Udržitelnost projektu

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedené odkazy jsou zpracovány v rámci projektu Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu, který byl realizován v letech 2011 - 2014. Aktuální informace o jednotlivých institutech jsou dostupné ve sbírce rozhodnutí a soudním přezkumu rozhodnutí ÚOHS.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v rámci projektu Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu zaměřil vedle pořádání seminářů zaměřených na zadávání veřejných zakázek a problematiku zakázaných dohod dodavatelů při zadávání veřejných zakázek (tzv. bid rigging) také na přezkoumávání dokumentace o veřejných zakázkách na základě podnětů fyzických či právnických osob. V případě, že Úřad získal pochybnosti o zákonnosti úkonů zadavatele, zahájil následně správní řízení z moci úřední. V rámci jednoho podnětu byl přitom často zpochybňován postup u více veřejných zakázek najednou, a proto množství podaných podnětů neodpovídá počtu veřejných zakázek, které byly zpochybněny a musely být prošetřeny, poněvadž jejich počet je mnohem vyšší než počet podaných podnětů.  

V době realizace projektu, tj. od 1. 2. 2011 – 31. 1. 2014 prověřilo Oddělení big riggingu a monitoringu veřejných zakázek, které vzniklo v rámci projektu, 713 podnětů. V rámci udržitelnosti poté v roce 2014 toto Oddělení prověřilo 290 podnětů, přičemž průměrná délka šetření podnětu byla 49 dnů. V roce 2015 bylo dosud vyřešeno 310 podnětů, přičemž délka šetření podnětu byla do 30. 6. 2015 průměrně 50 dnů a od 1. 7. 2015 do 7. 12. 2015 se průměrná délka šetření podnětu zkrátila na 27,7 dnů.

cs | en