Další sankce pro MPSV

25. 9. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil ve svém prvostupňovém nepravomocném rozhodnutí pokutu 100 tisíc korun Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV).

Zadavatel zadal v rozporu se zákonem veřejnou zakázku na komplexní zajištění provozu, údržby a dalšího rozvoje informačního systému MPSV a zajištění podpory, bezpečnosti a centrálního dohledu resortního komunikačního systému MPSV v letech 2006 až 2010 v jednacím řízení bez uveřejnění, když oslovil pouze firmu DUSIL a spol., v. o. s., od které odebírá tento typ služeb od roku 1991.

Na tento zjednodušený postup však neměl právo. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že účelnost a hospodárnost vynakládání veřejných finančních prostředků souvisí s vytvářením soutěžního prostředí v procesu zadávání veřejných zakázek. Pokud objektivně neexistují překážky pro vytváření soutěžního prostředí, tzn. v případě, kdy se o veřejnou zakázku může ucházet více zájemců, je povinností zadavatele rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky pro zabezpečení svých potřeb při zachování základních principů zákona. Nelze tedy akceptovat omezování přístupu zájemců o veřejnou zakázku např. tím, že veřejná zakázka je zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by bylo skutečně prokázáno, že plnění může poskytnout jediný dodavatel nebo omezený počet dodavatelů veřejné zakázky.

Zadavatel měl zadat uvedenou veřejnou zakázku na činnosti které nepodléhají autorskému zákonu podle její předpokládané ceny, tedy v otevřeném řízení. Objem těchto činností přitom činil cca 87 mil. korun. Maximální výše pokuty tak mohla dosáhnout až 5 procent z této částky.

  Za uzavírání smluv se společností DUSIL je MPSV pokutováno již podruhé. V roce 2005 bylo sankcionováno částkou 30 tisíc korun za uzavírání dodatků mimo režim zákona. MPSV se proti tomuto rozhodnutí ÚOHS odvolalo, Krajský soud v Brně však žalobu zamítl.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz