Česká pošta pokutována za veřejnou zakázku bez výběrového řízení

22. 2. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím sankci ve výši 30 000 Kč státnímu podniku Česká pošta, který bez výběrového řízení uzavřel se společností ALKOM Security smlouvu o spolupráci při projektování, realizaci a servisu zabezpečovacích, datových a slaboproudých systémů v objektech České pošty.

Zadavatel tak nesplnil povinnosti stanovené zákonem o veřejných zakázkách, což mohlo ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

Česká pošta uzavřela se společností ALKOM v roce 2001 „Rámcovou smlouvu č. 040-2001“ o dodávkách projektů, dodávek a servisní činnosti v oblasti bezpečnostních, datových a slaboproudých technologií. Tuto rámcovou smlouvu rozšířila v roce 2002 o dodatek č. 1 a v roce 2005 o dodatek č. 2. Rámcová smlouva i první dodatek nejsou z hlediska ÚOHS problematické, neboť Česká pošta neměla v příslušných letech povinnost postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který vstoupil v účinnost 1. května 2004, se však Česká pošta stala veřejným zadavatelem. Při uzavírání druhého dodatku k rámcové smlouvě státní podnik chyboval, neboť uzavřel dohodu o zvýšení původně sjednaných cen některých služeb, a tím zadal novou zakázku v hodnotě více než 4 500 000 Kč bez provedení výběrového řízení.

Zadavatel se dopustil závažného porušení zákona, neboť došlo k úplnému vyloučení soutěžního prostředí, které je základním předpokladem dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků. Současně nelze vyloučit, že zadáním v otevřeném nebo užším zadávacím řízení by zadavatel mohl získat výhodnější nabídku. Vzhledem k tomu, že se však jednalo o první delikt České pošty při zadávání veřejných zakázek, byla uložena sankce rovnající se přibližně 15% z maximální možné pokuty 225 000 Kč.

odbor vnějších vztahů  ÚOHS

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz