AKTUALITY Z OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

31. 8. 2007

Středočeský kraj byl sankcionován

Předseda ÚOHS Martin Pecina potvrdil uložení pokuty 20 tisíc korun Středočeskému kraji. Důvodem jsou pochybení při zadávání veřejné zakázky na nákup počítačů. Zadavatel se dopustil správního deliktu tím, že uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, přičemž nedodržel postup stanovený zákonem, když v technické specifikaci stanovil technické charakteristiky mikroprocesoru poptávaných počítačů s minimální požadovanou frekvencí tak, že určitým dodavatelům zaručovala konkurenční výhodu. Tím byla porušena zásada zákazu diskriminace.

Zákon porušil i městys Jedovnice

Právní moci nabylo prvostupňové rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta 15.000 korun městysu Jedovnice za pochybení při zadávání veřejné zakázky na přístavbu a nástavbu hasičské zbrojnice. Zadavatel v rozporu se zákonem nearchivoval kompletní  dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky po dobu pěti let od uzavření smlouvy. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek navíc neobsahovala popis hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, a tudíž rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky není transparentní a přezkoumatelné.

Konference o veřejných zakázkách

Již od roku 1995 působí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v České republice jako orgán dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Svoje zkušenosti budou jeho pracovníci prezentovat koncem listopadu (27. a 28.) na mezinárodní konferenci, která se bude konat v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště. Tedy na stejném místě, kde se v loňském roce uskutečnila konference s názvem Soutěž a konkurenceschopnost týkající se oblasti hospodářské soutěže. Letošní akci na téma Zkušenosti s dohledem nad zadáváním veřejných zakázek spolupořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s občanským sdružením Europlatform a s Regionální hospodářskou komorou Brno, která byla organizátorem loňského setkání expertů na soutěžní právo. „Mezinárodní konferenci věnovanou problematice veřejných zakázek uspořádáme proto, abychom odborné, ale  i široké veřejnosti zprostředkovali informace, které jsou důležité pro každodenní praxi. Myslím si, že informovanost zadavatelů i uchazečů o veřejných zakázkách není v České republice na dostatečné úrovni, o což se samozřejmě zasloužila i několikerá změna příslušného zákona,“ konstatoval předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina. Zdůraznil zároveň, že z tohoto důvodu se pořadatelé konference budou snažit sdělit maximum informací maximu posluchačů. Nejvhodnějším prostředkem pro poskytnutí těchto informací je podle jeho slov právě konference za účasti příslušných odborníků.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz