Bouzov byl sankcionován za dělení zakázky

5. 6. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil ve svém prvostupňovém nepravomocném rozhodnutí pokutu 100 tisíc korun obci Bouzov. Důvodem jsou závažná pochybení při zadání veřejné zakázky na zvýšení výkonu centrálního zásobování teplem a rozšíření teplovodní sítě.

Obec oslovila ve zjednodušeném podlimitním řízení pět zájemců. Z hodnocených nabídek vybrala obec nabídku uchazeče Step TRUTNOV a s., se kterým uzavřela v říjnu 2006 smlouvu o dílo, přičemž cena za realizaci veřejné zakázky byla stanovena na 19,964 mil. korun bez DPH. Zadavatel ale následně vyzval vybraného uchazeče v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k podání dodatečné nabídky na práce, „které nebyly řešeny v technické dokumentaci a v zadávacích podmínkách,“ a bez nichž by kotelna nebyla plně funkční. V listopadu 2006 byl proto se společností Step TRUTNOV a. s. uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s cenou ve výši 2,315 mil. korun bez DPH. Tím však došlo k překročení 20 mil. limitu ceny zakázky, u které může zadavatel použít zjednodušené podlimitní řízení.

Zadavatel tak postupoval v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Nebyl totiž oprávněn zadat veřejnou zakázku formou zjednodušeného podlimitního řízení a následně v jednacím řízení bez uveřejnění, neboť k tomu nebyly splněny podmínky stanovené zákonem. Obec se o nutnosti provést dodatečné stavební práce, aby mohla být kotelna zcela funkční, dozvěděla z nabídky uchazeče Step TRUTNOV a. s., tedy ještě před uzavřením smlouvy o dílo. Obec tedy věděla, že celková cena za realizaci veřejné zakázky bude vyšší než 20 mil bez DPH. Obec měla zjednodušené zadávací řízení zrušit a následně zakázku zadat formou užšího nebo otevřeného řízení. Zadavatel porušil zákon, když za rozhodující nevzal součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky. Tento postup přitom mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel mohl v případě otevřeného či užšího řízení, kde může o zakázku soutěžit více uchazečů, obdržet i další nabídky s výhodnějšími podmínkami plnění veřejné zakázky.

Zadavatel porušil zákon rovněž tím, že výzvu nezveřejnil po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek a nepřípustným způsobem omezil možnost vyzvednutí zadávací dokumentace

Co se týče sankce, její maximální výše mohla vzhledem k objemu zakázky činit 1,3 mil. korun. Pokuta 100 tisíc korun je dostatečná, plní především funkci preventivní. ÚOHS přistoupil k uložení sankce, neboť nápravy již nelze dosáhnout, neboť veřejná zakázka je již realizována.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

25. června 2020 / Ústecký kraj se snaží ovlivnit rozhodování ÚOHS Výzva k odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou Ústecký kraj ve středu směřoval Vládě České republiky, je zcela nedůvodná. Lze se domnívat, že tato iniciativa...

23. června 2020 / Veřejná konzultace EK k problematice subvencí ze třetích zemí a jejich dopadů na jednotný trh Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice...

12. června 2020 / Manipulativní a nepravdivé informace o zakázkách na ostrahu ÚOHS v článcích Hospodářských novin a Aktuálně.cz Hospodářské noviny a Aktuálně.cz dnes uveřejnily text, který zpochybňuje zákonný průběh zadávacích řízení na ostrahu (a úklid), jež zadával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz