Lesy ČR nesmí uzavírat smlouvy

8. 2. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal dne 7. února 2007 předběžné opatření ve správním řízení vedeném se společností Lesy ČR.

Předběžné opatření se vztahuje na zakázky na provádění pěstebních a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví, které byly vyhlášeny v říjnu 2006.

Po předběžném přezkoumání šetřeného případu získal ÚOHS pochybnosti, zda zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky v souladu se zákonem, a proto bylo vydáno předběžné opatření, které má zajistit, aby smlouva na plnění šetřené veřejné zakázky nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen.

Zadavatel tedy v současné době nesmí uzavřít smlouvy na uvedený předmět plnění a musí vyčkat na konečné rozhodnutí ÚOHS ve věci, jehož výsledek nelze v současné době předjímat. Od listopadu 2006 ÚOHS zahájil na návrh jednotlivých uchazečů více než 20 správních řízení se společností Lesy ČR.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz