Sbírky rozhodnutí

zobrazit pouze nová rozhodnutí
číslo / věc / účastníci nabytí pr. moci/ instance
číslo jednací: 09538/2020/513/JMt
spisová značka: S0115/2020/VZ

Bezpečnostní služby – převozy finančních hotovostí pro Muzeum hlavního města Prahy
 1. Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
16. 4. 2020
I. instance
číslo jednací: 09597/2020/512/KMo
spisová značka: S0043/2020/VZ

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje
 1. Středočeský kraj
16. 4. 2020
I. instance
číslo jednací: 09331/2020/533/SWa
spisová značka: S0117/2020/VZ

Příprava energeticky úsporného projektu pro VFN v Praze – areál A
 1. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 2. PKV BUILD s.r.o.
16. 4. 2020
I. instance
číslo jednací: 09910/2020/512/PHn
spisová značka: S0317/2018/VZ

eHealth v TN – I. dodávka software a zajištění servisní podpory (číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728)
 1. Thomayerova nemocnice
 2. PROSOFT KROMĚŘÍŽ s.r.o.
16. 4. 2020
I. instance
číslo jednací: S0147/2020/VZ-10265/2020/542/JBr
Parkoviště před ZŠ Jablůnka / Obnova hřbitova / Dodávka a montáž střešní konstrukce na objektu tělocvičny – velký sál
 1. obec Jablůnka
15. 4. 2020
I. instance
číslo jednací: 10926/2020/840/LBř
spisová značka: S0355/2019/KS

Spojení soutěžitelů REWE-ZENTRALFINANZ eG / Cestovní kancelář FISCHER, a. s.
 1. REWE-ZENTRALFINANZ eG
15. 4. 2020
I. instance
číslo jednací: 00374/2020/533/LHl
spisová značka: S0404/2019/VZ

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti hlavního města Prahy včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodních toků Rokytky a Botič
 1. hlavní město Praha
 2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 3. Sweco Hydroprojekt a.s.
 4. DHI a.s.
 5. ENVICONS s.r.o.
14. 4. 2020
I. instance
číslo jednací: 10970/2020/321/TMi
spisová značka: R0019/2020/VZ

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti hlavního města Prahy včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodních toků Rokytky a Botič
 1. hlavní město Praha
 2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 3. Sweco Hydroprojekt a.s.
 4. DHI a.s.
 5. ENVICONS s.r.o.
14. 4. 2020
II. instance
číslo jednací: S0327,0328/2019/VZ-35855/2019/523/VHm
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje
 1. Pardubický kraj
 2. ARRIVA MORAVA a.s.
 3. Toms Transport Services s. r. o.
14. 4. 2020
I. instance
číslo jednací: 10969/2020/321/ZSř
spisová značka: R0013/2020/VZ

Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje
 1. Pardubický kraj
 2. ARRIVA MORAVA a.s.
 3. Toms Transport Services s. r. o.
14. 4. 2020
II. instance

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz