Olomoucká nemocnice oslovila pouze jednoho zájemce

14. 9. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil uložení pokuty 100 tisíc korun Fakultní nemocnici Olomouc. Důvodem je závažné pochybení v tendru na dodávku výpočetní techniky.

Nemocnice vypsala v roce 2003 veřejnou obchodní soutěž na dodávku počítačového systému. Vítězem této soutěže se stala společnost IBM Česká republika. Stejná společnost pak byla o rok později vyzvána k dodávce 500ks osobních počítačů, stejného počtu monitorů a k dodávce manažerského informačního systému. Tento postup ale byl v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, neboť k podpisu smlouvy došlo již bez výběrového řízení. Zadavatel byl v daném případě povinen postupovat podle zákona, a to otevřeným nebo užším řízením. Je totiž možné, že by v rámci soutěže dostal i výhodnější nabídku, než jakou mu nakonec poskytla oslovená firma IBM.

  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se Fakultní nemocnice Olomouc dopustila správního deliktu, činí více než 13 milionů korun. Horní hranice možné pokuty je tedy v daném případě 666 tisíc korun (5 procent z ceny veřejné zakázky). Z hlediska přiměřenosti sankce vzal ÚOHS v úvahu zejména tu okolnost, že zadavatel zanedbal svou povinnost dodržovat základní zásadu transparentnosti během procesu zadávání, když připustil, že zakázka byla zadána přímo firmě IBM.

  V druhostupňovém řízení předseda ÚOHS odmítl všechny námitky zadavatele. Mimo jiné i tu týkající se tvrzení, že by údajná změna dodavatele znamenala pořízení zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původně pořízeným zbožím. Takový závěr však z dokumentace, kterou má ÚOHS k dispozici nevyplývá.

 odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz