číslo jednací: S0351/2014/VZ-25051/2015/551/SBe

Instance I.
Věc Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
Účastníci
 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 12. 9. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 857 KB

Č. j.:ÚOHS-S0351/2014/VZ-25051/2015/551/SBe

 

Brno: 26. 8. 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 5. 2014 z moci úřední, jehož účastníkem je

 

 • zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba,

ve věci možného spáchání správního deliktu

a) podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem v souvislosti s níže uvedenými dvaceti šesti veřejnými zakázkami malého rozsahu v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“:

1. „Laboklav“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

2. „Analyzátor měrných povrchů, analýza BET“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

3. „Automatizovaný čítač kolonií“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

4. „Biohazard box“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

5. „Bioreaktor“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

6. „Bioreaktor (2) – fermentor“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

7. „Kapilarimetr“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011,

8. „Klinkerbergrův porozimetr a permeametr“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 18. 4. 2011,

9. „Zařízení pro měření propustnosti kapalin na vrtných jádrech“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011,

10. „Mobilní FT IR spektrometr s příslušenstvím“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 9. 2011,

11. „Přístroj pro měření relativní propustnosti vzorků“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011,

12. „Retortová pec pro analýzu vrtného jádra“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011,

13. „Systém pro sledování poškození korektorských vlastností vrstev“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011,

14. „Testovací komora“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

15. ,,Titrátor“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

16. „Elektromagnetický separátor“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

17. „Hustoměr“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

18. „Lyofylizator“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

19. „Magnetický separátor“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

20. „Mikrochromatograf“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

21. „Optický měřič kontaktního úhlu“ vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

22. „Tenziometr“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

23. „Velkoobjemová centrifuga“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

24. „Elektrodialyzační jednotka“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

25. ,,Třepačka MultitronCell“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, a

26. „Laboratorní pec s ohřevem“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,

b) podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem při zadávání veřejné zakázky „Mikrovlnná jednotka využitelná pro vysokotlaké rozklady, extrakci a syntézu“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057630,

c) podle § 120 odst. 1 písm. a) a podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem při zadávání veřejné zakázky „Software pro modelování následků výbuchu“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057620,

d) podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem při zadávání veřejné zakázky „TGA/MS“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057629,

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 a v § 21 odst. 2 a odst. 3 citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ specifikovaný a označený jako veřejné zakázky malého rozsahu, a to „Kapilarimetr“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, a „Klingerbergerův porozimetr a permeametr“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 18. 4. 2011, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 citovaného zákona, a tyto veřejné zakázky nezadal v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 citovaného zákona, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybranými uchazeči na plnění předmětných veřejných zakázek.

 

II.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 a v § 21 odst. 2 a odst. 3 citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ specifikovaný a označený jako veřejné zakázky malého rozsahu, a to „Zařízení pro měření propustnosti kapalin na vrtných jádrech“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, a „Přístroj pro měření relativní propustnosti vzorků“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 citovaného zákona, a tyto veřejné zakázky nezadal v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 citovaného zákona, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybranými uchazeči na plnění předmětných veřejných zakázek.

 

III.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 a v § 21 odst. 2 a odst. 3 citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ specifikovaný a označený jako veřejné zakázky malého rozsahu, a to „Elektromagnetický separátor“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, a „Magnetický separátor“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 citovaného zákona, a tyto veřejné zakázky nezadal v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 citovaného zákona, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybranými uchazeči na plnění předmětných veřejných zakázek.

 

IV.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 a v § 21 odst. 2 a odst. 3 citovaného zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ specifikovaný a označený jako veřejné zakázky malého rozsahu, a to „Laboklav“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, „Titrátor“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,„Hustoměr“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011,„Lyofylizator“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, a „Velkoobjemová centrifuga“, vyhlášené výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 citovaného zákona, a tyto veřejné zakázky nezadal v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 citovaného zákona, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybranými uchazeči na plnění předmětných veřejných zakázek.

 

V.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky „Mikrovlnná jednotka využitelná pro vysokotlaké rozklady, extrakci a syntézu“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057630, tím, že nedodržel postup stanovený v § 60 odst. 1 citovaného zákona, když z účasti v zadávacím řízení nevyloučil uchazeče CHROMSPEC spol. s r. o., IČO 447 94 053, se sídlem Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5, který ve lhůtě pro podání nabídek nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, když ve své nabídce předložil doklady, a to konkrétně výpis z evidence Rejstříku trestů podle § 53 odst. 3 písm. a) citovaného zákona k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) citovaného zákona, pouze pro jednoho jednatele společnosti, přičemž pro další dva jednatele společnosti tyto doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) citovaného zákona, tj. výpisy z evidence Rejstříku trestů podle § 53 odst. 3 písm. a) citovaného zákona, nepředložil, přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem.

 

VI.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky „Software pro modelování následků výbuchu“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057620, tím, že nedodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace stanovené v § 6 citovaného zákona, když v zadávacím řízení vypracoval dvě verze zadávací dokumentace, a to v českém a v anglickém jazyce, přičemž anglická verze zadávací dokumentace na rozdíl od verze české neobsahovala závazný návrh obchodních podmínek (návrh kupní smlouvy), přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem.

 

VII.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky „Software pro modelování následků výbuchu“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057620, když při otevírání obálek nevyloučil v rozporu s § 71 odst. 10 citovaného zákona z účasti v zadávacím řízení vybraného uchazeče GEXCON AS, ID 979 879 342, se sídlem Fantoftvegen 38, 5072 Bergen, Norsko, jehož nabídka obsahovala návrh smlouvy na licenci software s názvem „License Agreement for Flacs®and Desc“ v anglickém jazyce bez připojeného úředně ověřeného překladu do českého jazyka, čímž nebyly splněny požadavky § 68 odst. 2 citovaného zákona, přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem.

 

VIII.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky „Software pro modelování následků výbuchu“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057620, tím, že nedodržel postup stanovený v § 26 odst. 4 citovaného zákona ve spojení s § 146 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, když neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

IX.

Zadavatel – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky „TGA/MS“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057629, tím, že nedodržel postup stanovený v § 26 odst. 4 citovaného zákona ve spojení s § 146 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, když neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

X.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výroku I., II., III., IV., V., VI., VII, VIII. a IX. se zadavateli – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava – Poruba – podle § 120 odst. 2 písm. a) a podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

 

pokuta ve výši 100 000 Kč (sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh a k projednání správních deliktů podle tohoto zákona, včetně ukládání sankce za jejich spáchání, obdržel dne 27. 9. 2013 podnět týkající se postupu zadavatele – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 619 89 100, se sídlem 17. Listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba (dále jen „zadavatel“) – v souvislosti s dvaceti šesti veřejnými zakázkami malého rozsahu (dále také jen „VZMR“) v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“, dále postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Mikrovlnná jednotka využitelná pro vysokotlaké rozklady, extrakci a syntézu“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057630, při zadávání veřejné zakázky „Software pro modelování následků výbuchu“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057620, a při zadávání veřejné zakázky „TGA/MS“ v otevřeném řízení, jehož formulář „Oznámení o  zakázce“ byl v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057629.

2. Na základě skutečností obsažených v podnětu si Úřad vyžádal dopisem ze dne 18. 11. 2013, č. j. ÚOHS-P889/2013/VZ-22512/2013/532/SBe, od zadavatele dokumentace související se zadáním všech předmětných veřejných zakázek a jeho vyjádření k obsahu podnětu.

3. V průběhu správního řízení obdržel Úřad dne 4. 6. 2014 od pisatele dopis, kterým byl podnět doplněn tak, že došlo k rozšíření skupiny dvaceti pěti VZMR o další s názvem „Laboratorní pec s ohřevem“, která dle pisatele souvisela s předchozími VZMR. Úřad následně zadavatele informoval dopisem ze dne 23. 6. 2014 „Seznámení s novými skutečnostmi ve správním řízení“, č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-13251/2014/532/SBe, a usnesením k těmto novým skutečnostem ze dne 23. 6. 2014, č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-13253/2014/532/SBe, si vyžádal dokumentaci související se zadáním předmětné VZMR „Laboratorní pec s ohřevem“ a vyjádření zadavatele k obsahu doplnění podnětu.

4. Z dokumentace o všech šetřených veřejných zakázkách, vyjádření zadavatele a informací dostupných z Věstníku veřejných zakázek zjistil Úřad následující skutečnosti, které jsou podkladem pro rozhodnutí.

5. Zadavatel se při přípravě všech níže uvedených veřejných zakázek nechal ve smyslu § 151 zákona zastoupit jinou osobou – společností DUCK Consulting s.r.o., IČO 277 78 061, se sídlem Zalužanského 1184, 703 84 Ostrava – Vítkovice.

Veřejné zakázky malého rozsahu 

6. V rámci veřejné zakázky „Laboklav“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to Vitrum Rožnov s.r.o., INDICO, spol. s r.o. a pH  plus s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního autoklávu. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 650 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel tři nabídky, dvě z nich byly hodnotící komisí vyřazeny, jedna při otevírání obálek (vyloučený uchazeč VWR International GmbH), druhá při posouzení splnění požadavků zadavatele (vyloučený uchazeč BioTech, a.s.). Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče MERCI s.r.o., IČO 469 66 447, se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno – Slatina. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění s cenou ve výši 605 200 Kč bez DPH, k níž byl dne 27. 4. 2011 uzavřen Dodatek ke kupní smlouvě č. 1, jímž byl upřesněn účel předmětu plnění veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

7. V rámci veřejné zakázky „Analyzátor měrných povrchů, analýza BET“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to Pragolab s.r.o., ANAMET s. r. o. a MERCI s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plně automatizovaného, manometrického analyzátoru, pracujícího na principu sorpce plynů a vybaveného vysokým vakuem, který poskytne fyzisorpci v rozsahu < 1 x 10¯⁷ až > 0.999p/p⁰. S jeho pomocí mělo být možno definovat měrný povrch materiálu, distribuce velikosti pórů a jejich objem užitím různých absorbátů. Součástí přístroje měla být zabudovaná jednotka na přípravu vzorků vakuovým odplyněním. Akvizice dat a jejich zpracování měla být prováděna s pomocí softwaru na PC, které bude komunikovat s přístrojem přes Ethernetové spojení. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 1 100 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. V rámci dodatečných dotazů došlo k upřesnění zadávacích podmínek a stanovení nové předpokládané hodnoty ve výši 1 800 000 Kč bez DPH.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin, přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče ANAMET s. r. o., IČO 256 52 150, se sídlem Kováků 26, 150 00 Praha 5 – Smíchov, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 15. 6. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 1 443 325 Kč bez DPH, k níž byl dne 15. 6. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

8. V rámci veřejné zakázky „Automatizovaný čítač kolonií“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to MERCI s.r.o., Vitrum Rožnov s.r.o. a Merck spol. s r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení laboratorního systému pro automatické počítání kolonií. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 300 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel dvě nabídky, jedna z nich byla pro nesplnění kvalifikace hodnotící komisí vyřazena (vyloučený uchazeč TRIGON PLUS spol. s r.o.). Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče MERCI s.r.o., IČO 469 66 447, se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno – Slatina. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 297 000 Kč bez DPH, k níž byl dne 27. 4. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

9. V rámci veřejné zakázky „Biohazard box“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to TRIGON PLUS spol. s r.o., Vitrum Rožnov s.r.o. a MERCI s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka biohazard boxu třídy II. s laminárním prouděním certifikovaným podle ČSN EN 12469. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 180 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel tři nabídky, jedna z nich byla hodnotící komisí vyřazena při posouzení splnění požadavků zadavatele (vyloučený uchazeč MERCI s.r.o.). Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče BioTech a. s., IČO 256 64 018, se sídlem Tymiánová 619/14, 101 00 Praha 10. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 3. 5. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 179 000 Kč bez DPH, k níž byl dne 3. 5. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

10. V rámci veřejné zakázky „Bioreaktor“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to MERCI s.r.o., MEDESA s.r.o. a Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního sterilizovatelného bioreaktoru. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 1 000 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel tři nabídky. Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče MERCI s.r.o., IČO 469 66 447, se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno – Slatina. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 989 700 Kč bez DPH, k níž byl dne 27. 4. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

11. V rámci veřejné zakázky „Bioreaktor (2) – fermentor“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to Vitrum Rožnov s.r.o., MERCI s.r.o. a Biotrade s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sterilizovatelného bioreaktoru – fermentoru. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 550 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin,přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče MERCI s.r.o., IČO 469 66 447, se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno – Slatina, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 550 000 Kč bez DPH, k níž byl dne 27. 4. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

12. V rámci veřejné zakázky „Kapilarimetr“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a ve dnech 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, z toho jednomu tuzemskému a dvěma zahraničním, a to CHROMSPEC spol. s r.o., VINCI TECHNOLOGIES a Coretest Systems, Inc. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kapilarimetru  umožňujícího současné vytěsnění fluid z různých vzorků metodou různorodých membrán. Při tlaku 200 psi 15 bar v systému plyn/voda (1,379 MPa, průmyslový standard pro horniny – vrtná jádra při zachování jejich strukturní celistvosti). Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 420 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin, přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče VINCI TECHNOLOGIES, ID 689 801 686, se sídlem 27 Rue Du Port, 92000 Nanterre, Francie, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 6. 2011 kupní smlouvu (v anglickém jazyce) na dodávku předmětu plnění ve výši 411 485,16 Kč bez DPH, v níž byl účel nákupu uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“. Ke kupní smlouvě byl dne 20. 6. 2011 uzavřen dodatek, jímž byla změněna ujednání týkající se smluvních sankcí.

13. V rámci veřejné zakázky „Klinkerbergrův porozimetr a permeametr“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a ve dnech 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, z toho jednomu tuzemskému a dvěma zahraničním, a to CHROMSPEC spol. s r.o., VINCI TECHNOLOGIES a Coretest Systems, Inc. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aparatury pro měření veličin propustnosti a pórovitosti na vrtném jádru pomocí plynu v reálných tlakových podmínkách. Měření propustnosti mělo být založeno na principu metody neustálené filtrace. Takto zjištěný parametr je využitelný pro určení ekvivalentu propustnosti kapalin, koeficientu skluzu (Klinkerbergerův efekt) a faktoru turbulence. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 1 900 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Z důvodu nepodání žádné nabídky zadavatel dne 4. 4. 2011 toto výběrové řízení zrušil. Následně uveřejnil zadavatel dne 18. 4. 2011 opakovanou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a téhož dne odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to VINCI TECHNOLOGIES, Jeff Ludlum a Helena Utinkova. V zadávací dokumentaci zůstaly předmět plnění i předpokládaná hodnota nezměněny. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 18. 5. 2011 do 10:00 hodin, přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče VINCI TECHNOLOGIES, ID 689 801 686, se sídlem 27 Rue Du Port, 92000 Nanterre, Francie, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 6. 2011 kupní smlouvu (v anglickém jazyce) na dodávku předmětu plnění ve výši 1 805 510,50 Kč bez DPH, v níž byl účel nákupu uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“. Ke kupní smlouvě byl dne 20. 6. 2011 uzavřen dodatek, jímž byla změněna ujednání týkající se smluvních sankcí.

14. V rámci veřejné zakázky „Zařízení pro měření propustnosti kapalin na vrtných jádrech“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a ve dnech 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, z toho jednomu tuzemskému a dvěma zahraničním, a to CHROMSPEC spol. s r.o., VINCI TECHNOLOGIES a Coretest Systems, Inc. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro měření propustnosti s ručním vkládáním horninových vzorků a s použitím kapaliny a plynu. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 480 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 14. 4. 2011 do 10:00 hodin. Dne 18. 3. 2011 bylo předmětné výběrové řízení zadavatelem zrušeno, a to bez uvedení důvodu. Zadavatelem byla následně dne 28. 3. 2011 odeslána výše uvedeným třem dodavatelům opětovná e-mailová výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace včetně zadávací dokumentace, ve které zůstal předmět plnění, předpokládaná hodnota i lhůta pro podání nabídek nezměněny. Vzhledem ke skutečnosti, že ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku, dne 26. 4. 2011 tuto veřejnou zakázku zrušil. Zadavatel poté uveřejnil dne 10. 5. 2011 novou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a ve stejném dni odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, opět třem dodavatelům, a to VINCI TECHNOLOGIES, Jeff Ludlum a Helena Utinkova. Zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče VINCI TECHNOLOGIES, ID 689 801 686, se sídlem 27 Rue Du Port, 92000 Nanterre, Francie, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20.  6. 2011 kupní smlouvu (v anglickém jazyce) na dodávku předmětu plnění ve výši 477 360 Kč bez DPH, v níž byl účel nákupu uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“. Ke kupní smlouvě byl dne 20. 6. 2011 uzavřen dodatek, jímž byla změněna ujednání týkající se smluvních sankcí.

15. V rámci veřejné zakázky „Mobilní FT IR spektrometr s příslušenstvím“ uveřejnil zadavatel dne 14. 9. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a tentýž den odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem pěti dodavatelům, a to Vitrum Rožnov s.r.o., MERCI s.r.o., Nicolet CZ s.r.o., LABICOM s.r.o. a RMI, s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je Mobilní infračervený spektrometr s Fourierovou transformací s příslušenstvím – Mobilním disperzním (Ramanovým) spektrometrem. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 1 900 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 9. 2011 do 10:00 hodin, přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče RMI, s. r. o., IČO 252 88 083, se sídlem Pernštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 26. 10. 2011 kupní smlouvu a dodávku předmětu plnění ve výši 1 791 800 Kč bez DPH, v níž byl účel nákupu uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

16. V rámci veřejné zakázky „Přístroj pro měření relativní propustnosti vzorků“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a ve dnech 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, z toho jednomu tuzemskému a dvěma zahraničním, a to CHROMSPEC spol. s r.o., VINCI TECHNOLOGIES a Coretest Systems, Inc. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatizované aparatury, která musí umožňovat sledování jednofázového a dvoufázového proudění tekutin při ustálené, resp. neustálené, filtraci propustnými vzorky. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 480 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel dne 18. 3. 2011 předmětné výběrové řízení zrušil, a to bez uvedení důvodu. Zadavatel následně uveřejnil dne 28. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a ve stejném dni odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, stejným třem dodavatelům, tj. CHROMSPEC spol. s r.o., VINCI TECHNOLOGIES a Coretest Systems, Inc. V zadávací dokumentaci zůstal předmět plnění veřejné zakázky nezměněn, její předpokládaná hodnota byla nově stanovena ve výši 1 900 000 Kč bez DPH, lhůta pro podání nabídek byla nově stanovena do 14. 4. 2011 do 10:00 hodin, přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče VINCI TECHNOLOGIES, ID 689 801 686, se sídlem 27 Rue Du Port, 92000 Nanterre, Francie, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 6. 2011 kupní smlouvu (v anglickém jazyce) na dodávku předmětu plnění ve výši 1 842 626,60 Kč bez DPH, v níž byl účel nákupu uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“. Ke kupní smlouvě byl dne 20. 6. 2011 uzavřen dodatek, jímž byla změněna ujednání týkající se smluvních sankcí.

17. V rámci veřejné zakázky „Retortová pec pro analýzu vrtného jádra“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a ve dnech 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, z toho jednomu tuzemskému a dvěma zahraničním, a to CHROMSPEC spol. s r.o., VINCI TECHNOLOGIES a Coretest Systems, Inc. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka retortové pece, která bude schopna určit nasycení vrtného jádra vrstevními kapalinami, nejlépe technologií atmosférické destilace. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 750 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin,přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče VINCI TECHNOLOGIES, ID 689 801 686, se sídlem 27 Rue Du Port, 92000 Nanterre, Francie, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 6. 2011 kupní smlouvu (v anglickém jazyce) na dodávku předmětu plnění ve výši 617 471,80 Kč bez DPH, v níž byl účel nákupu uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“. Ke kupní smlouvě byl dne 20. 6. 2011 uzavřen dodatek, jímž byla změněna ujednání týkající se smluvních sankcí.

18. V rámci veřejné zakázky „Systém pro sledování poškození korektorských vlastností vrstev“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a ve dnech 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, z toho jednomu tuzemskému a dvěma zahraničním, a to  CHROMSPEC spol. s r.o., VINCI TECHNOLOGIES a Coretest Systems, Inc. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro sledování poškození korektorských vlastností vrstev pro testování vrtného jádra a následné vyhodnocování poškození či ovlivnění přípočtové zóny vrtu, které mohou nastat při technologických fázích – vrtání, těžby nebo během podzemních oprav sondy (kyselinování, zatláčení PAL, čištění). Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 1 900 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin,přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče VINCI TECHNOLOGIES, ID 689 801 686, se sídlem 27 Rue Du Port, 92000 Nanterre, Francie, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 6. 2011 kupní smlouvu (v anglickém jazyce) na dodávku předmětu plnění ve výši 1 898 786,80 Kč bez DPH, v níž byl účel nákupu uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“. Ke kupní smlouvě byl dne 20. 6. 2011 uzavřen dodatek, jímž byla změněna ujednání týkající se smluvních sankcí.

19. V rámci veřejné zakázky „Testovací komora“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to LABTECH s.r.o., LABIMEX CZ, s.r.o. a Merck, spol. s r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka testovací komory, která bude sloužit pro testování korozní odolnosti stavebních hmot (kámen, keramika, pórobeton, beton, malty, alkalicky aktivované materiály) za podmínek blížících se reálné situaci ve stavbách. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 1 500 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel tři nabídky, dvě z nich byly hodnotící komisí vyřazeny – jedna při otevírání obálek (vyloučený uchazeč KAITRADE spol. s r.o.), druhá pak při posouzení splnění požadavků zadavatele (vyloučený uchazeč ANAMET s.r.o.). Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče SPECION, s. r. o., IČO 481 12 836, se sídlem Budějovická 1998/55, 140 00 Praha 4. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 28. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 1 436 243 Kč bez DPH, k níž byl dne 3. 5. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

20. V rámci veřejné zakázky „Titrátor“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to Merck, spol. s r.o., MERCI s.r.o. a Vitrum Rožnov s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatického titrátoru. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 280 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel dvě nabídky, jedna byla pro nesplnění kvalifikace hodnotící komisí vyřazena (vyloučený uchazeč Mettler – Toledo, s.r.o.). Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče MERCI s.r.o., IČO 469 66 447, se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno – Slatina. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 276 990 Kč bez DPH, v níž byl účel nákupu předmětu veřejné zakázky uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“.

21. V rámci veřejné zakázky „Elektromagnetický separátor“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to Vitrum Rožnov s.r.o., Biotrade s.r.o. a PROFIMAGNET s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektromagnetického separátoru s vysoce intenzivním elektromagnetickým polem indukovaným rotorem (elektromagnetem). Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 1 700 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel dvě nabídky, z nichž jedna byla hodnotící komisí pro nesplnění kvalifikace vyřazena (vyloučený uchazeč PROFIMAGNET s.r.o.). Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče MERCI s.r.o., IČO 469 66 447, se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno – Slatina. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 1 688 000 Kč bez DPH, k níž byl dne 28. 4. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

22. V rámci veřejné zakázky „Hustoměr“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, dvěma tuzemským a jednomu zahraničnímu, a to SciTech, spol. s r.o.,Merck, spol. s r.o., a Coretest Systems, Inc. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hustoměru pro měření hustoty vzorků kapalin a plynů. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 250 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel dvě nabídky, z nichž jedna byla pro nesplnění kvalifikace hodnotící komisí vyřazena (vyloučený uchazeč Mettler – Toledo, s.r.o.). Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče Anton Paar GmbH, organizační složka, IČO 274 13 845, se sídlem Bělohorská 238/85, 169 00 Praha 6 – Břevnov. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 3. 5. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 249 420 Kč bez DPH, k níž byl dne 3. 5. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

23. V rámci veřejné zakázky „Lyofylizator“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to Vitrum Rožnov s.r.o., Biotrade s.r.o. a TRIGON PLUS spol. s r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Lyofylizatoru pro výzkumné účely, umožňující lyofylizaci v komoře i v baňkách. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 380 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel dvě nabídky, přičemž jedna byla pro nesplnění kvalifikace hodnotící komisí vyřazena (vyloučený uchazeč TRIGON PLUS spol. s r.o.). Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče MERCI s.r.o., IČO 469 66 447, se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno – Slatina. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 375 590 Kč bez DPH, k níž byl dne 27. 4. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

24. V rámci veřejné zakázky „Magnetický separátor“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to Biotrade s.r.o., INDICO spol. s r.o. a MERCI s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka magnetického separátoru, který je určen pro laboratorní použití. Zařízení se skládá z vibračního podavače, který má za účel rovnoměrně rozprostřít materiál pro následnou separaci, aby byl v souvislé a co nejtenčí vrstvě. Z podavače materiál sjíždí na anti-statický pásový dopravník s magnetickým válcem pro separaci. Separátor je schopen přitáhnout a vyseparovat i magneticky velmi slabé materiály (tzv. paramagnetické). Materiál je dopraven na pás až k permanentnímu magnetickému válci, kde se paramagnetický materiál přichytává k válci a padá pod válec, zatímco nemagnetický (tzv. diamagnetický) materiál pokračuje po své trajektorii a padá přes okraj válce. Prostory pro vyseparované materiály jsou od sebe odděleny nastavitelnou stěnou. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 750 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel dvě nabídky, přičemž jedna byla pro nesplnění kvalifikace hodnotící komisí vyřazena (vyloučený uchazeč PROFIMAGNET s.r.o.). Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče MERCI s.r.o., IČO 469 66 447, se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno – Slatina. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 739 900 Kč bez DPH, k níž byl dne 27. 4. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

25. V rámci veřejné zakázky „Mikrochromatograf“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o., AMEDIS, spol. s r.o., a LABICOM s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka univerzálního plynového chromatografu FID TCD, určeného pro rychlou analýzu plynů. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 1 400 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin, přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče LABICOM s.r.o., IČO 258 76 856, se sídlem Rokycanova 18, 779 00 Olomouc, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 3. 5. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 1 398 770 Kč bez DPH, k níž byl dne 3. 5. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

26. V rámci veřejné zakázky „Optický měřič kontaktního úhlu“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to MERCI s.r.o., Pragolab s.r.o. a CHROMSPEC spol. s r. o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka optického měřiče kontaktního úhlu. Zařízení bylo určeno pro sledování hydrofobních/hydrofilních vlastností povrchů minerálů, uhlí a jiných nerostných surovin. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 460 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel dvě nabídky. Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče CHROMSPEC spol. s r. o., IČO 447 94 053, se sídlem Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 3. 5. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 456 850 Kč bez DPH, k níž byl dne 3. 5. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

27. V rámci veřejné zakázky „Tenziometr“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to Vitrum Rožnov s.r.o., Uni-Export Instruments, s.r.o. a Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tenziometru  – laboratorního zařízení pro měření povrchového napětí a mezifázového napětí kapalin široké škály viskozit, pro zjišťování dynamického kontaktního úhlu včetně přesného měření hustoty a s možností stanovení kritické micelární koncentrace sledování absorpce a povrchové homogenity. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 440 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel dvě nabídky. Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče Uni-Export Instruments, s.r.o., IČO 485 82 972, se sídlem Šultysova 642/15, 160 00 Praha 6 – Břevnov. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 2. 6. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 494 700 Kč bez DPH, k níž byl dne 2. 6. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

28. V rámci veřejné zakázky „Velkoobjemová centrifuga“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to Vitrum Rožnov s.r.o., Merck  spol. s r.o. a Mettler – Toledo, s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokorychlostní a vysokokapacitní centrifugy. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 1 400 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin,přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče Beckman Coulter Česká republika  s.  r.  o., se sídlem Radiová 1122/1, 102 27 Praha 10., která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 3. 5. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 1 395 100 Kč bez DPH, k níž byl dne 25. 5. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

29. V rámci veřejné zakázky „Elektrodialyzační jednotka“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to HELAGO-CZ s.r.o., MEGA a.s. a MERCI s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou modulů laboratorní elektrodialyzační (ED) jednotky v provedení ED-mini, umožňující stanovení základních procesních parametrů demineralizace a čištění důlních a dalších průmyslových vod s cílem specifikovat provozně využitelné technologické ukazatele. Sestava dvou modulů měla zajistit možnost uspořádání ED – procesu v režimu vsádkovém i v technologickém cyklu „bleed and feet“. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 850 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin, přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče MemBrain s.r.o., IČO 286 76 092, se sídlem Pod Vinicí 87,471 27 Stráž pod Ralskem, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 28. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 845 885 Kč bez DPH, k níž byl dne 3. 5. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

30. V rámci veřejné zakázky „Třepačka MultitronCell“ uveřejnil zadavatel dne 13. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to MERCI s.r.o., Vitrum Rožnov s.r.o. a Biotrade s.r.o. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka orbitální inkubované třepačky MultitronCell pro kultivaci tkáňových kultur s orbitálním pohybem a možností regulace teploty. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 600 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6.  Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin, přičemž v ní zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, a to uchazeče MERCI s.r.o., IČO 469 66 447, se sídlem Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno – Slatina, která byla vybrána jako nabídka nejvhodnější. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 20. 4. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 599 775 Kč bez DPH, k níž byl dne 27. 4. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

31. V rámci veřejné zakázky „Laboratorní pec s ohřevem“ uveřejnil zadavatel dne 14. 3. 2011 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace na svých webových stránkách a dne 15. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem třem dodavatelům, a to RMI, s.r.o., Vitrum Rožnov s.r.o. a Elektrické pece Svoboda. V zadávací dokumentaci (v části II., odstavec 1.) bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorní pece s ohřevem do 1 600 °C. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky ve výši 670 000 Kč bez DPH byla uvedena v zadávací dokumentaci v části II., odstavec 6. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 29. 3. 2011 do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel dvě nabídky, z nichž jedna byla hodnotící komisí pro nesplnění kvalifikace vyřazena (vyloučený uchazeč CLASIC CZ, spol. s r.o.). Zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče RMI, s.r.o., IČO 252 88 083, se sídlem Pernštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč. Zadavatel s vybraným uchazečem uzavřel dne 27. 5. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 526 300 Kč bez DPH, k níž byl dne 2. 6. 2011 uzavřen Dodatek č. 1, jímž byl upřesněn účel nákupu předmětu veřejné zakázky, který byl, namísto do té doby uváděné vědecko-výzkumné činnosti projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, nadále uveden jako vědecko-výzkumná činnost projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“.

32. Na základě výše uvedených skutečností získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel při zadání předmětných VZMR neporušil § 13 odst. 3 a § 21 odst. 2 a odst. 3 zákona tím, že rozdělil předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně, a nezadal veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona. Z uvedeného důvodu zahájil Úřad správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S351/2014/VZ.

Veřejná zakázka „Mikrovlnná jednotka využitelná pro vysokotlaké rozklady, extrakci a syntézu“

33. Veřejná zakázka „Mikrovlnná jednotka využitelná pro vysokotlaké rozklady, extrakci a syntézu“ byla zadavatelem zadávána v otevřeném podlimitním řízení podle § 27 zákona.

34. Předmětné zadávací řízení bylo zahájeno dne 15. 3. 2011 odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ do Informačního systému o veřejných zakázkách, kde byl uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057630.

35. Zadavatel dne 18. 3. 2011 odeslal e-mailovou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, jejíž přílohou byla zadávací dokumentace, celkem pěti dodavatelům, přičemž tuto výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace uveřejnil na svých webových stránkách (www.vsb.cz).

36. Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka moderní mikrovlnné jednotky využitelné pro vysokotlaké rozklady, extrakci a syntézu s automatickým uzavíráním a otevíráním vysokotlakého reaktoru.

37. Z bodu II.2.1) formuláře „Oznámení o zakázce“ a z bodu 6. části II. zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 2 400 000 Kč bez DPH.

38. V bodu 1. části XI. zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který:

„a)  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

l) má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %“.

39. V bodu 1.1 části XI. zadávací dokumentace zadavatel dále stanovil, že uchazeči prokáží splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

„a)  Výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body XI. 1. a), b) zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu.  Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek.

b) Potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod XI. 1. f) zadávací dokumentace, a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (zahrnuto do přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Čestné prohlášení). Potvrzení příslušného finančního úřadu nesmí být starší než 90 dnů ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek.

c) Potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení pro bod XI. 1. h) zadávací dokumentace, které nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni ukončení lhůty pro podání nabídek.

d) Čestného prohlášení pro body XI. 1. c) až e) a g), i) až l) zadávací dokumentace (příloha č. 2 a příloha č. 3 zadávací dokumentace – Čestná prohlášení)“.

40. V bodu 6. části XI. zadávací dokumentace zadavatel rovněž stanovil, že dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

41. Podle bodu IV.3.4) formuláře „Oznámení o zakázce“ a podle bodu 7. části X. zadávací dokumentace byla lhůta pro podání nabídek zadavatelem stanovena do 7. 4. 2011 do 10:00 hodin.

42. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 7. 4. 2011 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídku jen od jednoho uchazeče. Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem provedla dne 7. 4. 2011 otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, přičemž s ohledem na skutečnost, že zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek nabídku pouze jediného uchazeče, bylo komisí provedeno její posouzení ve smyslu § 79 odst. 6 zákona. Zadavatel dne 13. 4. 2011 na základě doporučení hodnotící komise rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky předložené uchazečem CHROMSPEC spol. s r. o., IČO 447 94 053, se sídlem Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5 (dále jen „vybraný uchazeč 1“). Zadavatel s vybraným uchazečem 1 uzavřel dne 3. 5. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 2 389 240 Kč bez DPH.

43. Úřad z obdržené dokumentace o veřejné zakázce také zjistil, že vybraný uchazeč 1 ve své nabídce k prokázání kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona předložil výpis z Rejstříku trestů pouze pro jednoho jednatele, přičemž z předloženého výpisu z obchodního rejstříku je zřejmé, že ve statutárním orgánu vybraného uchazeče 1 působí jednatelé tři. Z nabídky vybraného uchazeče 1 tak vyplývá, že zadavatelem požadované výpisy z Rejstříku trestů pro prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona v ní pro další dva jednatele předloženy nebyly.

44. Na základě výše uvedených skutečností získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel při posuzování kvalifikace uchazečů u veřejné zakázky „Mikrovlnná jednotka využitelná pro vysokotlaké rozklady, extrakci a syntézu“ neporušil § 60 odst. 1 zákona tím, že vybraného uchazeče 1 nevyloučil z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. Z uvedeného důvodu zahájil Úřad správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S351/2014/VZ.

Veřejná zakázka „Software pro modelování následků výbuchu“

45. Veřejná zakázka s názvem „Software pro modelování následků výbuchu“ byla zadavatelem zadávána v otevřeném nadlimitním řízení podle § 27 zákona.

46. Předmětné zadávací řízení bylo zahájeno dne 15. 3. 2011 odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ do Informačního systému o veřejných zakázkách, kde byl uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057620.

47. V bodu II.1.5) formuláře „Oznámení o zakázce“ a bodu 1. části II. zadávací dokumentace bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelovacího software pro modelaci následků výbuchu.

48. Z bodu II.2.1) formuláře „Oznámení o zakázce“ a z bodu 6. části II. zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 5 000 000 Kč bez DPH.  

49. Zadavatel e-mailem vyzval dne 18. 3. 2011 dva tuzemské dodavatele a dne 21. 3. 2011 tři zahraniční dodavatele k prokázání kvalifikace a k podání nabídky v předmětném zadávacím řízení. Zároveň dne 18. 3. 2011 tuto výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace uveřejnil v českém jazyce na svých webových stránkách. Součástí zde uveřejněné výzvy byla  zadávací dokumentace včetně šesti příloh v českém jazyce.

50. Zadavatel v předmětném zadávacím řízení vypracoval dvě verze zadávací dokumentace, a to jednu v českém a jednu v anglickém jazyce. Zadávací dokumentace v českém jazyce, která obsahovala celkem šest příloh, byla dne 18. 3. 2011 zaslána formou e-mailové korespondence dvěma tuzemským dodavatelům, stejnou korespondenční formou byla dne 21. 3. 2011 zaslána třem zahraničním dodavatelům zadávací dokumentace v anglickém jazyce, která však obsahovala pouze pět příloh. Anglická verze zadávacích podmínek zaslaná zahraničním dodavatelům tak, na rozdíl od české verze zadávacích podmínek, neobsahovala návrh obchodních podmínek, resp. návrh kupní smlouvy, který byl v české verzi uveden jako příloha č. 5 zadávací dokumentace (pod názvem „Obchodní podmínky - Kupní smlouva“).

51. Česká verze zadávací dokumentace obsahovala v  části XV. „Přílohy zadávací dokumentace“ následující seznam příloh:

 • Příloha č. 1: Krycí list nabídky;
 • Příloha č. 2: Čestné prohlášení;
 • Příloha č. 3: Čestné prohlášení;
 • Příloha č. 4: Prohlášení o dosažených obchodních obratech;
 • Příloha č. 5: Obchodní podmínky (tato příloha měla název „Obchodní podmínky – Kupní smlouva“ a obsahovala návrh kupní smlouvy předložený zadavatelem – pozn. Úřadu);
 • Příloha č. 6: Technická specifikace. 

Anglická verze zadávací dokumentace obsahovala v  části XIII. „Anexes of the contracting documents“ následující seznam příloh:

 • Annex 1: Cover note of the offer;
 • Annex 2: Declaration on world of honor;
 • Annex 3: Declaration on world of honor;
 • Annex 4: Declaration of Attained Turnovers;
 • Annex 5: Technical specifications.

52. V bodu 6. části IX. české verze zadávací dokumentace „Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“ zadavatel stanovil následující: Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvou vyhotoveních: v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě označených ,ORIGINÁL NABÍDKYʹ a ,KOPIE NABÍDKY’. V případě rozporů mezi originálem nabídky a kopií nabídky je rozhodující originál nabídky. K dokladům a listinám předloženým v jiném než českém jazyce musí být připojen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka vyjma dokladů předkládaných v souladu s ust. § 51 odst. 7 zákona..

53. V anglické verzi zadávací dokumentace byl zadavatelem v bodu 6. části VII. Terms and requirements for offer processing“ uveden text následujícího znění: „The offer must be submitted in Czech language in two copies: an original and a copy in a write format, labeled ‚THE ORIGINAL OFFER’ and ‚THE COPY OF THE OFFER’. In case of inconsistency between the offer original and offer copy the offer original is decisive. If documents and certificates in languages other than Czech language are submitted the notarial deed of the Czech translations must be provided, excluding documents provided in compliance with reg. § 51 paragraph 7  Act.“.

54. Podle bodu IV.3.4) formuláře „Oznámení o zakázce“ a podle bodu 7. části X. zadávací dokumentace byla lhůta pro podání nabídek zadavatelem stanovena do 27. 4. 2011 do 10:00 hodin.

55. Zadavatel podle § 71 odst. 3 zákona stanovil, že jím jmenovaná hodnotící komise bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek.  Z protokolu o otevírání obálek ze dne 2. 5. 2011 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky od dvou uchazečů, a to GEXCON AS, ID 979 879 342, se sídlem Fantoftvegen 38, NO-5072 Bergen, Norsko a Det Norske Veritas Limited, ID 1503779, se sídlem Palace House 3, Cathedral Street, London, SE1 9DE, Velká Británie. Z tohoto protokolu je dále zřejmé, že při otevírání obálek nebyla při kontrole úplnosti vyřazena žádná z nabídek. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 5. 2011 vyplývá, že nabídka uchazeče Det Norske Veritas Limited byla zadavatelem při posouzení kvalifikace podle § 59 zákona vyřazena, a to pro nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona a dále pro nesplnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona. Zadavatel následně dne 5. 5. 2011 rozhodl o vyloučení uchazeče Det Norske Veritas Limited z další účasti v zadávacím řízení.

56. Hodnotící komise s ohledem na skutečnost, že v zadávacím řízení zůstala pouze jedna nabídka, tuto nehodnotila, nýbrž postupovala v souladu s § 79 odst. 6 zákona. Hodnotící komise následně doporučila zadavateli rozhodnout o výběru této nabídky jako nabídky nejvhodnější.

57. Dne 2. 5. 2011 zadavatel na základě doporučení hodnotící komise rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky předložené uchazečem GEXCON AS, ID 979 879 342, se sídlem Fantoftvegen 38, NO-5072 Bergen, Norsko (dále jen „vybraný uchazeč 2“).  

58. Zadavatel s vybraným uchazečem 2 uzavřel dne 20. 7. 2011 smlouvu na licenci software v anglickém jazyce pod názvem „License Agreement for Flacs®and Desc“ ve výši plnění 3 718 000 Kč. Tato uvedená částka byla cena konečná (bez údaje o DPH), která byla zadavatelem vybranému uchazeči 2 v této výši také uhrazena.

59. Úřad z předložené dokumentace o veřejné zakázce zjistil, že vybraný uchazeč 2 ve své nabídce předložil dva dokumenty v norském jazyce s názvem „Attest om restanter pȧ skatt/avgift mv.“, kterými prokazoval splnění části základních kvalifikačních předpokladů podle  § 53 odst. 1 zákona, a dále dokument v anglickém jazyce s názvem „Certificate of Registration“, kterým prokazoval splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona. Uvedené dokumenty byly vybraným uchazečem 2 předkládány podle § 51 odst. 7 zákona, bez úředně připojeného překladu do českého jazyka, tak jak zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil.

60. Nabídka vybraného uchazeče 2 obsahovala dále dokument v anglickém jazyce s názvem „Certificate of Insurance“ k prokázání ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. a) zákona. Také tento doklad byl předkládán bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka, tedy tak, jak zadavatel v zadávacích podmínkách s odkazem na § 51 odst. 7 zákona připustil.

61. Vybraný uchazeč 2 nadto ve své nabídce předložil některé dokumenty k prokázání splnění požadované kvalifikace v českém jazyce, a to konkrétně dokument označený jako „Čestné prohlášení“, kterým prokazoval splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až g), a i) zákona, dále pak „Čestné prohlášení“ k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. k) a l) zákona, dále dokument označený jako „Prohlášení o obratech“, kterým bylo prokazováno splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona, dále „Prohlášení o čestném slově“ k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona, a dokument „Technická specifikace“, který se vázal k předmětu veřejné zakázky (vzor tohoto dokumentu byl přílohou č. 6 české verze zadávací dokumentace, resp. přílohou č. 5 anglické verze zadávací dokumentace označenou jako „Annex 5: Technical Specification“).

62. Vybraný uchazeč 2 dále v nabídce předložil jím vypracovaný návrh smlouvy na licenci software s názvem „License Agreement for Flacs®and Desc“ v anglickém jazyce.

63. Na základě výše uvedených skutečností získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky „Software pro modelování následků výbuchu“ neporušil zásady transparentnosti a rovného zacházení uvedené v § 6 zákona, když vypracoval dvě verze zadávací dokumentace, a to jednu verzi v českém jazyce a jednu verzi v anglickém jazyce, přičemž anglická verze zadávací dokumentace, na rozdíl od verze české, neobsahovala závazný návrh obchodních podmínek, a zadavatel tyto dvě odlišné verze zadávací dokumentace použil v předmětném zadávacím řízení, když českou verzi zadávací dokumentace poskytl dvěma tuzemským dodavatelům a anglickou verzi zadávací dokumentace třem zahraničním dodavatelům. Dále získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel neporušil § 6 zákona ve spojení s § 71 odst. 10 zákona tím, že při otevírání obálek podle § 71 odst. 8 písm. a) zákona nevyloučil vybraného uchazeče 2 z předmětného zadávacího řízení, když jeho nabídka obsahovala návrh obchodních podmínek, resp. návrh smlouvy na licenci software pouze v anglickém znění bez připojeného úředního překladu do českého jazyka. Úřad současně získal pochybnosti o tom, zda zadavatel při zahájení předmětného zadávacího řízení neporušil § 146 odst. 1 písm. b) zákona tím, že neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie. Z uvedených důvodů zahájil Úřad správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S351/2014/VZ.  

Veřejná zakázka „TGA/MS“

64. Veřejná zakázka „TGA/MS“ byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení podle § 27 zákona.

65. Předmětné zadávací řízení bylo zahájeno dne 15. 3. 2011 odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ do Informačního systému o veřejných zakázkách, kde byl uveřejněn dne 18. 3. 2011 pod evidenčním číslem zakázky 60057629.

66. V bodu II.1.5) formuláře „Oznámení o zakázce“ a bodu 1. části II. zadávací dokumentace bylo uvedeno, že předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka termického analyzátoru s kontinuální analýzou výstupních produktů hmotnostním analyzátorem. Požadován byl široký teplotní a tlakový rozsah experimentálního měření v inertní i reaktivní atmosféře s navážkou analyzovaného vzorku řádově v gramech a více. Nároky kladl zadavatel rovněž na detekční limity a rozsah MS analyzátoru a řídící a vyhodnocovací software včetně knihovny MS spekter.

67. Z bodu II.2.1) formuláře „Oznámení o zakázce“ a z bodu 6. části II. zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce vyplývá, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 6 820 000 Kč bez DPH.

68. Podle bodu IV.3.4) formuláře „Oznámení o zakázce“ a podle bodu 7. části X. zadávací dokumentace byla lhůta pro podání nabídek zadavatelem stanovena do 27. 4. 2011 do 10:00 hodin.

69. Zadavatel dne 18. 3. 2011 vyzval e-mailovou výzvou pět tuzemských dodavatelů k podání nabídky. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku od jediného uchazeče.

70. Z protokolu o otevírání obálek a ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2. 5. 2011 vyplývá, že hodnotící komise jmenovaná zadavatelem provedla otevírání obálek, posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, přičemž s ohledem na jedinou podanou nabídku byla tato hodnotící komisí posouzena postupem podle § 79 odst. 6 zákona.

71. Dne 5. 5. 2011 zadavatel na základě doporučení hodnotící komise rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky předložené uchazečem AMEDIS, spol. s r. o., IČO 485 86 366, se sídlem Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9 (dále jen „vybraný uchazeč 3“), se kterým zadavatel uzavřel dne 11. 5. 2011 kupní smlouvu na dodávku předmětu plnění ve výši 6 798 600 Kč bez DPH.

72. Na základě výše uvedeného získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel při zahájení předmětného zadávacího řízení neporušil zákon tím, že neuveřejnil v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení zadávacího řízení způsobem stanoveným zákonem. Tím se mohl dopustit správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, když nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem nebo ji splnil v rozporu s § 146 nebo § 147 zákona. Z uvedeného důvodu zahájil Úřad správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S351/2014/VZ.

 

I. Řízení před správním orgánem

73. Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zadavatel.

74. Zahájení správního řízení ve věci možného spáchání správních deliktů oznámil Úřad zadavateli dopisem ze dne 25. 4. 2014, č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-7662/2014/532/SBe, ve kterém účastníka řízení seznámil se zjištěnými skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí. Současně Úřad usnesením z téhož dne, č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-7663/2014/532/SBe, stanovil účastníkovi řízení lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

75. Správní řízení bylo zahájeno podle § 113 zákona dne 5. 5. 2014, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli.

76. Ke zjištěním Úřadu uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 16. 5. 2014, který byl doručen Úřadu dne 20. 5. 2014.

77. Úřad dále v průběhu uvedeného správního řízení obdržel dne 4. 6. 2014 dopis od pisatele původního podnětu, jehož podstatou bylo doplnění tohoto podnětu o další VZMR s názvem „Laboratorní pec s ohřevem“, která dle pisatele také patřila do celé skupiny těchto zakázek malého rozsahu, a které byly předmětem šetření Úřadu v tomto správním řízení. 

78. Úřad následně o této skutečnosti informoval zadavatele přípisem ze dne 23. 6. 2014 „Seznámení s novými skutečnostmi ve správním řízení“, č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-13251/2014/532/SBe, a usnesením k těmto novým skutečnostem ze dne 23. 6. 2014, č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-13253/2014/532/SBe, si vyžádal dokumentaci související se zadáním předmětné VZMR „Laboratorní pec s ohřevem“ a vyjádření zadavatele k obsahu doplnění podnětu.

79. Dne 3. 7. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k doplnění podnětu, č. j. 380/14-9910/500, jež se týkalo VZMR „Laboratorní pec s ohřevem“, a dne 4. 7. 2014 obdržel Úřad následně i související dokumentaci o této veřejné zakázce.

80. Posouzení obsahu doplnění podnětu, dokumentace k předmětné VZMR zaslané zadavatelem a jeho vyjádření vedlo Úřad k rozšíření vedeného správního řízení také o tuto VZMR ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, neboť Úřad měl i nadále pochybnosti o tom, zda zadavatel při zadání, v tomto případě již celkem dvaceti šesti předmětných VZMR, neporušil § 13 odst. 3 a § 21 odst. 2 a odst. 3 zákona tím, že rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 zákona, a nezadal veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona.

81. Z uvedeného důvodu požádal Úřad zadavatele usnesením ze dne 24. 7. 2014, č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-15515/2014/532/SBe, o zodpovězení dotazů vztahujících se k jednotlivým přístrojům pořízeným v rámci předmětných VZMR, jejich zařazení na jednotlivá pracoviště zadavatele v návaznosti na výsledky výzkumné a badatelské činnosti a s návazností na využití takto získaných poznatků pro konkrétní vědecké programy celého projektu „Institut čistých technologií těžby a využití energetických surovin“. Uvedené dotazy Úřadu směřovaly k posouzení případných věcných, funkčních a technologických souvislostí, či vzájemně propojených ekonomických nebo technických funkcí všech výše uvedených přístrojů a zařízení. Úřad současně stanovil v tomto usnesení účastníku řízení lhůtu 15 pracovních dnů na doručení odpovědi. Otázky Úřadu byly následující:

1) K čemu jednotlivé přístroje slouží z pohledu jejich funkce?

2) Jak a podle čeho byly rozděleny konkrétní poptávané přístroje uvedené v rámci dvaceti šesti VZMR do jednotlivých výzkumných programů?

3) Na kterém konkrétním pracovišti/laboratoři, a pro který program byl každý konkrétní přístroj/zařízení používán? Pokud na tomto konkrétním pracovišti/laboratoři bylo uvedených přístrojů více, co tyto přístroje věcně/funkčně „spojovalo“?

4) Čím se jednotlivá konkrétní pracoviště/laboratoře v rámci projektu zabývají, a jak jsou jejich výsledky konkrétně využitelné v rámci daného projektu?

5) Co bylo nebo mělo být výsledkem (výstupem) činnosti s přístrojem/zařízením, resp. prováděného bádání a zkoumání na každém z přístrojů/zařízení?

6) Jaká byla další návaznost na využití získaných poznatků z konkrétního přístroje na daném pracovišti/laboratoři s ohledem na užití dalších přístrojů ve stejném pracovišti/laboratoři? Mohla by neexistence výsledků zkoumání prováděného pomocí některého konkrétního přístroje nějakým způsobem ovlivnit výsledek daného konkrétního pracoviště/laboratoře v rámci výzkumného programu, resp. celého projektu, pokud by tyto výsledky nebyly k dispozici?

7) Jaká byla další návaznost na využití získaných poznatků každého z konkrétních přístrojů v jiných pracovištích/laboratořích? Jakým způsobem byly a jsou zohledněny a následně též využity výsledky zkoumání za pomoci daného přístroje pro konkrétní vědecký program, k čemu je možné a potřebné tyto výsledky využít a jakým způsobem – pro jaký konečný cíl projektu „Institut čistých technologií těžby a využití energetických surovin“?

82. Dne 11. 8. 2014 obdržel Úřad od zadavatele žádost č. j. 451/14-9910/511 o prodloužení lhůty stanovené v usnesení č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-15515/2014/532/SBe o dalších 5 pracovních dnů, a to s ohledem na rozsáhlost odpovědí na Úřadem zaslané dotazy a nepřítomnost pověřeného pracovníka zadavatele.

83. Úřad následně usnesením ze dne 11. 8. 2014, č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-16788/2014/532/SBe, zadavateli vyhověl a prodloužil stanovenou lhůtu k provedení úkonu – podání odpovědí na otázky Úřadu o 5 pracovních dnů.

II. Vyjádření zadavatele ze dne 16. 5. 2014

84. Zadavatel ve svém vyjádření v úvodu poukázal v plném rozsahu na své předchozí stanovisko k podnětu ze dne 5. 12. 2013, v němž ve spojitosti s jím zadávanými VZMR uvedl, že celý výzkumný projekt č. CZ.1.05/2.1.00/03.0082 s názvem „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ (dále jen „Projekt“) byl realizován v souladu se schválenými podmínkami a projektovými dokumenty dle rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany řídícího orgánu – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který Projekt schválil, a to včetně předpokládané hodnoty a použité zadávací formy u všech VZMR. Dodržení takto schválených postupů bylo následně také kontrolováno. Zadavatel v tomto vyjádření uvedl svůj názor k pojmu jednotnosti zakázky a uvedl rovněž právní východiska s odvoláním na znění zákona. V tomto kontextu konstatoval, že z ustanovení § 13 odst. 3 zákona je možné dovodit, že samotné rozdělení předmětu veřejné zakázky není nutně v rozporu se zákonem, avšak pouze za předpokladu zachování pravidla zákazu účelového rozdělení s úmyslem snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity dle § 12 zákona. O umělé snížení předpokládané hodnoty by pak šlo především tehdy, pokud by byla veřejná zakázka rozdělena bez ohledu na její výhodnost pro zadavatele, tj. bez ohledu na předmět veřejné zakázky jako celek. Pokud by naopak k rozdělení veřejné zakázky došlo proto, že by (po rozdělení) její předmět mohl být realizován pro zadavatele úsporněji, případně pokud by mohl být realizován pouze v případě, že by k takovému rozdělení došlo, nepůjde o rozdělení způsobující umělé snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

85. Zadavatel dále uvedl, že zakázky realizované v Projektu spolu funkčně ani technologicky nesouvisejí, pořizované přístroje neplní ani vzájemně propojenou ekonomickou ani technickou funkci a Projekt, resp. to, co má být jeho výsledkem, není jakkoliv zaměnitelné s komerčním pojetím pojmu laboratoř. Jedná se o výzkumný projekt, v jehož rámci jsou a budou prováděny stovky odlišných a na sobě zcela nezávislých výzkumných a vědeckých činností, a to pomocí mnohdy naprosto unikátních přístrojů, u kterých existuje jen velmi omezený počet výrobců v celosvětovém měřítku. Pořízené přístroje jsou a budou užívány v odlišných kontextech a za různými účely. V této souvislosti zadavatel nesouhlasí s rozdělením poptávaných zařízení do jakýchsi skupin sestavených pisatelem podnětu, neboť toto rozdělení je dle jeho názoru matoucí a zjevně nesprávné. Zadavatel dále ve svém vyjádření v tomto kontextu uváděl technické i účelové odlišnosti jednotlivých přístrojů a jejich využití v rámci laboratorních výzkumů Projektu.

86. Zadavatel v tomto svém vyjádření ve vztahu k předmětným VZMR také uvedl, že v době zahájení veřejných zakázek v rámci Projektu (únor a březen 2011) postupoval při stanovení jejich předpokládané hodnoty v souladu se zákonem. Jednotlivé přístroje tak neseskupil do žádných větších celků, neboť se dle jeho názoru jednalo a jedná o naprosto odlišné přístroje s jinými parametry a s jiným účelem, a dle svého názoru postupoval i v souladu s platnou rozhodovací praxí Úřadu. V této souvislosti zadavatel odkázal na rozhodnutí Úřadu ze dne 5. 1. 2004, č. j. ÚOHS-S605-R/03-VP/140/OŠ, ve kterém bylo konstatováno, že není dána věcná souvislost v případě oddělených zakázek na nákup různé výpočetní techniky (osobní počítače, monitory, notebooky, servery), neboť se dle názoru Úřadu jednalo o jiné druhy zařízení, s jinými parametry, pro jiné účely a potřeby zadavatele. Zadavatel dále odkázal na rozhodnutí Úřadu ze dne 2. 11. 2009, č. j.  ÚOHS-R94/2009/VZ-14854/2009/310-JHr, z něhož vyplývá, že i v případě zakázek na obdobné stavební práce v rámci shodné obce zadávaných jedním zadavatelem, přičemž výzvy byly odeslány téhož dne, smlouvy byly uzavřeny téhož dne a zakázky byly zadány témuž dodavateli, nemusí být mezi jednotlivými předměty veřejné zakázky věcná souvislost, a to z důvodu odlišných pracovních či technických postupů v rámci plnění zakázky. Z uvedeného rozhodnutí zadavatel vyvozuje závěr, že je nutné při posuzování charakteru zakázek zohledňovat odlišnosti jednotlivých plnění. Nad rámec těchto skutečností zadavatel dodává, že nikterak nerozporuje současný stav judikatury, která se v poslední době přiklonila k tomu, že je nutné zakázky více slučovat do celků. V této souvislosti pak poukázal na pisatelem podnětu uváděné rozhodnutí Krajského soudu v Brně, sp. zn. 62 Af 58/2010, které se v oblasti dělení veřejných zakázek stalo zásadním, avšak které bylo vydáno až dne 20. 3. 2012, tedy dávno po ukončení všech veřejných zakázek provedených zadavatelem, který se jím tedy nemohl nijak řídit, ani jej v rámci přípravy výběrových řízení zohlednit.

87. Zadavatel rovněž obsahově shrnul své předchozí vyjádření k podnětu (ze dne 5. 12. 2013) a zopakoval názor, že v případě předmětných VZMR se jednalo o specifické přístroje funkčně ani technologicky spolu nesouvisející, a že tyto přístroje neplní ani vzájemně propojitelnou ekonomickou nebo technickou funkci. Jedná se často o jedinečné přístroje, které nejsou vyráběny v sériové výrobě a jsou de facto vyrobeny jednorázově jediným možným dodavatelem, který disponuje potřebnými odbornými znalostmi a technologií.

88. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 16. 5. 2014 dále nesouhlasí s tím, že Úřad v oznámení o zahájení správního řízení uvedl, že všechny přístroje obecně slouží k specializovanému měření a vyhodnocování fyzikálních vlastností hornin, simulaci, zkoumání a detekci teplotních, mikrobiologických, chemických a jiných jevů, k nimž v horninách a v horninovém prostředí podpovrchových a hlubinných dolů dochází při těžbách nejrůznějších nerostných surovin, a které je zpravidla prováděno vědeckými pracovišti. Toto tvrzení Úřadu považuje zadavatel za značně zjednodušující, zobecňující a neodpovídající realitě, neboť takové vymezení přístrojů je natolik široké, že by zadavatel neměl nikdy reálně možnost pořídit téměř jakékoliv vybavení samostatně, musel by vždy sloučit nákupy i těch nejméně souvisejících přístrojů, které mají i odlišný okruh dodavatelů. Nadto ani všechny přístroje neodpovídají vymezené definici a tyto přístroje ani nespojuje to, že by byly využitelné pouze v rámci zkoumání hornin či horninového prostředí. Uvedené vymezení užité Úřadem tak podle zadavatele vlastně odpovídá všem přístrojům, které se používají v oblasti vědy a výzkumu. Zadavatel je toho názoru, že pokud by Úřad setrval na vymezení věcné souvislosti přístrojů takto široce, musel by stejný postup aplikovat i vůči jiným zadavatelům, z čehož vyplývá, že například nemocnice by musely pořizovat zdravotnické přístroje sloužící k léčbě pacientů vždy v jednom otevřeném řízení ročně s dílčím plněním, nebylo by možné nakoupit zvlášť například defibrilátory a zvlášť pacientská lůžka a zvlášť CT, neboť jde vždy o zdravotnické přístroje sloužící k léčbě pacientů v rámci poskytování zdravotnické péče odbornými zdravotnickými pracovišti.

89. Zadavatel závěrem vyjádřil přesvědčení, že v rámci namítaných VZMR došlo k naplnění účelu zákona, tedy byla zajištěna hospodárnost, efektivnost a účel nakládání s veřejnými prostředky. Svým postupem zadavatel naopak umožnil přístup do soutěže více dodavatelům, než by se účastnilo v případě souhrnného zadávacího řízení s dílčím plněním formou otevřeného řízení, kdyby dané věcně nesouvisející zakázky uměle sloučil do jakýchkoli dílčích celků, neboť v takovém případě má dodavatel fakticky nižší možnost se seznámit s probíhajícím výběrovým řízením. Zadavatel dále popisoval složitost a administrativní zátěž pro dodavatele, pokud ti by měli výběrová řízení na jednotlivé přístroje hledat v Informačním systému o veřejných zakázkách podle souhrnného názvu např. „Laboratorní vybavení“ a naopak zjednodušení jejich nalezení prostřednictvím sítě internet, pokud jsou tyto přístroje uvedeny pod svým názvem, např. „Veřejná zakázka kapilarimetr“. Zadavatel je tak přesvědčen, že realizací předmětných VZMR v žádném případě neporušil zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a jeho postupem byla potřebná informovanost vůči potenciálním dodavatelům naplněna více než v případě umělého slučování zakázek do větších celků. Zadavatel opakovaně vyjádřil názor, že postupoval v době zadání VZMR transparentně v souladu s tehdejší rozhodovací praxí Úřadu, dodržel zákaz diskriminace i zásadu rovného zacházení, v rámci předmětných VZMR nadto došlo k naplnění účelu zákona, byla tedy zajištěna hospodárnost, efektivnost a účelnost nakládání s veřejnými prostředky, dokonce došlo ke značným úsporám. Kupní cena za žádný z pořizovaných přístrojů nebyla nad cenou na trhu obvyklou a veškeré kupní smlouvy byly uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Smysl a účel zákona byl tedy naplněn v plném rozsahu.

90. Ve vztahu k veřejné zakázce „Mikrovlnná jednotka využitelná pro vysokotlaké rozklady, extrakci a syntézu“uvedl zadavatel ve svém vyjádření ze dne 16. 5. 2014, že uznává, že dodavatel CHROMSPEC spol. s r.o. neprokázal kvalifikaci přesně způsobem požadovaným v zadávací dokumentaci, když doložil výpis z Rejstříku trestů pouze jednoho ze tří jednatelů. U dalších dvou jednatelů dle zadavatele doložil uchazeč u své nabídky na volno přiloženým listem pouze čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že další dva jednatelé splňují požadavek dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona se zdůvodněním, že dodavatel neměl možnost v době podání nabídky obstarat sobě výpisy z Rejstříku trestů těchto jednatelů, neboť byli tou dobou v zahraničí.

91. Zadavatel s ohledem na § 62 odst. 2 zákona uznal požadavek na prokázání základních kvalifikačních předpokladů za splněný pouze čestným prohlášením, přičemž podle jeho vyjádření jej k tomuto nestandardnímu postupu vedla ta skutečnost, že v rámci zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka a po vyloučení tohoto uchazeče by bylo nutné zrušit celé zadávací řízení. Zadavatel uvedl, že si je vědom toho, že postup nebyl zcela v souladu se zákonem, avšak z důvodu toho, že v rámci podlimitních veřejných zakázek se obvykle základní kvalifikační předpoklady dokládají pouze čestným prohlášením, postupoval dle výše uvedeného. Zadavatel také dle svého vyjádření zohlednil skutečnost, že by mohl dále postupovat podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona a § 22 odst. 2 zákona, a formou jednacího řízení vyzvat daného uchazeče k doplnění dokladů. Smysl a účel by byl stejný, zakázka by mohla být danému dodavateli zadána.

92. Závěrem svého vyjádření, v části týkající se veřejné zakázky „Mikrovlnná jednotka využitelná pro vysokotlaké rozklady, extrakci a syntézu“, zadavatel uvedl, že jeho postup byl veden snahou o efektivitu zadávacího řízení, přičemž má za to, že porušení zákona bylo pouze nepodstatné, a toto jeho drobné porušení nemohlo mít dle jeho názoru žádný vliv na rozhodnutí jiných případných uchazečů, zda se do daného zadávacího řízení přihlásit či nikoliv, neboť všichni potenciální dodavatelé byli řádně osloveni a bylo jim umožněno podat relevantní nabídku.

93. Ve vztahu k veřejné zakázce „Software pro modelování následků výbuchu“ zadavatel ve svém vyjádření ze dne 16. 5. 2014 zkonstatoval, že s ohledem na skutečnost, že reálně existují pouze dva relevantní výrobci (resp. vývojáři) daného software, přičemž oba jsou zahraničními osobami a oba do daného zadávacího řízení podali nabídku, neměla jakákoliv odchylka mezi českým a anglickým zněním zadávacích podmínek (včetně absence návrhu smlouvy v anglickém znění) jakýkoliv vliv na možný okruh potenciálních uchazečů.

94. Zadavatel v této souvislosti dle svého vyjádření zohlednil skutečnost, že uchazeči, kteří podali nabídku, byli oba zahraničními dodavateli. Z toho důvodu byly prozkoumány doklady předložené i v jiném než českém jazyce a bylo akceptováno nedoložení jejich překladu do českého jazyka, neboť obsahově vyhovovaly stanoveným požadavkům. Zadavatel má za to, že s ohledem na skutečnost, že takto postupoval u obou uchazečů, kteří podali nabídky (druhý dodavatel také nebyl vyloučen z důvodu předložení nabídky v jiném než v českém jazyce), tak se nedopustil žádné diskriminace, dodržel zásady transparentnosti a zejména zásadu rovného zacházení. Tím byl dle názoru zadavatele smysl a účel zákona zcela naplněn.

95. Ve svém předchozím vyjádření k podnětu ze dne 5. 12. 2013 zadavatel rovněž uvedl, že vybraný uchazeč podal nabídku obsahující smlouvu, která byla v souladu se zadávací dokumentací, jež mu byla odeslána v anglickém jazyce. Zadavatel v tomto vyjádření vysvětluje, že při rozeslání zadávací dokumentace tomuto uchazeči neodeslal zároveň závazné obchodní podmínky – návrh smlouvy, které byly přílohou zadávací dokumentace, a z toho důvodu byl povinen respektovat návrh předložený uchazečem, který splňoval základní náležitosti stanovené zadávací dokumentací. Zadavatel dále zohlednil, že i druhý zahraniční uchazeč, který podal nabídku, předložil návrh smlouvy (obchodních podmínek), které byly jeho vlastní. Zadavatel tím vysvětluje, že ani případné odlišné znění smlouvy v české verzi nemohlo mít jakéhokoliv vliv na potenciální rozhodnutí případných jiných uchazečů (českých), zda podat nabídku či nikoliv, neboť smlouva se v podstatných bodech shodovala. Dané pochybení tedy nemělo a ani nemohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

96. Zadavatel v závěru svého vyjádření ze dne 16. 5. 2014, v části týkající se veřejné zakázky „Software pro modelování následků výbuchu“, odkazuje i na své předchozí vyjádření k podnětu (ze dne 5. 12. 2013), týkající se nezveřejnění formuláře „Oznámení o zakázce“ v Úředním věstníku Evropské unie. V tomto předchozím vyjádření zadavatel uvedl, že při zahájení zadávacího řízení měl za to, že odeslal formulář „Oznámení o zakázce“ prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj při zveřejnění zakázky v Informačním systému o veřejných zakázkách. V návaznosti na zpětnou kontrolu projektu však zadavatel zjistil, že Česká pošta, resp. Ministerstvo pro místní rozvoj, oznámení o zahájení předmětného zadávacího řízení do Úředního věstníku Evropské unie neodeslalo, přestože zadavatel ve své objednávce označil u položky „Jedná se o povinné uveřejnění ve Věstníku Evropské unie" kolonku „ANO“.  V obou těchto svých vyjádřeních pak zadavatel shodně vyjádřil přesvědčení, že nezveřejněním nedošlo k žádné diskriminaci dodavatelů, neboť software pro modelování následků výbuchů je vysoce specializovaný produkt, který vyvíjí pouze silně omezený okruh dodavatelů, resp. dodavatelé dva. Z toho důvodu tak nezveřejněním nedošlo k žádné diskriminaci možných uchazečů, neboť oba tito potenciální dodavatelé mu byli známi, byli jím napřímo osloveni odeslanou e-mailovou výzvou k podání nabídek zároveň se zveřejněním formuláře „Oznámení o zakázce“ a oba zároveň podali nabídku. Dle názoru zadavatele tedy dané pochybení nemohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel na závěr vyjádřil zároveň přesvědčení, že dle jeho názoru drobná pochybení, kterých se dopustil, byla pouze minoritního rozsahu a nepodstatného charakteru, a neměla a nemohla mít vliv na počet možných uchazečů, neboť všichni potenciální dodavatelé byli řádně osloveni a bylo jim umožněno podat relevantní nabídku.

97. Pokud se týká veřejné zakázky „TGA/MS“, uvedl zadavatel ve svém vyjádření ze dne 16. 5. 2014, že nezveřejněním nedošlo v tomto případě k žádné diskriminaci dodavatelů, a to z důvodu, že poptávané zařízení je vysoce specializovaný produkt, který může dodat pouze velice omezený okruh dodavatelů. Všichni potenciální dodavatelé byli zadavateli známi a byli jím napřímo osloveni odeslanou e-mailovou výzvou k podání nabídek zároveň se zveřejněním formuláře „Oznámení o zakázce“. Z tohoto důvodu dle názoru zadavatele nedošlo k žádné diskriminaci možných uchazečů a ani dané pochybení nemohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel dále ve svém předchozí vyjádření k podnětu (ze dne 5. 12. 2013), týkajícím se nezveřejnění formuláře „Oznámení o zakázce“ v Úředním věstníku Evropské unie uvedl, že při zahájení zadávacího řízení měl za to, že odeslal formulář „Oznámení o zakázce“ prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj při zveřejnění zakázky v Informačním systému o veřejných zakázkách. V návaznosti na zpětnou kontrolu projektu však zadavatel zjistil, že Česká pošta, resp. Ministerstvo pro místní rozvoj, oznámení o předmětné veřejné zakázce do Úředního věstníku Evropské unie neodeslalo, přestože zadavatel ve své objednávce označil u položky „Jedná se o povinné uveřejnění ve Věstníku Evropské unie" kolonku „ANO“.

98. Závěrem zadavatel vyjádřil přesvědčení, že toto drobné pochybení, kterého se dopustil, bylo pouze minoritního rozsahu a nepodstatného charakteru a nemělo a nemohlo mít vliv na počet možných uchazečů, neboť všichni potenciální dodavatelé byli řádně osloveni a bylo jim umožněno podat relevantní nabídku.

III. Vyjádření zadavatele ze dne 3. 7. 2014

99. Zadavatel v tomto svém dalším vyjádření, č. j. 380/14-9910/500, k doplnění podnětu o VZMR „Laboratorní pec s ohřevem“ uvedl, že chce v plném rozsahu odkázat na své dřívější vyjádření ze dne 16. 5. 2014, ve kterém obšírně vysvětloval postup v rámci Projektu, kdy veškeré činnosti, jednotlivé zakázky a způsob jejich zadání podléhaly schválení ze strany řídícího orgánu. Zadavatel tak trvá na své argumentaci vztahující se ke skutečnosti, že byl nucen řídit se schváleným projektem, přičemž ze strany řídícího orgánu by byl sankcionován za situace, kdy by se odchýlil od již schválených postupů u jednotlivých veřejných zakázek.

100. Podle zadavatele slouží přístroj „Laboratorní pec s ohřevem“ k ohřívání směsí na základě elektrické energie, jde tedy vlastně o zahřívací zařízení, ve kterém se může ohřívat materiál v teplotně odolném laboratorním kelímku, přičemž teplota je v ohřívaném prostoru měřena termočlánkem. Jde tedy o přístroj, který s ostatními pořizovanými přístroji funkčně ani technologicky nesouvisí, žádný z ostatních uváděných přístrojů nemá ani obdobnou funkci.

101. Závěrem tohoto vyjádření zadavatel uvedl, že z postupného doplnění podnětu pisatelem je vidět, že ani ten nemá jasno v tom, zda by tento přístroj sloučil s ostatními, tedy, zda má nějakou věcnou souvislost, a proto jej neuvedl v původním podnětu. Z toho podle názoru zadavatele vyplývá, že jakékoliv umělé slučování přístrojů včetně tohoto zůstává ve sféře ryze teoretické a je založeno na absolutním zobecnění, že všechno to jsou „přístroje“ nebo „zařízení“, jak již uvedl ve svých předchozích vyjádřeních.

IV. Vyjádření zadavatele ze dne 21. 8. 2014

102. Zadavatel v tomto svém vyjádření, č. j. 481/14-9910/500, kterým reagoval na otázky Úřadu položené v usnesení ze dne 24. 7. 2014, č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-15515/2014/532/SBe, uvedl, že s ohledem na jím předložené podrobné popisy jednotlivých přístrojů včetně popisu jejich naprosto rozdílného účelu a použití, nadále trvá na tom, že uvedené přístroje spolu funkčně a věcně nesouvisejí a nebylo tedy nutné slučovat jejich předpokládanou hodnotu. Dále ve svém vyjádření zadavatel uvádí jednotlivě dvacet šest předmětných přístrojů, pořízených v rámci VZMR, ke každému pak odpovědi na každou ze sedmi položených otázek.

V. Závěry správního orgánu

103. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, přičemž po zhodnocení všech podkladů, zejména vyjádření zadavatele, obsahu dokumentace o šetřených veřejných zakázkách, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem, jak je uvedeno ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. a IX. tohoto rozhodnutí, za což mu byla uložena sankce uvedená ve  výroku X. tohoto rozhodnutí. 

VI. K výroku I., II., III. a IV. tohoto rozhodnutí

104. Zadavatel je podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona veřejným zadavatelem, neboť se jedná o právnickou osobu, která byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

105. Podle § 12 zákona se veřejné zakázky rozdělují podle výše předpokládané hodnoty na nadlimitní, podlimitní a zakázky malého rozsahu.

106. Podle § 12 odst. 1 zákona se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 zákona bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. V době vyhlášení předmětných veřejných zakázek malého rozsahu byl tímto prováděcím předpisem, tj. nařízením vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění účinném v okamžiku zahájení předmětných výběrových řízení, stanoven limit pro veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona, a to v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby ve výši 4 997 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, v případě veřejné zakázky na stavební práce 125 451 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

107. Podle § 12 odst. 2 zákona se podlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle § 12 odst. 1 zákona.

108. Podle § 12 odst. 3 zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

109. Podle § 13 odst. 1 zákona se předpokládanou hodnotou veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty.

110. Podle § 13 odst. 3 zákona nesmí zadavatel rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně.

111. Podle § 13 odst. 4 zákona dále platí, že pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky.

112. Podle § 13 odst. 8 zákona (věta první) je zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období.

113. Podle § 21 odst. 2 zákona může zadavatel pro zadání veřejné zakázky použít otevřené řízení nebo užší řízení a za podmínek stanovených v § 22 a § 23 zákona rovněž jednací řízení s uveřejněním nebo jednací řízení bez uveřejnění.

114. Podle § 21 odst. 3 zákona může veřejný zadavatel pro zadání veřejné zakázky použít za podmínek stanovených v § 24 zákona soutěžní dialog a za podmínek podle § 25 zákona zjednodušené podlimitní řízení.

115. Úřad v obecné rovině uvádí, že právo vymezit předmět plnění veřejné zakázky náleží plně zadavateli. Pro postup zadavatele podle zákona je rozhodující zejména celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Jestliže je předmět veřejné zakázky rozdělen na části, pak je zákonnou povinností zadavatele předpokládané hodnoty jednotlivých částí sečíst a s ohledem na celkovou výši plnění posléze postupovat při zadávání veřejné zakázky podle příslušných ustanovení zákona. Pokud však zadavatel hodlá předmět veřejné zakázky rozdělit a zadávat plnění samostatně, musí dbát na omezení uvedené v § 13 odst. 3 zákona tak, že rozdělením předmětné veřejné zakázky nesmí předpokládaná hodnota poklesnout pod finanční limity stanovené zákonem. Smyslem citovaného ustanovení je zabránit umělému snižování předpokládané hodnoty a záměrnému dělení předmětu veřejné zakázky za účelem jejího postupného zadávání méně formálními postupy a zabránit tak zadavatelům vyhýbat se zákonným postupům pro zadání veřejné zakázky.

116. Pro posouzení otázky, zda se v konkrétním případě jedná o obdobná, spolu související plnění, je dle ustáleného názoru Nejvyššího správního soudu třeba vycházet z tzv. pravidla totožnosti či obdobnosti plnění. Pravidlo totožnosti či obdobnosti plnění založené na posouzení toho, zda jde o plnění stejného nebo srovnatelného druhu, vyplývalo z § 67 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „první ZVZ“), který hovořil o peněžitém závazku, který zadavateli ze zadání veřejné zakázky „spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu“ vznikl. Následné právní úpravy zadávání veřejných zakázek (tedy zákon č. 40/2004 Sb., ani zákon č. 137/2006 Sb., aplikovaný v dané věci) již tuto otázku výslovně neřeší, avšak nelze z žádného ustanovení pozdějších právních úprav zadávání veřejných zakázek dovozovat, že by za veřejnou zakázku mělo být považováno, co do charakteru, jiné plnění, než které za ně bylo považováno prvním ZVZ, tedy že by se mělo ohledně této otázky aplikovat jiné pravidlo, než které bylo podáváno z prvního ZVZ. Podle něj se o jedinou veřejnou zakázku podle zákona jedná tehdy, pokud plnění, jež mají být ve prospěch zadavatele podle předmětu veřejné zakázky uskutečňována, jsou plněními svým charakterem vzájemně neodlišujícími se, tzn. stejného nebo srovnatelného druhu, tedy co do jejich skutečného obsahu totožnými, obdobnými. Z uvedeného vycházel i Nejvyšší správní soud, když v rozsudku ze dne 27. 6. 2007 ve věci sp. zn. 2 Afs 198/2006 dále uvedl, že „zadáním jedné veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, je totiž nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání určitých relativně samostatných plnění, týkají-li se tato zadání plnění spolu úzce souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických“. Z téhož pojetí vyšel Nejvyšší správní soud i ve svém pozdějším rozsudku ze dne 15. 12. 2010 ve věci sp. zn. 2 Afs 55/2010 vztahujícímu se k zákonu nyní aplikovanému. Úřad na tomto místě považuje s ohledem na vyjádření zadavatele uvedené v bodu 86 odůvodnění tohoto rozhodnutí za důležité dále podotknout, že ze stejných zásad pak vycházel i Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí ze dne 20. 3. 2012, sp. zn. 62 Af 58/2010.

117. Pravidla vyjádřená ve shora citovaných rozsudcích, která byla v průběhu doby pouze upřesňována, nikoliv tedy měněna, jsou dnes již obecně aplikována nejen příslušnými soudy, ale rovněž i Úřadem, přičemž lze pak s ohledem na výše uvedené rozlišovat jednak vzájemnou souvislost plnění věcnou, dále souvislost místní a časovou. Současně lze říci, že jakmile je u plnění několika samostatně zadávaných veřejných zakázek shledána jejich vzájemná věcná, místní a časová souvislost, lze vyslovit závěr, že takové veřejné zakázky měly být zadávány jako jedna zakázka, a to postupem podle zákona odpovídajícím součtu jejich předpokládaných hodnot (typicky např. v otevřeném řízení).

118. S ohledem na dosavadní rozhodovací praxi je dále možné říci, že za klíčovou z pohledu dovození vzájemné souvislosti plnění je možné považovat souvislost věcnou (určení místní a časové souvislosti zpravidla nečiní obtíže), což ostatně vyplývá např. i z rozsudku Nevyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2010, č. j. 2 Afs 55/2010 – 173, ve kterém tento soud uvedl, že: „Pro určení, zda konkrétní plnění ve prospěch zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou nebo několika jednotlivými veřejnými zakázkami, je rozhodující věcný charakter takového plnění; poptává-li zadavatel plnění svým charakterem totožné či obdobné (např. plnění stejného nebo srovnatelného druhu uskutečňované pro téhož zadavatele v témže časovém období a za týchž podmínek co do charakteru plnění), pak takové plnění musí zadávat jako jedinou veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“. Pokud není na první pohled z předmětu posuzovaných veřejných zakázek vzájemná věcná souvislost jejich plnění zřejmá, lze ji dovodit s využitím jakéhosi „pomocného indikátoru“, kterým může být (pokud je to ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky relevantní) vzájemná souvislost daná rozdíly v požadavcích na dodavatele (typicky kvalifikačních), týmž funkčním výsledkem a dále i okruhem „typických dodavatelů“. 

119. Úřad tedy pro posouzení, zda se v šetřeném případě jedná o dílčí části jedné veřejné zakázky, či o veřejné zakázky samostatné, zkoumal jejich případnou věcnou, časovou a místní souvislost, přičemž dospěl k následujícímu.

120. Předmětem všech dvaceti šesti šetřených VZMR byla dodávka nejrůznějších přístrojů na vybavení laboratoří zadavatele, jejichž účelem bylo zajistit zadavateli možnost provádět v nich v rámci dvou úzce propojených programů („Vícefázové horninové prostředí“ a „Environmentálně šetrné technologie“) Projektu, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“, stovky výzkumných a vědeckých činností. Přístroje měly být užívány v různorodých a i vzájemně odlišných kontextech, avšak v přímé provázanosti obou programů projektu za účelem získání poznatků o fyzikálních, chemických, izotopových, strukturních a mechanických vlastnostech složek horninového prostředí pro zvýšení úrovně jejich poznání, a následnou možností zobecnění těchto poznatků pro určité dané geologické podmínky pomocí matematického modelování, přičemž takto získané informace měly být základním předpokladem návrhů environmentálně šetrných technologií při exploataci nerostných surovin, tedy problematikou využití vedlejších produktů pro zavedení bezodpadových technologií při těžbě nerostných surovin a vytvoření podmínek pro minimalizaci bezpečnostních rizik na základě poznání příčinných procesů. Konečným a cílovým zaměřením celého projektu byl výzkum v oblasti těžby a využití energetických surovin a dalšího využití horninového prostředí s cílem přispět k řešení problematiky surovinové soběstačnosti. Z jednotlivých výzev k podání nabídky i z následně uzavřených smluv s vybranými dodavateli vyplývá, že předmětem všech výše uvedených VZMR byly dodávky přístrojů, resp. zařízení, pro vybavení laboratoří různých pracovišť zadavatele.

121. S ohledem na výše popsaný předmět VZMR dospěl Úřad ke stanovení účelu, kterému mělo plnění jednotlivých VZMR odpovídat, přičemž tento jednotící účel předestřel v oznámení o zahájení správního řízení ze dne 25. 4. 2014, č. j. ÚOHS-S351/2014/VZ-7662/2014/532/SBe. Zadavatel se následně proti tomuto vymezení jednotícího účelu šetřených VZMR ohradil ve svém vyjádření (viz bod 88 odůvodnění tohoto rozhodnutí), neboť toto vymezení použité Úřadem je podle názoru zadavatele příliš zobecňující.

122. Úřad k tomu uvádí, že si nikterak neosoboval a neosobuje právo stanovit, že obecně všechny požadované přístroje měly sloužit k detekci teplotních, mikrobiologických, chemických a jiných jevů, k nimž v horninách a v horninovém prostředí podpovrchových a hlubinných dolů při těžbách nejrůznějších nerostných surovin dochází, a které je zpravidla prováděno vědeckými pracovišti. Toto výrazové označení použil Úřad v přímé souvislosti s názvem Projektu a z jeho veřejně proklamovaných cílů, které bylo lze najít jak na webových stránkách zadavatele (http://ict.hgf.vsb.cz), tak i internetových stránkách Regionálního Informačního Servisu (http://www.risy.cz/cs). Jakýkoliv Úřadem vyjádřený zobecňující účel plnění šetřených VZMR, vyjádřený v oznámení o zahájení tohoto správního řízení, pak sám o sobě nevedl k závěru Úřadu o tom, zda se zadavatel dopustil jednání v rozporu se zákonem.

123. Úřad v této souvislosti uvádí, že pro posouzení vzájemné věcné souvislosti shora vyjmenovaných VZMR, kterou posuzoval jako první (jelikož ji považuje za klíčovou), a která u většiny z těchto VZMR nemusí být na první pohled zřejmá, vycházel z detailních technických specifikací jednotlivých přístrojů (součást zadávací dokumentace každé VZMR jako její příloha) a z popisů těchto přístrojů v obdržených odpovědích zadavatele na otázky Úřadu, přičemž se snažil nalézt společné funkční znaky dodávaného přístrojového vybavení. Vzájemnou funkční souvislost jednotlivých přístrojů lze přitom považovat (viz bod 118 odůvodnění tohoto rozhodnutí) za jistou „podkategorii“ souvislosti věcné, s jejíž pomocí lze věcnou souvislost plnění některých níže uvedených veřejných zakázek vysledovat.

124. Podle popisu jednotlivých přístrojů, zejména pak s ohledem na jejich zařazení v rámci Projektu, a po zohlednění všech skutečností uvedených zadavatelem, dospěl Úřad k názoru, že v posuzovaném případě je možné vytvořit celkem 6 skupin přístrojů, u kterých je možné prokázat funkční souvislost. Tyto skupiny jsou pak uvedeny níže, a to včetně součtu předpokládané hodnoty do nich zařazených VZMR:

1) „Kapilarimetr“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 420 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 411 485,16 Kč bez DPH, a „Klinkerbergrův porozimetr a permeametr“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 18. 4. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 1 900 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 1 805 510,50 Kč bez DPH, kdy uvedené přístroje spojuje skutečnost, že jsou určeny k měření a zjišťování fyzikálních vlastností povrchů pevných látek v souvislosti s jejich propustností. Celková (součtová) cena těchto dvou VZMR, vyplývající z uzavřených smluv s vybranými dodavateli, činila 2 216 995,66 Kč bez DPH;

2) „Zařízení pro měření propustnosti kapalin na vrtných jádrech“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 480 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 477 360 Kč bez DPH, a „Přístroj pro měření relativní propustnosti vzorků“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 1 900 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 1 842 626,60 Kč bez DPH, kdy uvedené přístroje spojuje skutečnost, že jsou určeny ke zkoumání vlastností hornin v závislosti na jejich propustnosti kapalinami (případně i plyny). Celková (součtová) cena těchto dvou VZMR, vyplývající z uzavřených smluv s vybranými dodavateli, činila 2 319 986,60 Kč bez DPH;

3) „Elektromagnetický separátor“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 1 700 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 1 688 000 Kč bez DPH, a „Magnetický separátor“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 750 000 Kč bez DPH, s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 739 900 Kč bez DPH, kdy uvedené přístroje spojuje skutečnost, že jsou určeny k separaci, tedy oddělení materiálů a pevných částí s diamagnetickými nebo paramagnetickými vlastnostmi. Celková (součtová) cena těchto dvou VZMR, vyplývající z uzavřených smluv s vybranými dodavateli, činila 2 427 900 Kč bez DPH;

4) „Laboklav“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 650 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 605 200 Kč bez DPH, „Titrátor“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 280 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 276 990 Kč bez DPH, „Hustoměr“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 250 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 249 420 Kč bez DPH, „Lyofylizátor“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 380 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 375 590 Kč bez DPH, a „Velkoobjemová centrifuga“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 1 400 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 1 395 100 Kč bez DPH, kdy je u těchto uvedených přístrojů možné konstatovat, že se jedná o takové vybavení do laboratoří, které lze označit za běžné, bez nároků na jednoznačnou specifičnost či zaměření s ohledem na funkci a využití. Celková (součtová) cena těchto pěti VZMR, vyplývající z uzavřených smluv s vybranými dodavateli, činila 2 902 300 Kč bez DPH;

5) „Retortová pec pro analýzu vrtného jádra“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 750 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě s vybraným uchazečem ve výši 617 471,80 Kč bez DPH, a „Laboratorní pec s ohřevem“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 670 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 526 300 Kč bez DPH, kdy uvedené přístroje spojuje skutečnost, že jsou určeny k provádění chemických analýz materiálů či jiných experimentů za vysokých teplot. Celková (součtová) cena těchto dvou VZMR, vyplývající z uzavřených smluv s vybranými dodavateli, činila 1 143 771,80 Kč bez DPH;

6) „Automatizovaný čítač kolonií“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 300 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 297 000 Kč bez DPH, „Bioreaktor“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 1 000 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě ve výši 989 700 Kč bez DPH a „Třepačka MultitronCell“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 600 000 Kč bez DPH a s cenou uvedenou ve smlouvě s vybraným uchazečem ve výši 599 775 Kč bez DPH, kdy uvedené přístroje spojuje skutečnost, že jsou určeny k růstu, kultivaci a uchování bakterií, tedy k vytváření podmínek pro jejich život. Celková (součtová) cena těchto tří VZMR, vyplývající z uzavřených smluv s vybranými dodavateli, pak činila 1 886 475 Kč bez DPH.

125. V případě zbývajících deseti VZMR Úřad naopak určitý spojující znak, na jehož základě by mohl konstatovat, že jejich funkční vlastnosti jsou natolik shodné, že by u nich bylo možné jednoznačně prokázat vzájemnou funkční (a tedy i věcnou souvislost), neshledal. Jednalo se o následující přístroje a VZMR – „Analyzátor měrných povrchů, analýza BET“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 1 800 000 Kč bez DPH, dále „Biohazard box“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 180 000 Kč bez DPH, dále „Bioreaktor (2) – fermentor“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 550 000 Kč bez DPH, dále „Mobilní FT IR spektrometr s příslušenstvím“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 9. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 1 900 000 Kč bez DPH, dále „Systém pro sledování poškození kolektorských vlastností vrstev“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 1 900 000 Kč bez DPH, dále „Testovací komora“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 1 500 000 Kč bez DPH, dále „Mikrochromatograf“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 1 400 000 Kč bez DPH, dále „Optický měřič kontaktního úhlu“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 460 000 Kč bez DPH, dále „Tenziomentr“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 440 000 Kč bez DPH a „Elektrodialyzační jednotka“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, s předpokládanou hodnotou ve výši 850 000 Kč bez DPH.

126. Z výše uvedeného je dle Úřadu zřejmé, že z dvaceti šesti VZMR naplňovalo znaky určité provázanosti celkem jedenáct přístrojů tvořících ve vzájemné funkční souvislosti čtyři samostatné skupiny VZMR, a to skupinu č. 1, 2, 3 a 4, uvedené v bodu 124 odůvodnění tohoto rozhodnutí, které měly být zadány (vždy všechny VZMR tvořící společně danou skupinu) v některém ze zadávacích řízení podle § 21 odst. 1 zákona.

127. Další dvě skupiny přístrojů, uvedené v bodu 124 odůvodnění tohoto rozhodnutí, také naplňovaly znaky určité funkční provázanosti, a to konkrétně skupina č. 5, kterou tvoří VZMR „Retortová pec pro analýzu vrtného jádra“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, a VZMR „Laboratorní pec s ohřevem“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, a dále skupina VZMR č. 6, do níž patří VZMR „Automatizovaný čítač kolonií“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, „Bioreaktor“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, a „Třepačka MultitronCell“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, kdy však součet cen těchto veřejných zakázek, vyplývajících z uzavřených smluv, v každé z uvedených dvou skupin nepřesahuje hranici pro veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona (2 000 000 Kč bez DPH) a tyto veřejné zakázky tedy nemusely být zadávány společně v některém ze zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona.

128. Dále je možné u skupiny VZMR č. 1 - 4 dovozovat jejich vzájemnou věcnou souvislost za využití pomocného indikátoru, kterým je okruh zadavatelem oslovených (vyzvaných) dodavatelů (viz bod 118 odůvodnění tohoto rozhodnutí), rovněž z toho, že byl zadavatelem ve třech těchto skupinách vyzíván (s výjimkou skupiny č. 4) stejný okruh dodavatelů a veřejné zakázky v každé z těchto tří skupin byly přiděleny témuž dodavateli.

129. V případě skupiny VZMR č. 1, obsahující veřejné zakázky „Kapilarimetr“ a „Klinkerbergrův porozimetr a permeametr“, byly výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace osloveny tytéž společnosti, a to CHROMSPEC spol. s r.o., VINCI TECHNOLOGIES a Coretest Systems, Inc., s tím, že vybrána byla v obou případech nabídka téhož dodavatele (VINCI TECHNOLOGIES).

130. U skupiny VZMR č. 2, obsahující veřejné zakázky „Zařízení pro měření propustnosti kapalin na vrtných jádrech“ a „Přístroj pro měření relativní propustnosti vzorků“, byly zadavatelem výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace osloveny shodně společnosti CHROMSPEC spol. s r.o., VINCI TECHNOLOGIES a Coretest Systems, Inc. Vybrána jako nejvhodnější byla v obou případech nabídka téhož dodavatele, a to VINCI TECHNOLOGIES.

131. U skupiny VZMR č. 3, kterou tvoří veřejné zakázky „Elektromagnetický separátor“ a „Magnetický separátor“, byly za účelem podání nabídky osloveny u VZRM „Elektromagnetický separátor“ společnosti Vitrum Rožnov s.r.o., Biotrade s.r.o. a PROFIMAGNET s.r.o. U VZMR „Magnetický separátor“ pak společnost Biotrade s.r.o., INDICO spol. s r.o. a MERCI s.r.o. U obou veřejných zakázek byl osloven sice ne zcela identický okruh dodavatelů, nicméně vybrána byla vždy nabídky stejného dodavatele, a to společnosti MERCI s.r.o.

132. Nejméně společných rysů, pokud se jedná o okruh zadavatelem vyzvaných dodavatelů, je možné nalézt u skupiny č. 4, tvořené VZMR „Laboklav“, „Titrátor“, „Hustoměr“, „Lyofylizátor“ a „Velkoobjemová centrifuga“, kde byly vyzvány u každé ze zde uvedených veřejných zakázek vždy odlišné skupiny tří dodavatelů, nicméně ve třech případech z pěti byly za účelem podání nabídky zadavatelem osloveny společnosti Vitrum Rožnov s.r.o. a Merck spol. s r.o. a ve třech případech z pěti byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti MERCI s.r.o.

133. Pro určení vzájemné věcné souvislosti bylo dle Úřadu nezanedbatelnou, nicméně pouze podpůrnou okolností i to, že všech jedenáct předmětných VZMR, u kterých Úřad dovodil jejich funkční souvislost, bylo realizováno v rámci téhož Projektu, jenž je konkretizován výše. Z detailu Projektu uveřejněného a dostupného na internetových stránkách Regionálního Informačního Servisu (http://www.risy.cz/cs) Úřad zjistil, že jeho cílem bylo „vytvoření institutu (centra), který se bude věnovat komplexně výzkumu jevů a procesů těžby a užití energetických surovin i dalšímu využití horninového prostředí. Tyto cíle respektují základní pilíře udržitelného rozvoje a požadavek maximální surovinové soběstačnosti, jež se stává jednou ze základních priorit každé členské země EU“. Nedílnou součástí Projektu pak mělo být umožnění získat pro centrum nové potřebné přístrojové vybavení a zavést nové směry výzkumu související s celky jako „Pracoviště tomografických metod“, „Pracoviště výzkumu THM procesů v horninách“, „Pracoviště in-situ výzkumu horninového masivu“, „Pracoviště strukturního a fázového složení“, „Pracoviště výzkumu vysokorychlostního vodního paprsku“, „Pracoviště pro sledování fyzikálně-chemických vlastností“, „Pracoviště environmentálních technologií“ a „Laboratoř bezpečnostních rizik“. Zadavatel plánoval zadání předmětných VZMR již v žádosti o poskytnutí dotace na realizaci Projektu. Tyto okolnosti podporují závěr Úřadu, že všechny předmětné VZMR tvořily jeden funkční celek, neboť bez realizace Projektu by se staly ve vztahu k cíli projektu nevyužitelné.

134. U výše uvedených jedenácti VZMR zařazených Úřadem do skupiny č. 1, 2, 3, a 4, u nichž byla z pohledu plnění shledána jejich vzájemná věcná souvislost, Úřad rovněž dovodil i souvislost místní a časovou.

135. Místní souvislost plnění je dána skutečností, že se předmět všech jedenácti VZMR (bez ohledu na to, jak jsou seskupeny) vždy vztahoval k určité budově v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba. Lze tedy učinit závěr, že předmětné VZMR spolu místně souvisí, jelikož se jejich předmět plnění vztahuje ve všech případech k prostorově ohraničenému areálu zadavatele.

136. Časová souvislost předmětných VZMR, tj. veřejné zakázky „Kapilarimetr“, „Klinkerbergrův porozimetr a permeametr“, „Zařízení pro měření propustnosti kapalin na vrtných jádrech“, „Přístroj pro měření relativní propustnosti vzorků“, „Elektromagnetický separátor“, „Magnetický separátor“, „Laboklav“, „Titrátor“, „Hustoměr“, „Lyofylizátor“ a „Velkoobjemová centrifuga“ je dána jednak tím, že všechna tato výběrová řízení byla zahájena v průběhu měsíce března a dubna roku 2011, přičemž v případě celkem deseti z nich byly výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace odeslány dokonce v jeden stejný den, a to dne 15. 3. 2011, v jednom případě pak dne 18. 4. 2011 (VZMR označená jako „Klingerbergerův porozimetr a permeametr“), tedy s odstupem pouhého jednoho měsíce. Dále smlouvy na tyto VZMR byly uzavřeny dne 20. 4. 2011 („Laboklav“, „Titrátor“, „Lyofylizátor“, „Magnetický separátor“), dne 3. 5. 2011 („Hustoměr“ a „Velkoobjemová centrifuga“) a dne 20. 6. 2011 („Kapilarimetr“, „Klinkerbergrův porozimetr a permeametr“, „Zařízení pro měření propustnosti kapalin na vrtných jádrech“, „Přístroj pro měření relativní propustnosti vzorků“), tedy v rozmezí pouhých dvou měsíců, přičemž délka plnění vyplývající ze smluv uzavřených s vybranými dodavateli, tj. lhůta pro dodávku předmětu plnění po podpisu kupních smluv u jednotlivých VZMR, byla u předmětných VZMR v časovém  rozmezí od 4 týdnů (tj. 28 dnů) až do 120 dnů. Nelze tedy dovozovat, že by plnění v tomto smyslu nemohlo být poptáváno společně, když z uzavřených smluv nevyplývá opak (plnění např. nepodléhá rychle zkáze, není ani omezeno na určité období).

137. Současně s ohledem na skutečnost, že v případě VZMR vyjmenovaných výše v bodech 125 a 127 nebyla Úřadem prokázána jejich vzájemná věcná souvislost, nebo se jednalo o skupiny VZMR, u nichž Úřad sice věcnou souvislost dodávaných přístrojů dovodil, ale jednalo se v součtu jejich cen stále o VZMR, u kterých zadavatel neměl povinnost postupovat v zadávacím řízení podle zákona, neprokazoval u těchto veřejných zakázek již Úřad vzájemnou souvislost časovou a místní. Úřad tak učinil v souladu s rozhodovací praxí, podle které je-li pro dovození totožnosti jediné veřejné zakázky třeba souvislostí věcných, časových a místních, pak při neprokázání souvislosti věcné není třeba se dále zabývat souvislostmi časovými a místními. Pokud by totiž nebyla dána souvislost věcná, nelze závěr o totožnosti jediné veřejné zakázky pro případ všech plnění dovozovat výlučně z totožnosti časové a místní (k tomu viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2012, č. j. Afs 71/2011 – 101, nebo rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 1. 2014, č. j. 62 Af 79/2012 – 105).

138. Úřad shrnuje, že s ohledem na skutečnost, že v prvních čtyřech skupinách, uvedených v bodu 124 odůvodnění tohoto rozhodnutí, spolu předmětné VZMR, věcně, místně a časově souvisely a současně jejich hodnota přesáhla výši hodnoty stanovené v § 12 odst. 3 zákona pro veřejnou zakázku malého rozsahu, měl zadavatel v těchto případech, tj. v každé z těchto čtyř skupin zvlášť, zadat veřejné zakázky na dodávky věcně spolu souvisejících přístrojů vždy jako jednu veřejnou zakázku, byť s ohledem na charakter zadavatelem poptávaného dílčího plnění mohl při respektování omezení vyplývajícího z § 13 odst. 3 a 4 zákona tuto zakázku rozdělit na několik dílčích plnění, a to s ohledem na jejich celkovou (součtovou) předpokládanou hodnotu, která v první skupině činila 2 320 000 Kč bez DPH, ve druhé skupině činila 2 380 000 Kč bez DPH, ve třetí skupině činila 2 450 000 Kč bez DPH a ve čtvrté skupině činila 2 450 000 Kč bez DPH. Ve všech těchto případech by se tak podle § 12 odst. 2 zákona jednalo o veřejné zakázky podlimitní. Úřad podotýká, že z tohoto pojetí vycházel i Nejvyšší správní soud i ve svém rozsudku ze dne 15. 12. 2010, č. j. 2 Afs 55/2010 – 173.

139. Úřad v tomto kontextu uvádí, že v případě, kdy předmět veřejné zakázky obsahuje několik plnění, která vykazují určitá specifika, má zadavatel možnost rozdělit předmět veřejné zakázky na části podle § 98 zákona s tím, že umožní podávání nabídek jen na její jednotlivé části. Stejně tak zákon nevylučuje ani možnost zadavatele rozdělit předmět plnění veřejné zakázky na více veřejných zakázek, ovšem za předpokladu, že rozdělením předmětu veřejné zakázky nedojde ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně. Zadavatel by tak byl oprávněn rozdělit předmět nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky na více nadlimitních nebo podlimitních veřejných zakázek podle svého uvážení, a to i s ohledem na specifikaci či zaměření jednotlivých přístrojů. Dle názoru Úřadu by zadavatel mohl i v tomto posuzovaném případě využít některou z těchto možností, pokud byl přesvědčen, že kvalifikované plnění a dodávku těchto přístrojů či zařízení mohli garantovat jen určití dodavatelé, jakkoliv užití ustanovení § 98 zákona není povinností zadavatele, ale jednou z možností, které zákon v takovém případě nabízí.

140. Ve shora uvedených případech, tj. ve skupinách č. 1, 2, 3 a 4, byl zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v jednom z druhů zadávacích řízení podle § 21 odst. 1 zákona, přičemž s ohledem na druh a předpokládanou hodnotu takové veřejné zakázky mohl použít jak otevřené řízení podle § 27 zákona, tak s odkazem na podmínky stanovené v § 25 odst. 1 zákona kupříkladu zjednodušené podlimitní řízení podle § 38 zákona, které by bylo možné označit ve vztahu k zákonem uloženým povinnostem za méně „administrativně“ náročné pro zadavatele. V případě použití zjednodušeného podlimitního řízení by zadavatel vyzýval písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž by byl povinen tuto výzvu k podání nabídek zároveň uveřejnit vhodným způsobem (např. na svých webových stránkách) po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Uvedená povinnost by byla dle zákona splněna, pokud by zadavatel uveřejnil písemnou výzvu na svém profilu zadavatele, kterým se dle § 17 písm. g) zákona rozuměla konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, kterou zadavatel používal k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a která by umožňovala přímý a neomezený dálkový přístup k informacím zde uveřejněným. Zadavateli byla současně uložena povinnost uveřejnit pouze písemnou výzvu, a nikoliv zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která by byla následně nevyzvaným zájemcům poskytnuta v souladu s § 48 odst. 1 zákona. Zákonem zmiňovaná internetová adresa zpravidla směřovala na webové stránky, resp. zvláštní sekci webových stránek zadavatele, nebo případně na specializované elektronické aplikace externích poskytovatelů elektronických služeb. Úřad k tomu podotýká, že nezávisle na tom mohl zadavatel upozornit jemu známé dodavatele požadovaných přístrojů, o nichž se domníval, že jsou na relevantním trhu jediní a jsou jako jediní také schopni splnit jeho požadavky, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo na jeho webových stránkách uveřejněno, aby mohli odpovídající nabídku podat.

141. Dle mínění Úřadu lze s ohledem na výše nastíněný postup vyvrátit obavy zadavatele, vyjádřené v bodu 89 odůvodnění tohoto rozhodnutí, že by zadáním předmětných VZMR v některém ze zadávacích řízení podle zákona byla omezena možnost potenciálních uchazečů seznámit se se zadávacími podmínkami takové veřejné zakázky, a souhlasit nelze ani s jeho přesvědčením vyjádřeným tamtéž, podle kterého svým postupem naopak umožnil přístup do soutěže více dodavatelům, než kolik by se jich účastnilo jednoho souhrnného zadávacího řízení s dílčím plněním formou otevřeného řízení, kdyby dané věcně nesouvisející zakázky uměle sloučil do jakýchkoliv dílčích celků. Úřad je názoru, že případným rozdělením veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 zákona by byla soutěž mezi dodavateli ucházejícími se o veřejnou zakázku zachována a současně by takovýto postup zadavatele nepochybně posílil transparentnost celého zadávacího procesu se zdůrazněním zásad definovaných v § 6 zákona.  

142. Skutečnost, že předpokládaná hodnota a způsob zadání byly u všech VZMR v rámci Projektu schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se schválenými podmínkami a projektovými dokumenty dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, nelze při závěrech Úřadu o tom, zda se zadavatel svým postupem dopustil porušení zákona, či nikoliv, brát v potaz, a to z toho důvodu, že Úřadu nepřísluší posuzovat vzájemný soulad pravidel a postupů v rámci konkrétního dotačního programu se zákonem, ani soulad postupu zadavatele s takovýmito pravidly. V tomto smyslu Úřad uvádí, že zadavatel je povinen při zadávání veřejných zakázek postupovat primárně podle zákona a nezákonný postup zadavatele tedy nelze s odvoláním na souhlas řídícího orgánu či souladnost postupu zadavatele s pravidly dotačního programu zhojit a zbavit se tak odpovědnosti za správní delikt. Úřad v této věci odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 1. 2012, č. j. 62 Af 72/2010-138, ve kterém tento soud konstatoval, že „Namítá-li žalobce dále, že při úvahách o spáchání správního deliktu nebylo zohledněno, že postup žalobce byl „posvěcen“ kontrolory ze Státního fondu životního prostředí, pak podle zdejšího soudu nebylo, jak tuto skutečnost při rozhodování žalovaného zohlednit. Je to pouze žalovaný, kdo je příslušným orgánem pro přezkum úkonů zadavatelů podle ZVZ. Jakékoli vyjádření kohokoli, byť by byl součástí jakéhokoli kontrolního procesu, nemohlo žalobci založit právo legitimně očekávat, že ZVZ neporušil a že se správního deliktu nedopustil, resp. že žalovaný dospěje ve správním řízení k takovému závěru“.

143. Zadavatel v rámci svého vyjádření vyslovil názor, podle kterého  lze z § 13 odst. 3 zákona dovodit, že rozdělení předmětu veřejné zakázky pod finanční limity podle § 12 zákona není vždy nutně v rozporu s touto právní úpravou, přičemž se umělého snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky zadavatel dopustí tehdy, když je veřejná zakázka rozdělena bez ohledu na její výhodnost pro zadavatele. Jinými slovy, zadavatel zastává názor, že pokud by po jejím rozdělení mohl být předmět veřejné zakázky pro zadavatele realizován úsporněji nebo pokud by mohl být předmět takové veřejné zakázky realizován pouze za předpokladu, že bude veřejná zakázka rozdělena, nebude se v takovém případě jednat o umělé snížení předpokládaná hodnoty veřejné zakázky a postup v rozporu s § 13 odst. 3 zákona. Zadavatel se současně vyjádřil v tom smyslu, že jeho postupem, tj. zadáním většího počtu VZMR samostatně namísto jejich sloučení do určitých celků, došlo z jeho strany k naplnění účelu zákona, když byla zajištěna hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s veřejnými prostředky.

144. K tomu Úřad uvádí, že podle § 13 zákona je stanovení předpokládané hodnoty jednou z prvotních fází zadávání příslušné veřejné zakázky, která předchází samotnému zadávacímu řízení, a kterou je každý zadavatel povinen vždy splnit.Teprve na základě stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zadavatel schopen zvolit vhodný postup pro zadání takové veřejné zakázky a rovněž samotný druh použitého zadávacího řízení se často odvíjí právě od stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Podle § 13 odst. 3 zákona nesmí zadavatel rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem. Při posouzení, zda šlo o nepřípustné dělení předmětu veřejné zakázky, je pak nutno přihlížet k věcným, časovým a geografickým souvislostem, stejně tak jako ke skutečnosti, zda je předmět plnění veřejné zakázky tvořen jedním souvislým funkčním celkem. Podle § 98 zákona je zadavatel oprávněn, vedle rozdělení předmětu veřejné zakázky nedovoleného (§ 13 odstavec 3 zákona), rozdělit veřejnou zakázku na části, připouští-li to povaha předmětu plnění. Dojde-li k rozdělení veřejné zakázky na části, je zadavatel povinen v souladu s § 13 odst. 4 zákona sečíst předpokládané hodnoty všech takových částí jedné veřejné zakázky a postupovat v zadávacím řízení odpovídajícím takto stanovené předpokládané hodnotě (k tomu viz též bod 139 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Podle § 13 odst. 8 zákona je pak zadavatel povinen sčítat předpokládané hodnoty takových veřejných zakázek na dodávky či služby, které jsou obdobné a spolu související a které navíc hodlá pořídit v průběhu stejného účetního období, pokud se však nejedná o takovédodávky či služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá, a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Zadavatel je povinen výše uvedená pravidla za všech okolností respektovat, přičemž se zásadně nelze ztotožnit s takovým výkladem zákona, který by zadavateli dával možnost svévolně rozhodovat o tom, zda má být, či nemá být předmět veřejné zakázky rozdělen, a to pouze na základě „výhodnosti“ nebo „úspornosti“ takového postupu pro zadavatele.

145. K vyjádření zadavatele, uvedenému v bodu 89 odůvodnění tohoto rozhodnutí, Úřad dále konstatuje, že zákon ve svých ustanoveních explicitně neřeší principy a zásady hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných finančních prostředků, označovaných v rámci komunitárního práva jako tzv. pravidlo „3E“ nebo také „princip 3E“, když jsou tyto upraveny v jiných právních předpisech. Zákon je v tomto ohledu procesní právní normou upravující postupy při zadávání veřejných zakázek, kde v § 6 zakotvuje základní zásady pro všechna zadávací řízení, které by měly následně zajistit transparentnost, rovné zacházení a zamezení diskriminace, a tím také pomoci docílit účelného, efektivního a hospodárného vynakládání veřejných zdrojů při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Úřad na tomto místě dále považuje za důležité zdůraznit, že ačkoliv samotný zákon o veřejných zakázkách shora uvedené principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti přímo neupravuje, jeho jednotlivá ustanovení jsou určena k tomu, aby s jejich pomocí zadavatelé nastavením všech parametrů zadávacího řízení a dodržením všech základních zásad vyjádřených v § 6 zákona v maximální možné míře docílili toho, aby byla vybrána nabídka skutečně nejvýhodnější za zachování rovné soutěže mezi dodavateli, což nepochybně přispívá k hospodárnému, účelnému a efektivnímu vynakládatveřejných finančních prostředků. Jakkoliv tak zadavatel zastává názor, že svým postupem při zadání předmětných VZMR zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti naplnil, už jenom tou skutečností, že v právě posuzovaném případě postupoval v rozporu se zákonem, takový jeho závěr vyvrací.

146. Úřad také nemůže s ohledem na svá zjištění a z nich vyplývající závěry bez dalšího přijmout názor zadavatele, uvedený v bodu 87 odůvodnění tohoto rozhodnutí,že veškeré zakázky realizované v Projektu spolu funkčně ani technologicky nesouvisejí, pořizované přístroje neplní vzájemně propojenou ekonomickou ani technickou funkcia jsou a budou užívány v odlišných kontextech a za různými účely.

147. Je možné uvést, že se v šetřeném případě jedná o výzkumný projekt, v jehož rámci jsou a budou prováděny stovky odlišných a na sobě zcela nezávislých výzkumných a vědeckých činností, a to pomocí mnohdy naprosto unikátních přístrojů, u kterých existuje jen velmi omezený počet výrobců v celosvětovém měřítku. Právě s ohledem na složitost a různorodost prováděných výzkumných činností a rovněž i s ohledem na vyjádření zadavatele si Úřad vyžádal odpovědi na dotazy, jež se vztahovaly k jednotlivým přístrojům pořízeným v rámci předmětných VZMR a jež se týkaly jejich zařazení na jednotlivá pracoviště zadavatele, a to v návaznosti na výsledky výzkumné činnosti a využití takto získaných poznatků pro konkrétní vědecké programy celého Projektu. Uvedené dotazy Úřadu směřovaly k posouzení případných věcných, funkčních a technologických souvislostí, či vzájemně propojených ekonomických nebo technických funkcí všech výše uvedených přístrojů a zařízení s cílem posoudit, zda a v jakých případech se jednalo či mohlo jednat o jednu nebo více veřejných zakázek, a to při zohlednění postoje rozhodovací praxe v obdobných případech, jako jsou např. závěry Nejvyššího správního soudu učiněné v rozhodnutí ze dne 25. 6. 2014, č. j. 6 As 20/2014 – 31. Závěry, které Úřad na základě všech jemu dostupných podkladů učinil, jsou pak vtěleny do výroků I., II., III. a IV. tohoto rozhodnutí. V souvislosti s tím neobstojí ani závěr zadavatele, že při zadávání předmětných VZMR neporušil zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

148. S ohledem na shora uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel svým postupem porušil zákaz stanovený v § 13 odst. 3 zákona, když rozdělil předmět jedné veřejné zakázky takovým způsobem, že ve čtyřech výše uvedených skupinách, a to č. 1, 2, 3 a 4, uvedených v bodu 124 odůvodnění tohoto rozhodnutí, došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 odst. 2 zákona, přestože mezi některými, v předchozím textu uvedenými jednotlivými plněními, prokazatelně existovala časová, místní a věcná souvislost, čímž ve čtyřech Úřadem uvedených případech zadavatel nedodržel postup stanovený v § 21 zákona, když neprovedl zadávací řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož nelze vyloučit, že pokud by zadavatel zadával tyto veřejné zakázky postupem podle zákona v některém z druhů zadávacího řízení, a to včetně řádného uveřejnění, mohl obdržet nabídky i od jiných dodavatelů, kteří by mu mohli nabídnout výhodnější nabídku, než byla nabídka vybraného uchazeče.

149. Zadavatel se tak dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že rozdělil předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně, a nezadal veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích I., II., III. a IV. tohoto rozhodnutí.

VII. K výroku V. tohoto rozhodnutí

150. Podle § 50 odst. 1 zákona splní kvalifikaci dodavatel, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona a d) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

151. Podle § 50 odst. 2 zákona požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci.

152. V souladu s ustanovením § 51 odst. 1 zákona je veřejný zadavatel povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele, nestanoví-li zákon jinak.

153. Podle § 51 odst. 2 zákona je prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s tímto zákonem předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení, hodnocení předběžné nabídky zájemce v dynamickém nákupním systému, vyzvání zájemce k podání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejněním, účasti zájemce v soutěžním dialogu a předpokladem uzavření smlouvy ve zjednodušeném podlimitním řízení.

154. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který ve smyslu

 • § 53 odst. 1 písm. a) zákona nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 • § 53 odst. 1 písm. b) zákona nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 • § 53 odst. 1 písm. f) zákona nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. g) zákona nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 • § 53 odst. 1 písm. h) zákona nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

155. Podle § 53 odst. 3 zákona prokazuje dodavatel splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona),

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),

d) čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona).

156. V souladu s § 60 odst. 1 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

157. Podle § 62 odst. 1 zákona platí, že zadává-li veřejný zadavatel podlimitní veřejnou zakázku, je povinen požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Požaduje-li veřejný zadavatel rovněž prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nebo technických kvalifikačních předpokladů, použije se § 55 a 56 zákona obdobně.

158. Podle § 62 odst. 2 zákona se splnění základních kvalifikačních předpokladů u podlimitní veřejné zakázky prokazuje předložením čestného prohlášení.  Zadavatel může v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 2 zákona, popřípadě povinnost prokázat těmito doklady splnění některých základních kvalifikačních předpokladů.

159. Lze konstatovat, že účelem prokazování kvalifikace je v obecné rovině snaha zajistit, aby se o veřejnou zakázku ucházeli pouze ti dodavatelé, kteří jsou objektivně schopní konkrétní veřejnou zakázku řádně a včas splnit, jinými slovy mají veškeré předpoklady pro její řádnou realizaci. Splnění základních kvalifikačních předpokladů je přitom jednou z elementárních podmínek prokázání splnění kvalifikace ze strany dodavatele, což je předpokladem jeho další účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 51 odst. 2 a 3 zákona. Základní kvalifikační předpoklady jsou stanoveny v § 53 zákona taxativním výčtem a musí být dodavatelem splněny kumulativně. Zadavatel je tedy oprávněn vyžadovat prokázání pouze těch základních kvalifikačních předpokladů, které jsou uvedeny v 53 odst. 1 zákona, a naopak je povinen vyžadovat prokázání všech těchto kvalifikačních předpokladů ze strany dodavatelů. S ohledem na to, že zákon stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, že pokud dodavatel kvalifikaci nesplní, není způsobilý k plnění veřejné zakázky, zadavatel tak získá určitou míru jistoty, že s dodavatelem, který požadovanou kvalifikaci splnil, a který je tedy kvalifikovaný pro plnění veřejné zakázky, může uzavřít smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky bez větších pochybností o způsobilosti takového dodavatele splnit své závazky. Posouzení kvalifikace je ve většině případů zadávacích řízení předpokladem pro posuzování a následné hodnocení nabídek, a posuzovány a následně hodnoceny jsou nabídky pouze takových dodavatelů, kteří jsou dodavateli kvalifikovanými. Kvalifikaci pak splní a tedy kvalifikovaným je pouze ten dodavatel, který řádně doloží (způsobem stanoveným zákonem) splnění kvalifikačních předpokladů, a to v rozsahu, jaký veřejný zadavatel stanovil. 

160. Za situace, kdy je prokázání splnění kvalifikace zadavatelem požadováno, musí být základní kvalifikační předpoklady splněny vždy, s výjimkou případů, kdy se kvalifikace neprokazuje podle § 51 odst. 3 zákona. Platí, že základní kvalifikační předpoklady jsou v zákoně stanoveny taxativním výčtem, z čehož vyplývá, že jejich obsah či rozsah nelze měnit či doplňovat, přičemž způsob jejich prokazování je stanoven zákonem tak, že se od něho zadavatel či dodavatel nemůže odchýlit. Tyto charakteristické rysy odlišují základní kvalifikační předpoklady od kvalifikačních předpokladů ekonomických a finančních (§ 55 zákona) a dále kvalifikačních předpokladů technických (§ 56 zákona), jejichž obsah, jakož i způsob jejich prokázání, závisí v zásadě na prioritách a potřebách veřejného zadavatele. Jinými slovy, u ekonomických a finančních a technických kvalifikačních předpokladů je zadavateli dána zákonem možnost, nikoli povinnost po dodavateli jejich prokázání požadovat a současně zadavatel může k prokázání těchto kvalifikačních předpokladů požadovat pouze některé z předpokladů, které jsou v § 55 a § 56 zákona stanoveny, a to v závislosti na charakteru veřejné zakázky.

161. Podle § 62 odst. 1 zákona byl zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení povinen prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele požadovat. V bodu 1. části XI. zadávací dokumentace „Prokázání kvalifikačních předpokladů“ zadavatel uvedl, že uchazeči splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona prokáží předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů měli uchazeči doložit, šlo-li o právnickou osobu, za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu (viz bod 39 odůvodnění tohoto rozhodnutí). V téže části XI. zadávací dokumentace zadavatel v bodu 6. stanovil, že dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení, přičemž jím zvolený způsob prokazování kvalifikace byl pak zadavatel povinen respektovat. S ohledem na to, že si zadavatel v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky vymínil v souladu s § 62 odst. 2 větou třetí zákona přísnější režim, než ke kterému byl s ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a použitý druh zadávacího řízení povinován, nebylo v daném případě proto možné z jeho strany postupovat podle § 62 odst. 2 věty první zákona, kde je umožněno prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů u podlimitní veřejné zakázky pouze předložením čestného prohlášení.

162. Lichým se tak ve světle zde uvedeného jeví vyjádření zadavatele, uvedené v bodu 91 odůvodnění tohoto rozhodnutí, kdy dle Úřadu nebylo možné prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení uznat, jelikož zadavatel v takovém případě nerespektoval postup, který si sám předem v zadávacích podmínkách veřejné zakázky stanovil a který byl předem znám rovněž všem potenciálním uchazečům o veřejnou zakázku. Podle § 59 odst. 1 zákona platí, že je věcí posouzení zadavatele, zda uchazeč kvalifikaci prokázal, či nikoli, nicméně vždy současně platí, že zadavatel je při posuzování splnění kvalifikace vždy vázán svými požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a obecně platnými právními předpisy. Při posouzení kvalifikace je tak zadavatel povinen důsledně kontrolovat, zda uchazeč předložil potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s jeho požadavky a požadavky zákona, a to v plném rozsahu těchto požadavků. Pro vyloučení uchazeče je přitom postačující neprokázání splnění byť jediného kvalifikačního předpokladu. Úřad v této souvislosti připomíná rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19. 7. 2012, sp. zn. 62 Af 14/2011, ve kterém bylo judikováno, že: „Pokud pak zadavatel uchazeče, který kvalifikaci nesplnil v požadovaném rozsahu, nevyloučil (…) pochybil. Soud pouze podotýká, že zadávací řízení je vysoce formalizovanou procedurou, kde i formální pochybení může způsobit negativní (a pro uchazeče až fatální) následky (…)“.

163. Jak uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 30. 8. 2007, sp. zn. 7 Afs 27/2007, uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem podle § 53 odst. 2 písm. a) zákona a v tom případě, kdy je kvalifikace zkoumána u uchazeče, který je právnickou osobou, musí takový uchazeč doložit výpisy z evidence Rejstříku trestů u všech fyzických osob, které jsou statutárními orgány nebo členy statutárního orgánu. Zákon tak zcela jednoznačně požaduje předložení výpisů z evidence Rejstříku trestů u všech členů statutárního orgánu právnické osoby bez výjimky.

164. Platí, že v případě otevřeného a zjednodušeného podlimitního řízení jsou podle § 52 odst. 1 zákona uchazeči povinni prokázat kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek. K pozdějšímu prokázání kvalifikace již zadavatel nesmí přihlížet. Účelem stanovení povinnosti předložit informace a doklady o kvalifikaci ve lhůtě stanovené zadavatelem a tomu odpovídající povinnost zadavatele nepřihlížet k pozdějšímu prokázání kvalifikace je přitom odrazem nutnosti zajistit dostatečnou transparentnost zadávacího řízení prostřednictvím garance rovných podmínek pro všechny dodavatele. Nabídka nesplňující kvalifikaci totiž nemůže být hodnocena, neboť důsledkem takového nesplnění je vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

165. Zákon v § 59 odst. 4 upravuje možnost uchazečů objasnit nebo doplnit jimi poskytnuté informace či doklady při prokazování kvalifikace a odstranit tak vady v prokázání splnění kvalifikace po stránce věcné nebo formální za předpokladu, že se zadavatel, resp. jím jmenovaná hodnotící komise, rozhodla toto ustanovení aplikovat a takovou možnost uchazečům poskytnout.Jak vyplývá ze samotného znění předmětného ustanovení, jedná se o možnost, nikoliv povinnost, vždy však musí být ze strany zadavatele zachovány základní zásady zadávacího řízení uvedené v § 6 zákona, tj. musí být postupováno ke všem uchazečům stejným způsobem. Pokud tedy vybraný uchazeč 1 nepředložil všechny požadované informace a doklady „na první pokus“, nebránilo zadavateli nic v tom, aby ho vyzval k doplnění již dříve poskytnutých informací nebo dokladů a on tak mohl učinit. Vzhledem k tomu, že však zadavatel této možnosti v šetřeném případě nevyužil, vybraný uchazeč 1 prokázal základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona předložením čestného prohlášení a nikoliv předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, jak zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, měla hodnotící komise nabídku vybraného uchazeče 1 vyřadit a zadavatel měl povinnost podle § 60 odst. 1 zákona vybraného uchazeče 1 vyloučit z účasti v zadávacím řízení.

166. Nelze se také ztotožnit s tvrzením zadavatele, který dle svého vyjádření (viz bod 91 tohoto rozhodnutí) zohlednil skutečnost, že by mohl dále postupovat podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona a § 22 odst. 2 zákona a formou jednacího řízení s uveřejněním vyzvat daného uchazeče k doplnění jím předložených kvalifikačních dokladů, přičemž smysl a účel by byl stejný a veřejná zakázka by mohla být tomuto uchazeči zadána. Úřad uvádí, že k postupu zadavatele, který by po zrušení předmětného zadávacího řízení podle § 84 odst. 1 písm. b) zákona mohl následovat, a který by mohl pochybení vybraného uchazeče1 zhojit, nelze v daném případě přihlížet, neboť by se jednalo o nové zadávací řízení, u kterého nelze zcela jistě prokázat, zda by daný uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu splnil, případně zda by se vůbec takového zadávacího řízení zúčastnil a jeho nabídka byla zadavatelem nakonec vybrána.

167. Na závěrech Úřadu nemění nic ani tvrzení zadavatele o tom, že byl dle svých slov veden v rámci šetřeného postupu snahou o efektivitu zadávacího řízení. Tato skutečnost k liberaci zadavatele nevede, nicméně je možné k ní přihlížet jako k okolnosti v daném případě polehčující při stanovení konečné výše sankce za spáchaný správní delikt.

168. Odmítnout je nutné rovněž názor zadavatele vyjádřený v bodu 92 odůvodnění tohoto rozhodnutí, tedy že se v daném případě jednalo o porušení zákona nepodstatné, které nemělo a ani nemohlo mít žádný vliv na rozhodnutí jiných případných uchazečů, zda se do daného zadávacího řízení přihlásit, či nikoliv. Již samotný obsah výroku V. tohoto rozhodnutí, který se opírá o závěry Úřadu uvedené v bodech 169 až 171 odůvodnění tohoto rozhodnutí, toto tvrzení zadavatele spolehlivě vyvrací a není dle názoru Úřadu nutné se k němu dále šířeji vyjadřovat.

169. Zadavatel nebyl oprávněn čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona přijmout. K vyjádření zadavatele, že u dalších dvou jednatelů vybraného uchazeče 1 bylo u nabídky doloženo na volno přiloženým listem čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že rovněž tito dva další jednatelé požadavek podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona splňují, Úřad uvádí, že v zadavatelem předložené dokumentaci o veřejné zakázce takový doklad nalezen nebyl. Rovněž ani v žádném z protokolů z jednání hodnotící komise či ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, které byly součástí předložené dokumentace o veřejné zakázce, není uvedena zmínka o tom, že takový doklad byl vybraným uchazečem 1 předložen, popřípadě že by byl hodnotící komisí akceptován. K tomu Úřad konstatuje, že zadavatel nejen nebyl, jak již bylo shora uvedeno, v souladu se zněním zadávacích podmínek oprávněn uznat prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v celém rozsahu pouze čestným prohlášením, ale je nutné odkázat i na část IX. zadávací dokumentace „Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“, kde je v bodu 8. uvedeno, že pokud bude nabídka předložena ve volných listech, vyhrazuje si zadavatel právo považovat nabídku za neúplnou a postupovat v souladu s § 71 odst. 10 zákona. Pokud tedy zadavatel postupoval tak, jak vyplývá z jeho vyjádření, jednal i v tomto případě v rozporu se zněním zadávacích podmínek.

170. Lze shrnout, že vybraný uchazeč 1 nesplnil požadavek zadavatele uvedený v bodu 1. části XI. zadávací dokumentace a z tohoto důvodu je nutno konstatovat, že nabídka vybraného uchazeče 1 (CHROMSPEC spol. s r.o.) nebyla z hlediska splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem. Zadavatel tedy nedodržel postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona tím, že vybraného uchazeče 1 nevyloučil z další účasti v předmětném zadávacím řízení, přestože tento nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu. Ze zde uvedeného dále vyplývá, že pokud měl zadavatel vyloučit uchazeče, který neprokázal splnění kvalifikace, a neučinil tak a nabídka tohoto uchazeče se stala současně nabídkou vítěznou (nejvhodnější), je pak zcela evidentní, že tento postup zadavatele podstatným způsobem ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.

171. Na základě výše uvedeného tak Úřad dospěl k závěru, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že vybraného uchazeče 1 nevyloučil z účasti v předmětném zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.  

 

VIII. K výroku VI. tohoto rozhodnutí

172. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

173. Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

174. Podle § 44 odst. 3 zákona musí zadávací dokumentace obsahovat alespoň

a) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny,

b) technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

c) požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil,

d) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,

e) podmínky a požadavky na zpracování nabídky,

f) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií a

g) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

175. Podle § 68 odst. 2 zákona obsahuje nabídka návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem. V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou součástí nabídky rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanoví-li zadavatel jinak; ustanovení § 64 odst. 2 věty první zákona tím není dotčeno.

176. Zadávací dokumentace jako taková je nejvýznamnějším dokumentem, na jehož základě zpracovávají dodavatelé své nabídky. Z toho důvodu ukládá zákon zadavateli povinnost vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat svou nabídku. Význam kvality zpracování zadávací dokumentace lze pak z pohledu zadavatele spatřovat v tom, že dodavatelé jsou na jejím základě schopni podat vzájemně porovnatelné nabídky, které umožní zadavateli jejich hodnocení podle předem daných kritérií.

177. Z konstantní rozhodovací praxe Úřadu a dále i příslušných správních soudů, týkající se problematiky zpracování zadávací dokumentace, vyplývá, že precizní zpracování zadávací dokumentace je důležitou částí procesu zadávání veřejných zakázek a je nezbytné mu věnovat patřičnou pozornost. Dodavatelé musí mít k dispozici veškeré informace nutné ke zpracování nabídky a není přípustné, aby zadavatel uváděl nedostatečné informace či uváděl dodavatele v omyl, případně aby zadávací dokumentace byla nesrozumitelná či neurčitá tak, aby mohly vzniknout pochybnosti o výkladu určitého požadavku zadavatele. V duchu toho je zadavatel povinen stanovit obchodní, platební či jiné zadávací podmínky pro všechny uchazeče stejně a je zároveň povinen hodnotit u všech nabídek splnění těchto podmínek shodně ve vztahu ke všem uchazečům tak, aby byla naplněna zásada rovného zacházení vyjádřená v § 6 zákona. Zadavatel určuje podmínky, za kterých se bude zakázka realizovat, a je zákonem povinován tyto podmínky v rozsahu oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejnit a v průběhu zadávacího řízení je neměnit způsobem, aby byly zcela odlišné od těch, které byly původně uveřejněny.

178. Obchodní podmínky jsou ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona neoddělitelnou součástí zadávací dokumentace. To, jakým způsobem je zadavatel nastaví, bude zákonitě promítnuto do okruhu potenciálních dodavatelů ucházejících se o danou veřejnou zakázku, kteří s nimi budou souhlasit a podají nabídku, nebo se s nimi žádný z nich neztotožní a nabídka nebude podána. To je již rizikem zadavatele jdoucím k jeho tíži se všemi z toho plynoucími důsledky. Na druhou stranu, míra rizika, kterou na sebe bere uchazeč akceptací obchodních podmínek vymezených zadavatelem, se může projevit na výsledné ceně za požadované plnění. Je nicméně nutné pohlížet na zadavatelem stanovené obchodní podmínky jako na skutečnost neměnnou, kde není možné ze strany uchazečů připustit jejich svévolnou úpravu či doplnění nad rámec požadavků zadavatele, jelikož by tím došlo z jejich strany k porušení zadávacích podmínek, což by se následně odrazilo v jejich vyloučení ze zadávacího řízení podle § 76 odst. 1 ve spojení s § 76 odst. 6 zákona. Právě z tohoto důvodu nelze připustit změnu nebo dokonce nechat volnost v tvorbě celého obsahu návrhu smlouvy pouze některým uchazečům (vztaženo na právě posuzovaný případ), protože pak by hodnotící komise porovnávala vzájemně neporovnatelné nabídky. Celý průběh zadávacího řízení by se tak mohl stát nekontrolovatelným s tím, že by to vylučovalo dodržení alespoň nejnižší míry jeho transparentnosti.

179. Zásada transparentnosti uvedená v § 6 zákona má zajistit, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými uchazeči, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Se zásadou transparentnosti se rozsáhle zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 15. 9. 2010, sp. zn. 1 Afs 45/2010-159, v kterém potvrdil názor Krajského soudu v Brně vyjádřený v rozsudku ze dne 19. 1. 2010, č. j. 62 Ca 31/2008-114, tedy, že požadavek transparentnosti není splněn tehdy, pokud jsou v postupu zadavatele shledány takové prvky, které by činily zadávací řízení nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným, nebo které by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.

180. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace zakotvená v § 6 zákona pak spočívá zejména v tom, že žádný z uchazečů, resp. dodavatelů, nesmí být jednáním zadavatele zvýhodněn oproti uchazečům jiným, a to přímo či nepřímo, vědomě či nevědomě. Na tomto místě Úřad uvádí, že zásadou rovného zacházení je povinnost zadavatele přistupovat ke všem uchazečům v průběhu zadávacího řízení shodně, neboť zásadu rovného zacházení je nutno považovat za určitou podmnožinu zásady zákazu diskriminace. Tento závěr lze nalézt i v odborné literatuře, např. RAUS, D., NERUDA, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2007, kde se uvádí, že „Zásada stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči je určitou specifikací obecnější zásady nediskriminace“, a že „Podstatou této zásady je pravidlo, že žádný z dodavatelů, zájemců nebo uchazečů nesmí být přímo nebo nepřímo, vědomě nebo nevědomě zvýhodněn nebo znevýhodněn oproti jiným subjektům ve stejném postavení“. Pod pojmem diskriminace v celé oblasti veřejných zakázek lze tedy rozumět jiný, rozdílný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku. V těchto případech pak je nutné diskriminací rozumět ztížení účasti či úplné vyloučení možné účasti v zadávacím řízení pro jednoho nebo více konkrétně či obecně určených dodavatelů. Tento výklad plně akceptoval ve své rozhodovací praxi také Nejvyšší správní soud, který v rozsudku ze dne 12. 5. 2008, sp. zn. 5 Afs 131/2007, uvedl, že: „Porušení zásady nediskriminace zadávacího řízení by nesporně nastalo, pokud by zadavatel v téže situaci a v týchž otázkách přistupoval k některým uchazečům o veřejnou zakázku procedurálně nebo obsahově jinak než ke zbylým, popř. pokud by v důsledku zadavatelova postupu bylo některým uchazečům objektivně znemožněno nebo ztíženo ucházet se o veřejnou zakázku za podmínek, za nichž se o ni mohou ucházet jiní uchazeči“. Tento svůj závěr pak Nejvyšší správní soud dále zopakoval např. v rozsudku ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008, v němž mj. uvedl, že: „Pojem „diskriminace“ podle § 6 zákona (…) v prvé řadě implikuje ,rozdílný, jiný přístup  k jednotlivci než k celku’, tedy odlišné zacházení s jednotlivcem ve srovnání s ostatními členy srovnávané skupiny (…)“.

181. Ze závěrů vyplývajících z odborné literatury i z rozhodovací praxe soudů lze dovodit, že diskriminace se zadavatel dopustí v situaci, kdy vymezí podmínky zadávacího řízení způsobem, který znemožní určitému okruhu dodavatelů zúčastnit se tohoto zadávacího řízení. Není přitom rozhodné, zda k omezení účasti dojde prostřednictvím nepřiměřené kvalifikace nebo nevhodným vymezením předmětu veřejné zakázky, kdy zadavatel zvýhodnil určité dodavatele, resp. diskriminoval dodavatele jiné. Zcela zásadní je, že zadavatel zvolil k jedné skupině dodavatelů jiný přístup než ke skupině jiné. Jakkoli tedy zákon obě zásady uvádí samostatně a každá z obou zásad dopadá na jinou fázi zadávacího procesu, není jejich oddělování vždy nezbytné a vzhledem k velké významové podobností pojmů „rovné zacházení“ a „diskriminace“ není případné sloučení obou zásad či jejich záměna na úkor srozumitelnosti informace, ve které ke sloučení (záměně) došlo.

182. Úřad uvádí, že již prostým porovnáním obou verzí zadávací dokumentace (tj. verze v  českém jazyce a verze v jazyce anglickém), které byly pro účely předmětného zadávacího řízení zadavatelem vyhotoveny a dodavatelům zaslány, je zřejmé, že se tyto zadávací dokumentace svým obsahem liší, a to konkrétně svými přílohami, resp. jejich počtem. V české verzi zadávací dokumentace byla její součástí příloha č. 5 zadávací dokumentace, která obsahovala zadavatelem stanovené obchodní podmínky ve formě závazného vzoru kupní smlouvy. V anglické verzi zadávací dokumentace tato příloha, která by obsahovala zadavatelem stanovené obchodní podmínky ve stejné formě závazného vzoru kupní smlouvy jako ve verzi české, zcela absentovala (viz bod 51 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel poskytl českou verzi zadávacích podmínek (zadávací dokumentace včetně všech šesti příloh) dvěma tuzemským (českým) dodavatelům, anglickou verzi zadávacích podmínek (zadávací dokumentace včetně pěti příloh) třem zahraničním dodavatelům. Úřad se neztotožňuje s argumentací zadavatele, uvedenou v bodech 93 a 95 odůvodnění tohoto rozhodnutí, že jakákoliv odchylka mezi českým a anglickým zněním zadávacích podmínek (včetně absence návrhu smlouvy v anglickém znění) nemělajakýkoliv vliv na možný okruh dodavatelů ucházejících se o veřejnou zakázku, neboť dva relevantní výrobci (resp. vývojáři) daného software, které zadavatel reálně zná, jsou oba zahraničními osobami a oba do daného zadávacího řízení podali nabídku, z čehož lze dovodit, že se zadavatel nemohl dopustit diskriminačního jednání.

183. Dle Úřadu je nad veškerou pochybnost, že tuzemští a zahraniční dodavatelé měli od zadavatele k dispozici dvě zcela jiné verze zadávací dokumentace, tedy takové, které nebyly zcela totožné a identické, ať již co do obsahu, tak i celkového počtu příloh. Lze vyloučit, aby se návrhy obchodních podmínek předložené v nabídkách dvou zahraničních uchazečů zcela shodovaly, byť i jen v podstatných bodech, s verzí závazných obchodních podmínek s označením „Obchodní podmínky – Kupní smlouva“, připravených zadavatelem v české verzi zadávací dokumentace předem a předkládaných tuzemským dodavatelům, pokud v anglické verzi zadávací dokumentace závazný vzor návrhu kupní smlouvy s označením „Obchodní podmínky – Kupní smlouva“ nebyl zadavatelem vůbec předkládán, tzn., že tato příloha zadávací dokumentace zde zcela absentovala. Nelze přitom v daném případě při posouzení postupu zadavatele vycházet z nastalé situace, tedy z účasti pouze dvou zahraničních dodavatelů v předmětném zadávacím řízení, ale z předpokladu, že pokud by těmto zahraničním dodavatelům byl znám obsah české verze obchodních podmínek, nemuseli by svou nabídku podat, případně by se svým obsahem od té reálně podané mohla výrazně lišit. Na rozdíl od tří zahraničních dodavatelů, kteří neměli k dispozici zadavatelem předem stanovené obchodní podmínky v podobě závazného vzoru kupní smlouvy, byli tuzemští dodavatelé povinni akceptovat znění jim zaslaných obchodních podmínek tak, jak byly navrženy v této součásti zadávací dokumentace. V tomto ohledu je zřejmé, že výchozí podmínky pro podání nabídek českými dodavateli oproti dodavatelům zahraničním nesou atributy netransparentnosti, nerovného zacházení a diskriminace, neboť zadávací podmínky v předmětném zadávacím řízení nebyly pro všechny oslovené dodavatele identické.

184. Na této skutečnosti nemůže nic změnit ani text, který zadavatel uvedl v bodu 2. části VII. (Part VII.) anglické verze zadávací dokumentace „Terms and requirements for offer processig“ a který zní: „Supplier must submit in his offer draft of the Coontract of Purchase signed by authorized person or a person authorized to act for the applicant. (…) The written form of the draft of contract of Purchase must accept the text of contracting document or other documents describing in detail the object of contract. In case of deviation the contracting authority reserves the right to act under § 76 par. 1 Act“. Úřad je totiž toho názoru, že je nutné na výše uvedený text nahlížet v kontextu zadávacích podmínek jako celku, tedy i v kontextu absentujícího závazného vzoru návrhu kupní smlouvy jako přílohy zadávací dokumentace, kdy měl být návrh obchodních podmínek předkládaný uchazeči v souladu právě s tímto návrhem vypracovaným zadavatelem, přičemž měla být jakákoliv odchylka od něj penalizována postupem podle § 76 odst. 1 zákona. Tímto postupem totiž zadavatel zavazoval tuzemské dodavatele, když v bodu 2. části IX., české verze zadávací dokumentace „Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“ uvedl ekvivalent výše uvedeného anglického textu, tedy: „Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. (…) Písemný návrh smlouvy musí akceptovat text zadávací dokumentace nebo jiné dokumenty obsahující vymezení předmětu zakázky. Písemný návrh smlouvy musí plně akceptovat text obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, a nelze se od nich odchýlit. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo možnosti postupovat podle § 76 odst. 1 zákona“. Dle názoru Úřadu si lze pak jen obtížně představit situaci, kdy by byly nabídky podány jak českými, tak i zahraničními dodavateli a zadavatel by byl za této situace nucen posuzovat souladnost podaných nabídek se zadávací dokumentací, tedy posuzovat nabídky obsahující na jedné straně obchodní podmínky zpracované tuzemskými uchazeči podle závazného vzoru kupní smlouvy vytvořené zadavatelem, který byl nedílnou součástí zadávacích podmínek, a na druhé straně nabídky obsahující text kupní smlouvy vytvořené samotnými zahraničními uchazeči zcela libovolně.  

185. Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel v případě posuzované veřejné zakázky svým postupem nedodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace stanovené v § 6 zákona, když v předmětném zadávacím řízení vypracoval dvě verze zadávací dokumentace, a to v českém a v anglickém jazyce, přičemž anglická verze zadávací dokumentace na rozdíl od verze české neobsahovala závazný návrh obchodních podmínek (návrh kupní smlouvy). Lze přitom zvažovat situaci, kdy by zahraniční dodavatelé, vědomi si obsahu návrhu kupní smlouvy vytvořeného zadavatelem, nabídku v předmětném zadávacím řízení nepodali, nebo ji podali, avšak za jinou nabídkovou cenu, přičemž tak postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

186. Na základě výše uvedeného tak Úřad dospěl k závěru, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VI. tohoto rozhodnutí.

IX. K výroku VII. tohoto rozhodnutí

187. Podle§ 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

188. Podle § 68 zákona předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky, přičemž z hlediska obsahu nabídky je nezbytné, aby tato byla úplná

189. Podle § 71 odst. 1 zákona pro otevírání obálek s nabídkami ustanoví veřejný zadavatel nejméně tříčlennou komisi. Činí-li komise úkony podle zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.

190. Stanoví-li tak veřejný zadavatel, plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami podle § 71 odst. 3 zákona hodnotící komise.

191. Na základě § 71 odst. 8 zákona komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách.

192. Podle § 71 odst. 10 zákona, jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

193. Podle § 74 odst. 1 zákona pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním ustanoví veřejný zadavatel hodnotící komisi. Činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele. Hodnotící komise v rámci kontroly každé z podaných nabídek přezkoumá, zda je nabídka podána v řádně uzavřené obálce (je-li podána v listinné podobě), zda je nabídka zpracována v jazyku, který zadavatel požadoval v zadávacích podmínkách. Dále komise při otevírání obálek přezkoumává podstatnou náležitost nabídek, kterou je podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče na návrhu smlouvy. Poslední kontrolovanou náležitostí je obsahová úplnost nabídky. Komise přezkoumává, zda nabídka obsahuje veškeré části, dokumenty či doklady požadované zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Komise se při tomto přezkoumání omezí pouze na kontrolu existence těchto dokumentů v nabídce, přičemž jejich formální a obsahová kontrola je svěřena hodnotící komisi ve fázi posuzování nabídek.

194. Povinnost vyjádřená v § 71 odst. 10 zákona, tj. povinnost komise vyřadit nabídku, je přitom konstruována tak, že komisi pro otevírání obálek, resp. v tomto případě komisi hodnotící, není dána možnost úvahy, zda nabídku vyřadí či nikoliv, pokud jsou splněny zákonné podmínky (nabídka nevyhoví kontrole podle § 71 odst. 8 zákona) pro to, aby byl takový postup uplatněn. Pokud tedy jakákoliv z podaných nabídek některou z náležitostí podle § 71 odst. 8 zákona nesplní, je komise povinna podle § 71 odst. 10 zákona takovou nabídku vyřadit. Příslušná komise o této skutečnosti následně informuje zadavatele prostřednictvím protokolu o otevírání obálek, přičemž ten následně bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení.

195. Úřad poznamenává, že zákon v některých případech (§ 59 odst. 4 a § 76 odst. 3 zákona) umožňuje zadavateli, aby v případě nejasností v nabídce po uchazeči požadoval, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo v případě kvalifikace předložil další dodatečné informace či doklady prokazující její splnění, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Takovýto postup však nelze uplatnit ve fázi otevírání obálek, a není proto možné vady nabídek eventuálně zhojit a takovou nabídku dále postoupit k hodnocení.  

196. Zadavatel v bodu 6. části IX. české verze zadávací dokumentace „Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“ požadoval předložení nabídky v českém jazyce, a to ve dvou vyhotoveních, v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě. Zadavatel dále stanovil, že k dokladům a listinám předloženým v jiném než českém jazyce musí být připojen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, vyjma dokladů předkládaných v souladu s ustanovením § 51 odst. 7 zákona. Stejné skutečnosti zadavatel uvedl v anglické verzi zadávací dokumentace, a to v bodu 6. části VII. „Terms and requirements for offer processing“ (viz bod 53 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

197. Mimo dokumentů k prokázání splnění kvalifikace, uvedených v bodech 59 a 60 odůvodnění tohoto rozhodnutí, a předkládaných podle § 51 odst. 7 zákona, tj. bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka, předložil vybraný uchazeč 2 v nabídce ještě návrh kupní smlouvy v anglickém jazyce, avšak bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka, který však zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval. S ohledem na skutečnost, že se v případě návrhu kupní smlouvy nejednalo o doklad k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, ale o další součást nabídky, vyplývala z toho dle Úřadu jednoznačně povinnost vybraného uchazeče 2 k tomuto v nabídce předloženému dokumentu (návrhu kupní smlouvy) připojit také jeho úředně ověřený překlad do českého jazyka.

198. Jestliže zákon výslovně stanoví, co je předmětem kontroly úplnosti nabídek při jejich otevírání, nelze od takové kontroly upustit, resp. případně připustit doplňování nabídek ze strany uchazečů, pokud se nejedná o případ, kdy zákon za určitých podmínek jejich doplnění či objasnění výslovně připouští. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že chybějící úředně ověřený překlad návrhu kupní smlouvy do českého jazyka, který měl být součástí nabídky, již nelze zhojit v dalším průběhu zadávacího řízení a úkolem příslušné komise je takovou nabídku vyřadit.

199. V této souvislosti musí Úřad odmítnout argumentaci zadavatele, uvedenou výše v bodu 94 odůvodnění tohoto rozhodnutí, a to, že zohlednil skutečnost, že oba uchazeči, kteří podali v předmětném zadávacím řízení nabídku, byli zahraničními dodavateli, jejichž doklady předložené v jiném než českém jazyce byly zadavatelem prozkoumány, přičemž bylo zadavatelem nedoložení jejich překladu do českého jazyka akceptováno, neboť obsahově vyhovovaly stanoveným požadavkům. Zadavatel tak dle svého názoru takto postupoval u obou zahraničních dodavatelů stejně, když ani druhého dodavatele nevyloučil z důvodu předložení nabídky v jiném než v českém jazyce (druhý dodavatel byl vyloučen pro nesplnění profesních a ekonomických a finančních předpokladů – pozn. Úřadu), a nedopustil se tedy žádné diskriminace. Úřad k tomu uvádí, že z jeho strany není zpochybněn rovný přístup k uchazečům, nýbrž ta skutečnost, že zadavatel nerespektoval zadávací podmínky a v návaznosti na ně zákon, když jako vyhovující uznal nabídku, která zadávacím podmínkám odporovala. Zároveň jednal zadavatel v rozporu s § 6 zákona, když nepostupoval dostatečně transparentně.

200. Úřad na základě výše uvedených skutečností konstatuje, že zadavatel nedodržel povinnost stanovenou v § 71 odst. 10 zákona, když nevyloučil ze zadávacího řízení vybraného uchazeče 2, jehož nabídka nebyla úplná, neboť jmenovaný uchazeč předložil návrh kupní smlouvy v anglickém jazyce, který nebyl opatřen úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Vzhledem k tomu, že hodnotící komise následně nabídku vybraného uchazeče 2, jež měla být při otevírání obálek vyřazena, posuzovala a hodnotila, přičemž se zadavatel s jejím rozhodnutím ztotožnil a rozhodl o výběru nabídky vybraného uchazeče 2 právě jako o nabídce nejvhodnější, ovlivnil tento postup zadavatele podstatně výběr nejvhodnější nabídky.

201. Na základě výše uvedeného tak Úřad dospěl k závěru, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VII. tohoto rozhodnutí.

X. K výrokům VIII. a IX. tohoto rozhodnutí

202. Podle § 12 odst. 1 zákona se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 zákona bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb.

203. Podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění účinném v okamžiku zahájení předmětných zadávacích řízení, finanční limit podle § 12 odst. 1 zákona v případě veřejných zakázek na dodávky činí 4 997 000 Kč pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona.

204. Podle § 26 odst. 4 zákona je zadavatel povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení způsobem uvedeným v § 146 a § 147 zákona.

205. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 146 nebo § 147 zákona.

206. V § 146 odst. 1 zákona je uvedeno, že je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o výsledku zadávacího řízení, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů (dále jen „vyhlášení“), rozumí se tím uveřejnění v

a) informačním systému podle § 157 zákona, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,

b) informačním systému podle § 157 zákona a Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník“), jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky na služby podle přílohy č. 2 se však v Úředním věstníku uveřejňuje pouze oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo oznámení týkající se soutěže o návrh.

Za uveřejnění vyhlášení se považuje uveřejnění všech údajů z vyhlášení doručeného zadavatelem.

207. Dále podle § 146 odst. 4 zákona musí být zadavatel schopen prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění v informačním systému, popřípadě Úředním věstníku. Provozovatel informačního systému poskytne zadavateli potvrzení o datu uveřejnění vyhlášení v informačním systému. Odeslal-li provozovatel informačního systému vyhlášení na základě žádosti zadavatele k uveřejnění v Úředním věstníku, obsahuje potvrzení rovněž datum odeslání vyhlášení Úřadu pro úřední tisky.

208. Podle § 147 odst. 1 zákona může zadavatel uveřejnit vyhlášení v Úředním věstníku: a) přímo prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky, nebo b) prostřednictvím provozovatele informačního systému [dnes Věstníku veřejných zakázek – pozn. Úřadu] na základě žádosti zadavatele. Tento provozovatel je pak povinen zajistit uveřejnění vyhlášení jak na národní úrovni, tak i v Úředním věstníku.

209. V daném případě se jednalo o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona (viz bod 104 odůvodnění tohoto rozhodnutí) a obě jím zadávané veřejné zakázky, tj. veřejná zakázka „Software pro modelování následků výbuchu“ a veřejná zakázka „TGA/MS“, byly s ohledem na jejich předmět a předpokládanou hodnotu (viz body 47, 48, 66 a 67 odůvodnění tohoto rozhodnutí) veřejnými zakázkami nadlimitními podle § 12 odst. 1 zákona. Zadavatel byl tak v případě těchto veřejných zakázek povinen v souladu s § 146 odst. 1 písm.  b) zákona odeslat oznámení o zahájení předmětných zadávacích řízení k uveřejnění jak do tuzemského informačního systému, tak zároveň i do Úředního věstníku.

210. Lze obecně říci, že elementárním účelem uveřejňovací povinnosti spočívající v tomto případě v uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení je seznámení co možná nejširšího okruhu potenciálních dodavatelů se záměrem zadavatele zadat veřejnou zakázku tak, aby byla zajištěna účinná soutěž mezi těmito dodavateli. U nadlimitních veřejných zakázek je tento účel dále posílen, když má zadavatel v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) zákona povinnost zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení rovněž i na evropské úrovni v Úředním věstníku tak, aby se soutěže o veřejnou zakázku mohli zúčastnit i zahraniční dodavatelé.

211. Z obdržené dokumentace o veřejné zakázce a z Věstníku veřejných zakázek bylo Úřadem zjištěno, že zadavatel oznámení o zahájení zadávacího řízení k nadlimitním veřejným zakázkám „Software pro modelování následků výbuchu“ a „TGA/MS“ uveřejnil pouze v  tuzemském informačním systému, avšak neobjednal zároveň prostřednictvím provozovatele tohoto informačního systému uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku.

212. Úřad na veřejně dostupných stránkách provozovatele Věstníku veřejných zakázek (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz), které mají mj. také sloužit k případné zpětné kontrole formálních postupů zadavatelů v zadávacích řízeních, po zadání evidenčních čísel předmětných veřejných zakázek zjistil, že ve zde dostupných formulářích „Oznámení o zakázce“ nejsou v jeho neoddělitelné samostatné části – „Objednávce k uveřejnění informací ve VVZ“ [v době zahájení předmětného zadávacího byl tento název „Objednávka k uveřejnění informací v IS VZ US“ – pozn. Úřadu], uvedeny žádné údaje. Zároveň Úřad zjistil, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení, v oddíle VI. 5), je jeho odeslání označeno datem 15. 3. 2011, avšak v objednávce k uveřejnění není datum uvedeno žádné. Z uvedeného je tak dle Úřadu zřejmé, že údaje uveřejněné na stánkách provozovatele Věstníku veřejných zakázek a dostupné z formuláře „Oznámení o zakázce“ (shodně v případě obou šetřených veřejných zakázek) nejsou úplné.

213. Úřad v souvislosti s právě uvedeným konstatuje, že zavedenou praxí, kterou dřívější provozovatel Informačního systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacího subsystému (dále jen „IS VZ US“), kterým byla Česká pošta, s. p., standardně vyžadoval, bylo, že v obou částech formuláře „Oznámení o zakázce“ (tzn. všech oznámení v té době používaných pro potřeby uveřejnění v IS VZ US, jejichž součástí rovněž byla i objednávka k uveřejnění) muselo být zadavatelem zapsáno v obou případech stejné datum, tj. datum odeslání oznámení i datum objednávky, jinak takové oznámení nebylo uveřejněno a objednávka byla zadavateli Českou poštou, s. p., vrácena. Z toho lze dle názoru Úřadu vyvodit tu skutečnost, že pokud by zadavatel jedno datum nevyplnil nebo nevyplnil správně, nemohlo by být oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. formulář „Oznámení o zakázce“, vůbec v IS VZ US uveřejněno.

214. S ohledem na shora uvedené skutečnosti je Úřad toho názoru, že k jednoznačnému závěru, že zadavatel nesplnil svou uveřejňovací povinnost, nepostačuje pouze náhled a posouzení dostupných výpisů ze současné databáze provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

215. Úřad měl v dokumentaci o veřejných zakázkách „Software pro modelování následků výbuchu“ a „TGA/MS“ k dispozici dva dokumenty zaslané zadavateli Českou poštou, s. p., formou dopisu, a to doklady ze dne 16. 3. 2011, prokazující potvrzení přijetí objednávky k uveřejnění informací v IS VZ US, které bylo provedeno elektronickou formou přes určené zabezpečené webové rozhraní pomocí speciálních softwarových nástrojů provozovatele Česká pošta, s. p., s datem doručení 15. 3. 2011, ve kterých bylo uvedeno přidělené evidenční číslo zakázky 60057620 („Software pro modelování následků výbuchu“), resp. 60057629 („TGA/MS“), a dále další dva dokumenty ze dne 18. 3. 2011, prokazující potvrzení uveřejnění těchto informací v IS VZ US. Úřad měl v obdržených dokumentacích o předmětných veřejných zakázkách dále k dispozici rovněž kopie vzorů vyplněných formulářů „Oznámení o zakázce“ ze speciálního softwarového nástroje provozovatele IS VZ US, které byly zadavatelem vytištěny před jejich odesláním k uveřejnění přes toto určené webové rozhraní. Tyto kopie formulářů jsou zcela totožné s formuláři dostupnými na stránkách provozovatele Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60057620, resp. 60057629, avšak v objednávkách k uveřejnění jsou jednotlivé položky vyplněny, včetně data objednávky dne 15. 3. 2011. Zadavatel měl možnost vytisknout si vyplněný formulář pouze před jeho odesláním přes toto webové rozhraní, po jeho odeslání to již nebylo možné. Jediným následným dokladem pro zadavatele pak bylo pouze běžným poštovním stykem zasílané písemné potvrzení o přijetí objednávky k uveřejnění informací, resp. potvrzení o uveřejnění těchto informací v IS VZ US od České pošty, s. p., s tím, že každé z předmětných veřejných zakázek bylo zároveň přiděleno dané evidenční číslo, jak je výše v textu uvedeno.

216. Úřad konstatuje, že z výše uvedených součástí jemu předložených dokumentací o šetřených veřejných zakázkách bylo zjištěno, že zadavatel předmětný formulář „Oznámení o zakázce“ uveřejnil v případě obou posuzovaných veřejných zakázek pouze v tuzemském informačním systému, a to z toho důvodu, že si zároveň neobjednal uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení i v Úředním věstníku. V objednávce k uveřejnění informací v IS VZ US sice zadavatel vyznačil v jedné kolonce v předepsaném formuláři, že se jedná o povinné uveřejnění v Úředním věstníku, již však dále v jiné kolonce nevyznačil, že požaduje tento formulář do Úředního věstníku k uveřejnění odeslat. Zjištěný skutkový stav, tj. neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku, potvrdil i sám zadavatel ve svém vyjádření ze dne 5. 12. 2013 a ze dne 16. 5. 2014.

217. V něm zadavatel uvedl (viz body 96 a 97 odůvodnění tohoto rozhodnutí), že nezveřejněním obou oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku nedošlo k žádné diskriminaci možných uchazečů, neboť jím poptávaný software („Software pro modelování následků výbuchu“) a zařízení („TGA/MS“) jsou vysoce specializované produkty, které vyvíjí, resp. může dodat, pouze velice omezený okruh dodavatelů (v případě veřejné zakázky „Software pro modelování následků výbuchu“ jen dodavatelé dva), kteří mu byli známi, byli jím napřímo osloveni zároveň se zveřejněním formuláře „Oznámení o zakázce“ v IS VZ US, z čehož vyplývá, že dané pochybení nemohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

218. K tomu Úřad uvádí,že zadavatel byl povinen podle § 26 odst. 4 zákona uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v případě obou jím zadávaných veřejných zakázek způsobem uvedeným v § 146 a § 147 zákona. Jelikož se jednalo o veřejné zakázky nadlimitní, měl zadavatel podle § 146 odst. 1 písm. b) zákona uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení nejen v národním informačním systému veřejných zakázek, ale také na úrovni Evropské unie v Úředním věstníku, přičemž pro uveřejnění měl využít jeden ze způsobů uvedených v § 147 odst. 1 zákona. Pokud tak zadavatel neučinil, byť v důsledku administrativního pochybení, jak lze z jeho vyjádření dovodit, nelze se odpovědnosti za správní delikt zbavovat odkazem na faktický průběh zadávacího řízení, nebo případně na úkony zadavatele jdoucí nad rámec těch, které mu zákon ukládá provést, jelikož k naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona postačí to, že zákonem uložená povinnost uveřejnění nebyla zadavatelem splněna tak, jak bylo požadováno. Otázka vlivu postupu zadavatele na výběr nejvhodnější nabídky není, na rozdíl od správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, pro posouzení věci v daném případě relevantní. Ani skutečnost, že podle svého vyjádření zadavatel oslovil (adresně vyzval) všechny jemu známé dodavatele vyvíjející nebo dodávající jím poptávané produkty, jej nezbavuje povinnosti postupovat podle zákona.

219. Úřad k vyjádření zadavatele dále uvádí, že jeho povinností bylo uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, a to u obou zde šetřených veřejných zakázek, rovněž i v Úředním věstníku, což nesplnil, přičemž odpovědnost za porušení zákona je v tomto případě odpovědností objektivní, kde není třeba zkoumat zavinění. Pro posouzení, zda došlo ke spáchání správního deliktu či nikoliv, jsou proto rozhodující objektivní skutečnosti nezávislé na vůli jednající osoby, přičemž se této odpovědnosti v případě právnické osoby nelze zprostit odkazem na lidský faktor. Z toho důvodu je objektivní odpovědnost zadavatele také označována jako odpovědnost za výsledek či odpovědnost za stav, který byl či mohl být způsoben. K tomu Úřad odkazuje např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2007, č. j. 4 As 28/2006 - 65, ve kterém je uvedeno, že „pouze u subjektivní odpovědnosti posuzuje příslušný orgán subjektivní stránku deliktu (zavinění) a objektivní stránku deliktu (protiprávní jednání) konání či opomenutí, škodlivý následek a příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním a škodlivým následkem (kauzální nexus); v případě odpovědnosti objektivní se jedná o odpovědnost za výsledek, přičemž příslušný orgán nezkoumá jednotlivé prvky odpovědnosti uplatňující se u odpovědnosti subjektivní (…) zjišťování a dokazování zavinění v situaci, kdy porušení povinností právnickou osobou je často výsledkem činnosti řady jednotlivců, je velmi obtížné a prakticky nemožné“.

220. Na základě výše uvedeného tak Úřad dospěl k závěru, že se zadavatel dopustil v případě výše uvedených veřejných zakázek „Software pro modelování následků výbuchu“ a „TGA/MS“ správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 26 odst. 4 zákona ve spojení s § 146 odst. 1 písm. b) zákona, když neuveřejnil oznámení o zahájení těchto zadávacích řízení v Úředním věstníku. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích VIII. a IX. tohoto rozhodnutí.

X. K výroku X. tohoto rozhodnutí – uložení sankce

Veřejné zakázky malého rozsahu „Kapilarimetr“ a „Klinkerbergrův porozimetr a permeametr“

221. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

222. Zadavatel se v daném případě dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 a v § 21 odst. 2 a odst. 3 zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ specifikovaný a označený výše jako veřejné zakázky malého rozsahu, a to „Kapilarimetr“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, a „Klinkerbergrův porozimetr a permeametr“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 18. 4. 2011, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 zákona, a veřejnou zakázku nezadal v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybranými uchazeči.

223. Podle § 121 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 40/2015 Sb., které je nutno na posuzovaný případ aplikovat, neboť je pro pachatele správního deliktu příznivější, odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

224. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se předmětných veřejných zakázek dne 27. 9. 2013, přičemž správní řízení bylo zahájeno dne 5. 5. 2014. Smlouvy na obě veřejné zakázky byly uzavřeny shodně dne 20. 6. 2011. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt podle zákona nezanikla.

225. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) zákona.

226. Celková cena těchto dvou VZMR, při jejichž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, činila po zaokrouhlení 2 216 996 Kč bez DPH (tj. 2 660 395 Kč včetně DPH). Horní hranice možné pokuty (5 % ceny veřejné zakázky) tedy po zaokrouhlení činí 110 850 Kč.

Veřejné zakázky malého rozsahu „Zařízení pro měření propustnosti kapalin na vrtných jádrech“ a „Přístroj pro měření relativní propustnosti vzorků“

227. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

228. Zadavatel se v daném případě dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 a v § 21 odst. 2 a odst. 3 zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ specifikovaný a označený výše jako veřejné zakázky malého rozsahu, a to „Zařízení pro měření propustnosti kapalin na vrtných jádrech“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, a „Přístroj pro měření relativní propustnosti vzorků“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011 a 17. 3. 2011, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 zákona, a veřejnou zakázku nezadal v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybranými uchazeči.

229. Podle § 121 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 40/2015 Sb., které je nutno na posuzovaný případ aplikovat, neboť je pro pachatele správního deliktu příznivější, odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

230. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se předmětných veřejných zakázek dne 27. 9. 2013, přičemž správní řízení bylo zahájeno dne 5. 5. 2014. Smlouvy na obě veřejné zakázky byly uzavřeny shodně dne 20. 6. 2011. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt podle zákona nezanikla.

231. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) zákona.

232. Celková cena těchto VZMR, při jejichž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, činila po zaokrouhlení 2 319 987 Kč bez DPH (tj. 2 783 984 včetně DPH) Horní hranice možné pokuty (5 % ceny veřejné zakázky) tedy po zaokrouhlení činí 115 999 Kč.

Veřejné zakázky malého rozsahu „Elektromagnetický separátor“ a „Magnetický separátor“

233. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

234. Zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 a v § 21 odst. 2 a odst. 3 zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ specifikovaný a označený výše jako veřejné zakázky malého rozsahu, a to „Elektromagnetický separátor“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, a Magnetický separátor“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 zákona, a veřejnou zakázku nezadal v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybranými uchazeči.

235. Podle § 121 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 40/2015 Sb., které je nutno na posuzovaný případ aplikovat, neboť je pro pachatele správního deliktu příznivější, odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

236. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se předmětných veřejných zakázek dne 27. 9. 2013, přičemž správní řízení bylo zahájeno dne 5. 5. 2014. Smlouvy na obě veřejné zakázky byly uzavřeny shodně dne 20. 4. 2011. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt podle zákona nezanikla.

237. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) zákona.

238. Celková cena těchto VZMR, při jejichž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, činila 2 427 900 Kč bez DPH (tj. 2 913 480 včetně DPH). Horní hranice možné pokuty (5 % ceny veřejné zakázky) tedy činí 121 395 Kč.

Veřejné zakázky malého rozsahu „Laboklav“, „Titrátor“, „Hustoměr“, „Lyofylizátor“ a „Velkoobjemová centrifuga“

239. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

240. Zadavatel se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 a v § 21 odst. 2 a odst. 3 zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky v rámci realizace vědecko-výzkumné činnosti projektu „Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin“ specifikovaný a označený výše jako veřejné zakázky malého rozsahu, a to „Laboklav“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, „Titrátor“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, „Hustoměr“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, „Lyofylizator“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, a „Velkoobjemová centrifuga“, vyhlášená výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 15. 3. 2011, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 zákona, a veřejnou zakázku nezadal v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvy s vybranými uchazeči.

241. Podle § 121 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 40/2015 Sb., které je nutno na posuzovaný případ aplikovat, neboť je pro pachatele správního deliktu příznivější, odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

242. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se předmětných veřejných zakázek dne 27. 9. 2013, přičemž správní řízení bylo zahájeno dne 5. 5. 2014. Smlouvy na předmětné veřejné zakázky byly uzavřeny ve třech případech dne 20. 4. 2011 a ve dvou případech dne 3. 5. 2011. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt podle zákona nezanikla.

243. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) zákona.

244. Celková cena těchto VZMR, při jejichž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, činila 2 902 300 Kč bez DPH (tj. 3 482 760 Kč včetně DPH). Horní hranice možné pokuty (5 % ceny veřejné zakázky) tedy činí 145 115 Kč.

Veřejná zakázka „Mikrovlnná jednotka pro vysokotlaké rozklady, extrakci a syntézu“

245. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

246. Zadavatel se v tomto případě dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 60 odst. 1 citovaného zákona, když z účasti v zadávacím řízení nevyloučil uchazeče CHROMSPEC spol.  s r. o., který ve lhůtě pro podání nabídek nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, když ve své nabídce předložil doklady, a to konkrétně výpis z evidence Rejstříku trestů podle § 53 odst. 3 písm. a) zákona k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, pouze pro jednoho jednatele společnosti, přičemž pro další dva jednatele společnosti tyto doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, tj. výpisy z evidence Rejstříku trestů podle § 53 odst. 3 písm. a) zákona, nepředložil, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem.

247. Podle § 121 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 40/2015 Sb., které je nutno na posuzovaný případ aplikovat, neboť je pro pachatele správního deliktu příznivější, odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

248. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se předmětné veřejné zakázky dne 27. 9. 2013, přičemž správní řízení bylo zahájeno dne 5. 5. 2014. Smlouva na předmětnou veřejnou zakázku byla uzavřena dne 3. 5. 2011. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt podle zákona nezanikla.

249. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) zákona. 

250. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí 2 389 240 Kč bez DPH (tj. 2 867 088 Kč včetně DPH). Horní hranice možné pokuty (5 % ceny veřejné zakázky) tedy činí 119 462 Kč.

Veřejná zakázka „Software pro modelování následků výbuchu“

251. V šetřeném případě se zadavatel dopustil tří správních deliktů, a to dvou správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona a jednoho správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

252. Podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

253. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 146 nebo 147.

254. Zadavatel se dopustil prvního správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace stanovené v § 6 zákona, když v zadávacím řízení vypracoval dvě verze zadávací dokumentace, a to v českém a v anglickém jazyce, přičemž anglická verze zadávací dokumentace na rozdíl od verze české neobsahovala závazný návrh obchodních podmínek (návrh kupní smlouvy), přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem.

255. Druhého správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustil, když při otevírání obálek nevyloučil v rozporu s § 71 odst. 10 zákona z účasti v zadávacím řízení vybraného uchazeče GEXCON AS, ID 979 879 342, se sídlem Fantoftvegen 38, 5072 Bergen, Norsko, jehož nabídka obsahovala návrh smlouvy na licenci software s názvem „License Agreement for Flacs®and Desc“ v anglickém jazyce bez připojeného úředně ověřeného překladu do českého jazyka, čímž nebyly splněny požadavky § 68 odst. 2 zákona, přičemž tento postup zadavatele podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem.

256. Třetího správního deliktu, podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, se zadavatel dopustil tím, že nedodržel postup stanovený v § 26 odst. 4 zákona ve spojení s § 146 odst. 1 písm. b) zákona, když neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku.

257. Podle § 121 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 40/2015 Sb., které je nutno na posuzovaný případ aplikovat, neboť je pro pachatele správního deliktu příznivější, odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

258. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se předmětné veřejné zakázky dne 27. 9. 2013, přičemž správní řízení bylo zahájeno dne 5. 5. 2014. Ke spáchání prvních dvou správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona došlo dne 20. 7. 2011, kdy zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu. Ke spáchání třetího správního deliktu, podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, mohlo dojít nejdříve dnem uveřejnění formuláře „Oznámení o zakázce“ v Informačním systému o veřejných zakázkách, tj. 18. 3. 2011. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt podle zákona nezanikla.

259. Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky, nebo do 10 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d) zákona.

260. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, a za kterou může být zadavateli uložena pokuta, činí 3 098 333 Kč bez DPH (tj. 3 718 000  včetně DPH). Horní hranice možné pokuty (5 % ceny veřejné zakázky) tedy po zaokrouhlení činí 154 917 Kč.

261. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

Veřejná zakázka „TGA/MS“

262. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo ji splní v rozporu s § 146 nebo 147.

263. Zadavatel svým jednáním naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, neboť nedodržel postup stanovený v § 26 odst. 4 zákona ve spojení s § 146 odst. 1 písm. b) zákona, když neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku v Úředním věstníku.

264. Podle § 121 odst. 3 zákona, ve znění zákona č. 40/2015 Sb., které je nutno na posuzovaný případ aplikovat, neboť je pro pachatele správního deliktu příznivější, odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

265. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. Úřad obdržel podnět týkající se předmětné veřejné zakázky dne 27. 9. 2013, přičemž správní řízení bylo zahájeno dne 5. 5. 2014. Ke spáchání správního deliktu mohlo dojít nejdříve dnem uveřejnění veřejné zakázky v informačním systému veřejných zakázek, tj. 18. 3. 2011. Z uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt podle zákona nezanikla.

266. Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).

K uložení pokuty za spáchané správní delikty

267. K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. a IX. tohoto rozhodnutí Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku ze dne 18. 6. 2009, č. j. 1 AS 28/2009-62, nebo v rozsudku ze dne 31. 10. 2008, č. j. 5 Afs  9/2008-328), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li výklad za pomoci analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 27/2008-67, a ze dne 31. 5. 2007, č. j. 8 As 17/2007-135). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

268. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že pro stanovení konkrétní výše uložené pokuty je nutné posuzovat jednotlivé správní delikty uvedené ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. a IX. tohoto rozhodnutí samostatně.

269. V souladu se s již citovanou zásadou absorpce v rámci správně-právního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, jaký delikt je v šetřeném případě závažnější, tj. za který z nich je možno uložit přísnější sankci.

270. V daném případě se zadavatel dopustil sedmi správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona a dvou správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

271. S ohledem na výši možné sankce, kterou by za spáchání uvedených správních deliktů mohl Úřad zadavateli uložit, lze považovat za delikty nejpřísněji trestné ty, podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, jež jsou uvedeny ve výrocích VIII. a IX. tohoto rozhodnutí a jichž se zadavatel dopustil tím, že nedodržel povinnost stanovenou v § 26 odst. 4 zákona ve spojení s § 146 a § 147 zákona pro uveřejňování, neboť v tomto případě může Úřad uložit zadavateli pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se v daném případě jedná o správní delikty, pro které je stanovena stejná horní sazba výše pokuty, nelze ukládat sankci za závažnější z obou těchto správních deliktů, ale je nutné s ohledem na použití zásady absorpce uložit pokutu pouze za jeden z nich.

272. Úřad tedy přistoupil k uložení pokuty za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona uvedeného ve výroku IX. tohoto rozhodnutí a ke správním deliktům uvedeným ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII. a VIII. tohoto rozhodnutí přihlédl s ohledem na použití zásady absorpce v rámci přitěžujících okolností. Důvodem pro toto rozhodnutí Úřadu je skutečnost, že cena plnění vyplývající ze smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku „TGA/MS“, jíž se výrok IX. tohoto rozhodnutí týká, a která činí 6 798 600 Kč bez DPH, je v porovnání s cenou plnění veřejné zakázky „Software pro modelování následků výbuchu“, která činí 3 098 333 Kč bez DPH, vyšší.  

273. Podle § 121 odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.

274. Pokud jde o způsob spáchání správního deliktu, Úřad uvádí, že pro zadavatele z § 26 odst. 4 zákona ve spojení s § 146 odst. 1 písm. b) zákona explicitně vyplývá v případě nadlimitní veřejné zakázky povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, kromě tuzemského informačního systému, rovněž i v Úředním věstníku, přičemž zadavatel, jak bylo ostatně výše Úřadem konstatováno, tuto povinnost nesplnil. Odpovědnost za postup zadavatele v rozporu se zákonem je pak v tomto případě odpovědností objektivní, tedy odpovědností bez ohledu na zavinění.

275. Úřad při zvažování výše pokuty přihlédl rovněž k následkům správního deliktu, kdy skutečnost, že zadavatel oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku neuveřejnil, mohla mít potenciální vliv na okruh možných dodavatelů, a to především zahraničních, kdy se tito nemohli v důsledku opomenutí zadavatele s jeho záměrem zadat předmětnou veřejnou zakázku vůbec seznámit, pokud je k tomu zadavatel přímo osobně nevyzval. Postupem zadavatele tak došlo k omezení soutěžního prostředí, které je bezesporu základním předpokladem pro dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků, což lze považovat za primární účel zákona. Zadavatel současně nad veškerou pochybnost nevyvrátil možnost, že v době zahájení předmětného zadávacího řízení neexistovali jiní dodavatelé, které přímo k podání nabídky neoslovil a kteří by jím poptávaný předmět plnění veřejné zakázky byli schopni dodat a případně nabídnout i výhodnější podmínky pro zadavatele. Nedošlo však zároveň k takovému omezení soutěžního prostředí, kdy by byla soutěž mezi dodavateli zcela eliminována. Výše nastíněný primární účel zákona tak byl alespoň z části naplněn.

276. Jako k okolnosti polehčující Úřad přihlédl ke specifikům předmětné veřejné zakázky, která se týká výzkumu jevů a procesů těžby a užití energetických surovin, stejně tak i dalšího využití horninového prostředí v rámci vědeckého výzkumu, neboť je i podle dosavadní rozhodovací praxe Úřadu v obdobných zadávacích řízení zřejmé, že jsou pro takováto vědecká bádání, výzkum a stejně tak i pro další vzdělávání v této oblasti velmi často potřebné speciální či  dokonce unikátní přístroje, přičemž na relevantním trhu existoval v době zahájení předmětného zadávacího řízení pouze omezený okruh dodavatelů schopných poptávané plnění reálně poskytnout.

277. Úřad přitom jako polehčující okolnost zohlednil také tu skutečnost, že se jednalo o inovační projekt v rámci Evropské unie, jehož byla předmětná veřejná zakázka součástí a jehož dlouhodobé výsledky by měly přispět k řešení problematiky surovinové soběstačnosti nejen České republiky, kterou se zabývá i Státní energetická koncepce České republiky, ale získaných poznatků vycházejících z činnosti zadavatele v rámci Projektu mohly využít i další země Evropské unie.

278. Jako polehčující okolnost Úřad rovněž zohlednil to, že ke spáchání správního deliktu došlo administrativním pochybením zadavatele, jak mimo jiné vyplývá i z jeho vyjádření, jelikož tato skutečnost snižuje míru závažnosti zadavatelova jednání.

279. Jak je uvedeno v bodu 272 odůvodnění tohoto rozhodnutí, ke správním deliktům uvedeným ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII. a VIII. tohoto rozhodnutí Úřad přihlédl jako k přitěžující okolnosti.

280. Úřad při stanovení výše pokuty vzal v úvahu rovněž i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pak takové pokuty, které mají likvidační charakter. Z dokumentů „Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013“ a „Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014“ umístěných na internetových stránkách zadavatele (http://innet.vsb.cz/cs/ uredni-deska/vyrocni-zpravy-a-zamery) Úřad zjistil, že podle „Výkazů zisků a ztrát“ se výsledek hospodaření zadavatele pohybuje v kladných číslech v řádech několika desítek milionů korun (celkové výnosy zadavatele dosáhly za rok 2013 částky 27 371 000 Kč po zdanění, za rok 2014 pak částky 37 943 000 Kč po zdanění), přičemž na této skutečnosti má zcela zásadní význam nikoliv hlavní činnost zadavatele, ale jeho doplňkové činnosti. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.

281. V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

282. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech výše uvedených argumentů se Úřad rozhodl při určení výměry uložené pokuty preferovat preventivní charakter uložení sankce a udělil pokutu ve výši 100 000 Kč (sto tisíc korun českých), tedy v dolní polovině maximální možné zákonné sazby. Stanovenou pokutu Úřad posoudil vzhledem k souvislostem případu jako dostačující a možnostem zadavatele přiměřenou. Stanovená výše pokuty podle Úřadu současně dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

283. Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

284. Na základě výše uvedených skutečností a po zhodnocení všech okolností Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VI. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. Listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz