Česká pošta pokutována za veřejnou zakázku bez výběrového řízení

22. 2. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím sankci ve výši 30 000 Kč státnímu podniku Česká pošta, který bez výběrového řízení uzavřel se společností ALKOM Security smlouvu o spolupráci při projektování, realizaci a servisu zabezpečovacích, datových a slaboproudých systémů v objektech České pošty.

Zadavatel tak nesplnil povinnosti stanovené zákonem o veřejných zakázkách, což mohlo ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

Česká pošta uzavřela se společností ALKOM v roce 2001 „Rámcovou smlouvu č. 040-2001“ o dodávkách projektů, dodávek a servisní činnosti v oblasti bezpečnostních, datových a slaboproudých technologií. Tuto rámcovou smlouvu rozšířila v roce 2002 o dodatek č. 1 a v roce 2005 o dodatek č. 2. Rámcová smlouva i první dodatek nejsou z hlediska ÚOHS problematické, neboť Česká pošta neměla v příslušných letech povinnost postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který vstoupil v účinnost 1. května 2004, se však Česká pošta stala veřejným zadavatelem. Při uzavírání druhého dodatku k rámcové smlouvě státní podnik chyboval, neboť uzavřel dohodu o zvýšení původně sjednaných cen některých služeb, a tím zadal novou zakázku v hodnotě více než 4 500 000 Kč bez provedení výběrového řízení.

Zadavatel se dopustil závažného porušení zákona, neboť došlo k úplnému vyloučení soutěžního prostředí, které je základním předpokladem dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků. Současně nelze vyloučit, že zadáním v otevřeném nebo užším zadávacím řízení by zadavatel mohl získat výhodnější nabídku. Vzhledem k tomu, že se však jednalo o první delikt České pošty při zadávání veřejných zakázek, byla uložena sankce rovnající se přibližně 15% z maximální možné pokuty 225 000 Kč.

odbor vnějších vztahů  ÚOHS

9. ledna 2020 / Varnsdorf nepodal rozklad, pokuta za radary je pravomocná Město Varnsdorf nepodalo rozklad proti pokutě ve výši 650 000 Kč, kterou mu za pochybení při uzavírání smluv na pronájem radarů svým prvostupňovým rozhodnutím ze závěru loňského roku...

19. prosince 2019 / Druhy zadávacích řízení, kvalifikace a hodnocení nabídek jsou obsahem druhého dílu Stručného průvodce zadavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje druhý díl Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek

4. prosince 2019 / NSS rozhodl i druhou část mýtné kauzy ve prospěch ÚOHS, rozhodnutí o zákazu plnění se bude rušit Nejvyšší správní soud dnes zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy na systém elektronického mýtného

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz