Rozhodnutí: S0502/2015/VZ-27348/2015/543/EDo

Instance I.
Věc Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - azylové domy
Účastníci
 1. Středočeský kraj
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 18. 9. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 378 KB

Č. j.: ÚOHS-S0502/2015/VZ-27348/2015/543/EDo

 

9. září 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jichž se dopustil účastník řízení

 

 • zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha,

 

při zadávání veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“ v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, a

při zadávání veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - azylové domy“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, k němuž oznámení o zadání zakázky pro část 1 „region Beroun“ jmenované veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26.1.2015 a uveřejněno dne 27.1.2015 pod ev.č. 506420 a k němuž oznámení o zrušení zadávacího řízení pro část 2 „region Kladno“ a část 4 „region Příbram“ jmenované veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 3.11.2014 a uveřejněno dne 4.11.2014 pod ev.č. 401103,

vydává podle ust. § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

 

příkaz:

 

I.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 citovaného zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na část 1 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Benešov“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem – Pečovatelská služba okresu Benešov, IČO 71459251, se sídlem Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 28.1.2015.

II.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 citovaného zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na část 2 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Beroun“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 8.12.2014 s vybraným uchazečem – Farní charita Beroun, IČO 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, tedy nejpozději do 23.12.2014, ale až dne 28.1.2015.

III.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 citovaného zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na část 3 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Kutná Hora“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem – Oblastní charita Kutná Hora, IČO 49543547, se sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 28.1.2015. 

IV.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 citovaného zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na část 4 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Praha – východ“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 18.12.2014 s vybraným uchazečem – Arcidiecézní charita Praha, IČO 43873499, se sídlem Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tedy nejpozději do 2.1.2015, ale až dne 28.1.2015.

V.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 citovaného zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na část 5 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Mladá Boleslav“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem – NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 28.1.2015.

VI.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 citovaného zákona neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o části 1 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Benešov“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem – Pečovatelská služba okresu Benešov, IČO 71459251, se sídlem Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 27.7.2015.

VII.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 citovaného zákona neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o části 2 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Beroun“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy dne 8.12.2014 s vybraným uchazečem – Farní charita Beroun, IČO 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, tedy nejpozději do 23.12.2014, ale až dne 27.7.2015.

VIII.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 citovaného zákona neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o části 3 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Kutná Hora“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem – Oblastní charita Kutná Hora, IČO 49543547, se sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 27.7.2015.

IX.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 citovaného zákona neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o části 4 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Praha – východ“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy dne 18.12.2014 s vybraným uchazečem – Arcidiecézní charita Praha, IČO 43873499, se sídlem Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tedy nejpozději do 2.1.2015, ale až dne 27.7.2015.

X.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 citovaného zákona neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o části 5 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Mladá Boleslav“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem – NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 27.7.2015.

XI.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona, neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na část 1 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Benešov“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem – Pečovatelská služba okresu Benešov, IČO 71459251, se sídlem Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 9.1.2015.

XII.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona, neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na část 2 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Beroun“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření dne 8.12.2014 s vybraným uchazečem – Farní charita Beroun, IČO 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun, tedy nejpozději do 23.12.2014, ale až dne 9.1.2015.

XIII.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona, neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na část 3 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Kutná Hora“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem – Oblastní charita Kutná Hora, IČO 49543547, se sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 9.1.2015.

XIV.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona, neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na část 4 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Praha – východ“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření dne 18.12.2014 s vybraným uchazečem – Arcidiecézní charita Praha, IČO 43873499, se sídlem Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tedy nejpozději do 2.1.2015, ale až dne 9.1.2015.

XV.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona, neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na část 5 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Mladá Boleslav“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem – NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 9.1.2015.

XVI.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 citovaného zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na část 1 „region Beroun“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - azylové domy“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, k němuž oznámení o zadání zakázky pro část 1 „region Beroun“ jmenované veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26.1.2015 a uveřejněno dne 27.1.2015 pod ev.č. 506420, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 19.12.2014 s vybraným uchazečem – Oblastní spolek ČČK Beroun, IČO 00425737, se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, tedy nejpozději do 5.1.2015, ale až dne 26.1.2015.

XVII.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 citovaného zákona neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o části 1 „region Beroun“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - azylové domy“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, k němuž oznámení o zadání zakázky pro část 1 „region Beroun“ jmenované veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26.1.2015 a uveřejněno dne 27.1.2015 pod ev.č. 506420, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy dne 19.12.2014 s vybraným uchazečem – Oblastní spolek ČČK Beroun, IČO 00425737, se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, tedy nejpozději do 5.1.2015, ale až dne 12.1.2015.

XVIII.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) citovaného zákona, ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona, neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na část 1 „region Beroun“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - azylové domy“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, k němuž oznámení o zadání zakázky pro část 1 „region Beroun“ jmenované veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26.1.2015 a uveřejněno dne 27.1.2015 pod ev.č. 506420, ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření dne 19.12.2014 s vybraným uchazečem – Oblastní spolek ČČK Beroun, IČO 00425737, se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, tedy nejpozději do 5.1.2015, ale až dne 9.1.2015.

XIX.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 citovaného zákona neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o části 2 „region Kladno“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - azylové domy“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, k němuž oznámení o zrušení zadávacího řízení pro část 2 „region Kladno“ jmenované veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 3.11.2014 a uveřejněno dne 4.11.2014 pod ev.č. 401103, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo ukončeno rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení dne 30.10.2014, tedy nejpozději do 14.11.2014, ale až dne 14.5.2015.

XX.

Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 citovaného zákona neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o části 4 „region Příbram“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - azylové domy“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, k němuž oznámení o zrušení zadávacího řízení pro část 4 „region Příbram“ jmenované veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 3.11.2014 a uveřejněno dne 4.11.2014 pod ev.č. 401103, ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo ukončeno rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení dne 30.10.2014, tedy nejpozději do 14.11.2014, ale až dne 14.5.2015.

XXI.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až XX. tohoto příkazu se podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha – ukládá

 

pokuta ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

ODŮVODNĚNÍ

1. Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – zahájil zadávací řízení veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum“, zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v jednacím řízení bez uveřejnění, k němuž oznámení předběžných informací bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243 (dále jen „veřejná zakázka 1“) a veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - azylové domy“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, k němuž oznámení o zadání zakázky pro část 1 „region Beroun“ jmenované veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26.1.2015 a uveřejněno dne 27.1.2015 pod ev.č. 506420 a k němuž oznámení o zrušení zadávacího řízení pro část 2 „region Kladno“ a část 4 „region Příbram“ jmenované veřejné zakázky bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 3.11.2014 a uveřejněno dne 4.11.2014 pod ev.č. 401103 (dále jen „veřejná zakázka 2“).

2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona, obdržel dne 15.7.2015 podněty k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání předmětných veřejných zakázek. V souvislosti s obdrženými podněty si Úřad vyžádal od zadavatele jeho vyjádření k podnětům a dokumentaci o předmětných veřejných zakázkách. Po jejich přezkoumání dospěl Úřad k závěru, že zadavatel při zadávání předmětných veřejných zakázek nedodržel postup stanovený zákonem, a proto vydává tento příkaz.

K výrokům I. až XX. příkazu

3. Profilem zadavatele se podle § 17 písm. w) zákona pro účely tohoto zákona rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis. 

4. Jak vyplývá z § 83 odst. 1 zákona, veřejný zadavatel je povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění.

5. Podle § 85 odst. 4 zákona písemnou zprávu zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.

6. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

7. Z § 146 odst. 1 písm. a) zákona vyplývá, že je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele, oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o subdodávce, oznámení o výsledku zadávacího řízení, souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů, rozumí se tím uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku a uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele nebo souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy.

8. Jak vyplývá z § 147a odst. 1 písm. a) zákona, veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.

9. Jak vyplývá z § 147a odst. 2 zákona veřejný zadavatel uveřejní podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření.

10. Z oznámení předběžných informací, které bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 7.8.2014 a uveřejněno dne 8.8.2014 pod ev.č. 494243, vyplývá, že veřejná zakázka 1 byla rozdělena na 5 částí:

 • část 1 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Benešov“,
 • část 2 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Beroun“,
 • část 3 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Kutná Hora“,
 • část 4 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Praha – východ“,
 • část 5 „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - nízkoprahové denní centrum – region Mladá Boleslav“.

11. Zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem – Pečovatelská služba okresu Benešov, IČO 71459251, se sídlem Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov (dále jen „vybraný uchazeč 1.1“) – smlouvu na část 1 veřejné zakázky 1 dne 4.12.2014. Cena za předmět plnění části 1 veřejné zakázky 1 činila dle čl. IV. „Cena plnění“ předmětné smlouvy celkem 470 000 Kč včetně DPH.

12. Dne 8.12.2014 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem – Farní charita Beroun, IČO 47514329, se sídlem Cajthamlova 169, 266 01 Beroun (dále jen „vybraný uchazeč 1.2“) – smlouvu na část 2 veřejné zakázky 1. Cena za předmět plnění části 2 veřejné zakázky 1 činila dle čl. IV. „Cena plnění“ předmětné smlouvy celkem 1 260 000 Kč včetně DPH.

13. Zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem – Oblastní charita Kutná Hora, IČO 49543547, se sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná Hora (dále jen „vybraný uchazeč 1.3“) – smlouvu na část 3 veřejné zakázky 1 dne 4.12.2014. Cena za předmět plnění části 3 veřejné zakázky 1 činila dle čl. IV. „Cena plnění“ předmětné smlouvy celkem 810 000 Kč včetně DPH.

14. Dne 18.12.2014 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem – Arcidiecézní charita Praha, IČO 43873499, se sídlem Londýnská 44, 120 00 Praha 2 (dále jen „vybraný uchazeč 1.4“) – smlouvu na část 4 veřejné zakázky 1. Cena za předmět plnění části 4 veřejné zakázky 1 činila dle čl. IV. „Cena plnění“ předmětné smlouvy celkem 50 000 Kč včetně DPH.

15. S vybraným uchazečem – NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5 (dále jen „vybraný uchazeč 1.5“) – zadavatel uzavřel smlouvu na část 5 veřejné zakázky 1 dne 4.12.2014. Cena za předmět plnění části 5 veřejné zakázky 1 činila dle čl. IV. „Cena plnění“ předmětné smlouvy celkem 790 000 Kč včetně DPH.

16. Z Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že oznámení o výsledku zadávacího řízení, tj. o zadání veřejné zakázky 1 v částech 1-5, byla odeslána k uveřejnění dne 28.1.2015, tj. 55 dnů po uzavření smluv na části 1, 3, 5 veřejné zakázky 1 (přičemž nejpozději měla být tato oznámení odeslána dne 19.12.2014), 51 dnů po uzavření smlouvy na část 2 veřejné zakázky 1 (přičemž nejpozději mělo být předmětné oznámení odesláno dne 23.12.2014) a 41 dnů po uzavření smlouvy na část 4 veřejné zakázky 1 (přičemž nejpozději mělo být předmětné oznámení odesláno dne 2.1.2015).

17. Z profilu zadavatele (https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/) je zřejmé, že zadavatel uveřejnil písemné zprávy o veřejné zakázce 1 pro části 1-5 na svém profilu dne 27.7.2015, tj. 235 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 v částech 1, 3, 5 (přičemž nejpozději měly být tyto písemné zprávy uveřejněny dne 19.12.2014), 231 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 v části 2 (přičemž nejpozději měla být předmětná písemná zpráva uveřejněna dne 23.12.2014) a 221 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 v části 4 (přičemž nejpozději měla být předmětná písemná zpráva uveřejněna dne 2.1.2015).

18. Dále z profilu zadavatele vyplývá, že smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku 1 pro části 1-5 zadavatel uveřejnil na svém profilu dne 9.1.2015, tj. 36 dnů od uzavření smluv na veřejnou zakázku 1 pro části 1, 3, 5 (přičemž nejpozději měly být tyto smlouvy uveřejněny dne 19.12.2014), 32 dnů od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 1 pro část 2 (přičemž nejpozději měla být tato smlouva uveřejněna dne 23.12.2014) a 22 dnů od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 1 pro část 4 (přičemž nejpozději měla být tato smlouva uveřejněna dne 2.1.2015).

19. Z „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“ na veřejnou zakázku 2 je patrné, že veřejná zakázka 2 byla rozdělena na 4 části:

 • část 1 „region Beroun“,
 • část 2 „region Kladno“,
 • část 3 „region Mělník“,
 • část 4 „region Příbram“.

20. Zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem – Oblastní spolek ČČK Beroun, IČO 00425737, se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun (dále jen „vybraný uchazeč 2.1“) – smlouvu na část 1 veřejné zakázky 2 dne 19.12.2014. Cena za předmět plnění části 1 veřejné zakázky 2 činila dle čl. IV. „Cena plnění“ předmětné smlouvy celkem 1 150 000 Kč včetně DPH.

21. Z Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že oznámení o výsledku zadávacího řízení, tj. o zadání veřejné zakázky 2 v části 1, bylo odesláno k uveřejnění dne 26.1.2015, tj. 38 dnů po uzavření smlouvy na část 1 veřejné zakázky 2 (přičemž nejpozději mělo být odesláno dne 5.1.2015).

22. Z profilu zadavatele je patrné, že písemnou zprávu o veřejné zakázce 2 pro část 1 zadavatel uveřejnil na svém profilu dne 12.1.2015, tj. 24 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 2 v části 1 (přičemž nejpozději měla být uveřejněna dne 5.1.2015).

23. Dále z profilu zadavatele vyplývá, že smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 2 pro část 1 uveřejnil zadavatel na svém profilu dne 9.1.2015, tj. 21 dnů od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 2 pro část 1 (přičemž nejpozději měla být uveřejněna dne 5.1.2015).

24. Rozhodnutím ze dne 30.10.2014 zrušil zadavatel zadávací řízení na části 2 a 4 veřejné zakázky 2, přičemž písemnou zprávu zadavatele o veřejné zakázce 2 pro části 2 a 4 uveřejnil zadavatel na svém profilu dne 14.5.2015, tj. 196 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 2 v částech 2 a 4 (ačkoliv nejpozději měly být předmětné písemné zprávy uveřejněny dne 14.11.2014).

25. K obsahu ustanovení § 83 odst. 1 zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) zákona, Úřad uvádí, že je jím jednoznačně určena povinnost veřejnému zadavateli odeslat do 15 dnů od uzavření smlouvy oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Podle § 85 odst. 4 zákona je zadavatel rovněž povinen uveřejnit na profilu zadavatele písemnou zprávu do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení. Taktéž z ustanovení § 147a odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s § 147a odst. 2 zákona vyplývá jednoznačná povinnost veřejného zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku do 15 dnů od jejího uzavření.

26. S odkazem na výše popsané skutečnosti tak Úřad považuje za prokázané, že zadavatel v případě částí 1, 3 a 5 veřejné zakázky 1 postupoval v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 v částech 1, 3 a 5 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smluv dne 4.12.2014 s vybranými uchazeči 1.1, 1.3 a 1.5, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 28.1.2015, tj. 55 dnů po uzavření smluv na části 1, 3, 5 veřejné zakázky 1. Úřad rovněž považuje za prokázané, že zadavatel v případě částí 2 a 4 veřejné zakázky 1 postupoval v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 v části 2 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 8.12.2014 s vybraným uchazečem 1.2, tedy nejpozději do 23.12.2014, ale až dne 28.1.2015, tj. 51 dnů po uzavření smlouvy na část 2 veřejné zakázky 1, a v části 4 k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 18.12.2014 s vybraným uchazečem 1.4, tedy nejpozději do 2.1.2015, ale až dne 28.1.2015, tj. 41 dnů po uzavření smlouvy na část 4 veřejné zakázky 1. Tímto postupem zadavatel naplnil skutkovou podstatu správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výrocích I. až V. tohoto příkazu.

27. Úřad dále považuje za prokázané, že zadavatel v případě částí 1, 3 a 5 veřejné zakázky 1 postupoval v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o veřejné zakázce 1 pro části 1, 3 a 5 ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 v částech 1, 3 a 5, které bylo ukončeno uzavřením smluv dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem 1.1, 1.3 a 1.5, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 27.7.2015, tj. 235 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 v částech 1, 3, 5. Úřad také považuje za prokázané, že zadavatel v případě částí 2 a 4 veřejné zakázky 1 postupoval v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o veřejné zakázce 1 pro části 2 a 4 ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 v části 2 a 4, které bylo ukončeno uzavřením smlouvy dne 8.12.2014 s vybraným uchazečem 1.2, tedy nejpozději do 23.12.2014, ale až dne 27.7.2015, tj. 231 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 v části 2, a uzavřením smlouvy dne 18.12.2014 s vybraným uchazečem 1.4, tedy nejpozději do 2.1.2015, ale až dne 27.7.2015, tj. 221 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 1 v části 4. Tímto postupem zadavatel naplnil skutkovou podstatu správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výrocích VI. až X. tohoto příkazu.

28. Úřad dále konstatuje, že zadavatel v případě částí 1-5 veřejné zakázky 1 postupoval v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) zákona, ve spojení s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku 1 pro části 1-5 ve lhůtě do 15 dnů od jejich uzavření dne 4.12.2014 s vybraným uchazečem 1.1, 1.3 a 1.5, tedy nejpozději do 19.12.2014, ale až dne 9.1.2015, tj. 36 dnů od uzavření smluv na veřejnou zakázku 1 pro části 1, 3, 5, dne 8.12.2014 s vybraným uchazečem 1.2, tedy nejpozději do 23.12.2014, ale až dne 9.1.2015, tj. 32 dnů od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 1 pro část 2, dne 18.12.2014 s vybraným uchazečem 1.4, tedy nejpozději do 2.1.2015, ale až dne 9.1.2015, tj. 22 dnů od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 1 pro část 4. Tímto postupem zadavatel naplnil skutkovou podstatu správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výrocích XI. až XV. tohoto příkazu.

29. S odkazem na výše popsané skutečnosti Úřad taktéž považuje za nepochybné, že zadavatel v případě veřejné zakázky 2 – části 1 postupoval v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) zákona, když neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve lhůtě do 15 dnů od uzavření smlouvy dne  19.12.2014 s vybraným uchazečem 2.1, tedy nejpozději do 5.1.2015, ale až dne 26.1.2015, tj. 38 dnů po uzavření smlouvy na část 1 veřejné zakázky 2. Úřad rovněž považuje za prokázané, že zadavatel v části 1 veřejné zakázky 2 postupoval v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o veřejné zakázce 2 – části 1 ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo v části 1 veřejné zakázky 2 ukončeno uzavřením smlouvy dne 19.12.2014 s vybraným uchazečem 2.1, tedy nejpozději do 5.1.2015, ale až dne 12.1.2015, tj. 24 dnů od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 2 v části 1. Úřad dále považuje za prokázané, že zadavatel v části 1 veřejné zakázky 2 postupoval v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) zákona, ve spojení s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 2 – část 1 ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření dne 19.12.2014 s vybraným uchazečem 2.1, tedy nejpozději do 5.1.2015, ale až dne 9.1.2015, tj. 21 dnů od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 2 – část 1. Tímto postupem zadavatel naplnil skutkovou podstatu správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výrocích XVI. až XVIII. tohoto příkazu.

30. Konečně Úřad konstatuje, že zadavatel v případě  veřejné zakázky 2 v částech 2 a 4 postupoval v rozporu s ustanovením § 85 odst. 4 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele písemnou zprávu o veřejné zakázce 2 – částech 2 a 4 ve lhůtě do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, které bylo v částech 2 a 4 veřejné zakázky 2 ukončeno rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 30.10.2014, tedy nejpozději do 14.11.2014, ale až dne 14.5.2015, tj. 196 dní od ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 2 v částech 2 a 4. Tímto postupem zadavatel naplnil skutkovou podstatu správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jak je uvedeno ve výrocích XIX. a XX. tohoto příkazu.

K výroku XXI. příkazu

31. Podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

32. Úřad považuje ve smyslu ustanovení § 150 odst. 1 správního řádu skutková zjištění za dostatečná a s ohledem na výše uvedené považuje za prokázané, že se zadavatel dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že v rozporu s § 83 odst. 1 zákona, ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) zákona, neodeslal do 15 dnů od uzavření smluv na předmětné části veřejných zakázek oznámení o výsledku předmětných částí zadávacích řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, že v rozporu s § 85 odst. 4 zákona neuveřejnil na profilu zadavatele písemné zprávy o předmětných částech veřejných zakázek do 15 dnů od ukončení předmětných částí zadávacích řízení a že v rozporu s § 147a odst. 1 písm. a) zákona, ve spojení s § 147a odst. 2 zákona, neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na předmětné části veřejných zakázek do 15 dnů od jejich uzavření.

33. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.

34. Úřad posoudil postup zadavatele a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona, neboť zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

35. Podle § 121 odst. 3 zákona účinného v době spáchání správních deliktů odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. Úřad dodává, že předmětné ustanovení bylo s  účinností ode dne 6.3.2015 novelizováno, přičemž podle § 121 odst. 3 zákona účinného v době vydání tohoto příkazu odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil správní řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

36. Úřad v šetřeném případě aplikoval výjimku zakotvenou v ust. čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a posoudil případ podle pozdějšího zákona (zákona účinného v době vydání tohoto příkazu), neboť došel k závěru, že je pro zadavatele příznivější. Při posuzování příznivosti právní úpravy vycházel Úřad zejména ze skutečnosti, že zákon účinný v době zahájení zadávacího řízení umožňoval oproti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s větším časovým odstupem od okamžiku spáchání správního deliktu či od okamžiku, kdy se o něm Úřad dozvěděl. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona proto Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona ve znění pozdějších předpisů. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správních deliktů dozvěděl z podnětů, které obdržel dne 15.7.2015, přičemž správní řízení ve věci spáchání správních deliktů je zahájeno doručením tohoto příkazu. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo. Rovněž při zohlednění skutečnosti, že k počátku zadavatelem nejdříve spáchaného protiprávního jednání došlo dne 15.11.2014, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty (§ 85 odst. 4 zákona), během níž byl zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele písemné zprávy týkající se zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 2 v částech 2 a 4, lze konstatovat, že odpovědnost zadavatele za předmětné správní delikty nezanikla.

37. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

38. K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až XX. tohoto příkazu Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku č. j. 1 As 28/2009-62 ze dne 18.6.2009 nebo v rozsudku č. j. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31.10 2008), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomocí analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 27/2008–67 ze dne 16. 4. 2008 a č. j. 8 As 17/2007–135 ze dne 31. 5. 2007). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

39. Úprava zákona o veřejných zakázkách je ve vztahu k trestání souběhu správních deliktů na rozdíl od úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší moment, do kdy je správní delikty možno považovat za sbíhající se, jakož ani důsledky, není-li z jakýchkoli důvodů vedeno společné řízení. Souhrnné či úhrnné tresty, jimiž se postihuje souběh trestných činů, přitom představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu.

40. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že pro stanovení konkrétní výše uložené pokuty je nutné posuzovat jednotlivé sazby za uvedené správní delikty samostatně.

41. V souladu s výše citovanou zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, za který správní delikt je možno v šetřeném případě uložit přísnější sankci (vyšší pokutu).

42. V šetřeném případě se zadavatel dopustil dvaceti správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

43. Pro uložení pokuty je třeba určit, který ze dvaceti správních deliktů uvedených ve výrocích I. až XX. tohoto příkazu je deliktem závažnějším, a z něj vyjít při určení výše sankce v rámci tohoto správního řízení. Horní hranice sankce je ve vztahu ke všem posuzovaným deliktům totožná, neboť ve všech případech se jedná o obdobnou skutkovou podstatu vymezenou v § 120 odst. 1 písm. b) zákona a pro účely určení výše se sankce se tedy shodně aplikuje § 120 odst. 2 písm. b) zákona. V případě, že je u sbíhajících se správních deliktů stanovena sankce shodná (jako v tomto případě), pak platí, že správní orgán uloží jedinou sankci ve výměře podle některého z nich (při aplikaci zásady absorpce přitom Úřad zohlední, že účastník řízení se dopustil dalších deliktů).

44. Za situace, kdy z pouhého porovnání skutkových podstat vymezených zákonem nelze určit, který delikt je v posuzovaném případě závažnější, Úřad pokládá za závažnější ten delikt, za nějž by byla při samostatném posouzení uložena nejvyšší sankce. Při určení její předpokládané výše přitom Úřad vychází zejména ze závažnosti deliktu.

45. V šetřeném případě považuje Úřad za nejzávažnější správní delikt uvedený ve výroku XIII. tohoto příkazu, neboť neuveřejnění smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem na profilu zadavatele v zákonné lhůtě považuje Úřad z hlediska charakteru uveřejňovaného dokumentu za nejzávažnější, jelikož smlouvu lze pokládat za jednu z nejzásadnějších listin uveřejňovanou v souvislosti se zadávacím řízením. Současně Úřad zohlednil skutečnost, že v případě správního deliktu uvedeného ve výroku XIII. tohoto příkazu byl zadavatel nejdéle v prodlení se splněním své zákonné uveřejňovací povinnosti týkající se uveřejnění předmětných smluv na profilu zadavatele, jelikož zadavatel zveřejnil smlouvu na část 3 veřejné zakázky 1 až po 36 dnech od jejího uzavření namísto po 15 dnech, a tudíž se ocitl v prodlení trvajícím celých 21 dní. Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že zadavatel byl v prodlení 21 dní se splněním své zákonné uveřejňovací povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy s příslušným vybraným uchazečem na profilu zadavatele taktéž v případě částí 1 a 5 veřejné zakázky 1 (jak je specifikováno ve výrocích XI. a XV. tohoto příkazu), přihlédl rovněž k ceně za předmět plnění části 3 veřejné zakázky 1, neboť byla vyšší než ceny za předmět plnění částí 1 a 5 veřejné zakázky 1. Úřad totiž vychází z úvahy, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole).

46. V přezkoumávaném případě tedy Úřad uložil sankci za ten delikt, který byl spáchán ve veřejné zakázce specifikované ve výroku XI. tohoto příkazu v souvislosti s nesplněním uveřejňovací povinnosti. Spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až XII. a XIV. až XX. tohoto příkazu vzal Úřad v úvahu jako přitěžující okolnost při úvaze o určení výše pokuty uložené zadavateli.

47. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

48. Při stanovení výše pokuty vzal Úřad v první řadě v potaz závažnost správního deliktu, za který ukládá sankci. Z hlediska závažnosti správního deliktu Úřad přihlédl zejména ke skutečnosti, že zadavatel svým protiprávním postupem neposkytl veřejnosti možnost získat v zákonné lhůtě informaci o tom, že zadávací řízení na předmětné veřejné zakázky bylo ukončeno uzavřením smlouvy s předmětným vybraným uchazečem, a omezil tím informovanost veřejnosti o možnosti seznámit se s obsahem této smlouvy uveřejněným na jeho profilu, čímž de facto omezil veřejnou kontrolu vynakládání veřejných prostředků, přičemž veřejnosti umožnil seznámit se s touto uzavřenou smlouvou až po 36 dnech od jejího uzavření, a tedy tuto svou povinnost zadavatel splnil s prodlením v délce 21 dní.

49. Jako přitěžující okolnost Úřad při stanovení výše sankce zohlednil, že se zadavatel dopustil dalších správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona v zadávacím řízení veřejné zakázky 1 a 2 specifikovaných ve výrocích I. až XII. a XIV. až XX. tohoto příkazu.

50. Jako polehčující okolnost při rozhodování o výši pokuty zohlednil Úřad fakt, že veškeré předmětné uveřejňovací povinnosti zadavatel splnil, byť s větším či menším zpožděním, avšak ještě dříve, než došlo k přezkumu postupu zadavatele ze strany Úřadu. Dle názoru Úřadu se tak jedná o méně závažný delikt, než kdyby předmětné informace a dokumenty nebyly uveřejněny vůbec, neboť byla zřejmá snaha o napravení protiprávního stavu z vlastní iniciativy zadavatele.

51. Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z dokumentu „Schválený rozpočet na rok 2014“ (dostupného na webových stránkách https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/samosprava/schvaleny-rozpocet) je zřejmé, že zadavatel v roce 2014 hospodařil s rozpočtovými příjmy přesahujícími 15 miliard Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.

52. Při posuzování výše uložené pokuty vycházel Úřad z premisy, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, jež nelze oddělit, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu Úřad při určení výměry uložené pokuty posoudil stanovenou výši pokuty, vzhledem k okolnostem případu, jako dostačující. Proto Úřad zadavateli uložil pokutu ve výši 30 000 Kč. Uložená pokuta se pohybuje při spodní hranici zákonné sazby a plní tak výrazně preventivní funkci. Je však současně třeba mít na paměti, že uložená pokuta musí být natolik intenzivní, aby byla zadavatelem pociťována jako újma, neboť uložením velmi nízké pokuty by nedošlo k naplnění jejího účelu. Peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do sféry porušitele, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam.

53. Vzhledem ke zjištěným správním deliktům zadavatele přistoupil Úřad k uložení pokuty ve výši uvedené ve výroku XXI. tohoto příkazu, tedy ve výši 30 000 Kč, neboť dospěl k závěru, že daná výše pokuty naplňuje dostatečně, vzhledem k okolnostem případu, obě shora uvedené základní funkce právní odpovědnosti.

54. Uložená pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

POUČENÍ

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz