Metodické dny veřejného zadávání

Metodické dny jsou pravidelná setkání pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která jsou určena zejména pro zadavatele a dodavatele. Každý metodický den je zaměřen na specifické téma, jež je určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe. 

 

METODICKÝ DEN Č. 5 - 8. 12. 2021

Náplní 5. metodického dne byla nejprve prezentace odpovědí na dotazy, které Úřad obdržel v souvislosti s tématy prezentovanými v rámci 4. metodického dne, a to jak ve vztahu k objasňování a doplňování nabídek, tak změnám smluv. Znění dotazů naleznete v odkazu níže.

Další náplní metodického dne byla rozhodovací praxe  k možnosti využití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zbývající část metodického dne byla věnována prezentaci tématu „zvláštní postupy podle části šesté zákona“ a vychází zejména ze souhrnu dotazů, které Úřad obdržel k možnostem využití a aplikaci dynamického nákupního systému a rámcových dohod. 

Prezentace a materiály z metodického dne 

 

METODICKÝ DEN Č. 4 – 2. 11. 2021

Náplní 4. metodického dne byla témata, která reflektují nejčastější dotazy a náměty, jež byly zainteresovanými stranami zaslány na základě výzvy Úřadu v průběhu srpna 2021.
 
Jednalo se o následující okruhy:
  • nové zásady - § 6 odst. 4 ZZVZ, 
  • střet zájmů dle § 44 ZZVZ,
  • vysvětlení, doplnění a změna nabídky dle § 46 ZZVZ,
  • změny závazků ze smluv dle § 100 a § 222 ZZVZ.

Prezentace  a materiály z metodického dne

 Prezentace z bloku č. 1 322 KB

 Prezentace z bloku č. 2 463 KB

 Prezentace z bloku č. 3 457 KB 

 

METODICKÝ DEN Č. 3 - 24. 6. 2021

Posouzení nabídek, oznamování výběru dodavatele a problematika zakázaných dohod ve veřejném zadávání (tzv. bid rigging).

Prezentace a materiály z metodického dne

Posouzení nabídek (včetně problematiky vyjasňování a doplňování nabídek) a požadavky na způsob oznamování výběru dodavatele 

Problematika zakázaných dohod ve veřejném zadávání (tzv. bid rigging) - Kamil Nejezchleb

Posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny v rozhodovací praxi ÚOHS a soudů - Petr Vévoda 

 

METODICKÝ DEN Č. 2 - 27. 5. 2021

Hodnocení nabídek, jak z hlediska nastavení hodnoticích kritérií, tak provedení hodnocení, a to se zohledněním nových základních zásad.

Prezentace a materiály z metodického dne

Komentovaná videoprezentace k hodnocení nabídek   YOUTUBE

Hodnocení nabídek 

Nad rozhodovací praxí k hodnocení nabídek 

Leona Gergelová Šteigrová: Odpovědné veřejné zadávání při hodnocení nabídek 

 

METODICKÝ DEN Č. 1 - 18. 3. 2021

Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů.

Prezentace a materiály z metodického dne

Prezentace ÚOHS 

Komentovaná videoprezentace YOUTUBE

Prezentace MMR - Pavel Herman 

Odpovědi na dotazy 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.