Lesy ČR nesmí uzavírat smlouvy

8. 2. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal dne 7. února 2007 předběžné opatření ve správním řízení vedeném se společností Lesy ČR.

Předběžné opatření se vztahuje na zakázky na provádění pěstebních a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví, které byly vyhlášeny v říjnu 2006.

Po předběžném přezkoumání šetřeného případu získal ÚOHS pochybnosti, zda zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky v souladu se zákonem, a proto bylo vydáno předběžné opatření, které má zajistit, aby smlouva na plnění šetřené veřejné zakázky nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen.

Zadavatel tedy v současné době nesmí uzavřít smlouvy na uvedený předmět plnění a musí vyčkat na konečné rozhodnutí ÚOHS ve věci, jehož výsledek nelze v současné době předjímat. Od listopadu 2006 ÚOHS zahájil na návrh jednotlivých uchazečů více než 20 správních řízení se společností Lesy ČR.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

29. ledna 2020 / Správa železnic neprodloužila lhůtu po změně dokumentace, zaplatí pokutu 200 000 Kč Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil uložení pokuty ve výši 200 000 korun státní organizaci Správě železnic za přestupek spáchaný při zadávání veřejné...

28. ledna 2020 / Správa silnic Středočeského kraje dostala pokutu za dělení zakázky na údržbu dopravního značení Zadavateli Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, byla uložena pokuta ve výši 300 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek...

27. ledna 2020 / Předseda ÚOHS pravomocně zamítl návrh proti zakázce na mýtného auditora Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 24. ledna 2020 zamítl rozklad společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. a definitivně tak nevyhověl...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz