Milionová pokuta byla snížena na polovinu

31. 8. 2006
Pokutu půl milionu korun uložil Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice svým druhostupňovým rozhodnutím předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina.

Zadavatel postupoval v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. V roce 2004 rozhodl o doplnění svého vozového parku o šest nízkopodlažních trolejbusů v jednacím řízení bez uveřejnění. S cílem unifikovat nadále svůj vozový park zakázku zadal přímo firmě Karosa, od které odebíral v minulosti autobusy. V daném případě však šlo o nákup zboží vzájemně se odlišujícího druhu, a proto nebylo možno označit dodávku trolejbusů jako z pohledu zákona "dodatečnou" zakázku k původním zakázkám na autobusy.

Zadavatel nepostupoval dostatečně transparentně a nezajistil soutěž o veřejnou zakázku. Neprokázal řádným a zákonným postupem (tedy vyhlášením otevřeného řízení), že neexistuje na trhu dodavatel, který by nabídl za dodávku trolejbusů nižší cenu, než vybraná Karosa a že by pak tato nižší cena zadavateli nemohla vykompenzovat i dodatečné náklady plynoucí z následného servisu vozů dvou značek.

Právě zvýšenými náklady na pořízení servisního zařízení i provozními náklady materiálními i personálními zadavatel při obhajobě svého postupu argumentoval. Pokud by ale současné provozování vozidel MHD různých továrních značek s sebou přinášelo nepřiměřené obtíže při údržbě, nebyla by žádná ze společností zajišťující MHD v ČR ani jinde v Evropě s to vozy rozdílných značek provozovat. Takovýto závěr ale dle názoru ÚOHS neodpovídá realitě.

V šetřeném případě činila cena veřejné zakázky celkem 77,8 milionů korun. Maximální výše pokuty při využití pětiprocentní sazby tak mohla činit necelé 4 miliony korun. ÚOHS zadavateli na základě prvostupňového rozhodnutí uložil dosud nejvyšší nepravomocnou pokutu v oblasti veřejných zakázek 1 milion korun, která byla po podaném rozkladu předsedou snížena na polovinu. Důvodem byl fakt, že se zadavateli podařilo prokázat, že k svému postupu byl veden mj. i konkrétními ekonomickými faktory.

Je však nutno uvést, že ekonomicky nejvýhodnější řešení je zadavatel povinen zajistit vždy pouze postupem podle zákona, což se v daném případě nestalo. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice byla povinna zajistit transparentní soutěž všech potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

24. června 2019 / Úřad odmítá nařčení Libereckého kraje, rozhodnutí přezkoumávat nemůže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je přesvědčen o správnosti a zákonnosti všech svých rozhodnutí, tedy i rozhodnutí týkajících se krajských veřejných zakázek na autobusové...

5. června 2019 / Úřad zastavil řízení ve věci bojových vozidel pěchoty, zatím nepravomocně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil prvostupňové správní řízení týkající se návrhu dodavatele PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT GMBH ve věci přezkoumání postupu Ministerstva...

4. června 2019 / Výroční zpráva 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výsledky své činnosti za rok 2018

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz