Akademie věd porušila zákon o zadávání veřejných zakázek

11. 4. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým prvostupňovým rozhodnutím uložil dosud nepravomocně pokutu 100 tisíc korun Středisku společných činností Akademie věd České republiky. Důvodem je řada pochybení v roce 2004 při zadávání veřejné zakázky na Vybavení multimediálních prezentačních místností ve školícím a kongresovém středisku AV ČR.

Zadavatel mj. uzavřel smlouvu na plnění zakázky se společností MANTA s.r.o., která však neprokázala splnění kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy a měla být tedy ze soutěže vyloučena. Žádným způsobem také nebyl zdokumentován proces hodnocení nabídek.

Dále zadavatel nehodnotil jednotlivé nabídky podle kritérií, které si předem vyhradil. Uchazeči proto nemohli podat pro zadavatele „nejlepší“ nabídku, neboť dopředu neznali kritéria hodnocení, dle kterých bude nabídka fakticky hodnocena. Zadavatel totiž některá z kritérií při vlastním hodnocení změnil oproti tomu, co uvedl v zadávacích podmínkách. ÚOHS tento postup považuje za účelové obcházení zákona.

  To byl také jeden z důvodů, proč byla zadavateli uložena pokuta ve výši jedné třetiny její maximální výše (objem zakázky činil 35 mil. korun vč. DPH). Výše sankce tak splňuje funkci preventivní i represivní.

  Rozhodnutí je nepravomocné, v současné době běží 15denní lhůta k podání případného rozkladu k předsedovi ÚOHS.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

29. ledna 2020 / Správa železnic neprodloužila lhůtu po změně dokumentace, zaplatí pokutu 200 000 Kč Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil uložení pokuty ve výši 200 000 korun státní organizaci Správě železnic za přestupek spáchaný při zadávání veřejné...

28. ledna 2020 / Správa silnic Středočeského kraje dostala pokutu za dělení zakázky na údržbu dopravního značení Zadavateli Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, byla uložena pokuta ve výši 300 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek...

27. ledna 2020 / Předseda ÚOHS pravomocně zamítl návrh proti zakázce na mýtného auditora Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 24. ledna 2020 zamítl rozklad společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. a definitivně tak nevyhověl...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz