Mariánské Hory a Hulváky mnohonásobně chybovaly ve veřejné zakázce

7. 2. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina potvrdil svým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 80 000 Kč pro zadavatele statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky za nedostatky ve veřejné zakázce „Regenerace sídliště Fifejdy I“.

Zadavatel nepostupoval transparentně při vyžádání a posuzování zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a následném vyloučení dvou uchazečů. Dále nezajistil, aby zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla podepsána všemi členy hodnotící komise. V rozporu se zákonem rovněž uzavřel smlouvu ještě před koncem lhůty, během níž měl zakázáno smlouvu uzavřít.

Zásadního pochybení se poté zadavatel dopustil, když ještě před zahájením prací na díle uzavřel s vybraným uchazečem dodatek ke smlouvě, který byl v rozporu s nabídkou a zadáním. Tímto dodatkem byla prodloužena doba plnění předmětu smlouvy z jednoho na sedm měsíců. Právě termín plnění byl přitom jedním z hodnotících kritérií při výběru dodavatele. Výše uvedeným postupem tedy zadavatel mohl ovlivnit hodnocení nabídek.

Úřad uložil zadavateli sankci ve výši přibližně 20% z maximální možné výše pokuty, která mohla činit až 383 428 Kč. ÚOHS sankcionoval ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky v minulosti již dvakrát, když zadavatel rozdělil zakázky na výměnu oken u domů v ulicích 28. října a Výstavní. Došlo tak k obcházení finančních limitů dělením zakázek a nepoužití zadávacího řízení. Jednalo se o závažná porušení zákona, neboť v takových případech je vyloučen jeden ze základních principů a cílů zadávání, totiž otevřená soutěž. Za tyto chyby byly uloženy pokuty ve výši 50 000 Kč, resp. 30 000 Kč.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz