Ministerstvo vnitra postupovalo v souladu se zákonem

18. 9. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina zamítl rozklad společnosti LAVET, s. r. o. ve věci postupu Ministerstva vnitra při zadávání veřejné zakázky na 101 souprav mobilních laserových měřičů rychlosti.

Zadavatel dle pravomocného rozhodnutí ÚOHS postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, když jako nejvýhodnější vybral nabídku společnosti ATS – TELCOM PRAHA a. s.

ÚOHS následně obdržel návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele od neúspěšného uchazeče LAVET, s. r. o a zahájil správní řízení, které prvostupňovým rozhodnutím z 1.6.2007 zastavil. V odůvodnění svého rozhodnutí se Úřad vyjadřuje k hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií, přičemž námitky navrhovatele shledává jako nedůvodné. Při hodnocení nabídek podle kritéria č. 1 „nabídková cena“ zadavatel dle zjištění Úřadu mj. neposoudil žádnou z nabídkových cen jako mimořádně nízkou a proto si nevyžádal její zdůvodnění.

K námitce, týkající se  rozdílu dvou podaných nabídek a předpokládané hodnoty zakázky Úřad uvádí, že hodnotící komise disponuje při posuzování nabídek více informacemi než zadavatel při formulování zadávacích podmínek v jejichž rámci stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a z toho důvodu může daleko pravděpodobněji dojít k nepoměru těchto hodnot. Odpovědnost za posouzení přiměřenosti výše nabídkových cen je přenesena na hodnotící komisi, která má dostatečné podklady pro určení, zda jde v některém případě o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, či nikoliv. Odmítnuty byly v prvostupňovém i druhostupňovém řízení i další námitky stěžovatele.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz