Zakázky na sportoviště v rozporu se zákonem

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým rozhodnutím ze dne 25. ledna 2006 potvrdil uložení pokuty 200 tisíc korun městu Uherské Hradiště za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel v roce 2003 rozdělil výstavbu sportovního areálu (severní tribuna, jižní tribuna, hlavní vstupy a zpevněné plochy, volejbalové kurty) na dílčí zakázky, které zadal zjednodušenou formou výzev více zájemcům k podání nabídek, ač celková výše peněžitého závazku činila téměř 70 mil. korun. Město bylo v tomto případě povinno vypsat obchodní veřejnou soutěž, která by zajistila vyšší transparentnost a lepší konkurenční podmínky v zadávacím procesu.

Šetřené veřejné zakázky spočívaly v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, neboť se jednalo o investiční akce připravované ve shodném čase a lokalizované na shodném místě. Všechny stavby, na něž byly zakázky zadávány, tvoří samostatný funkční celek – sportovní a rekreační areál. Zakázky byly zadávány a realizovány v jednom rozpočtovém roce a ve velmi krátkém časovém rozpětí necelých tří měsíců. To svědčí o tom, že zadání zakázek zadavatel předem předpokládal, a to již v přípravné fázi zadávacího řízení.

ÚOHS se začal intenzivně zabývat zakázkami na výstavbu sportovišť v roce 2004. Z uskutečněných kontrol byla nejrozsáhlejší provedena u ČSTV.  Z veřejných zakázek zadaných v letech 2002-4 o celkovém objemu téměř 700 milionů korun, byly ke kontrole vybrány zakázky, na jejichž realizaci byla poskytnuta dotace nad 10 mil. Kč. Ve dvanácti případech (zakázky o celkovém objemu cca 200 mil. korun) bylo zahájeno správní řízení. V deseti z nich bylo zjištěno závažné porušení zákona, kdy ČSTV jako zadavatel v rozporu se zákonem převedl na jednotlivé sportovní kluby rozhodovací pravomoci, což vedlo k tomu, že šetřené veřejné zakázky nebyly zadány postupem podle zákona. V případě zadání veřejné zakázky na rekonstrukci plaveckého stadionu v Praze Podolí bylo konstatováno závažné porušení zákona při zadání veřejné zakázky, kterou zadával přímo ČSTV. Jedno správní řízení bylo zastaveno. Za závažné porušení zákona byly ČSTV uloženy pokuty v souhrnné výši 274 tisíc korun (z toho 100 tisíc za výstavbu fotbalových hřišť na Strahově).

Ve čtyřech případech ÚOHS také konstatoval porušení zákona v postupu Sportovních klubů Zlín. Třikrát přitom byly uloženy pokuty, které v souhrnu činí 70 tisíc korun. Ve všech čtyřech případech zadavatel opakoval stejné chyby. V záznamech o posouzení a hodnocení nabídek totiž neuvedl popis a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Všechny pokuty nejsou pravomocné. Nepravomocná je rovněž pokuta 25 tisíc korun Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

5. června 2019 / Úřad zastavil řízení ve věci bojových vozidel pěchoty, zatím nepravomocně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil prvostupňové správní řízení týkající se návrhu dodavatele PSM PROJEKT SYSTEM & MANAGEMENT GMBH ve věci přezkoumání postupu Ministerstva...

4. června 2019 / Výroční zpráva 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výsledky své činnosti za rok 2018

23. května 2019 / Ministerstvo obrany dostalo pokutu 7,2 milionu korun, při nákupu granátů neumožnilo podat námitky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím z 21. května 2019 pokutu ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek spáchaný...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz