Ministerstvo obrany rozdělilo zakázku na dvě

17. 5. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil svým rozhodnutím ze dne 14. května 2007 uložení pokuty 30 tisíc korun ministerstvu obrany. Ministerstvo závažným způsobem porušilo zákon o veřejných zakázkách při zadání tendru na opravu kanalizace a prostor varny VŠZ Hojsova Stráž.

Zadavatel ve dnech 29.4.2005 a 17.5.2005 uzavřel se společností Radomír Kesl - KEROS dvě smlouvy na realizaci stavebních oprav na dvou souvisejících objektech v areálu VŠZ Hojsova Stráž. Rozdělil tak předmět plnění na dvě zakázky, čímž došlo ke snížení předpokládané ceny pod dvoumilionový limit (1 992 090,32 Kč bez DPH a 314 868,15 Kč bez DPH) stanový zákonem o veřejných zakázkách.

U obou veřejných zakázek se jednalo o stavební práce prováděné za účelem opravy objektu pro provozování, přípravu a výdej stravy, tedy o práce vzájemně funkčně a časově související. Nejednalo se o opravu kanalizace u jiného objektu, ani o havárii. Ze skutečnosti, že práce provedl tentýž dodavatel a v časové návaznosti vyplývá, že se jednalo o stavební práce na vnitřní a vnější kanalizaci, které se svým charakterem podstatně nelišily a jejichž návaznost je z hlediska funkčnosti nesporná. Proto je dělení zakázky neodůvodněné.

Při úvahách o výši uložené pokuty Úřad přihlédl především k tomu, že zadavatel porušením zákazu dělení veřejné zakázky vyloučil postup v řádném zadávacím řízení. Obcházení finančních limitů dělením veřejných zakázek je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení zákona. Jako polehčující okolnost Úřad zohlednil, že zadavatel si před uzavřením předmětných smluv v rámci průzkumu trhu vyžádal ke každé ze zakázek tři nabídky a následně uzavřel smlouvy o dílo s dodavatelem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

10. července 2020 / Zavádějící články o údajném ovlivňování ÚOHS Některá média v posledních dnech publikovala články, které zavádějícím způsobem informují o působení bývalého komunálního politika Jiřího Švachuly na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže

25. června 2020 / Ústecký kraj se snaží ovlivnit rozhodování ÚOHS Výzva k odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou Ústecký kraj ve středu směřoval Vládě České republiky, je zcela nedůvodná. Lze se domnívat, že tato iniciativa...

23. června 2020 / Veřejná konzultace EK k problematice subvencí ze třetích zemí a jejich dopadů na jednotný trh Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz