Aktuality z veřejných zakázek

7. září 2006 / Chyby v zakázkách na Ostravsku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulých dnech nepravomocně sankcionoval ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky u zakázky na výměnu oken. Pokuta v tomto případě činí 30 tisíc korun. Jednalo se přitom o velmi závažné porušení zákona o veřejných zakázkách...

7. září 2006 / Pokuta zemědělské agentuře potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím potvrdil uložení pokuty 40 tisíc korun Zemědělské agentuře a pozemkovému úřadu v Opavě za pochybení při zadávání veřejné zakázky na výstavbu poldrů v oblasti Darkovice. Pochybení...

7. září 2006 / Další pokuta za autobusový terminál uložená městu Havlíčkův Brod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil městu Havlíčkův Brod v pořadí již druhou pokutu za porušení zákona o veřejných zakázkách v souvislosti s výstavbou autobusového terminálu

7. září 2006 / Soudní přezkumy ve prospěch ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uspěl v minulých dnech v celkem šesti soudních sporech u Krajského soudu v Brně. Tři se týkají oblasti veřejných zakázek a stejný počet hospodářské soutěže

7. září 2006 / ÚOHS vyhrál dva soudní spory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhrál koncem loňského roku dva soudní spory v oblasti veřejných zakázek.

7. září 2006 / Ministerstvo informatiky ve třech případech porušilo zákon Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulých dnech vydal tři prvostupňová rozhodnutí, kterými konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany Ministerstva informatiky. Ve dvou případech bylo zadavateli uloženo zrušit zadávací řízení

7. září 2006 / Krajský soud potvrdil porušení zákona Krajský soud v Brně zamítl žalobu města Kyjov proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým mu byla uložena pokuta ve výši 35 000,- Kč za závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek

7. září 2006 / Zlín opakovaně porušil zákon Pokuty v souhrnné výši přesahující částku 300 tisíc korun uložil v minulých dnech Statutárnímu městu Zlín Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz