Olomoucká nemocnice oslovila pouze jednoho zájemce

19. 4. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím pokutu 100 tisíc korun Fakultní nemocnici Olomouc. Důvodem je závažné pochybení v tendru na dodávku výpočetní techniky.

Nemocnice vypsala v roce 2003 veřejnou obchodní soutěž na dodávku počítačového systému. Vítězem této soutěže se stala společnost IBM Česká republika. Stejná společnost pak byla o rok později vyzvána k dodávce 500ks osobních počítačů, stejného počtu monitorů a k dodávce manažerského informačního systému. Tento postup ale byl v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, neboť k podpisu smlouvy došlo již bez výběrového řízení. Zadavatel byl v daném případě povinen postupovat podle zákona, a to otevřeným nebo užším řízením. Je totiž možné, že by v rámci soutěže dostal i výhodnější nabídku, než jakou mu nakonec poskytla oslovená firma IBM.

  Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se Fakultní nemocnice Olomouc dopustila správního deliktu, činí více než 13 milionů korun. Horní hranice možné pokuty je tedy v daném případě 666 tisíc korun (5 procent z ceny veřejné zakázky). Z hlediska přiměřenosti sankce vzal ÚOHS v úvahu zejména tu okolnost, že zadavatel zanedbal svou povinnost dodržovat základní zásadu transparentnosti během procesu zadávání, když připustil, že zakázka byla zadána přímo formou výzvy jednomu zájemci.

  Zákon o veřejných zakázkách porušila také Fakultní nemocnice v Motole. U zakázky na dodávku 14 dýchacích přístrojů pro umělou plicní ventilaci chybně vyloučila uchazeče Tyco. Výběr nejvhodnější nabídky byl v daném případě proveden v rozporu se zásadou transparentnosti zadávacího řízení a tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9.1.2007 bylo proto zrušeno. Prvostupňové rozhodnutí ÚOHS je však nepravomocné.

  Naopak v souladu se zákonem postupovala při výběru dodavatele informačního systému obrazových informací Úrazová nemocnice v Brně. Proti jejímu postupu se k ÚOHS odvolal neúspěšný uchazeč sdružení firem TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. a Agfa s.r.o. Úřad však řízení zastavil, když konstatoval že postup hodnocení nabídek lze označit za transparentní. Požadavek zadavatele na kompatibilitu systému se stávajícím nemocničním je totiž zcela logický. V šetřeném případě se jednalo o nové zadávací řízení, kterého se mohl zúčastnit libovolný počet uchazečů. Druhostupňové rozhodnutí předsedy ÚOHS Martina Peciny bylo v dané věci vydáno 16. dubna 2007.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

25. června 2020 / Ústecký kraj se snaží ovlivnit rozhodování ÚOHS Výzva k odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou Ústecký kraj ve středu směřoval Vládě České republiky, je zcela nedůvodná. Lze se domnívat, že tato iniciativa...

23. června 2020 / Veřejná konzultace EK k problematice subvencí ze třetích zemí a jejich dopadů na jednotný trh Evropská komise vydala v minulém týdnu tzv. Bílou knihu, v níž se zabývá rušivými účinky zahraničních subvencí na jednotném trhu Evropské unie. Komise současně zahájila k této problematice...

12. června 2020 / Manipulativní a nepravdivé informace o zakázkách na ostrahu ÚOHS v článcích Hospodářských novin a Aktuálně.cz Hospodářské noviny a Aktuálně.cz dnes uveřejnily text, který zpochybňuje zákonný průběh zadávacích řízení na ostrahu (a úklid), jež zadával Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz