VZP porušila zákon, ale pokutu již nelze uložit

1. 10. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opětovně konstatoval porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pochybení se týkají projektu tzv. internetové zdravotní knížky.

V této věci bylo nyní vydáno konečné  druhosupňové rozhodnutí. ÚOHS, který  zahájil řízení v březnu 2006, dospěl k závěru, že VZP nepostupovala při výběru realizátora projektu podle zákona o veřejných zakázkách a uzavřela smlouvy přímo se společností IZIP, spol.s r.o. Zcela tak byla vyloučena soutěž o zakázku. Pokuta již ale nemůže být uložena, protože uplynula jednoroční lhůta od doby, kdy se ÚOHS začal případem zabývat. Aktuální druhostupňové rozhodnutí ÚOHS je třetím v pořadí. Poprvé byl případ vrácen prvnímu stupni pro formální nedostatky výroku, podruhé pak proto, že byl chybně vymezen okruh účastníků řízení. Úřad totiž musel zareagovat na rozsudky Krajského soudu v Brně z konce roku 2006 (ve věci Lesů ČR), které rozšiřují počet účastníků řízení v oblasti veřejných zakázek. Z tohoto důvodu musel být znovu přezkoumán i případ internetových zdravotních knížek a účastníkem řízení se stala také společnost IZIP, nikoliv jen zadavatel.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz