Veřejné zakázky

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedené odkazy jsou zpracovány v rámci projektu Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu, který byl realizován v letech 2011 - 2014. Aktuální informace o jednotlivých institutech jsou dostupné ve sbírce rozhodnutí a soudním přezkumu rozhodnutí ÚOHS. 

Rozhodovací praxe

 

Výtahy z vybraných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, rozsudků vnitrostátních soudů a rozsudků Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropského soudního dvora), zabývajícími se problematickými aspekty zadávání veřejných zakázek a podávajícími upřesňující výklad některých pojmů či institutů obsažených v zákoně o veřejných zakázkách, jsou uspořádány podle typu rozhodnutí.

 

Vybraná rozhodnutí ÚOHS

 

Vybrané rozsudky soudů

 

 

cs | en