číslo jednací: S133,134,135/2013/VZ-17273/2013/511/MKl

Instance I.
Věc Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova / Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl / Rekonstrukce stanice metra Muzeum A
Účastníci
 1. Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost
 2. Inženýring dopravních staveb, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 28. 9. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 442 KB

 

Č.j.: ÚOHS-S133,134,135/2013/VZ-17273/2013/511/MKl Brno 11. září 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojeném správním řízení, zahájeném dne 7. 3. 2012 na základě návrhů ze dne 27. 2. 2012, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9,
 • navrhovatel – Inženýring dopravních staveb, a.s., IČO 27923673, se sídlem Na Moráni 3/360, 218 00 Praha 2,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 – učiněných ve veřejných zakázkách:

 •  „Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova“,
 •  „Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“, a
 •  „Výkon inženýrských činností ve fázi přípravy a realizace na akci Rekonstrukce stanice metra Muzeum A“,

zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzev k podání nabídky ze dne 20. 12. 2012 podle rámcové mandátní smlouvy ze dne 23. 6. 2011, zadané formou otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Výkon inženýrských činností“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 11. 2010 a v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 19. 11. 2010 pod evidenčním číslem 60051733 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 10. 2010 pod ev. č. 2010/S 208–318086,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova“ postup stanovený v § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že neoprávněně vyloučil uchazeče z další účasti v zadávacím řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Zadavatel – Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“ postup stanovený v § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že neoprávněně vyloučil uchazeče z další účasti v zadávacím řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

III.

Zadavatel – Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Výkon inženýrských činností ve fázi přípravy a realizace na akci Rekonstrukce stanice metra Muzeum A“ postup stanovený v § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že neoprávněně vyloučil uchazeče z další účasti v zadávacím řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

IV.

Jako opatření k nápravě postupu uvedeného ve výroku I. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší následující úkony zadavatele – Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9: rozhodnutí zadavatele ze dne 5. 2. 2013 o vyloučení uchazeče Inženýring dopravních staveb, a.s., IČO 27923673, se sídlem Na Moráni 3/360, 218 00 Praha 2, z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova“ a rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze dne 25. 2. 2013.

V.

Jako opatření k nápravě postupu uvedeného ve výroku II. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší následující úkony zadavatele – Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9: rozhodnutí zadavatele ze dne 5. 2. 2013 o vyloučení uchazeče Inženýring dopravních staveb, a.s., IČO 27923673, se sídlem Na Moráni 3/360, 218 00 Praha 2, z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“ a rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze dne 25. 2. 2013.

VI.

Jako opatření k nápravě postupu uvedeného ve výroku III. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší následující úkony zadavatele – Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9: rozhodnutí zadavatele ze dne 5. 2. 2013 o vyloučení uchazeče Inženýring dopravních staveb, a.s., IČO 27923673, se sídlem Na Moráni 3/360, 218 00 Praha 2, z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Výkon inženýrských činností ve fázi přípravy a realizace na akci Rekonstrukce stanice metra Muzeum A“ a rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze dne 25. 2. 2013.

VII.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,-- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 (dále jen „zadavatel“), dne 20. 12. 2012 odeslal výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejné zakázky:

 • „Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova“,
 • „Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“, a
 • „Výkon inženýrských činností ve fázi přípravy a realizace na akci Rekonstrukce stanice metra Muzeum A“,

a to na základě rámcové mandátní smlouvy ze dne 23. 6. 2011, zadané formou otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Výkon inženýrských činností“, jehož oznámení bylo odesláno dne 17. 11. 2010 a v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 19. 11. 2010 pod evidenčním číslem 60051733 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 10. 2010 pod ev. č. 2010/S 208–318086.

2. Předmět plnění veřejné zakázky „Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova“ v zadávací dokumentaci vymezil zadavatel jako „zajištění investorských služeb a inženýrské činnosti potřebných k realizaci akce na bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova.“ Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu plnění prováděcí smlouvy na veřejnou zakázku ve výši 3 133 000,- Kč bez DPH.

3. Předmět plnění veřejné zakázky „Výkon inženýrských činností ve fázi realizace na akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“ v zadávací dokumentaci vymezil zadavatel jako „zajištění investorských služeb a inženýrské činnosti potřebných k realizaci akce na bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl.“ Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu plnění prováděcí smlouvy na veřejnou zakázku ve výši 5 223 000,- Kč bez DPH.

4. Předmět plnění veřejné zakázky „Výkon inženýrských činností ve fázi přípravy a realizace na akci Rekonstrukce stanice metra Muzeum A“ v zadávací dokumentaci vymezil zadavatel jako „zajištění investorských služeb a inženýrské činnosti potřebných k přípravě a realizaci akce na rekonstrukci stanice metra Muzeum A.“ Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu plnění prováděcí smlouvy na veřejnou zakázku ve výši 4 126 000,- Kč bez DPH.

5. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejných zakázek dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl nejnižší nabídkovou cenu.

6. Z protokolů o otevírání obálek ze dne 23. 1. 2013 vyplývá, že byly podány tři nabídky v každém ze zadávacích řízení, z nichž všechny vyhověly kontrole, návrh smlouvy byl podepsán oprávněnou osobou a žádná nabídka nebyla vyřazena.

7. Dne 30. 1. 2013 byly zadavateli doručeny námitky jednoho z účastníků zadávacího řízení k průběhu otevírání obálek s nabídkami. Jelikož zmíněnému účastníku bylo známo, že za navrhovatele – Inženýring dopravních staveb, a.s., IČO 27923673, se sídlem Na Moráni 3/360, 218 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel) – podepisoval nabídku generální ředitel a předseda dozorčí rady Ing. Bohumil Kvasnička, v námitce účastník zadávacího řízení žádal o sdělení, zda uvedené nabídky (návrhy smluv) byly též podepsány [v souladu s § 71 odst. 9 písm. b) zákona] osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě, že tomu tak nebylo, žádal zmíněný účastník dále o sdělení, zda součástí nabídek byla i plná moc pro podepisující osobu, vystavená osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud tomu tak nebylo, žádal o vyřazení předmětných nabídek z dalšího posuzování. Námitka uchazeče byla rozhodnutím ze dne 5. 2. 2013 odmítnuta. Důvodem odmítnutí byla skutečnost, že námitka neobsahovala náležitosti stanovené § 110 odst. 7 zákona, zejména to, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla.

8. Dne 11. 2. 2013 bylo navrhovateli doručeno rozhodnutí o vyloučení ze dne 5. 2. 2013. Zadavatel na základě ustanovení § 111 odst. 6 zákona vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení, a to z důvodu, že nabídka navrhovatele byla neúplná – návrh smlouvy nebyl podepsán v souladu se způsobem jednání za společnost.

9. Vzhledem k nesouhlasu navrhovatele s rozhodnutím zadavatele o vyloučení, podal navrhovatel dne 15. 2. 2013 v souladu s § 110 odst. 4 zákona ve stanovené lhůtě proti tomuto úkonu námitky. Navrhovatel ve svém podání zdůraznil, že „se v případě nabídky jednalo o reakci na výzvu zadavatele ve smyslu ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) zákona, kdy se jedná o dodatečnou dodávku od téhož dodavatele, s nímž byla uzavřená smlouva, tedy v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na základě rámcové smlouvy, řádně uzavřené dne 23. 6. 2011.“ Navrhovatel v námitkách dále uvedl, že „měl-li zadavatel pochybnost o způsobu jednání za společnost navrhovatele, případně zjistil-li následně takovou pochybnost, bylo jeho povinností k odstranění takové pochybnosti navrhovatele vyzvat. Tím, že zadavatel bez dalšího a z ryze formálního důvodu navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučil, způsobil zadavatel navrhovateli hrozbu újmy na jeho právech.“ Navrhovatel také doplnil, že dle něj „ani výzvy k odstranění pochybností při jednacím řízení bez uveřejnění nebylo třeba, neboť z dosavadních řádově stovek právních vztahů mezi zadavatelem a uchazečem, včetně dříve proběhlých jednacích řízení bez uveřejnění podepsaným generálním ředitelem Ing. Bohumilem Kvasničkou a bez námitek ze strany zadavatele je patrno, že k samostatnému zastupování navrhovatele je oprávněn generální ředitel a předseda dozorčí rady Ing. Bohumil Kvasnička, který za navrhovatele při předložení nabídky jednal.“ K odstranění pochybností o existenci zmocnění ke dni podání nabídky navrhovatel přiložil zadavateli v rámci námitek (dle navrhovatele již známou) generální plnou moc Ing. Bohumila Kvasničky ze dne 1. 7. 2007 k jednání za navrhovatele.

10. Dne 25. 2. 2013 vydal zadavatel rozhodnutí o námitkách navrhovatele, jimž v plném rozsahu nevyhověl. Zadavatel své rozhodnutí zdůvodnil následovně: „Nabídka uchazeče dle § 71 odst. 9 zákona musí být zpracována v požadovaném jazyku a návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nabídka byla podepsána Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem, přičemž žádným způsobem nebylo doloženo oprávnění generálního ředitele jednat za uchazeče. Plná moc nebyla v nabídce doložena. Za uchazeče, společnost Inženýring dopravních staveb a.s. je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Ing. Bohumil Kvasnička není předsedou ani místopředsedou představenstva a nabídka neobsahovala žádný doklad o tom, že je oprávněn jednat za společnost. Zadavatel není oprávněn vyzývat k nápravě v tomto případě, kdy nabídka je neúplná a musí nabídku uchazeče dle zákona vyřadit.“

11. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisy ze dne 27. 2. 2013 návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

12. Úřad obdržel návrhy dne 7. 3. 2013 a tímto dnem byla podle § 113 zákona zahájena správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedená pod sp. zn. S133/2013/VZ/MKl, S134/2013/VZ/MKl a S135/2013/VZ/MKl. Zadavatel obdržel stejnopisy návrhů dne 5. 3. 2013.

Obsah návrhů

13. Vzhledem k tomu, že podané návrhy obsahují shodné relevantní skutečnosti, není dále jejich obsah uveden jednotlivě, ale je popsán společně.

14. V návrzích navrhovatel nesouhlasí se svým vyloučením z další účasti v jednacích řízeních bez uveřejnění. Navrhovatel uvádí, že v reakci na obdržené výzvy v zadavatelem stanovené lhůtě předložil své řádné nabídky, ve formě zadavatelem požadovaných návrhů smluv, podepsanými oprávněnou osobou, tj. generálním ředitelem Ing. Bohumilem Kvasničkou. Vzhledem k tomu, že byl navrhovatel z předmětných jednacích řízení bez uveřejnění vyloučen, podal řádně a včas námitky, které byly následně zadavatelem zamítnuty. Navrhovatel tedy z toho důvodu podal návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, neboť zastává názor, že postupem zadavatele hrozí újma na jeho právech. V návrzích navrhovatel v zásadě stručně opakuje to, co zmiňoval již v námitkách proti rozhodnutí o vyloučení (viz bod 9. odůvodnění rozhodnutí). Navrhovatel v rámci návrhů dále dodává, že na základě předmětné rámcové smlouvy již proběhlo devět jednacích řízení bez uveřejnění, kde byly předloženy nabídky, které byly podepsány taktéž generálním ředitelem Ing. Bohumilem Kvasničkou, a to vše bez námitek ze strany zadavatele. Soupis zmíněných jednacích řízení bez uveřejnění dodal navrhovatel jako jeden z důkazů prokazujících skutečnost, že si zadavatel je dobře vědom, že je k samostatnému zastupování navrhovatele oprávněn generální ředitel a předseda dozorčí rady Ing. Bohumil Kvasnička, který jednal při předložení nabídky v jednacích řízeních bez uveřejnění, jež jsou předmětem návrhů.

15. Navrhovatel v návrzích dále uvádí, že zmocnění Ing. Bohumila Kvasničky vyplývá jednak ze stanov navrhovatele schválených dne 4. 6. 2007 a ovládací smlouvy uzavřené mezi navrhovatelem a jeho řídící osobou – IDS Praha a.s., IČO 60194260, se sídlem Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2 (jíž je Ing. Bohumil Kvasnička předsedou představenstva) – které jsou uloženy ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku, a dále z generální plné moci k samostatnému zastupování navrhovatele ze dne 1. 7. 2007, jež byla oficiálně předána v rámci jednání mezi zadavatelem a navrhovatelem dne 13. 9. 2007 do rukou tehdejšího právního zástupce zadavatele, advokáta Mgr. Marka Stubleye, Advokátní kancelář Šachta & Partners, v.o.s., Radlická 28/663, 150 00 Praha 5. Na základě zmíněného tedy navrhovatel v návrzích zastává názor, že tyto skutečnosti nebylo třeba v řízení prokazovat, neboť jsou zadavateli z právních vztahů s navrhovatelem (v počtu řádově stovek) známy, dosud byly proto vždy zadavatelem akceptovány a navíc nenastala situace přepokládaná ustanovením § 33b odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tedy že by bylo generální zmocnění Ing. Bohumila Kvasničky k jednání za navrhovatele odvoláno, a že by bylo odvolání zmocněnci známo. Dle navrhovatele tedy oprávnění k samostatnému zastupování navrhovatele vůči zadavateli bylo ke dni podání nabídky dáno a existuje doposud.

16. V návrzích je dále uvedeno, že nabídky navrhovatele v části jednání za společnost neodkazují na způsob jednání za navrhovatele dle zápisu v obchodním rejstříku, ale výslovně uvádí, že jest připojen podpis oprávněného zástupce. Navrhovatel také dodává, že předložil v rámci těchto jednacích řízení bez uveřejnění nejvýhodnější nabídky a zdůrazňuje, že jeho zástupce při otevírání obálek s nabídkami měl s sebou (jako vždy předtím) generální plnou moc udělenou generálnímu řediteli Ing. Kvasničkovi, a to pro případ, kdyby jeho podpis byl přímo při otevírání nabídek zpochybňován některými novými pracovníky zadavatele. Komise zadavatele, která nabídky otevírala před zástupci uchazečů, sama konstatovala, že smlouva je podepsána generálním ředitelem, a takto nabídku přijala bez jakýchkoliv výhrad k její úplnosti, což, dle názoru navrhovatele, plně dokládá její znalost zmocnění generálního ředitele Ing. Kvasničky jednat za navrhovatele.

17. Závěrem návrhů navrhovatel Úřadu navrhuje, aby zrušil podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v jednacích řízeních bez uveřejnění a umožnil tak navrhovateli účast v těchto zadávacích řízení. Navrhovatel rovněž navrhuje, aby Úřad vydal předběžná opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, kterým budou zadávací řízení pozastavena do vydání rozhodnutí o návrzích na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o vyloučení.

18. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

19. Zahájení správních řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisy ze dne 25. 3. 2013 č.j.: ÚOHS-S133/2013/VZ-5395/2013/511/MKl, ÚOHS-S134/2013/VZ-5455/2013/511/MKl a ÚOHS-S135/2013/VZ-5459/2013/511/MKl.

20. Dne 25. 3. 2013 byla Úřadu doručena vyjádření zadavatele k podaným návrhům spolu s dokumentací o veřejných zakázkách ve smyslu ustanovení § 114 odst. 6 zákona.

Vyjádření zadavatele k návrhu

21. Vyjádření zadavatele k návrhům byla obsahově ke všem třem správním řízením totožná. Zadavatel v nich v podstatě cituje obsah rozhodnutí o námitkách podaných navrhovatelem (viz bod 10. odůvodnění rozhodnutí) a trvá na tom, že vyloučení navrhovatele bylo provedeno v souladu se zákonem. Zadavatel nesouhlasí s názorem navrhovatele, že „pokud měl zadavatel pochybnost o způsobu jednání za společnost uchazeče, případně zjistil-li následně tuto pochybnost, bylo jeho povinností k odstranění takové pochybnosti uchazeče vyzvat“, a uvádí, že dle § 71 odst. 9 zákona je zadavatel povinen vyloučit uchazeče v případě, že návrh smlouvy není podepsán osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče. Dále zadavatel uvádí, že zákon neumožňuje v tomto případě vyzvat uchazeče k nápravě a dodatečně pak tuto zákonnou vadu nabídky zhojit jejím doplněním. Zadavatel ve svých vyjádřeních konstatuje, že „pokud za uchazeče podepsal návrh smlouvy Ing. Bohuslav Kvasnička, generální ředitel, jakožto osoba pověřená jednat za uchazeče a nikoliv osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, měla být k takovému návrhu smlouvy doložena plná moc či pověření pro generálního ředitele jednat jménem uchazeče. Tato však součástí nabídky navrhovatele nebyla.“

22. Zadavatel odkazuje na komentář (blíže nespecifikovaný) k danému ustanovení zákona, kde se dle něj „dokonce uvádí, že v dané souvislosti, tj. podepsání návrhu smlouvy oprávněnou osobou lze poukázat na to, že se stává, že návrh smlouvy je podepsán fyzickou osobou (kupř. jednatelem), ale k podpisu není připojena obchodní firma, jak vyžaduje výpis z obchodního rejstříku. Pak v podstatě nejde o nabídku této obchodní společnosti, což bylo zamýšleno, ale o nabídku fyzické osoby, jednatele. Takovou nabídku je nutno vyřadit, protože nesplňuje požadavky zákona. Jinými slovy řečeno, komise, resp. zadavatel kontroluje, zda podpis smlouvy je v souladu s výpisem z obchodního rejstříku.“

23. Závěrem svých vyjádření zadavatel trvá na tom, že veškeré jeho postupy byly v souladu se zákonem.

24. Vzhledem k tomu, že v rámci návrhů, jak již bylo výše zmíněno, byly podány i návrhy na vydání předběžného opatření, rozhodl Úřad dne 29. 3. 2013, po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejných zakázkách, v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení, o předběžných opatřeních, jež zadavateli uložila zákaz uzavřít smlouvy v předmětných jednacích řízeních bez uveřejnění.

25. Dne 8. 4. 2013 Úřad usnesením č.j.: ÚOHS-S133/2013/VZ-5999/2013/511/MKl předmětná správní řízení vedená pod sp. zn.: S133/2013/VZ/MKl, S134/2013/VZ/MKl a S135/2013/VZ/MKl spojil.

26. Usnesením č.j.: ÚOHS-S133,134,135/2013/VZ-6005/2013/511/MKl ze dne 8. 4. 2013 stanovil Úřad účastníkům řízení podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Navrhovatel dopisem ze dne 10. 4. 2013 Úřadu sdělil, že ke zmíněnému dni nemá žádné další důkazní materiály ani nová skutková tvrzení.

Další vyjádření zadavatele v zadávacím řízení

28. Dne 15. 4. 2013 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele. Zadavatel v něm uvádí, že „předmětná generální plná moc nebyla nikdy zadavateli oficiálně předána, jedná se o pouhé tvrzení navrhovatele, které není důkazně podloženo. Je možné, že její kopie byly předkládány při uzavírání jiných smluvních vztahů mezi zadavatelem a navrhovatelem, ale k žádnému oficiálnímu předání plné moci nikdy nedošlo a nemůže být tedy k tomuto přihlíženo.“ Zadavatel také uvádí, že když přezkoumával podané námitky, učinil právní odbor zadavatele dotaz v rámci společnosti, zda není někde založena předmětná plná moc. Dostalo se mu dle něj ale jen negativních odpovědí. Zadavatel také uvádí, že generální plná moc byla zadavateli předložena až při podání námitek ze strany navrhovatele a není tedy dle něj pravdou, že si byl zadavatel dobře vědom toho, že za navrhovatele může jednat generální ředitel. Zadavatel ve svém vyjádření odkazuje dále na rozhodnutí Nejvyššího soudu 29 Odo 1082/2005, které stanoví následující: „Určují-li stanovy, že za představenstvo může jednat samostatně osoba pověřená k tomu písemně představenstvem, zejména ředitel, lze totiž takové ustanovení vykládat dvojím způsobem. Buď bude takto pověřenou osobou člen představenstva, anebo jiná osoba. Jiná osoba než člen představenstva však nemůže jednat za představenstvo, tj. jako statutární orgán společnosti, ale může jednat pouze za společnost jako její zástupce na základě plné moci.“

29. Zadavatel dále považuje stanovy a ovládací smlouvu, jež navrhovatel považuje za další důkazní materiál, jako irelevantní důkazy, vzhledem k tomu, že stanovy jsou ze dne 29. 11. 2010, přičemž plná moc byla vystavena již dnem 1. 7. 2007. Zadavatel také uvádí, že „navrhovatel nemůže odkazovat na jakousi dle něj obecně známou povědomost o tom, že je oprávněn jednat za uchazeče. Pokud bychom přijali takovouto argumentaci, návrhy smluv v nabídkách při veřejných zakázkách by mohly být podepisovány jakoukoliv osobou bez ohledu na to, kdo je oprávněn jednat za společnost.“

30. Závěrem svého vyjádření zadavatel v plném rozsahu odkazuje na předchozí vyjádření podaná v daných věcech.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

31. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce včetně nabídek a vyjádření předložených účastníky řízení konstatuje, že zadavatel při vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacích řízeních nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

32. Dle § 71 odst. 9 zákona komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje, zda a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a b) je návrh podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

33. V ustanovení § 71 odst. 11 zákona je uvedeno, že pokud nabídka nevyhoví požadavkům podle odstavce 9, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

34. Podle § 68 odst. 2 musí být v nabídce uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem.

35. Dle § 76 odst. 3 může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit.

36. Podle § 111 odst. 6 zjistí-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení, že některým úkonem porušil zákon, přijme opatření k jeho nápravě i v případě, když proti takovému úkonu námitky neobdržel.

K vyřazení navrhovatele ze zadávacích řízení

37. Z protokolů o otevírání obálek ze dne 23. 1. 2013 vyplývá, že byly podány tři nabídky v každém ze zadávacích řízení, z nichž všechny vyhověly kontrole podle § 71 odst. 9 zákona, tj. návrh smlouvy mimo jiné byl, jak ukládá zákon v § 68 odst. 2, podepsán oprávněnou osobou. Žádná nabídka nebyla vyřazena, zadavatel tedy nepostupoval podle ustanovení § 71 odst. 11 zákona. Zadavatel ovšem následně na základě § 111 odst. 6 zákona přijal opatření v podobě vyloučení navrhovatele, jelikož následně dospěl k názoru, že návrh smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat za navrhovatele.

38. Úřad na základě navrhovatelem předložených dokumentů, zejména pak generální plné moci ze dne 1. 7. 2007 konstatuje, že Ing. Bohumil Kvasnička je zmocněn k zastupování společnosti Inženýring dopravních staveb a.s., v rozsahu oprávnění statutárního orgánu této společnosti ve všech řídících, organizačních, obchodních a právních věcech, k vykonávání veškerých právních úkonů a potřebných kroků v rámci její činnosti. Z uvedeného jednoznačně plyne, že Ing. Bohumil Kvasnička je osobou oprávněnou jednat za navrhovatele.

39. Zadavatel zastává názor, že navrhovatel byl povinen doložit ke každé nabídce oprávnění generálního ředitele jednat za uchazeče. Úřad konstatuje, že z žádného ustanovení zákona nevyplývá, že je uchazeč povinen s nabídkou dokládat i plnou moc osoby oprávněné jednat za uchazeče. Žádnou obdobnou podmínku neobsahují ani zadávací dokumentace k předmětným zadávacím řízením.

40. Z návrhů smluv, které byly součástí nabídek navrhovatele (Úřad vycházel z dokumentace o veřejné zakázce poskytnuté zadavatelem, tedy z originálů nabídek předložených v zadávacích řízeních), je patrné, kdo zastupuje navrhovatele, jelikož v nabídkách je jasně uvedeno, že smluvní strana – obchodní společnost Inženýring dopravních staveb a.s. je zastoupena Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem.

41. Jak plyne z § 13 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za právnickou osobu nejednají pouze statutární orgány zapsané v obchodním rejstříku, ale mohou za ni jednat také její pracovníci jako zástupci. Ti mohou činit jak právní úkony v rozsahu stanoveném ve vnitřních organizačních předpisech, tak i takové právní úkony, které jsou vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Námitka, že určitý právní úkon je neplatný pouze proto, že nebyl učiněn statutárním orgánem, není tedy důvodná, neboť daný právní úkon mohla jménem právnické osoby učinit i jiná osoba oprávněná za ni jednat (prokurista, zaměstnanec, zmocněnec na základě plné moci). Z logiky věci, tj. zejména z povahy postavení generálního ředitele ve společnosti plyne, že jeho možnosti jednat za společnost jsou široké a pokud jde o podepisování v zásadě běžných smluv (coby součástí nabídek v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky) i obvyklé.

42. Není tedy zcela zřejmé, na základě jakých úvah došel zadavatel k pochybnostem o oprávněnosti Ing. Bohumila Kvasničky jednat za navrhovatele, a to už jen vzhledem k tomu, že zadavatel s navrhovatelem nejenže jednal již dříve v rámci jiných obchodních vztahů, ale jednal s navrhovatelem (v zastoupení generálního ředitele Ing. Bohumila Kvasničky) již několikrát v rámci předmětné rámcové smlouvy, na základě které byly vyhlašovány výzvy k podání nabídek do jednotlivých jednacích řízení bez uveřejnění. Z předložených důkazů, např. z prováděcí obstaravatelské mandátní smlouvy uzavřené na základě zmíněné rámcové smlouvy na akci „Rekonstrukce tramvajové trati Poděbradská“, která byla za navrhovatele taktéž podepsána dne 20. 12. 2012 Ing. Bohumilem Kvasničkou, vyplývá, že zadavatel již dříve považoval Ing. Bohumila Kvasničku za osobu oprávněnou jednat za navrhovatele, resp. o jeho postavení v tomto směru neměl pochybnosti.

43. Úřad konstatuje, že pokud i přesto u zadavatele vyvstaly pochybnosti o tom, zda-li je generální ředitel Ing. Bohumil Kvasnička osobou oprávněnou jednat za navrhovatele, měl zadavatel vyzvat navrhovatele k vyjasnění této skutečnosti. Vyjasnění této skutečnosti nelze, jak nesprávně tvrdí ve svých vyjádřeních zadavatel, považovat za doplnění (změnu) nabídky. K té by došlo jen v případě, že by nabídka hned od počátku nebyla bezvadná (např. by u podpisu jednatele chyběla v rozporu se zápisem způsobu jednání za společnost v obchodním rejstříku obchodní firma dané společnosti) a uchazeč by tak musel nabídku skutečně upravovat. V daném případě by však o nic takového nešlo. Nabídky byly podepsány řádně a nebylo třeba v nich nic měnit. Zadavatel tak vyloučil navrhovatele z důvodu ryze formální pochybnosti o náležitosti nabídek, která ovšem byla fakticky splněna. S ohledem na skutečnosti uvedené v bodu 42 odůvodnění rozhodnutí, lze mít navíc za to, že si toho zadavatel musel být vědom.

44. Spekulace o tom, zda-li byla nebo nebyla u zadavatele již z dřívější doby uložena předmětná generální plná moc zmocňující Ing. Bohumila Kvasničku jednat za navrhovatele, je v tomto případě irelevantní, jelikož na existenci oprávnění jednat za navrhovatele v čase podpisu smlouvy v rámci nabídky jako oprávněná osoba, žádné uložení plné moci u zadavatele nemohlo mít vliv.

45. Úřad, vycházeje z výše uvedeného, konstatuje, že zadavatel nesprávně aplikoval § 68 odst. 2 zákona, v důsledku čehož navrhovatele vyloučil z předmětných zadávacích řízení v rozporu s § 71 odst. 11 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

Uložení nápravného opatření

46. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

47. Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy nezákonného stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejnou zakázku. Vzhledem k tomu, že zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem při kontrole nabídek a tento nezákonný postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, pak pro zajištění zákonnosti postupu zadavatele, rozhodl Úřad o zrušení úkonů rozhodnutí zadavatele ze dne 5. 2. 2013 o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacích řízeních a rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacích řízeních ze dne 25. 2. 2013, jak je uvedeno v bodu IV., V. a VI. výroku tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

48. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč.

49. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím byly zrušeny úkony zadavatele vymezené ve výroku IV., V. a VI. tohoto rozhodnutí, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku VII. tohoto rozhodnutí, a to na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2013000133.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

2. Inženýring dopravních staveb, a.s., Na Moráni 3/360, 218 00 Praha 2

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz