Česká pošta pokutována za veřejnou zakázku bez výběrového řízení

22. 2. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím sankci ve výši 30 000 Kč státnímu podniku Česká pošta, který bez výběrového řízení uzavřel se společností ALKOM Security smlouvu o spolupráci při projektování, realizaci a servisu zabezpečovacích, datových a slaboproudých systémů v objektech České pošty.

Zadavatel tak nesplnil povinnosti stanovené zákonem o veřejných zakázkách, což mohlo ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek.

Česká pošta uzavřela se společností ALKOM v roce 2001 „Rámcovou smlouvu č. 040-2001“ o dodávkách projektů, dodávek a servisní činnosti v oblasti bezpečnostních, datových a slaboproudých technologií. Tuto rámcovou smlouvu rozšířila v roce 2002 o dodatek č. 1 a v roce 2005 o dodatek č. 2. Rámcová smlouva i první dodatek nejsou z hlediska ÚOHS problematické, neboť Česká pošta neměla v příslušných letech povinnost postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který vstoupil v účinnost 1. května 2004, se však Česká pošta stala veřejným zadavatelem. Při uzavírání druhého dodatku k rámcové smlouvě státní podnik chyboval, neboť uzavřel dohodu o zvýšení původně sjednaných cen některých služeb, a tím zadal novou zakázku v hodnotě více než 4 500 000 Kč bez provedení výběrového řízení.

Zadavatel se dopustil závažného porušení zákona, neboť došlo k úplnému vyloučení soutěžního prostředí, které je základním předpokladem dosažení efektivního vynakládání veřejných prostředků. Současně nelze vyloučit, že zadáním v otevřeném nebo užším zadávacím řízení by zadavatel mohl získat výhodnější nabídku. Vzhledem k tomu, že se však jednalo o první delikt České pošty při zadávání veřejných zakázek, byla uložena sankce rovnající se přibližně 15% z maximální možné pokuty 225 000 Kč.

odbor vnějších vztahů  ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz