Česká pošta pokutována za veřejnou zakázku bez výběrového řízení

22. 2. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím sankci ve výši 30 000 Kč státnímu podniku Česká pošta, který bez výběrového řízení uzavřel se společností ALKOM Security smlouvu o spolupráci při projektování, realizaci a servisu zabezpečovacích, datových a slaboproudých systémů v objektech České pošty.

Zadavatel tak nesplnil povinnosti stanovené zákonem o veřejných zakázkách, což mohlo ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

Česká pošta uzavřela se společností ALKOM v roce 2001 „Rámcovou smlouvu č. 040-2001“ o dodávkách projektů, dodávek a servisní činnosti v oblasti bezpečnostních, datových a slaboproudých technologií. Tuto rámcovou smlouvu rozšířila v roce 2002 o dodatek č. 1 a v roce 2005 o dodatek č. 2. Rámcová smlouva i první dodatek nejsou z hlediska ÚOHS problematické, neboť Česká pošta neměla v příslušných letech povinnost postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který vstoupil v účinnost 1. května 2004, se však Česká pošta stala veřejným zadavatelem. Při uzavírání druhého dodatku k rámcové smlouvě státní podnik chyboval, neboť uzavřel dohodu o zvýšení původně sjednaných cen některých služeb, a tím zadal novou zakázku v hodnotě více než 4 500 000 Kč bez provedení výběrového řízení.

Zadavatel se dopustil závažného porušení zákona, neboť došlo k úplnému vyloučení soutěžního prostředí, které je základním předpokladem dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků. Současně nelze vyloučit, že zadáním v otevřeném nebo užším zadávacím řízení by zadavatel mohl získat výhodnější nabídku. Vzhledem k tomu, že se však jednalo o první delikt České pošty při zadávání veřejných zakázek, byla uložena sankce rovnající se přibližně 15% z maximální možné pokuty 225 000 Kč.

odbor vnějších vztahů  ÚOHS

2. března 2021 / Krajský soud potvrdil pokuty, které Úřad uložil zdravotním pojišťovnám Krajský soud v Brně zamítl žaloby proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2019, jímž byly sedmi zdravotním pojišťovnám uloženy pokuty v celkové výši 1 790...

15. února 2021 / Registrace na metodický den veřejného zadávání již byla zahájena První metodický den v oblasti zadávání veřejných zakázek uskuteční Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve čtvrtek 18. března 2021 od 9:30, a to formou on-line přenosu. Tématem tohoto...

5. února 2021 / Úřad uložil Ministerstvu obrany nepravomocně pokutu 550 milionů korun za přestupek při nákupu armádních vrtulníků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím zde dne 2. února 2021 Ministerstvu obrany České republiky pokutu ve výši 550 000 000 korun za porušení zákona...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz