Tendr na insolvenční rejstřík byl zadán nesprávně

31. 8. 2007
Ministerstvo spravedlnosti ČR neuspělo u předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martina Peciny se svým rozkladem proti pokutě 100 tisíc korun, která byla uložena prvostupňovým rozhodnutím Úřadu v dubnu tohoto roku za pochybení ve veřejné zakázce na realizaci insolvenčního rejstříku.

Ministerstvo chybně vymezilo minimální úroveň kvalifikačních předpokladů, když po uchazečích požadovalo mj. výši základního kapitálu minimálně 5 milionů korun. Základní kapitál uchazečů o veřejnou zakázku je přitom pouze účetní hodnotou, společnost tento svůj počáteční vklad může dále využívat ke své činnosti. Po založení společnosti proto základní kapitál nic nevypovídá o aktuální ekonomické a finanční situaci firmy. Takto zvolený kvalifikační předpoklad nemůže odpovídat druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

Ministerstvo dále pochybilo tím, že u seznamu techniků vyžadovalo zaměstnance dodavatele nebo subdodavatele v hlavním pracovním poměru. V tomto případě se jedná o další nepřiměřené omezení pro uchazeče, neboť ze zákona vyplývá, že zadavatel může požadovat seznam techniků bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Předseda Úřadu v rozkladovém řízení odmítl odlišný výklad zákona ze strany zadavatele v otázce seznamu techniků, neboť rozsah požadavků či informací, kterými mají uchazeči doložit splnění kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, má v příslušném ustanovení závaznou povahu a přestavuje maximum toho, co zadavatel může po uchazečích či zájemcích požadovat. Předseda ÚOHS rovněž potvrdil, že mezi výší základního kapitálu a zdatností či velikostí společnosti neexistuje přímá úměra a tento údaj tedy nemůže být jedním z kvalifikačních předpokladů.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz