číslo jednací: S221/2013/VZ-23267/2013/521/VČe

Instance I.
Věc Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem
Účastníci
 1. DIAMO, státní podnik
 2. Sdružení CHÚ Stráž – RVM – ČLUZ - AQUA
 3. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
 4. České lupkové závody, a.s.
 5. AQUASYS spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 6. 5. 2014
Související rozhodnutí S221/2013/VZ-23267/2013/521/VČe
R420/2013/VZ-9360/2014/310/LPa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 434 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S221/2013/VZ-23267/2013/521/VČe

 

27. listopadu 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 4. 2013, na návrh ze dne 12. 4. 2013, jehož účastníky jsou

 • zadavatel - DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
 • navrhovatel – účastníci „Sdružení CHÚ Stráž – RVM – ČLUZ - AQUA“

o REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

o České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

o AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 4. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

kteří dne 26. 10. 2012 uzavřeli smlouvu o sdružení,

 

ve věci veřejné zakázky „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 26. 3. 2012 a uveřejněno pod ev. č. 210942, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 11. 10. 2012 a dne 7. 11. 2012, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-111636, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 24. 4. 2012, dne 18. 8. 2012, dne 2. 10. 2012, dne 23. 10. 2012 a dne 17. 11. 2012,

rozhodl takto:

 

I.

Návrh navrhovatele – účastníků „Sdružení CHÚ Stráž – RVM – ČLUZ - AQUA“

 • REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,
 • České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,
 • AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 4. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

kteří dne 26. 10. 2012 uzavřeli smlouvu o sdružení – ze dne 12. 4. 2013 se v části směřující proti zadávacím podmínkám, podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh v této části nebyl podán oprávněnou osobou.

 

II.

Návrh navrhovatele – účastníků „Sdružení CHÚ Stráž – RVM – ČLUZ - AQUA“

 • REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,
 • České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,
 • AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 4. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

 

kteří dne 26. 10. 2012 uzavřeli smlouvu o sdružení - ze dne 12. 4. 2013 se v části týkající se vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na základě rozhodnutí zadavatele - DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem – ze dne 6. 3. 2013, podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle ustanovení § 118 odstavce 1 nebo 2 citovaného zákona o veřejných zakázkách.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)[1] do Věstníku veřejných zakázek dne 26. 3. 2012 a uveřejnil pod ev. č. 210942, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 11. 10. 2012 a dne 7. 11. 2012, a uveřejnil v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-111636, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 24. 4. 2012, dne 18. 8. 2012, dne 2. 10. 2012, dne 23. 10. 2012 a dne 17. 11. 2012, oznámení užšího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel se v souladu s § 151 zákona nechal při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupit jinou osobou – společností Allowance s.r.o., IČO 26140136, se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha - Vinohrady.

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle bodu 1. kvalifikační dokumentace „realizace projektu „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“, zpracovaného státním podnikem DIAMO, odštěpným závodem Těžba a úprava uranu Máchova 201, Stráž pod Ralskem v roce 2011. Práce zahrnují likvidaci povrchového areálu bývalé chemické úpravny uranové rudy, resp. vymezené části areálu sloužící v minulosti ke zpracování uranové rudy a výrobě uranového koncentrátu a odstranění kontaminace související s provozem chemické úpravny“.

4. Z protokolu o otevírání obálek s žádostmi o účast ze dne 18. 12. 2012 je zřejmé, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem patnáct žádostí o účast v užším řízení (dále též „žádost“). Zadavatel osm z podaných žádostí vyřadil z důvodu nesplnění kvalifikace, a to včetně žádosti navrhovatele – účastníků „Sdružení CHÚ Stráž – RVM – ČLUZ - AQUA“

 • REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,
 • České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,
 • AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 4. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

kteří dne 26. 10. 2012 uzavřeli smlouvu o sdružení (dále jen „navrhovatel“).

5. Zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení dne 6. 3. 2013 z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném zadavatelem. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení podal navrhovatel dopisem ze dne 25. 3. 2013 námitky, které zadavatel obdržel dne 26. 3. 2013. Zadavatel po přezkoumání těmto námitkám nevyhověl svým rozhodnutím ze dne 4. 4. 2013, které bylo navrhovateli doručeno dne 5. 4. 2013.

6. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o jím podaných námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil dne 15. 4. 2013 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) ze dne 12. 4. 2013.

 

II. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

7. Podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 15. 4. 2013, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

8. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

9. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S221/2013/VZ-7261/2013/522/JCh ze dne 2. 5. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S221/2013/VZ-7262/2013/522/JCh z téhož dne stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Usnesením byla dále zadavateli stanovena lhůta k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Navrhovateli stanovil Úřad tímtéž usnesením lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách, a lhůtu k předložení zmocnění dodavatele REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most (dále jen „REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.“), že je oprávněn jednat před správním orgánem i za dodavatele České lupkové závody, a. s., IČO 26423367, Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, a AQUASYS spol. s r. o., IČO 25344447, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou.

10. Dne 6. 5. 2013 Úřad obdržel od navrhovatele originál plné moci udělené dodavateli REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. k zastupování navrhovatele ve správním řízení. Doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli dne 15. 4. 2013 obdržel Úřad od navrhovatele dne 9. 5. 2013.

 

III. OBSAH NÁVRHU

11. Navrhovatel v návrhu uvádí, že podává návrh na přezkoumání zadávacích podmínek veřejné zakázky a na přezkoumání rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 3. 2013 o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Navrhovatel považuje své vyloučení z účasti v zadávacím řízení za neoprávněné, jelikož pro něj neexistuje žádný právní ani věcný důvod, a zadávací podmínky pokládá za diskriminační a stanovené záměrně a účelově tak, aby mohl být vybrán konkrétní dopředu známý uchazeč.

12. K důvodu vyloučení, uvedeném zadavatelem v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 6. 3. 2013, že navrhovatelem doložené osvědčení na realizaci referenční stavby je vystaveno nikoliv jejím objednatelem, ale jejím zhotovitelem, takže má povahu čestného prohlášení, jímž nelze požadované osvědčení o řádném plnění referenční stavby nahradit, navrhovatel uvádí, že z § 56 odst. 3 písm. a) zákona nelze dovodit, že by byla vyloučena jednota dodavatele a osvědčujícího objednatele, jestliže skutečně daná veřejná zakázka jako taková proběhla a byla řádně provedena. Navrhovatel uznává, že námitka zadavatele, že po něm nelze požadovat, aby měl důvěru v osvědčení, které si vydá sama osoba, která předmětné práce vykonávala sama pro sebe, je sice pochopitelná, ovšem dle navrhovatele zákon takovýto postup přímo nevylučuje. Navrhovatel uvádí, že nelze za této situace předjímat, že předmětné práce byly provedeny nekvalitně, že nebyly provedeny včas či že nastaly jiné problémy s danou zakázkou. Podle navrhovatele lze naopak usoudit, že pokud prováděl zhotovitel tyto práce pro sebe jako objednatele, vynaložil maximální úsilí k tomu, aby předmětné práce splňovaly co nejvyšší standard kvality. Navrhovatel považuje výklad zadavatele za více než diskriminační, a to s odkazem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona, jelikož navrhovatel by byl diskriminován pouze proto, že stavební práce prováděl sám pro sebe, a nikoliv pro třetí osobu. Navrhovatel se domnívá, že účelem ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona je především to, aby dodavatel prokázal, že má technické kvalifikační a další předpoklady k provedení stavby obdobného rozsahu, což navrhovatel dle svého názoru splnil doložením referenční listiny.

13. K druhému důvodu vyloučení, tj. že osvědčení na realizaci referenční stavby v hodnotě min. 100 mil Kč bez DPH a zároveň týkající se vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie, které bylo navrhovatelem předloženo, nelze přijmout, jelikož nenaplňuje požadavek zadavatele na prokázání technické kvalifikace v této části, navrhovatel uvádí, že zadávací podmínky byly nastaveny neúměrně přísně a diskriminačně a požadovaná technická kvalifikace byla stanovena nad rámec toho, jakou technickou kvalifikaci si vyžaduje samotná povaha požadovaných prací. Navrhovatel namítá, že požadovanou referenci řádně doložil referencí Ministerstva průmyslu a obchodu, podepsanou Ing. Zbyškem Sochorem, ředitelem odboru hornictví a stavebnictví MPO, a zároveň předsedou dozorčí rady zadavatele, přičemž v této referenci je uvedeno, že se jedná o pracoviště III. kategorie.

14. Navrhovatel je přesvědčen, že důvody, uvedené v rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, jsou důvody zástupnými, jež mají nejspíše eliminovat jednoho ze zřejmě nepohodlných uchazečů, a přispět k vyřazení všech podobných uchazečů vyjma toho, který je předurčen k tomu, aby právě jemu byla veřejná zakázka zadána. Navrhovatel má za to, že samotné zadávací podmínky jsou diskriminační a stanovené záměrně tak, aby mohl být vybrán konkrétní dopředu známý uchazeč, neboť tento záměr zadavatele potvrzují i změny prováděné v zadávacích podmínkách během lhůty pro podání žádostí o účast, a to konkrétně především ve stanovení technických kvalifikačních předpokladů dodavatelů, a opakované prodlužování lhůty pro podání žádosti, které mělo dle navrhovatele patrně za účel znejistit uchazeče a vyvolat nepřehledný stav o průběhu zadávacího řízení. Navrhovatel se domnívá, že prodlužování lhůty pro podání žádosti o účast je neodůvodněné a nepřiměřené, přičemž zadávací řízení bylo vypsáno a zveřejněno již 28. 3. 2012 s prvním odevzdáním žádosti o účast dne 9. 5. 2012 a dokonce s následným dalším prodloužením termínu v den odevzdání žádosti ze dne 19. 11. 2012 oznámeným 1,5 hodiny před ukončením lhůty.

15. Navrhovatel uvádí, že na základě výše uvedeného tedy návrh směřuje nejen proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, ale i proti zadávacím podmínkám, jelikož je zřejmé, že jednotlivé úkony zadavatele byly účelově provázány a teprve úkonem zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení byly dokonány veškeré předchozí úkony učiněné zadavatelem v zadávacím řízení a bylo teprve završeno to, k čemu souhrnem svých předchozích úkonů, a to včetně stanovení zadávacích podmínek, zřejmě cíleně směřoval. Navrhovatel je tedy toho názoru, že uvedeným postupem zadavatele byl porušen zákon, jelikož navrhovatel byl vyloučen ze zadávacího řízení, aniž měl zadavatel k takovému vyloučení zákonný důvod. Navrhovatel má za to, že zákon byl porušen tím, že bylo popřeno jeho právo se za rovnocenných, transparentních a nediskriminačních podmínek zúčastnit zadávacího řízení na veřejnou zakázku, neboť z něj byl svévolně a neoprávněně zadavatelem vyloučen, ačkoliv veškeré požadované kvalifikační předpoklady a referenční osvědčení beze zbytku splnil i řádně doložil. Podle navrhovatele tak byly přinejmenším porušeny zásady postupu zadavatele stanovené v § 6 zákona.

16. Navrhovatel dále uvádí, že mu je uvedeným postupem zadavatele způsobena újma přinejmenším v hodnotě finančního vyjádření předmětu veřejné zakázky, o kterou by se za náležité provedení příslušných činností, jež jsou předmětem veřejné zakázky, navýšila (po odečtení nákladů na provedené práce) jeho peněžní aktiva. Další újmu navrhovatel spatřuje v oblasti nebezpečí narušení dobré pověsti navrhovatele, resp. vedoucího účastníka sdružení a dalších členů sdružení, která je způsobena reálnou možností negativního vlivu rozhodnutí zadavatele na potenciální zákazníky navrhovatele, kteří by mohli nabýt dojmu, že navrhovatel byl neúspěšný proto, že jeho činnost a výsledky této činnosti nejsou v požadované kvalitě, a právě proto jej zadavatel z účasti v zadávacím řízení vyloučil, což by mohlo způsobit odliv jeho možných zákazníků.

17. S ohledem na výše uvedené se navrhovatel domáhá toho, aby Úřad předmětné zadávací řízení ve smyslu ustanovení § 118 odst. 1 zákona z důvodu diskriminačních zadávacích podmínek zrušil, nebo aby zrušil jen jednotlivý úkon zadavatele, a to jeho rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 6. 3. 2013.

IV. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K NÁVRHU

18. Dne 22. 4. 2013 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 19. 4. 2013, v němž uvádí, že se s obsahem návrhu seznámil a nadále považuje své rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a odůvodnění nevyhovění námitkám za objektivní, správné a souladné se zákonem. Zadavatel je přesvědčen, že ke všem zájemcům přistupoval v souladu s ustanovením § 6 zákona a nesporně posoudil kvalifikaci v rozsahu, který vymezil v zadávací dokumentaci. Zadavatel k věcné stránce návrhu neuvádí žádné další skutečnosti, neboť považuje za obsahově dostačující svá vyjádření v rozhodnutí o nevyhovění námitkám.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

19. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření účastníků řízení, a na základě vlastního zjištění rozhodl ve výroku I. tohoto rozhodnutí o zamítnutí návrhu v části směřující proti zadávacím podmínkám podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona, neboť návrh v této části nebyl podán oprávněnou osobou. Ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad rozhodl podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona o zamítnutí části návrhu týkající se vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 3. 2013, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. rozhodnutí

20. Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

21. Podle § 110 odst. 3 zákona musí stěžovatel doručit zadavateli námitky proti zadávacím podmínkám nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

22. Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle § 110 odst. 2, 3 a 5 zákona musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle § 110 odst. 2 zákona, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

23. Podle § 111 odst. 1 zákona přezkoumá zadavatel podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

24. Podle ust. § 111 odst. 2 zákona pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

25. Podle § 114 odst. 1 zákona lze návrh podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 zákona a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

e) použití druhu zadávacího řízení.

26. Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyl podán oprávněnou osobou.

27. Úřad z dokumentace o veřejné zakázce zjistil, že navrhovatel podal námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 3. 2013 o vyloučení z účasti v zadávacím řízení dopisem ze dne 25. 3. 2013, přičemž v námitkách výslovně uvedl, že tyto námitky směřují proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel těmto námitkám nevyhověl a rozhodnutí o nevyhovění námitkám oznámil navrhovateli dopisem ze dne 4. 4. 2013, který navrhovatel obdržel dne 5. 4. 2013.

28. Dopisem ze dne 12. 4. 2013 podal navrhovatel návrh na zahájení správního řízení, ve kterém uvedl, že podává návrh na přezkoumání zadávacích podmínek veřejné zakázky (neúměrně přísné a diskriminační nastavení zadávacích podmínek a stanovení technických kvalifikačních předpokladů nad rámec toho, jaké technické kvalifikační předpoklady si vyžaduje samotná povaha požadovaných prací) a na přezkoumání rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 3. 2013 o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

29. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že navrhovatel nepodal zadavateli námitky proti zadávacím podmínkám a tyto námitky uvedl pouze v návrhu učiněném k Úřadu.

30. K výše uvedenému Úřad uvádí, že podle § 110 odst. 3 zákona musí stěžovatel doručit zadavateli námitky proti zadávacím podmínkám nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Tyto námitky musí být řádně zdůvodněné (§ 110 odst. 1 zákona) a musí obsahovat předepsané náležitosti (§ 110 odst. 7 zákona).

31. Úřad dále konstatuje, že podle § 110 odst. 7 předposlední věty zákona je podání námitek řádně a včas podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci.

32. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že v zadávacím řízení šetřené veřejné zakázky navrhovatel nepodal námitky proti zadávacím podmínkám spočívající v neúměrně přísném a diskriminačním nastavení zadávacích podmínek a stanovení technických kvalifikačních předpokladů nad rámec toho, jaké technické kvalifikační předpoklady si vyžaduje samotná povaha požadovaných prací, ale tyto námitky uplatnil pouze v rámci návrhu na zahájení správního řízení. Zadavatel tedy nemohl o této námitce rozhodnout, jak je uvedeno v ustanovení § 111 odst. 1 zákona, neboť ve lhůtě pro podání námitek proti zadávacím podmínkám od navrhovatele žádné námitky proti zadávacím podmínkám neobdržel.

33. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že podaný návrh nelze v části směřující proti zadávacím podmínkám (neúměrně přísné a diskriminační nastavení zadávacích podmínek a stanovení technických kvalifikačních předpokladů nad rámec toho, jaké technické kvalifikační předpoklady si vyžaduje samotná povaha požadovaných prací) považovat za řádný, neboť navrhovatel zde nesplnil zákonnou podmínku, aby se stal osobou oprávněnou pro podání návrhu, kterou v daném případě bylo mimo jiné podání předchozích řádných a včasných námitek ve stejné věci, jak stanoví § 110 odst. 7 zákona. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí a návrh v této části podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona zamítl.

K výroku II. rozhodnutí

34. Podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona může veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

35. Podle § 56 odst. 7 zákona je veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

c) vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

36. Podle § 56 odst. 8 zákona pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických předpokladů způsoby stanovenými podle § 56 odst. 7 zákona, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne. Pokud je seznam opatření v oblasti řízení z hlediska životního prostředí podle § 56 odst. 2 písm. f) nebo podle odst. 3 písm. d) zákona svým rozsahem shodný s opatřeními, které je třeba splnit pro vydání certifikátu podle § 56 odst. 5 zákona, je veřejný zadavatel povinen tuto formu prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 5 zákona uznat.

37. Podle § 59 odst. 1 zákona posoudí veřejný zadavatel prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s tímto zákonem.

38. Podle § 60 odst. 1 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

39. Zadavatel stanovil v čl. 3.4. kvalifikační dokumentace požadavek na splnění technických kvalifikačních předpokladů mimo jiné následovně:

dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona zájemce doloží seznam staveb obdobných předmětu veřejné zakázky, provedených za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy v režimu odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy, (např. dozoru SÚJB dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění zák. č. 13/2002 Sb., Atomový zákon a obsahovat likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.) Finanční objem jedné referenční stavby musí činit minimálně 250 mil. Kč bez DPH, druhé z nich minimálně 100 mil. Kč bez DPH a třetí 30 mil. Kč bez DPH. Uvedené reference budou doloženy osvědčeními objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

40. Navrhovatel na straně 74 své žádosti o účast v zadávacím řízení, doručené zadavateli dne 13. 12. 2012, předložil referenční listinu, ve které je jako zhotovitel označen účastník „Sdružení CHÚ Stráž – RVM – ČLUZ - AQUA“ České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí (dále jen „České lupkové závody, a.s.“). Jako objednatel je pak v předmětné referenční listině uvedena rovněž společnost České lupkové závody, a.s.

41. Zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení rozhodnutím ze dne 6. 3. 2013, v němž přijal závěr zadavatelem jmenované komise pro posouzení kvalifikace, která při posouzení předmětné části kvalifikace zjistila následující:

1) Osvědčení na realizaci referenční stavby v hodnotě min. 250 mil Kč bez DPH doložil člen sdružení České lupkové závody, a.s. Osvědčení objednatele však je vystaveno rovněž tímto subjektem, tj. dodavatel zde vystupoval jako objednatel vystavující osvědčení o řádném zhotovení díla. Z logiky ust. § 56 odst. 3 písm. a) Zákona vyplývá, že Zákon předpokládá oddělenost osoby dodavatele a objednatele. Takovéto „osvědčení“ tedy nelze přijmout jako dostatečně objektivně prokazující, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně. Takovéto prohlášení má povahu čestného prohlášení dodavatele o provedení příslušných prací. Zadavatel dále uvádí, že požadované osvědčení o řádném plnění referenční stavby nelze nahradit formou čestného prohlášení.

2) Osvědčení na realizaci referenční stavby v hodnotě min. 100 mil Kč bez DPH a zároveň týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie, doložil člen sdružení České lupkové závody, a.s. Předložené osvědčení o řádném plnění stavby nelze přijmout, protože nenaplňuje požadavek zadavatele na prokázání technické kvalifikace v této části.

Komise provedla ověření jednotlivých referenčních osvědčení ke stavbám uvedených zájemcem v seznamu a došla ke zjištění, že dle veřejně dostupného registru rozhodnutí vydaných SÚJB, SUJB nevydal žádné rozhodnutí o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie týkající se předmětu doložené stavby. Je tedy zřejmé, že člen sdružení nerealizoval požadované práce, tedy likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti v rámci vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy.

Zájemce tedy neprokázal technické kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem.

42. Úřad nejprve v obecné rovině konstatuje, že předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení je prokázání splnění kvalifikace, kterou se rozumí jeho způsobilost realizovat veřejnou zakázku. Účelem požadavků na kvalifikaci je objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat. Požadavek na splnění technických kvalifikačních předpokladů má zajistit, že se soutěže o přidělení veřejné zakázky zúčastní pouze ti dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické, personální a materiální tuto zakázku po jejím přidělení též plnit. Způsobilost dodavatelů stavebních prací tyto práce poskytovat se hodnotí zejména s ohledem na jejich dovednosti, zkušenosti, výkonnost a spolehlivost.

43. Technická způsobilost dodavatele je vymezena v § 56 zákona v závislosti na tom, zda jsou předmětem veřejné zakázky dodávky zboží (odst. 1), služby (odst. 2) či stavební práce (odst. 3). Z ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) pak vyplývá, že zadavatel je oprávněn po dodavateli požadovat předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, přičemž tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí rovněž obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Na rozdíl od veřejných zakázek na dodávky či veřejných zakázek na služby ze zákona nevyplývá, že toto osvědčení objednatelů o řádné realizaci stavebních prací lze nahradit čestným prohlášením dodavatele. Na druhou stranu však zákon nevylučuje, že při naplnění podmínek uvedených v § 56 odst. 8 zákona (tj. především pokud by dodavatel nebyl schopen z objektivních důvodů prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným ze strany zadavatele) lze toto osvědčení nahradit rovnocenným dokladem; v takovém případě je však na dodavateli, aby tuto objektivní nemožnost dostatečně doložil a odůvodnil.

44. V přezkoumávaném případě zadavatel v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů ve veřejné zakázce požadoval dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložení osvědčení objednatelů o řádném plnění referenčních zakázek, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně. Navrhovatel pak ve své nabídce doložil referenční listinu, ve které byla jako zhotovitel i objednatel označena společnost České lupkové závody, a.s.

45. Jak vyplývá z jazykového výkladu slova osvědčení, toto slovo je odvozeno od slova svědčit, což znamená, že osvědčení je listina, která dokládá či dokazuje dosažené výsledky, výstupy či jiné skutečnosti. V případě prokazování technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona vydává osvědčení objednatel, který svědčí o řádném plnění stavebních prací provedených dodavatelem. K zajištění věrohodnosti osvědčení, a tedy i naplnění jeho účelu, se tudíž musí jednat o dva odlišné subjekty, neboť jen tak může být doložena objektivnost a pravdivost údajů v osvědčení obsažených, tj. ceny, doby a místa provádění stavebních prací a údajů, že provedené stavební práce byly provedeny řádně a odborně (dle sjednaného termínu a ve sjednané kvalitě).

46. Pokud tedy v šetřeném případě navrhovatel v žádosti o účast doložil osvědčení, v němž je jako osvědčující osoba (objednatel) i jako dodavatel stavebních prací (zhotovitel) uvedena tatáž osoba, pak dle mínění Úřadu má takové „osvědčení“ obdobnou váhu jako čestné prohlášení, v němž rovněž figuruje toliko jedna osoba, která prohlašuje, že určité skutečnosti splňuje. Čestné prohlášení je tedy listinou, která (na rozdíl od osvědčení) určité skutečnosti pouze prohlašuje, ale nedokazuje je, neboť nejsou potvrzeny žádným dalším (od osoby dodavatele nezávislým) subjektem. Přitom jak již bylo uvedeno výše, zákon nepřipouští nahrazení osvědčení objednatelů čestným prohlášením dodavatele, neboť nemá stejnou vypovídací hodnotu. Na základě čestného prohlášení totiž nelze jednoznačně určit, že skutečnosti v něm uvedené jsou pravdivé, jelikož nejsou objektivně doloženy.

47. Možností prokazovat reference takovým zdánlivým osvědčením, jaké ve své nabídce předložil navrhovatel, by tak dle názoru Úřadu mohlo snadno docházet k jejímu zneužívání. Dodavateli, který by osvědčoval řádné provedení stavebních prací sám sobě, by totiž nic nebránilo, aby v tomto „kvaziosvědčení“ například uvedl, že prováděl práce řádně a odborně, ačkoliv by se na provedeném díle ve skutečnosti objevily vady či dílo nebylo dokončeno v plánovaném termínu.

48. Stejně tak lze stěží na základě „kvaziosvědčení“ ověřit, zda cena, jakožto hlavní ukazatel splnění zadavatelem požadované reference, reálně odpovídá v něm uvedené výši, případně ceně obvyklé, neboť nelze vyloučit, že v těchto případech by si dodavatel podle svého uvážení sám sobě ocenil svou práci větší hodnotou, než jaká by byla určena objektivně za situace, kdy by byl vystaven konkurenci na trhu a musel soutěžit s jinými dodavateli.

49. Nelze tak souhlasit s tvrzením dodavatele, že pokud zhotovitel prováděl práce pro sebe jakožto objednatele, pak je možné usoudit, že vynaložil maximální úsilí k tomu, aby předmětné práce splňovaly co nejvyšší standard kvality. S ohledem na výše uvedené Úřad taktéž odmítá námitku navrhovatele, že by byl takový výklad zadavatele účelový a navrhovatel by jím byl diskriminován z důvodu, že stavební práce prováděl sám pro sebe a nikoliv pro třetí osobu.

50. Pro úplnost Úřad uvádí, že se rovněž nedomnívá, že by bylo možno považovat čestné prohlášení, případně listiny stejné váhy, za rovnocenný doklad ve smyslu ustanovení § 56 odst. 8 zákona (což však navrhovatel ani nenamítá). Tím by dle Úřadu naopak mohlo být např. kolaudační rozhodnutí či protokol o předání a převzetí stavby apod. O nemožnosti nahrazení osvědčení čestným prohlášením pak ostatně dle Úřadu svědčí i fakt, že zákonodárce i v rámci prokazování referencí u veřejných zakázek na dodávky či služby tuto možnost zákonem č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušil a nahradil ji doložením smlouvy a dokladu o uskutečnění plnění dodavatele.

51. V návaznosti na výše uvedené Úřad uzavírá, že v šetřeném případě zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona, neboť navrhovatel neprokázal splnění technických kvalifikačních požadavků v rozsahu stanoveném zadavatelem.

52. K druhému důvodu pro vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení uvedenému v rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 6. 3. 2013, tj. že navrhovatel nedoložil požadovanou referenci v hodnotě minimálně 100 mil. Kč bez DPH zároveň se týkající vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie, Úřad uvádí, že nepovažuje za nutné se k tomuto důvodu pro vyloučení navrhovatele vyjadřovat, jelikož v šetřeném případě již shledal, že nedoložení požadovaného osvědčení o řádném plnění referenční stavby v hodnotě minimálně 250 mil. Kč bez DPH bylo dostatečným a oprávněným důvodem k tomu, aby zadavatel vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. V této souvislosti Úřad odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 2/99 - 20 ze dne 24. 6. 1999, podle něhož je zkoumání dalších důvodů vyloučení uchazeče za situace, že alespoň jediný důvod je oprávněný, nadbytečné.

53. S ohledem na všechny uvedené skutečnosti Úřad návrh navrhovatele ze dne 12. 4. 2013 v části týkající se vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 3. 2013, podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávání veřejné zakázky.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz