Stotisícová pokuta pro Ralsko byla potvrzena

29. 8. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty 100 tisíc korun městu Ralsko. Důvodem jsou závažná pochybení učiněná v roce 2005 při zadávání veřejné zakázky na přestavbu armádního objektu na 20 bytů v katastru Hradčany nad Ploučnicí.

Obec nejdříve zrušila z důvodu závažných pochybení své původní výběrové řízení. Následně použila v rozporu se zákonem jednací řízení bez uveřejnění, v němž oslovila jediného dodavatele, společnost C.Bau spol. s r.o., s níž uzavřela smlouvu.

V prvostupňovém rozhodnutí Úřad konstatoval, že tento postup postrádá prvky otevřené soutěže, což je obecně jeden ze základních cílů právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Tím, že zadavatel nezadal předmětnou zakázku způsobem stanoveným zákonem, porušil transparentnost celého procesu zadávání. Další uchazeči totiž nedostali možnost zúčastnit se tohoto zadávacího řízení a podat své nabídky.

Zadavatel svůj postup zdůvodňoval tím, že chtěl dodržet termín realizace, který byl vázán přidělenou státní dotací. ÚOHS konstatuje, že není možné se vyhnout povinnosti zadat zakázku v otevřeném či užším řízení poukazem na předchozí zrušení zadávacího řízení z důvodu pochybení zadavatele.

Vzhledem k tomu, že zakázka již byla realizována a pochybení mělo vliv na výběr dodavatele, přistoupil ÚOHS k uložení pokuty, která vzhledem k objemu zakázky (11 mil. korun) mohla činit až 563 tisíc korun. Při stanovení výše sankce vzal ÚOHS v potaz mj. skutečnost, že zakázka byla přidělena uchazeči, který v předchozím zrušeném výběrovém řízení nabídl nejnižší nabídkovou cenu.

Následně podaný rozklad nyní předseda Úřadu zamítl, neboť z argumentace zadavatele nevyplynula existence jakýchkoliv nového důvodů, které by ospravedlňoval použití jednacího řízení bez uveřejnění.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz