Milionová pokuta byla snížena na polovinu

31. 8. 2006
Pokutu půl milionu korun uložil Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice svým druhostupňovým rozhodnutím předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina.

Zadavatel postupoval v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. V roce 2004 rozhodl o doplnění svého vozového parku o šest nízkopodlažních trolejbusů v jednacím řízení bez uveřejnění. S cílem unifikovat nadále svůj vozový park zakázku zadal přímo firmě Karosa, od které odebíral v minulosti autobusy. V daném případě však šlo o nákup zboží vzájemně se odlišujícího druhu, a proto nebylo možno označit dodávku trolejbusů jako z pohledu zákona "dodatečnou" zakázku k původním zakázkám na autobusy.

Zadavatel nepostupoval dostatečně transparentně a nezajistil soutěž o veřejnou zakázku. Neprokázal řádným a zákonným postupem (tedy vyhlášením otevřeného řízení), že neexistuje na trhu dodavatel, který by nabídl za dodávku trolejbusů nižší cenu, než vybraná Karosa a že by pak tato nižší cena zadavateli nemohla vykompenzovat i dodatečné náklady plynoucí z následného servisu vozů dvou značek.

Právě zvýšenými náklady na pořízení servisního zařízení i provozními náklady materiálními i personálními zadavatel při obhajobě svého postupu argumentoval. Pokud by ale současné provozování vozidel MHD různých továrních značek s sebou přinášelo nepřiměřené obtíže při údržbě, nebyla by žádná ze společností zajišťující MHD v ČR ani jinde v Evropě s to vozy rozdílných značek provozovat. Takovýto závěr ale dle názoru ÚOHS neodpovídá realitě.

V šetřeném případě činila cena veřejné zakázky celkem 77,8 milionů korun. Maximální výše pokuty při využití pětiprocentní sazby tak mohla činit necelé 4 miliony korun. ÚOHS zadavateli na základě prvostupňového rozhodnutí uložil dosud nejvyšší nepravomocnou pokutu v oblasti veřejných zakázek 1 milion korun, která byla po podaném rozkladu předsedou snížena na polovinu. Důvodem byl fakt, že se zadavateli podařilo prokázat, že k svému postupu byl veden mj. i konkrétními ekonomickými faktory.

Je však nutno uvést, že ekonomicky nejvýhodnější řešení je zadavatel povinen zajistit vždy pouze postupem podle zákona, což se v daném případě nestalo. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice byla povinna zajistit transparentní soutěž všech potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

19. září 2019 / Kasační stížnost ÚOHS uspěla, Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek nižšího soudu v kauze mýtného Nejvyšší správní soud včera vydal rozsudek, kterým ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně o žalobě společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

9. září 2019 / Předseda Úřadu vrátil rozhodnutí ve věci mýtného tendru k novému projednání Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dnes vydal rozhodnutí o rozkladu navrhovatele Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 20...

9. září 2019 / Českomalínská bublina Vojtěch Blažek ve svém včerejším článku zveřejněném na webu seznamzprávy.cz úmyslně zamlčel některá fakta, která Úřad o své pobočce v Praze zveřejnil již 26. 3. 2019 na svém...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz