Pokuta uložená Havlíčkovu Brodu potvrzena

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil uložení pokuty 100 tisíc korun městu Havlíčkův Brod za pochybení při zadání zakázky na autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy.

Město porušilo zákon o veřejných zakázkách tím, že uzavřelo smlouvu s vybraným uchazečem, aniž stanovilo kritéria pro výběr zájemců při omezení jejich počtu. Zadavatel totiž na realizaci zakázky obdržel 13 nabídek. Jejich počet následně omezil na 6. V písemném oznámení o odmítnutí zbývajících zájemců ale v rozporu se zákonem neuvedl důvod jejich odmítnutí. Zadavatel dále chybně jako jedno z dílčích kritérií pro posuzování nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti zvolil kritérium „reference a odborná způsobilost“, které nevyjadřuje ekonomickou výhodnost nabídky, ale kvalifikaci uchazeče.

Uvedená porušení zákona ÚOHS konstatoval již ve svém prvostupňovém rozodnutí z prosince 2005. Závěry tohoto rozhodnutí nyní potvrdil po podaném rozkladu i předseda ÚOHS. Neztotožnil se přitom ani s názorem zadavatele, že zdůvodnění odmítnutí zájemců pouhým sdělením „z důvodu omezení počtu uchazečů“ je dostačující. Zdůvodnění musí být podrobnější povahy. Musí být patrno, že zájemce stanovené kritérium nesplnil nebo že jinými zájemci bylo splněno lépe. I kdyby však uvedl, na základě jakých kritérií provedl výběr, byl by i tento postup v rozporu se zákonem, neboť tato kritéria nebyla uveřejněna již v oznámení zadávacího řízení, což je s ohledem na transparentnost nepřípustné.

Co se týče výše pokuty lze uvést, že sankce byla uložena na spodní hranici sazby, která činí 5 % z ceny veřejné zakázky (3 848 668,50 Kč). Úřad vzal v úvahu polehčující okolnosti, například to, že se jedná o první zadavatelovo porušení zákona. Na druhou stranu nelze opomenout, že zakázka se již realizuje, a tudíž není možné situaci řešit např. zrušením zadávacího řízení.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz