Mariánské Hory a Hulváky mnohonásobně chybovaly ve veřejné zakázce

7. 2. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina potvrdil svým rozhodnutím uložení pokuty ve výši 80 000 Kč pro zadavatele statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky za nedostatky ve veřejné zakázce „Regenerace sídliště Fifejdy I“.

Zadavatel nepostupoval transparentně při vyžádání a posuzování zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a následném vyloučení dvou uchazečů. Dále nezajistil, aby zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla podepsána všemi členy hodnotící komise. V rozporu se zákonem rovněž uzavřel smlouvu ještě před koncem lhůty, během níž měl zakázáno smlouvu uzavřít.

Zásadního pochybení se poté zadavatel dopustil, když ještě před zahájením prací na díle uzavřel s vybraným uchazečem dodatek ke smlouvě, který byl v rozporu s nabídkou a zadáním. Tímto dodatkem byla prodloužena doba plnění předmětu smlouvy z jednoho na sedm měsíců. Právě termín plnění byl přitom jedním z hodnotících kritérií při výběru dodavatele. Výše uvedeným postupem tedy zadavatel mohl ovlivnit hodnocení nabídek.

Úřad uložil zadavateli sankci ve výši přibližně 20% z maximální možné výše pokuty, která mohla činit až 383 428 Kč. ÚOHS sankcionoval ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky v minulosti již dvakrát, když zadavatel rozdělil zakázky na výměnu oken u domů v ulicích 28. října a Výstavní. Došlo tak k obcházení finančních limitů dělením zakázek a nepoužití zadávacího řízení. Jednalo se o závažná porušení zákona, neboť v takových případech je vyloučen jeden ze základních principů a cílů zadávání, totiž otevřená soutěž. Za tyto chyby byly uloženy pokuty ve výši 50 000 Kč, resp. 30 000 Kč.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz