Rozhodnutí: S0524/2015/VZ-23795/2015/511/SVá

Instance I.
Věc Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění
Účastníci
 1. Středočeský kraj
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 28. 8. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

Č. j.: ÚOHS-S0524/2015/VZ-23795/2015/511/SVá

 

19. srpna 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání správních deliktů podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jichž se dopustil

 

 • zadavatel - Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

 

v souvislosti s veřejnou zakázkou „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném odesláním výzev k jednání ze dne 22. 1. 2014, přičemž oznámení o zadání veřejné zakázky bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 8. 2014 pod ev. č. 373706, vydává podle ustanovení § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

 

I.

Zadavatel - Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na část „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – Benešov“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění,  zahájeném odesláním výzvy k jednání ze dne 22. 1. 2014, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 10. 3. 2014 s vybraným uchazečem – Diakonie ČCE – středisko ve Vlašimi, IČO 73633674, se sídlem Benešovská 507, 258 01 Vlašim –  tedy do 25. 3. 2014, ale učinil tak až dne 31. 7. 2014.

 

II.

Zadavatel - Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na část „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – Mladá Boleslav“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, zahájeném odesláním výzvy k jednání ze dne 22. 1. 2014,  k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 28. 2. 2014 s vybraným uchazečem – R-Mosty, o. s., IČO 67776779, se sídlem Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00 Praha 3 (nyní se sídlem Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3) –  tedy do 17. 3. 2014, ale učinil tak až dne 31. 7. 2014.

 

III.

 Zadavatel - Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na část „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – region Nymburk“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, zahájeném odesláním výzvy k jednání ze dne 22. 1. 2014,  k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 10. 3. 2014 s vybraným uchazečem – Sdružení romských občanů v Lysé n. L. o. s., IČO 67982930, se sídlem Nám. Bedřicha Hrozného 1743, 289 22 Lysá nad Labem –  tedy do 25. 3. 2014, ale učinil tak až dne 31. 7. 2014.

 

IV.

Zadavatel - Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že v rozporu s ustanovením § 83 odst. 1 ve spojení s § 146 odst. 1 písm. a) citovaného zákona neodeslal oznámení o výsledku zadávacího řízení na část „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – region Praha - východ“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, zahájeném odesláním výzvy k jednání ze dne 22. 1. 2014, k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy dne 24. 3. 2014 s vybraným uchazečem – Arcidiecézní charita Praha, IČO 43873499, se sídlem Londýnská 13/44, 120 00 Praha 2 –  tedy do 8. 4. 2014.

 

V.

Zadavatel - Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona neuveřejnil dodatek č. 1 ze dne 17. 4. 2014 ke smlouvě uzavřené dne 10. 3. 2014 s vybraným uchazečem - Diakonie ČCE – středisko ve Vlašimi, IČO 73633674, se sídlem Benešovská 507, 258 01 Vlašim – na realizaci části „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – Benešov“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, zahájeném odesláním výzvy k jednání ze dne 22. 1. 2014, na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření, tedy do 2. 5. 2014, ale učinil tak až dne 5. 3. 2015.

 

VI.

 Zadavatel - Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona neuveřejnil dodatek č. 1 ze dne 17. 4. 2014 ke smlouvě uzavřené dne 28. 2. 2014 s vybraným uchazečem – R-Mosty, o.s., IČO 67776779, se sídlem Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00 Praha 3 (nyní se sídlem Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3) - na realizaci části „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – Mladá Boleslav“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, zahájeném odesláním výzvy k jednání ze dne 22. 1. 2014,  na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření, tedy do 2. 5. 2014, ale učinil tak až dne 5. 3. 2015.

 

VII.

 Zadavatel - Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona neuveřejnil dodatek č. 1 ze dne 17. 4. 2014 ke smlouvě uzavřené dne 10. 3. 2014 s vybraným uchazečem – Sdružení romských občanů v Lysé n. L. o. s., IČO 67982930, se sídlem Nám. Bedřicha Hrozného 1743, 289 22 Lysá nad Labem - na realizaci části „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – region Nymburk“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, zahájeném odesláním výzvy k jednání ze dne 22. 1. 2014, na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření, tedy do 2. 5. 2014, ale učinil tak až dne 5. 3. 2015. 

  

VIII.

 Zadavatel - Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona neuveřejnil dodatek č. 1 ze dne 13. 5. 2014 ke smlouvě uzavřené dne 24. 3. 2014 s vybraným uchazečem – Arcidiecézní charita Praha, IČO 43873499, se sídlem Londýnská 44, 120 00 Praha 2 - na realizaci části „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – region Praha - východ“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, zahájeném odesláním výzvy k jednání ze dne 22. 1. 2014, na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření, tedy do 28. 5. 2014, ale učinil tak až dne 5. 3. 2015. 

 

IX.

 Zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – se dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tím, že v rozporu s ustanovením § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 citovaného zákona neuveřejnil dodatek č. 2 ze dne 13. 5. 2014 ke smlouvě uzavřené dne 24. 3. 2014 s vybraným uchazečem – Arcidiecézní charita Praha, IČO 43873499, se sídlem Londýnská 44, 120 00 Praha 2 – na realizaci části „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – region Praha – východ“ veřejné zakázky „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, zahájeném odesláním výzvy k jednání ze dne 22. 1. 2014,  na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření, tedy do 28. 5. 2014, ale učinil tak až dne 5. 3. 2015.

 

X.

 Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. a IX. tohoto příkazu se zadavateli - Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - podle ustanovení § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

 

pokuta ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

 Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

1. Dne 19. 11. 2013 uveřejnil zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – ve Věstníku veřejných zakázek oznámení předběžných informací pod evidenčním číslem zakázky 373706, kterým oznámil svůj záměr zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“ (dále jen „veřejná zakázka“) v jednacím řízení bez uveřejnění.

2. Podle oznámení předběžných informací jsou předmětem veřejné zakázky sociální služby s předpokládanou hodnotou 4 150 000 Kč bez DPH poskytované ve čtyřech různých regionech.

3. Z oznámení předběžných informací dále vyplývá, že veřejná zakázka byla rozdělena na následující čtyři části:

 • část s názvem „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – Benešov“ s předpokládanou hodnotou 1 350 000 Kč bez DPH (dále jen „část Benešov“),
 • část s názvem „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – Mladá Boleslav“ s předpokládanou hodnotou 1 650 000 Kč bez DPH (dále jen „část Mladá Boleslav“),
 • část s názvem „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – Nymburk“ s předpokládanou hodnotou 550 000 Kč bez DPH (dále jen „část Nymburk“) a
 • část s názvem „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – Praha - východ“ s předpokládanou hodnotou 600 000 Kč bez DPH (dále jen „část Praha - východ“).

4. Zadavatel následně dne 22. 1. 2014 zahájil jednací řízení bez uveřejnění za účelem zadání výše uvedené veřejné zakázky, když čtyřem různým zájemcům odeslal písemné výzvy k jednání vztahující se k jednotlivým částem veřejné zakázky. Dle obsahu výzev je předmětem veřejné zakázky poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, kdy v rámci plnění zakázky má být zajištěna dostupnost sociální služby azylové domy na území toho kterého regionu (Benešov, Mladá Boleslav, Nymburk a Praha – východ).

5. Na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky zadavatel uzavřel smlouvy následovně:

 • na část Benešov uzavřel dne 10. 3. 2014 „Smlouvu o zajištění sociální služby“ s dodavatelem – Diakonie ČCE – středisko ve Vlašimi, IČO 73633674, se sídlem Benešovská 507, 258 01 Vlašim, k níž byl dne 17. 4. 2014 uzavřen dodatek č. 1,
 • na část Mladá Boleslav uzavřel dne 28. 2. 2014 „Smlouvu o zajištění sociální služby“ s dodavatelem – R - Mosty, o. s., IČO 67776779, se sídlem Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00 Praha 3 (nyní se sídlem Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3), k níž byl dne 17. 4. 2014 uzavřen dodatek č. 1,
 • na část Nymburk uzavřel dne 10. 3. 2014 „Smlouvu o zajištění sociální služby“ s dodavatelem – Sdružení romských občanů v Lysé n. L. o. s., IČO 67982930, se sídlem Nám. Bedřicha Hrozného 1743, 289 22 Lysá nad Labem, k níž byl dne 17. 4. 2014 uzavřen dodatek č. 1,
 • na část  Praha - východ uzavřel dne 24. 3. 2014 „Smlouvu o zajištění sociální služby“ s dodavatelem – Arcidiecézní charita Praha, IČO 43873499, se sídlem Londýnská 44, 120 00 Praha 2, k níž byly dne 13. 5. 2014 uzavřeny dodatek č. 1 a dodatek č. 2.

6. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel podnět k přezkoumání postupu zadavatele při plnění uveřejňovacích povinností v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

7. V rámci šetření podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele písemné vyjádření k podnětu a dokumentaci o předmětné veřejné zakázce. Po přezkoumání relevantních podkladů, jež jsou součástí spisu v této věci vedeného pod sp. zn. S0524/2015/VZ, Úřad konstatuje, že jsou dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu, přičemž příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

8. Podle § 83 odst. 1 zákona veřejný zadavatel je povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. V případě sektorového zadavatele činí lhůta 30 dnů. V případech uvedených v odstavcích 4 a 5 jsou informace, které nebudou uveřejněny, předávány provozovateli Věstníku veřejných zakázek, případně Úřadu pro publikace Evropské unie (dále jen „Úřad pro publikace“), ke statistickým účelům.

9. Podle § 98 odst. 4 zákona je-li veřejná zakázka rozdělena na části, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se postupu zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele na každou jednotlivou část, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Ustanovení § 13 odst. 4 tím není dotčeno.

10. Podle § 146 odst. 1 písm. a) zákona je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele, oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o subdodávce, oznámení o výsledku zadávacího řízení, souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či jiných údajů (dále jen „vyhlášení“), rozumí se tím uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku a uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele nebo souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy.

11. Podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.

12. Podle § 147a odst. 2 zákona veřejný zadavatel uveřejní podle odstavce 1 písm. a) celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření.

13. Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

 

K výrokům I. – IV.:

14. Podle shora citovaných ustanovení § 83 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. a) zákona byl zadavatel povinen odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy na každou část zakázky.

 15. Zadavatel uzavřel smlouvy na realizaci jednotlivých částí zakázky následovně:

 

 • pro část Benešov dne 10. 3. 2014; patnáctidenní lhůta pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek tedy uplynula dne 25. 3. 2014,
 • pro část Mladá Boleslav dne 28. 2. 2014; patnáctidenní lhůta pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek tedy uplynula dne 17. 3. 2014,
 • pro část Nymburk 10. 3. 2014; patnáctidenní lhůta pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek tedy uplynula dne 25. 3. 2014, 
 • pro část Praha - východ dne 24. 3. 2014; patnáctidenní lhůta pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek uplynula dne 8. 4. 2014.

 

16. Oznámení o zadání veřejné zakázky (dále též jen „oznámení“) odeslal zadavatel k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 7. 2014, přičemž uveřejněno bylo dne 1. 8. 2014 pod ev. č. 373706 a pod označením odpovídajícím názvu šetřené veřejné zakázky, tj. „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – azylové domy – jednací řízení bez uveřejnění“. V oddíle V. oznámení byly uvedeny údaje o výsledku zadávacího řízení ve vztahu k částem Benešov, Mladá Boleslav a Nymburk, ve čtvrté části oddílu V. se však namísto oznámení o výsledku zadávacího řízení ve vztahu k části Praha – východ nachází údaje o výsledku zadávacího řízení vztahující se k veřejné zakázce označené „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II – domy na půl cesty – region Mělník“, tedy k jiné než šetřené veřejné zakázce. Údaje o výsledku zadávacího řízení na část Praha – východ šetřené veřejné zakázky v oznámení vůbec uvedeny nebyly.

17. Ve vztahu k částem veřejné zakázky Benešov, Mladá Boleslav a Nymburk tedy zadavatel překročil zákonnou lhůtu k odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění o více než 4 měsíce. Ve vztahu k části Praha – východ zadavatel svou povinnost plynoucí z § 83 odst. 1 zákona nesplnil vůbec, neboť výsledek zadávacího řízení na tuto část veřejné zakázky se v oznámení o zadání šetřené veřejné zakázky (a ani v žádném jiném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem šetřené veřejné zakázky) vůbec nenachází.

18. Úřad konstatuje, že neodesláním výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek ve vztahu ke čtyřem částem veřejné zakázky ve lhůtě 15 dnů od uzavření příslušných smluv zadavatel porušil svou povinnost stanovenou v § 83 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením § 146 odst. 1 písm. a) zákona, a dopustil se tak čtyř správních deliktů dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

 

K výrokům V. – VIII.:

19. Podle shora citovaných ustanovení § 147a odst. 1 písm. a) a § 147a odst. 2 zákona měl zadavatel uveřejnit na profilu zadavatele všechny dodatky k uzavřeným smlouvám vždy do 15 dnů od jejich uzavření.

20. Zadavatel uzavřel dodatky ke smlouvám na realizaci jednotlivých částí zakázky následovně:

 • pro část Benešov dodatek č. 1 dne 17. 4. 2014; patnáctidenní lhůta pro uveřejnění dodatku č. 1 na profilu zadavatele tak uplynula dne 2. 5. 2014,  
 • pro část Mladá Boleslav dodatek č. 1 dne 17. 4. 2014; patnáctidenní lhůta pro uveřejnění dodatku č. 1 na profilu zadavatele tak uplynula dne 2. 5. 2014,
 • pro část Nymburk dodatek č. 1 dne 17. 4. 2014; patnáctidenní lhůta pro uveřejnění dodatku č. 1 na profilu zadavatele tak uplynula dne 2. 5. 2014, 
 • pro část Praha – východ dodatky č. 1 a č. 2 13. 5. 2014; patnáctidenní lhůta pro uveřejnění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na profilu zadavatele tak uplynula dne 28. 5. 2014. 

21. Na profilu zadavatele uveřejnil zadavatel dodatky ke smlouvám vztahující se k jednotlivým částem veřejné zakázky takto:

k části Benešov dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřený dne 17. 4. 2014 uveřejnil dne 5. 3. 2015,

k části Mladá Boleslav dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřený dne 17. 4. 2014 uveřejnil dne 5. 3. 2015,

k části Nymburk dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřený dne 17. 4. 2014 uveřejnil dne 5. 3. 2015,

k části zakázky Praha – východ dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřený dne 13. 5. 2014 a dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřený dne 13. 5. 2014 uveřejnil dne 5. 3. 2015.

22. Z profilu zadavatele je zřejmé, že zadavatel uveřejnil všechny výše uvedené dodatky ke smlouvám na jednotlivé části veřejné zakázky až dne 5. 3. 2015, tedy v případě částí zakázky Benešov, Mladá Boleslav a Nymburk překročil zákonnou lhůtu o více než 10 měsíců, v případě části Praha – východ o téměř 9 měsíců.

23. Úřad konstatuje, že nedodržením zákonné lhůty pro uveřejnění dodatků ke smlouvám uzavřeným na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na profilu zadavatele zadavatel porušil svou povinnost stanovenou v § 147a odst. 1 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením § 147a odst. 2 první věta zákona, a dopustil se tak pěti správních deliktů dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

24. K argumentu zadavatele, že se jednalo pouze o formální pochybení bez dopadu na průběh výběrového řízení a výběr uchazeče, Úřad uvádí, že účelem uveřejňování relevantních údajů o zadávacím řízení je umožnění následné kontroly postupu zadavatele v zadávacím řízení a hospodaření s veřejnými prostředky, a to jak ze strany uchazečů, tak ze strany široké veřejnosti. Význam uveřejňování relevantních informací o zadávacím řízení je zřejmý i ze zakotvení daných povinností v zákoně, přičemž je zdůrazněn tím, že jejich nesplnění je kvalifikováno jako samostatný správní delikt. Pokud jde o argument, podle něhož nemělo porušení povinností vliv na výběr nejvhodnější nabídky, resp. na průběh zadávacího řízení, vzhledem k tomu, že existence takového vlivu není znakem skutkové podstaty daného správního deliktu, není tento argument zadavatele relevantní.

 

K uložení pokuty

25. Podle ustanovení § 120 odst. 2 písm. b) zákona za správní delikt se uloží pokuta do 20 000 000,- Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g).

26. Podle ustanovení § 121 odst. 3 zákona účinného v době zahájení zadávacího řízení odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

27. Dne 6. března 2015 nabyl účinnosti zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“). Předmětnou novelou bylo novelizováno i citované ustanovení § 121 odst. 3 zákona, které nyní zní tak, že odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil správní řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Úřad proto v šetřeném případě aplikoval zákonné znění po uvedené novele, neboť je pro pachatele správního deliktu příznivější. Úřad zde odkazuje na ustanovení čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), podle kterého se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. Ústavní pravidlo zakotvené v ustanovení čl. 40 odst. 6 Listiny tak zakládá výjimku z jinak obecného zákazu retroaktivity trestních norem, která se uplatní v případě, kdy je pozdější právní úprava pro pachatele příznivější, přičemž tato výjimka se dle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu aplikuje rovněž v řízeních o sankci za správní delikty. Při posuzování příznivosti právní úpravy vycházel Úřad zejména ze skutečnosti, že zákon účinný v době zahájení zadávacího řízení umožnoval oproti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s delším časovým odstupem od okamžiku spáchání správního deliktu či od okamžiku, kdy se o něm Úřad dozvěděl.

28. V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v ustanovení § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správních deliktů dozvěděl na základě podnětu, jenž obdržel dne 14. 4. 2015. Ke spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. - IV. došlo marným uplynutím patnáctidenní lhůty pro uveřejnění výsledků zadávacího řízení ve vztahu k jednotlivým částem veřejné zakázky, tj. v časovém rozmezí od 18. 3. 2014 do 9. 4. 2015. Ke spáchání správních deliktů dle výroků V. – IX. pak došlo marným uplynutím patnáctidenní lhůty pro uveřejnění dodatků ke smlouvám, tedy ve vztahu k jednotlivým částem veřejné zakázky v časovém rozmezí od 3. 5. 2014 do 29. 5. 2014. Vzhledem k uvedenému v šetřeném případě odpovědnost zadavatele za správní delikt nezanikla.  

29. Zadavatel se v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou dopustil celkem devíti správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, za každý z nich lze v souladu s ustanovením § 120 odst. 2 písm. b) zákona uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

30. K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. – IX. tohoto příkazu Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku  č. j. 1 As 28/2009-62 ze dne 18. 6. 2009 nebo v rozsudku č. j. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31. 10. 2008), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomocí analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 27/2008-67 ze dne 16. 4. 2008 a č. j. 8 As 17/2007-135 ze dne 31. 5. 2007). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

31. Úprava zákona o veřejných zakázkách je ve vztahu k trestání souběhu správních deliktů na rozdíl od úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší moment, do kdy je správní delikty možno považovat za sbíhající se, jakož ani důsledky, není-li z jakýchkoli důvodů vedeno společné řízení. Souhrnné či úhrnné tresty, jimiž se postihuje souběh trestných činů, přitom představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu.

32. V souladu s již citovanou zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, za který správní delikt je možno v šetřeném případě uložit přísnější sankci (vyšší pokutu).

33. V daném případě se zadavatel dopustil devíti správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona. S ohledem na to, že se jedná o skutkově totožné správní delikty, pro které je stanovena stejná maximální výše pokuty, nelze v konkrétním případě v souladu se zásadou absorpce ukládat sankci podle přísněji trestného spáchaného deliktu. Úřad se tedy zabýval otázkou, který ze spáchaných správních deliktů lze považovat za nejzávažnější.

34. V souvislosti s uveřejněním relevantních údajů o zadávacím řízení se zadavatel dopustil devíti správních deliktů, přičemž v osmi případech zadavatel svou povinnost dodatečně splnil a předmětné údaje (tj. výsledek zadávacího řízení či dodatky ke smlouvám) uveřejnil. V případě deliktu uvedeného ve výroku IV. tohoto příkazu spočívajícího v neodeslání výsledku zadávacího řízení ve vztahu k části zakázky Praha – východ k uveřejnění ve stanovené lhůtě zadavatel svou povinnost plynoucí z § 83 odst. 1 zákona vůbec nesplnil. Z tohoto pohledu je nutno za nejzávažnější považovat právě správní delikt uvedený ve výroku IV. tohoto příkazu. Za tento delikt tedy Úřad ukládá sankci.

35. Podle ustanovení § 121 odst. 2 věta první zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

36. Hlavním kritériem, které je dle výše citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž by spáchán).

37. Úřad k charakteru uveřejňovacích povinností obecně uvádí, že jejich účelem je zajištění publicity relevantních informací o zadávacích řízeních, jejímž prostřednictvím je umožněna veřejná kontrola postupu zadavatele. Narušení možnosti operativní veřejné kontroly v případě neodeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky přitom nelze pokládat za bagatelní, neboť je to právě toto oznámení, ze kterého se veřejnost dozvídá základní údaje o tom, jakým způsobem budou veřejné prostředky vynakládány (zejména pak informaci o tom, ve vztahu ke kterému subjektu budou vynakládány). Oznámení o výsledku zadávacího řízení tak lze pokládat na pomyslné stupnici důležitosti jednotlivých uveřejňovaných dokumentů za jeden z těch nejdůležitějších.

38. Při posuzování závažnosti správního Úřad přihlédl rovněž k  hodnotě předmětné části veřejné zakázky, neboť lze říci, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků roste úměrně k výši ceny veřejné zakázky. S ohledem na zmíněné pak možno v rámci posouzení závažnosti správního deliktu zohlednit, že narušení možnosti veřejné kontroly u části veřejné zakázky pro region Praha – východ, jejíž celková cena dle smlouvy  činí 600 000 Kč vč. DPH, nepředstavuje zásah do veřejného zájmu chráněného zákonem příliš vysoké intenzity.

39. Jako polehčující okolnost Úřad v daném případě posoudil skutečnost, že zadavatel své pochybení uznal.

40. Jako přitěžující okolnost posoudil Úřad tu skutečnost, že ve vztahu k části veřejné zakázky Praha – východ nedošlo k řádnému uveřejnění výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek ani do dne vydání tohoto příkazu. Další výrazně přitěžující okolností je skutečnost, že v souvislosti s šetřenou veřejnou zakázkou se zadavatel dopustil dalších osmi správních deliktů.

41. Při určení výše pokuty Úřad vzal v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Na webových stránkách zadavatele Úřad zjistil schválený rozpočet na rok 2015, podle kterého bude zadavatel v roce 2015 hospodařit s přebytkem ve výši 270 513 000 Kč. S ohledem na uvedenou skutečnost není možno považovat uloženou pokutu za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu zadavatele (a v tomto smyslu nespravedlivou).

42. Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má naplňovat zejména dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní, tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Úřad uloženou výši pokuty považuje za dostačující k naplnění obou základních funkcí právní odpovědnosti.

43. Úřad posoudil postup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a vzhledem ke zjištěným správním deliktům zadavatele rozhodl o uložení pokuty tak, jak je uvedeno ve výroku X. příkazu.

44. Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno, zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710. Jako variabilní symbol zadavatel uvede své identifikační číslo.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu do 8 dnů ode dne jeho doručení podat odpor k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

  

Obdrží

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz