Datum zadání zakázky“ oznámení o zadání zakázky vztahující se k části 5 předmětné veřejné zakázky je uvedeno, že smlouva s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. byla zadavatelem uzavřena dne 21. 3. 2014.

141. Zadavatel v části 10 veřejné zakázky 2 uzavřel s vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o. smlouvu dne 29. 4. 2014. Z bodu VI. 4) Oznámení o zadání zakázky vyplývá, že k odeslání tohoto oznámení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek došlo dne 24. 3. 2014, tzn. 36 dnů před uzavřením smlouvy, přičemž uveřejněno bylo dne 25. 3. 2014 pod ev. č. 376978, tj. 35 dnů před uzavřením smlouvy. Do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení o výsledku zadávacího řízení odesláno k uveřejnění dne 25. 3. 2014 pod ev. č. formuláře 2014/S 062-104972, tedy 35 dnů před uzavřením smlouvy, a uveřejněno dne 28. 3. 2014, tj. 32 dnů před uzavřením smlouvy. V bodě V. 1) „Datum zadání zakázky“ oznámení o zadání zakázky vztahující se k části 10 předmětné veřejné zakázky je uvedeno, že smlouva s vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o. byla zadavatelem uzavřena dne 21. 3. 2014.

142. Úřad uvádí, že z ustanovení § 83 odst. 1 zákona zřetelně vyplývá povinnost zadavatele zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění, a to v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů od uzavření smlouvy.

143. V šetřeném případě zadavatel oznámení o výsledku zadávacího řízení odeslal k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek ještě před uzavřením smluv na jednotlivé části předmětné veřejné zakázky, tedy mimo zákonem stanovenou lhůtu, která počíná běžet až uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky 2. Úřad konstatuje, že zadavatel v době odeslání výsledků zadávacího řízení k uveřejnění tedy nemohl mít postaveno na jisto, zda veřejná zakázka bude zadaná právě vybranému uchazeči a kdy bude smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky 2 skutečně podepsána.

144. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel výsledek zadávacího řízení na část 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2 ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie neuveřejnil ve lhůtě 15 dnů stanovené v § 83 odst. 1 zákona.

145. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, když dne 24. 3. 2014 odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k části 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž smlouvy na plnění předmětu jmenovaných částí předmětné veřejné zakázky byly mezi zadavatelem a jednotlivými vybranými uchazeči uzavřeny až dne 29. 4. 2014, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích XXXIV. až XXXVI. tohoto rozhodnutí.

K výrokům XXXVII. až XXXIX. tohoto rozhodnutí

146. Úřad uvádí, že písemnou zprávu je zadavatel dle § 85 odst. 1 zákona povinen vyhotovit o každé veřejné zakázce, a to i v případě zrušení zadávacího řízení, přičemž údaje, jež musí písemná zpráva obsahovat, jsou taxativně vymezeny v § 85 odst. 2 zákona.

147. Písemná zpráva zadavatele pak musí být (jak vyplývá z § 85 odst. 4 zákona) uveřejněna na profilu zadavatele, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, tj. od uzavření smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky či od zrušení zadávacího řízení.

148. Úřad uvádí, že pro odůvodnění výroků XXXVII. až XXXIX. tohoto rozhodnutí jsou přiléhavé rovněž závěry uvedené v bodech 116. a 117 odůvodnění tohoto rozhodnutí, které Úřad na tomto místě pro přehlednost neopakuje.

149. V šetřeném případě zadavatel uzavřel dne 29. 4. 2014 smlouvy na plnění částí 4 a 5 veřejné zakázky 2 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. a smlouvu na plnění části 10 předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o.

150. Zadavatel byl tak podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona povinen uveřejnit písemnou zprávu zadavatele o části 4, 5 a 10 předmětné veřejné zakázky do 15 dnů od jejího ukončení na profilu zadavatele, tj. byl povinen tak učinit do dne 14. 5. 2014.

151. Z profilu zadavatele však vyplývá, že dne 11. 4. 2014 zadavatel na svém profilu zveřejnil písemnou zprávu zadavatele ze dne 24. 3. 2014.

152. Z výše uvedeného je zřejmé, že písemná zpráva byla zadavatelem uveřejněna na profilu zadavatele již dne 11. 4. 2014, tedy 18 dnů před počátkem běhu lhůty podle § 85 odst. 4 zákona pro uveřejnění písemné zprávy zadavatele na jeho profilu. Písemnou zprávu tedy zadavatel uveřejnil na svém profilu v době, kdy ještě nemohl mít postaveno na jisto, že vybraní uchazeči poskytnou zadavateli potřebnou součinnost k uzavření smluv na plnění částí 4, 5 a 10 předmětné veřejné zakázky a smlouva s nimi bude skutečně uzavřena.

153. Zadavatel tak v písemné zprávě zadavatele uveřejněné dne 11. 4. 2014 neuvedl a ani nemohl uvést cenu sjednanou ve smlouvě ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) zákona, neboť smlouvy s vybranými uchazeči na části 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2 byly uzavřeny až dne 29. 4. 2014. Smyslem § 85 odst. 1 zákona je přitom mj. uveřejnění ceny sjednané ve smlouvě podle 85 odst. 1 písm. a) zákona, což v daném případě, kdy zadavatel písemnou zprávu uveřejnil ještě před uzavřením smlouvy, nemohlo být naplněno.

154. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 85 odst. 4 zákona, když uveřejnil na profilu zadavatele dne 11. 4. 2014 písemnou zprávu o části 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2, přičemž smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky byly mezi zadavatelem a jednotlivými vybranými uchazečem uzavřeny až dne 29. 4. 2014., a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích XXXVII. až XXXIX. tohoto rozhodnutí.

K výrokům XL. až XLII. tohoto rozhodnutí

155. Úřad uvádí, že pro odůvodnění výroků XL. až XLII. tohoto rozhodnutí jsou rovněž přiléhavé úvahy uvedené v bodech 116. a 117. odůvodnění tohoto rozhodnutí, které Úřad na tomto místě již neopakuje.

156. Smlouvy na část 4 a 5 veřejné zakázky 2 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. a smlouvu na část 10 veřejné zakázky 2 s vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o. zadavatel uzavřel dne 29. 4. 2015.

157. Z profilu zadavatele Úřad zjistil, že zadavatel na svém profilu uveřejnil citované smlouvy na plnění předmětu části 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2 dne 30. 5. 2014.

158. Z dikce § 147 odst. 1 písm. a) zákona vyplývá, že je zadavatel povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou s vybraným uchazečem do patnácti dnů ode dne jejího uzavření. V šetřeném případě tedy zadavateli počala běžet patnáctidenní lhůta pro uveřejnění smluv uzavřených na plnění částí 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2 shodně ode dne 29. 4. 2015, a to do dne 14. 5. 2014. Zadavatel však na svém profilu uveřejnil smlouvy na části 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2 uzavřené s vybranými uchazeči DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. a MEDISTA spol. s r.o. až dne 30. 5. 2014, tedy až po uplynutí lhůty stanovené v s § 147 odst. 2 zákona.

159. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 147a odst. 2 zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2014 s jednotlivými vybranými uchazeči na plnění části 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2 do 15 dnů od jejich uzavření, tj. do dne 14. 5. 2014, ale až dne 30. 5. 2014, tedy 31. den ode dne uzavření těchto smluv., a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích XL. až XLII. tohoto rozhodnutí.

K výrokům XLIII. až XLV. tohoto rozhodnutí

160. Úřad uvádí, že pro odůvodnění výroků XLIII. až XLV. tohoto rozhodnutí jsou přiléhavé úvahy uvedené v bodech 116., 117. a 125. odůvodnění tohoto rozhodnutí, které Úřad na tomto místě již neopakuje.

161. Zadavatel v šetřeném případě dne 29. 4. 2015 uzavřel smlouvu na část 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2.

162. Pokud jde o výši skutečně uhrazené ceny uvedených částí šetřené veřejné zakázky, na profilu zadavatele nejsou v sekci „Skutečně uhrazená cena“ k uvedeným částem předmětné veřejné zakázky uvedeny žádné údaje.

163. Provozovatel profilu zadavatele ve svém vyjádření ze dne 21. 9. 2015 (viz bod 129. odůvodnění tohoto rozhodnutí) mimo jiné k uveřejnění předmětných částí veřejné zakázky 2 uvedl, že „zadavatel doposud (21. 9. 2015) nezveřejnil výši skutečně uhrazené ceny v podobě formulářových dat ani v jedné verzi nástroje, není tedy viditelná ani na profilu zadavatele.

164. Ohledně uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny zadavatelem v rámci části 4, 5 a  10 veřejné zakázky 2 Úřad uvádí následující.

165. V případě části 4 předmětné veřejné zakázky z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavateli byl vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. předán předmět plnění dne 16. 6. 2014, přičemž téhož dne byla zadavateli tímto vybraným uchazečem vystavena faktura na úhradu ceny za provedení díla ve výši 75 854,90 Kč s datem splatnosti ke dni 15. 8. 2014. Zadavatel zadal dne 23. 7. 2014 příkaz k úhradě této částky, přičemž nejsou známy žádné skutečnosti, které by vylučovaly domněnku, že k provedení úhrady došlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona o platebním styku, dne následujícího, tj. dne 24. 7. 2014. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel měl dle § 147a odst. 3 zákona povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 4 této veřejné zakázky nejpozději do dne 22. 10. 2014.

166. V případě části 5 předmětné veřejné zakázky z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavateli byl vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. předán předmět plnění dne 23. 6. 2014, přičemž dne 16. 6. 2014 byla zadavateli tímto vybraným uchazečem vystavena faktura na úhradu ceny za provedení díla ve výši 198 887,70 Kč s datem splatnosti ke dni 15. 8. 2014. Zadavatel zadal dne 23. 7. 2014 příkaz k úhradě této částky, přičemž nejsou známy žádné skutečnosti, které by vylučovaly domněnku, že k provedení úhrady došlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona o platebním styku, dne následujícího, tj. dne 24. 7. 2014. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel měl dle § 147a odst. 3 zákona povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 5 této veřejné zakázky nejpozději do dne 22. 10. 2014.

167. V případě části 10 předmětné veřejné zakázky z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavateli byl vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o. předán předmět plnění dne 15. 5. 2014, přičemž dne 15. 5. 2014 byla zadavateli tímto vybraným uchazečem vystavena faktura na úhradu ceny za provedení díla ve výši 786 500,- Kč s datem splatnosti ke dni 26. 7. 2014. Zadavatel zadal dne 23. 7. 2014 příkaz k úhradě této částky, přičemž nejsou známy žádné skutečnosti, které by vylučovaly domněnku, že k provedení úhrady došlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona o platebním styku, dne následujícího, tj. dne 24. 7. 2014. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel měl dle § 147a odst. 3 zákona povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 10 této veřejné zakázky nejpozději do dne 22. 10. 2014.

168. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že přinejmenším do okamžiku pořízení výpisů z profilu zadavatele pro účely správního řízení, tj. zhruba 11 měsíců po splnění smlouvy, k řádnému uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny v částech 4, 5 a 10 předmětné veřejné zakázky nedošlo. Úřad tedy považuje za jednoznačné, že lhůta 90 dnů stanovená ustanovením § 147a odst. 3 zákona byla překročena.

169. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2, a to do 90 dnů ode dne splnění smluv uzavřených dne 29. 4. 2014 s jednotlivými vybranými uchazeči, které byly splněny dne 24. 7. 2014, tj. nejpozději do dne 22. 10. 2014, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích XLIII. až XLV. tohoto rozhodnutí.

K výrokům XLVI. až L. tohoto rozhodnutí

170. Úřad konstatuje, že pro odůvodnění výroků XLVI. až L. tohoto rozhodnutí jsou přiléhavé úvahy Úřadu uvedené v bodech 116. a 117. odůvodnění tohoto rozhodnutí, a rovněž úvahy uvedené v bodech 136. až 138. odůvodnění tohoto rozhodnutí, přičemž Úřad je na tomto místě pro přehlednost neopakuje.

171. Zadavatel dne 8. 8. 2014 uzavřel na plnění předmětu části 1 veřejné zakázky 3 smlouvu s vybraným uchazečem Pragolab s.r.o., na plnění předmětu části 2 veřejné zakázky 3 smlouvu s vybraným uchazečem SHIMADZU Handels GmbH, na plnění předmětu části 4 veřejné zakázky 3 smlouvu s vybraným uchazečem SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., na plnění předmětu části 5 veřejné zakázky 3 smlouvu s vybraným uchazečem NEJLABO s.r.o. a na plnění předmětu části 7 veřejné zakázky 3 smlouvu s vybraným uchazečem HPST, s.r.o.

172. Z formuláře oznámení o zadání zakázky ev. č. 7403012087550 vyplývá, že zadavatel odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k částem 1, 2, 4, 5 a 7 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 10. 2014.

173. Podle § 83 odst. 1 věty první zákona, v návaznosti na § 146 odst. 1 zákona, je veřejný zadavatel povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

174. Jak vyplývá z  výše uvedených zjištění, zadavatel uzavřel s jednotlivými vybranými uchazeči smlouvy na plnění části 1, 2, 4, 5 a 7 veřejné zakázky 3 dne 8. 8. 2014. V šetřeném případě tedy lhůta k odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona marně uplynula dne 25. 8. 2014 (den 23. 8. 2014, tedy patnáctý den od uzavření smlouvy, připadá na sobotu), přičemž oznámení o výsledku zadávacího řízení ke jmenovaným částem veřejné zakázky zadavatel odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 10. 2014, tedy až 62 dnů po uzavření smlouvy.

175. Úřad pro úplnost uvádí, že v šetřeném případě se zadavatel při zahájení předmětné veřejné zakázky 3 rozhodl postupovat v souladu s § 26 odst. 5 podle pravidel platných pro nadlimitní veřejné zakázky, ačkoliv předmětná veřejná zakázka 3 spadala výší své předpokládané hodnoty pod veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel tak byl s ohledem na skutečnost, že v souladu s § 26 odst. 5 zákona zadával předmětnou veřejnou zakázku 3 v nadlimitním otevřeném řízení, postupovat dle pravidel platných pro tento druh zadávacího řízení. V této souvislosti Úřad dodává, že pod pojem zadávání v tomto kontextu je nezbytné podřadit i povinnost odeslat oznámení o zadání zakázky, což Úřad deklaroval např. v pravomocném rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S1047/2014/VZ-4440/2015/541/JCh ze dne 13. 2. 2015.

176. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 1, 2, 4, 5 a 7 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smluv ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenované části předmětné veřejné zakázky, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích XLVI. až L. tohoto rozhodnutí.

K výrokům LI. a LII. tohoto rozhodnutí

177. Úřad uvádí, že pro odůvodnění výroků LI. a LII. tohoto rozhodnutí jsou přiléhavé úvahy již uvedené v bodech 116., 117. a 175. odůvodnění tohoto rozhodnutí, přičemž Úřad je na tomto místě pro přehlednost neopakuje.

178. Zadavatel dne 8. 7. 2014 rozhodl o zrušení částí 3 a 6 veřejné zakázky 3, a to z důvodu, že na předmětné části ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

179. Z formuláře zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh ev. č. 7451012087550 vyplývá, že zadavatel odeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení na části 3 a 6 předmětné veřejné zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 10. 2014.

180. K uvedenému Úřad uvádí, že, jak vyplývá z výše citovaných ustanovení zákona, zadavatel byl povinen odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení pro části 3 a 6 předmětné veřejné zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o jejich zrušení, tj. do dne 11. 7. 2014, což zadavatel neučinil. Zadavatel odeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení pro části 3 a 6 veřejné zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek až dne 9. 10. 2014, tedy až 93. den ode dne rozhodnutí o zrušení výše uvedených částí veřejné zakázky.

181. Úřad konstatuje, že neodesláním oznámení o zrušení zadávacího řízení na části 3 a 6 předmětné veřejné zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení těchto částí zadavatel nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 84 odst. 7 zákona. Na uvedeném nic nemůže změnit skutečnost, že zadavatel předmětné oznámení o zrušení zadávacího řízení odeslal dodatečně dne 9. 10. 2014, neboť se tak stalo o 90 dnů později, než stanoví zákon.

182. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 84 odst. 7 ve spojení s § 84 odst. 9 zákona, když neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení na část 3 a 6 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 3 dnů od přijetí rozhodnutí o zrušení předmětných zadávacích řízení ze dne 8. 7. 2014, tj. do dne 11. 7. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 93. den ode dne rozhodnutí o zrušení jmenovaných částí předmětné veřejné zakázky, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno výrocích LI. a LII. tohoto rozhodnutí.

K výrokům LIII. až LVII. tohoto rozhodnutí

183. Z obdržené dokumentace o veřejné zakázce 3 vyplývá, že zadavatel dne 16. 5. 2014 obdržel žádost o dodatečné informace k části 7 veřejné zakázky 3 ze dne 15. 5. 2014 od dodavatele DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s.r.o. (v předchozích bodech odůvodnění tohoto rozhodnutí uváděn jako „vybraný uchazeč DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s.r.o.“).

184. Dne 22. 5. 2014 odeslal zadavatel dodavateli DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s.r.o. informaci o tom, že na profilu zadavatele byly uveřejněny dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014. Součástí dokumentace o veřejné zakázce 3 není dokument, který by prokazoval odeslání přesného znění dodatečných informací zadavatele dodavateli DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

185. Dne 22. 5. 2014 zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace ke všem částem veřejné zakázky z téhož dne od dodavatele Merck, spol., s.r.o.

186. Dne 22. 5. 2014 odeslal zadavatel dodavateli Merck, spol., s.r.o. informaci o tom, že na profilu zadavatele byly uveřejněny dodatečné informace č. 2 z téhož dne. Součástí dokumentace o veřejné zakázce 3 není dokument, který by prokazoval odeslání přesného znění dodatečných informací zadavatele dodavateli Merck, spol., s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

187. Zadavatel dne 22. 5. 2014 na svém profilu uveřejnil dokument „Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 z téhož dne“, které obsahovaly odpovědi na dotaz dodavatele DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s.r.o. a dodavatele Merck, spol., s.r.o.

188. Dne 12. 6. 2014 zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace k části 4 veřejné zakázky 3 z téhož dne od vybraného uchazeče SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.

189. Zadavatel dne 24. 6. 2015 na svém profilu uveřejnil dokument „Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 ze dne 24. 6. 2014“, který obsahoval odpověď na dotaz vybranému uchazeči SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Součástí dokumentace o veřejné zakázce 3 není dokument, který by prokazoval odeslání přesného znění dodatečných informací zadavatele vybranému uchazeči SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

190. Dne 23. 6. 2014 zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace k části 2 veřejné zakázky 3 z téhož dne od dodavatele LABICOM  s.r.o.

191. Zadavatel dne 25. 6. 2014 na svém profilu uveřejnil dokument „Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 z téhož dne“, který obsahoval odpověď na dotaz dodavatele LABICOM  s.r.o. Součástí dokumentace o veřejné zakázce 3 není dokument, který by prokazoval odeslání dodatečných informací zadavatele dodavateli LABICOM  s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

192. Prostřednictvím žádosti ze dne 30. 6. 2014 dodavatel LABICOM s.r.o. opakovaně požádal zadavatele o zaslání dodatečných informací. Součástí dokumentace o veřejné zakázce 3 není dokument, který by prokazoval odeslání dodatečných informací zadavatele dodavateli LABICOM  s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

193. Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že zadavatel na žádosti o dodatečné informace ze dne 15. 5. 2014 a ze dne 22. 5. 2014 odeslal výše jmenovaným dodavatelům pouze odkaz na profil zadavatele, na němž byly uveřejněny dodatečné informace č. 2 obsahující odpovědi na jejich žádosti o dodatečné informace, přičemž odpovědi na žádosti o dodatečné informace ze dne 12. 6. 2014, ze dne 23. 6. 2014 a ze dne 30. 6. 2014 zadavatel neodeslal daným dodavatelům vůbec. Součástí dokumentace o veřejné zakázce 3 rovněž není žádný dokument či doklad, který by prokazoval, že zadavatel v souladu s § 49 odst. 3 zákona dodatečné informace, včetně přesného znění požadavků dodavatelů odeslal také všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

194. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 4. 7. 2014 vyplývá, že z výše uvedených dodavatelů, kterým nebyly poskytnuty odpovědi na žádosti o dodatečné informace v souladu s § 49 odst. 2 zákona, podal nabídku pro část 2 veřejné zakázky 3 pouze dodavatel SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Dodavatelé DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s.r.o., Merck, spol., s.r.o., a LABICOM  s.r.o. nabídku na plnění žádné části veřejné zakázky nepodali.

195. Dne 8. 7. 2014 rozhodl zadavatel o zrušení části 3 a části 6 předmětné veřejné zakázky. Dne 8. 8. 2014 zadavatel uzavřel smlouvy na část 1 veřejné zakázky 3 s vybraným uchazečem Pragolab s.r.o., na část 2 veřejné zakázky 3 s vybraným uchazečem SCHIMADZU Handels GmbH, na část 4 veřejné zakázky 3 s vybraným uchazečem SCHOLLER INSTRUMENTS s.r.o., na část 5 veřejné zakázky 3 s vybraným uchazečem Nejlabo, s.r.o. a na část 7 veřejné zakázky 3 s vybraným uchazečem HPST, s.r.o.

196. Úřad s ohledem na výše uvedené shrnuje, že nezákonný postup zadavatele, který v rozporu s § 49 odst. 2 a 3 zákona nezaslal dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle § 49 odst. 1 zákona, dodavatelům, jež o ně v souladu se zákonem požádali, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, neboť dodavatelé, kterým nebyly odpovědi na jejich žádosti o dodatečné informace v souladu s citovanými ustanoveními zákona odeslány, jakož i dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, měli tímto omezenou nebo žádnou možnost zapracovat požadavky vyplývající z dodatečných informací do své nabídky. Není vyloučeno, že neposkytnutí odpovědí na dodatečné dotazy dodavatelů, jež o ně požádali, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, mělo vliv i na jejich případné rozhodnutí nepodat nabídku v předmětném zadávacím řízení. Z výše uvedeného vyplývá, že neposkytnutí příslušných informací zadavatelem mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky na plnění částí 1, 2, 4, 5 a 7 předmětné veřejné zakázky.

197. Úřad pro úplnost uvádí, že v šetřeném případě se zadavatel při zahájení předmětné veřejné zakázky 3 rozhodl postupovat v souladu s § 26 odst. 5 podle pravidel platných pro nadlimitní veřejné zakázky, ačkoliv předmětná veřejná zakázka 3 spadala výší své předpokládané hodnoty pod veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel tak byl s ohledem na skutečnost, že v souladu s § 26 odst. 5 zákona zadával předmětnou veřejnou zakázku 3 v nadlimitním otevřeném řízení, postupovat dle pravidel platných pro tento druh zadávacího řízení.

198. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že při zadávání částí 1, 2, 4, 5 a 7 veřejné zakázky 3 nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpovědi na žádosti výše jmenovaných dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvy na jmenované části předmětné veřejné zakázky s danými vybranými uchazeči. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku LIII. až LVII. tohoto rozhodnutí.

K uložení sankce

199. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle § 120 odstavce 1 písm. a), c) nebo d) zákona.

200. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

201. Ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 7 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 40 odst. 3 zákona, když prostřednictvím dodatečných informací č. 2 ze dne 31. 5. 2013 upravil jím stanovený minimální požadavek na teplotu uvedený v bodě 2.7 „Automatický kultivační systém pro detekci mykobakterií (a stanovení citlivosti na antituberkulotika)“ přílohy č. 1 zadávací dokumentace, aniž by přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 7 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem I.T.A.-Intertact s.r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky.

202. Ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 1 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 1 předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 1 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem KRD-obchodní společnost s.r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky.

203. Ve výroku III. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 4 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 4 předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 4 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, na plnění předmětu veřejné zakázky.

204. Ve výroku IV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 5 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 5 předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 5 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky.

205. Ve výroku V. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 7 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 7 předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 7 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem I.T.A.-Intertact s.r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky.

206. Ve výroku VI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 8 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 8 předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 8 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky.

207. Ve výroku VII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 12 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 12 předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 12 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky.

208. Ve výroku VIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 13 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 13 předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 13 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem VWS MEMSEP s.r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky.

209. Ve výroku IX. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 19 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 48 odst. 1 zákona, když neuveřejnil ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, tedy ode dne 12. 4. 2013, na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace k části 19 předmětné veřejné zakázky, ale uveřejnil ji teprve dne 15. 4. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 19 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky.

210. Ve výroku X. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 8 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 citovaného zákona, když neodeslal dodavateli Unimed Praha, s.r.o. odpověď na jeho dotazy vztahující se ke jmenované části předmětné veřejné zakázky uvedené v žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 28. 5. 2013 a v opakované žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 31. 5. 2013, a to nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení uvedených žádostí o dodatečné informace podle § 49 odst. 1 zákona, tedy nejpozději do dne 3. 6. 2013 a do dne 6. 6. 2013, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 7. 11. 2013 uzavřel na část 8 předmětné veřejné zakázky smlouvu s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. na plnění předmětu veřejné zakázky.

211. Ve výroku XI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. d) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 4 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 1 zákona, když uzavřel dne 7. 11. 2013 smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28. 6. 2013.

212. Ve výroku XII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 1 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

213. Ve výroku XIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 2 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

214. Ve výroku XIV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 3 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

215. Ve výroku XV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 4 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

216. Ve výroku XVI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 5 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

217. Ve výroku XVII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 6 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

218. Ve výroku XVIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 7 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

219. Ve výroku XIX. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, tím, že v zadávacím řízení na část 8 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

220. Ve výroku XX. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 9 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

221. Ve výroku XXI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 10 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

222. Ve výroku XXII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 11 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

223. Ve výroku XXIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 12 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

224. Ve výroku XXIV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 13 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

225. Ve výroku XXV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 14 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

226. Ve výroku XXVI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 15 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

227. Ve výroku XXVII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 16 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

228. Ve výroku XXVIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 17 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

229. Ve výroku XXIX. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 18 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

230. Ve výroku XXX. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v zadávacím řízení na část 19 veřejné zakázky 1 nedodržel postup stanovený v § 86 odst. 2 zákona v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, když součástí oznámení předběžných informací odeslaného dne 27. 12. 2012 a uveřejněného dne 28. 12. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 242001 a dne 29. 12. 2012 uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2012/S 250-414195, nebylo odůvodnění účelnosti dle § 86 odst. 2 zákona.

231. Ve výroku XXXI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 4 veřejné zakázky 1, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 7. 11. 2013 s vybraným uchazečem Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, která byla splněna dne 9. 4. 2014, tj. nejpozději do dne 8. 7. 2014.

232. Ve výroku XXXII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 7 veřejné zakázky 1, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 7. 11. 2013 s vybraným uchazečem I.T.A.-Intertact s.r.o., která byla splněna dne 9. 4. 2014, tj. nejpozději do dne 8. 7. 2014.

233. Ve výroku XXXIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 8 veřejné zakázky 1, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 7. 11. 2013 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., která byla splněna dne 12. 4. 2014, tj. nejpozději do dne 11. 7. 2014.

234. Ve výroku XXXIV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, když dne 24. 3. 2014 odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k části 4 veřejné zakázky 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž smlouva na plnění předmětu jmenované části předmětné veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. uzavřena až dne 29. 4. 2014.

235. Ve výroku XXXV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, když dne 24. 3. 2014 odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k části 5 veřejné zakázky 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž smlouva na plnění předmětu jmenované části předmětné veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. uzavřena až dne 29. 4. 2014.

236. Ve výroku XXXVI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, když dne 24. 3. 2014 odeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k části 10 veřejné zakázky 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, přičemž smlouva na plnění předmětu jmenované části předmětné veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o. uzavřena až dne 29. 4. 2014.

237. Ve výroku XXXVII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 85 odst. 4 zákona, když uveřejnil na profilu zadavatele dne 11. 4. 2014 písemnou zprávu o části 4 veřejné zakázky 2, přičemž smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. uzavřena až dne 29. 4. 2014.

238. Ve výroku XXXVIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 85 odst. 4 zákona, když uveřejnil na profilu zadavatele dne 11. 4. 2014 písemnou zprávu o části 5 veřejné zakázky 2, přičemž smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. uzavřena až dne 29. 4. 2014.

239. Ve výroku XXXIX. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 85 odst. 4 zákona, když uveřejnil na profilu zadavatele dne 11. 4. 2014 písemnou zprávu o části 10 veřejné zakázky 2, přičemž smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky byla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o. uzavřena až dne 29. 4. 2014.

240. Ve výroku XL. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 147a odst. 2 zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil smlouvu uzavřenou dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. na plnění části 4 veřejné zakázky 2 do 15 dnů od jejího uzavření, tj. do dne 14. 5. 2014, ale až dne 30. 5. 2014, tedy 31. den ode dne uzavření této smlouvy.

241. Ve výroku XLI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 147a odst. 2 zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil smlouvu uzavřenou dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. na plnění části 5 veřejné zakázky 2 do 15 dnů od jejího uzavření, tj. do dne 14. 5. 2014, ale až dne 30. 5. 2014, tedy 31. den ode dne uzavření této smlouvy.

242. Ve výroku XLII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 147a odst. 2 zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil smlouvu uzavřenou dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o. na plnění části 10 veřejné zakázky 2 do 15 dnů od jejího uzavření, tj. do dne 14. 5. 2014, ale až dne 30. 5. 2014, tedy 31. den ode dne uzavření této smlouvy.

243. Ve výroku XLIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 4 veřejné zakázky 2, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., která byla splněna dne 24. 7. 2014, tj. nejpozději do dne 22. 10. 2014.

244. Ve výroku XLIV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 5 veřejné zakázky 2, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o., která byla splněna dne 24. 7. 2014, tj. nejpozději do dne 22. 10. 2014.

245. Ve výroku XLV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 147a odst. 1 písm. b) v návaznosti na § 147a odst. 3 zákona, když na profilu zadavatele neuveřejnil výši skutečně uhrazené ceny za plnění části 10 veřejné zakázky 2, a to do 90 dnů ode dne splnění smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o., která byla splněna dne 24. 7. 2014, tj. nejpozději do dne 22. 10. 2014.

246. Ve výroku XLVI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 1 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky.

247. Ve výroku XLVII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 2 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky.

248. Ve výroku XLVIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 4 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky.

249. Ve výroku XLIX. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 5 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky.

250. Ve výroku L. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 83 odst. 1 zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení pro část 7 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy ze dne 8. 8. 2014, tj. do dne 23. 8. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 62. den ode dne uzavření smlouvy na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky.

251. Ve výroku LI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 84 odst. 7 zákona, když neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení na část 3 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 3 dnů od přijetí rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 8. 7. 2014, tj. do dne 11. 7. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 93. den ode dne rozhodnutí o zrušení jmenované části předmětné veřejné zakázky.

252. Ve výroku LII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 84 odst. 7 zákona, když neodeslal oznámení o zrušení zadávacího řízení na část 6 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 3 dnů od přijetí rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 8. 7. 2014, tj. do dne 11. 7. 2014, ale až dne 9. 10. 2014, tedy 93. den ode dne rozhodnutí o zrušení jmenované části předmětné veřejné zakázky.

253. Ve výroku LIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil při zadávání části 1 veřejné zakázky 3 správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele Merck, spol., s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám byly uveřejněny na profilu zadavatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem Pragolab s.r.o.

254. Ve výroku LIV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil při zadávání části 2 veřejné zakázky 3 správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele Merck, spol., s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám byly uveřejněny na profilu zadavatele, a když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádosti ze dne 23. 6. 2014 a ze dne 30. 6. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele LABICOM  s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 uveřejnil na profilu zadavatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem SCHIMADZU Handels GmbH.

255. Ve výroku LV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil při zadávání části 4 veřejné zakázky 3 správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele Merck, spol., s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám byly uveřejněny na profilu zadavatele, a když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 12. 6. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele SCHOLLER INSTRUMENTS s. r. o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze předmětné dodatečné informace uveřejnil na profilu zadavatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem SCHOLLER INSTRUMENTS s.r.o.

256. Ve výroku LVI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil při zadávání části 5 veřejné zakázky 3 správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele Merck, spol., s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám byly uveřejněny na profilu zadavatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem Nejlabo, s.r.o.

257. Ve výroku LVII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil při zadávání části 7 veřejné zakázky 3 správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 49 odst. 2 v návaznosti na § 49 odst. 3 zákona, když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 22. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele Merck, spol., s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám byly uveřejněny na profilu zadavatele, a když neodeslal ve lhůtě stanovené zákonem odpověď na žádost ze dne 15. 5. 2014 o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dodavatele DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s.r.o. a současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, ale pouze jmenovaného dodavatele emailem vyrozuměl o tom, že dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014 k zadávacím podmínkám ze dne byly uveřejněny na profilu zadavatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dne 8. 8. 2014 uzavřel zadavatel smlouvu na jmenovanou část předmětné veřejné zakázky s vybraným uchazečem HPST, s.r.o.

258. Podle § 121 odst. 3 zákona (účinného v době uzavření smluv) odpovědnost zadavatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

259. Podle § 121 odst. 3 zákona (účinného ode dne 6. 3. 2015) odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

260. V návaznosti na čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod Úřad konstatuje, že v případě správního trestání je nutné zohlednit příznivější právní úpravu pro zadavatele. Z tohoto důvodu Úřad vycházel při posuzování odpovědnosti zadavatele za správní delikt z ustanovení zákona ve znění zákona č. 40/2015 Sb., tedy z právní úpravy příznivější.

261. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o možném spáchání správních deliktů dozvěděl z podkladů doručených Úřadu dne 18. 3. 2015 stěžovatelem v rámci podaného podnětu k přezkoumání postupu zadavatele ve výše citovaných veřejných zakázkách.

262. K okamžiku spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až XI. tohoto rozhodnutí došlo uzavřením smluv na plnění částí 1, 4, 5, 7, 8, 12, 13 a 19 veřejné zakázky 1, a to dne 7. 11. 2013. K počátku protiprávního jednání u správních deliktů uvedených ve výrocích XII. až XXX. tohoto rozhodnutí spočívajících v neuvedení odůvodnění účelnosti částí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 veřejné zakázky 1 v rámci oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie došlo dne 28. 12. 2012, tj. dnem uveřejnění oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek. K počátku protiprávního jednání u správních deliktů uvedených ve výrocích XXXI. až XXXIII. tohoto rozhodnutí spočívajících v neuveřejnění na profilu zadavatele výše skutečně uhrazené ceny za plnění části 4, 7 a 8 veřejné zakázky 1 došlo dne 9. 7. 2014 a dne 12. 7. 2014, tj. první den po uplynutí zákonné lhůty (§ 147a odst. 3 zákona), během níž byl zadavatel povinen na svém profilu uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění jmenovaných částí této veřejné zakázky.

263. K okamžiku spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích XXXIV. až XXXVI. tohoto rozhodnutí došlo předčasným odesláním oznámení o výsledku zadávacího řízení k částem 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, tedy dne 24. 3. 2014. K okamžiku spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích XXXVII. až XXXIX. tohoto rozhodnutí došlo předčasným uveřejněním písemné zprávy zadavatele ze dne 24. 3. 2014 k částem 4, 5, a 10 veřejné zakázky 2, tedy dne 11. 4. 2014. K počátku protiprávního jednání u správních deliktů uvedených ve výrocích XL. až XLII. tohoto rozhodnutí spočívajících v neuveřejnění smluv na plnění částí 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2 na profilu zadavatele došlo dne 15. 5. 2014, tj. první den po uplynutí zákonné lhůty (§ 147a odst. 2 zákona), během níž byl zadavatel povinen na svém profilu uveřejnit smlouvy na plnění jmenovaných částí této veřejné zakázky. K počátku protiprávního jednání u správních deliktů uvedených ve výrocích XLIII. až XLV. tohoto rozhodnutí spočívajících v neuveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění části 4, 5 a 10 veřejné zakázky 2 na profilu zadavatele došlo dne 23. 10. 2014, tj. první den po uplynutí zákonné lhůty (§ 147a odst. 3 zákona), během níž byl zadavatel povinen na svém profilu uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění jmenovaných částí této veřejné zakázky.

264. K počátku protiprávního jednání u správních deliktů uvedených ve výrocích XLVI. až L. tohoto rozhodnutí spočívajících v pozdním odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k částem 1, 2, 4, 5 a 7 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek došlo dne 25. 8. 2014, tj. první den po uplynutí zákonné lhůty dle § 83 odst. 1 zákona. K počátku protiprávního jednání u správních deliktů uvedených ve výrocích LI. a LII. tohoto rozhodnutí spočívajících v pozdním odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení k částem 3 a 6 veřejné zakázky 3 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek došlo dne 11. 7. 2014, tj. první den po uplynutí zákonné lhůty dle § 84 odst. 7 zákona. K okamžiku spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích LIII. až LVII. tohoto rozhodnutí došlo uzavřením smluv na plnění částí 1, 2, 4, 5 a 7 veřejné zakázky 3, a to dne 8. 8. 2014. Správní řízení bylo zahájeno dne 1. 10. 2015. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za tyto správní delikty nezanikla.

265. K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až LVII. tohoto rozhodnutí Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku sp. zn. 1 As 28/2009-62 ze dne 18. 6. 2009 nebo v rozsudku sp. zn. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31. 10. 2008), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomocí analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 27/2008 – 67 ze dne 16. 4. 2008 a sp. zn. 8 As 17/2007 – 135 ze dne 31. 5. 2007). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

266. Úprava zákona o veřejných zakázkách je ve vztahu k trestání souběhu správních deliktů na rozdíl od úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší moment, do kdy je správní delikty možno považovat za sbíhající se, jakož ani důsledky, není-li z jakýchkoli důvodů vedeno společné řízení. Souhrnné či úhrnné tresty, jimiž se postihuje souběh trestných činů, přitom představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu.

267. V souladu s již citovanou zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, za který delikt je možno v šetřeném případě uložit přísnější sankci (vyšší pokutu).

268. V daném případě se zadavatel dopustil 15 správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona a jednoho správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. d) zákona. Za tyto spáchané správní delikty lze v souladu s citovaným ustanovením § 120 odst. 2 písm. a) zákona uložit pokutu do 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit. Současně s tím se zadavatel dopustil 41 správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona. Za tyto spáchané správní delikty lze v souladu s citovaným ustanovením § 120 odst. 2 písm. b) zákona uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

269. Za situace, kdy z pouhého porovnání skutkových podstat vymezených zákonem nelze určit, který delikt je v posuzovaném případě závažnější, Úřad pokládá za závažnější ten delikt, za nějž by byla při samostatném posouzení uložena nejvyšší sankce. Při určení její předpokládané výše přitom Úřad vychází zejména ze závažnosti deliktu.

270. V šetřeném případě považuje Úřad za závažnější správní delikt uvedený ve výroku XLII. tohoto rozhodnutí, neboť neuveřejnění smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o. na plnění části 10 veřejné zakázky 2 na profilu zadavatele v zákonné lhůtě považuje Úřad z hlediska charakteru uveřejňovaného dokumentu za nejzávažnější, jelikož výsledek zadávacího řízení lze pokládat za jeden z nejzásadnějších výstupů uveřejňovaných v souvislosti se zadávacím řízením. Současně Úřad zohlednil skutečnost, že v případě správního deliktu uvedeného ve výroku XLII. tohoto rozhodnutí byla zadavatelem uzavřena smlouva s nejvyšší cenou za předmětné plnění, a to v celkové výši 786 500,- Kč bez DPH.

271. V přezkoumávaném případě tedy Úřad uložil sankci za delikt specifikovaný ve výroku XLII. tohoto rozhodnutí. Spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až XLI. a ve výrocích XLIII. až LVII. tohoto rozhodnutí vzal Úřad v úvahu jako přitěžující okolnost při úvaze o určení výše pokuty uložené zadavateli.

272. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Hlavním kritériem, které je dle citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnosti správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

273. Při zvažování závažnosti správního deliktu Úřad zohlednil následující skutečnosti.

274. Pokud jde o způsob spáchání správního deliktu, Úřad při zvažování výše pokuty především uvádí, že v daném případě došlo postupem zadavatele k porušení uveřejňovací povinnosti zadavatele, jež je projevem zásady transparentnosti zadávacího řízení, tedy základního principu provázejícího postup zadavatele, přičemž zadavatel z hlediska splnění jeho uveřejňovací povinnosti zcela ignoroval existenci zákona, když na svém profilu neuveřejnil smlouvu uzavřenou dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o. na plnění části 10 veřejné zakázky 2 do 15 dnů od jejího uzavření, ale až dne 30. 5. 2014. V důsledku toho nebylo z profilu zadavatele až do okamžiku uveřejnění citované smlouvy zadavatelem vůbec zřejmé, s jakým obsahem byla tato smlouva uzavřena.

275. Úřad při zvažování výše pokuty přihlédl i k následkům spáchání správního deliktu. Tím, že zadavatel v daném případě na svém profilu neuveřejnil smlouvu uzavřenou dne 29. 4. 2014 s vybraným uchazečem MEDISTA spol. s r.o. na plnění části 10 veřejné zakázky 2 do 15 dnů od jejího uzavření, byla porušena zásada transparentnosti postupu zadavatele, omezena informovanost dodavatelů i široké veřejnosti a ztížena možnost kontroly (ať už širší veřejností či k tomu příslušnými orgány) dodržování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými zdroji.

276. Co se týče okolností, za nichž byl správní delikt spáchán, Úřad jako přitěžující okolnost zohlednil zejména množství a charakter správních deliktů uvedených ve výrocích I. až XLI. a ve výrocích XLIII. až LVII. tohoto rozhodnutí.

277. Při posuzování výše uložené pokuty vycházel Úřad z premisy, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Úřad si je vědom, že výše uvedené funkce nelze plně oddělit, přesto však po uvážení všech okolností případu a po uvážení všech argumentů zohlednil v šetřeném případě zejména preventivní charakter uložení sankce.

278. Úřad současně stanovil výši sankčního postihu tak, aby nedošlo k bagatelizaci následků za spáchání správního deliktu, neboť uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu, tj. sankce za protiprávní jednání.

279. S ohledem na výše uvedené se Úřad rozhodl uložit pokutu ve výši 100 000,- Kč tak, jak je uvedeno ve výroku LVIII. tohoto rozhodnutí. Vzhledem k výši horní hranice zákonné sazby, Úřad posoudil stanovenou výši pokuty za dostačující a naplňující současně preventivní i represivní charakter uložení sankce.

280. Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z výsledků hospodaření zadavatele za rok 2014 dostupných na oficiálních webových stránkách zadavatele na webové adrese http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/zpravy/ hospodareni/hospodareni_2014.pdf vyplývá, že zadavatele dosáhl za rok 2014 výnosů v celkové výši 348 081 884,60 Kč. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační, ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu zadavatele (a v tomto smyslu nespravedlivou).

281. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěným správním deliktům zadavatele přistoupil k uložení pokuty, přičemž s ohledem na výše uvedené důvody uložil pokutu ve výši uvedené ve výroku LVIII. tohoto rozhodnutí.

282. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – Vinohrady

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz