Zakázka za více než 4 miliardy byla zadána netransparentně

12. 9. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil dosud nejvyšší pokutu v oblasti veřejných zakázek. Pětimilionová sankce byla dosud nepravomocně uložena státnímu podniku v likvidaci Moravské naftové doly.

Důvodem je zadání veřejné zakázky na sanace ekologických škod – likvidace ropoplynových vrtů a sond v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez otevřené soutěže. Celkový objem zakázky přitom převyšoval 4 miliardy korun.

Uvedeného pochybení se dopustila bývalá likvidátorka státního podniku, která byla v polovině července 2007 odvolána. Nově jmenovaný likvidátor ve svém stanovisku v rámci správního řízení připustil, že v tomto případě nebyly naplněny podmínky zákona pro použití jednacího řízení bez uveřejnění.

K postupu zadavatele v šetřeném případě Úřad uvádí, že smyslem zákona je zajištění rámce pro efektivní vynakládání finančních prostředků zadavatelů, čehož lze dosáhnout pouze v transparentně provedeném zadávacím řízení, tedy postupem zajišťujícím nejvyšší míru konkurence, která je předpokladem pro získání co nejvýhodnějších podmínek pro zadavatele. V oznámení otevřeného, užšího nebo jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Vzhledem k tomu, že zadavatel použil k zadání veřejné zakázky jednací řízení bez uveřejnění, v němž záměr zadavatele zadat veřejnou zakázku nepodléhá povinnosti zveřejnění, způsobil, že se zadávacího řízení mohli zúčastnit pouze tři oslovení zájemci (1 z nich přitom účast v řízení odmítl).

Účelnost a hospodárnost vynakládání veřejných finančních prostředků souvisí s vytvářením soutěžního prostředí v procesu zadávání veřejných zakázek. Pokud objektivně neexistují překážky pro vytváření soutěžního prostředí, tzn. v případě, kdy se o veřejnou zakázku může ucházet více zájemců, je povinností zadavatele rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky pro zabezpečení svých potřeb při zachování základních principů zákona. Nelze tedy akceptovat omezování přístupu zájemců o veřejnou zakázku např. tím, že veřejná zakázka je zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by bylo skutečně prokázáno, že k takovému postupu vedly zadavatele oprávněné důvody.

V šetřeném případě se jedná o veřejnou zakázku za 4,361 mld. korun. Maximální možná výše pokuty mohla činit až 5 procent z této sumy, tedy 218 mil. korun. Jako další přitěžující skutečnost kromě uvedených, vzal ÚOHS do úvahy fakt, že by zadavatel v jiném, například zadávacím řízení nemohl uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem Purum s.r.o., který neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu potřebném k realizaci veřejné zakázky.

Nejvyšší pokuty v oblasti veřejných zakázek uložené ÚOHS v jednom správním řízení

poplatník

rok

č. SŘ

výše pokuty

právní moc

Moravské naftové doly, s.p. v likvidaci

2007

S 195/07

5 000 000,00 Kč

NE

Statutární město Zlín

2007

S 395/06

3 000 000,00 Kč

ANO

Hl. město Praha  2002   S 155/02  715 000, 00 Kč      ANO

Město Hradec Králové

2005

S 249/05

700 000,00 Kč

ANO

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice

2005

S 048/05

500 000,00 Kč

ANO

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2006

S 213/06

500 000,00 Kč

ANO

Statutární město Brno

2002

S 114/02

480 284,00 Kč

ANO

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz