Hradecká nemocnice opakovaně rozdělovala zakázku

30. 1. 2007
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina uložil pokutu 20 tisíc korun Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Důvodem jsou pochybení z ledna 2005 při zadání veřejné zakázky na opravy nemocničního vybavení.

Zadavatel uzavřel ve shodném časovém období se společností IMEDA spol. s r.o. celkem 10 smluv, aniž by postupoval podle zákona o veřejných zakázkách a zakázku zadal v některém zadávacím řízení. Přitom předmět plnění jednotlivých smluv byl poskytován jediným dodavatelem ve stejném čase a na stejném místě. Jednoznačně jde navíc o plnění stejného druhu, které mělo být poskytováno v rámci jediné veřejné zakázky.

Zadavatel závažným způsobem porušil zákon, když jednotlivé části zakázky zadal bez výběrového řízení a rozdělil je tak, že žádné z dílčích plnění nepřesahuje limit 2 milionů korun.

Podobně postupoval i v roce 2004, když opravy nemocničních přístrojů v rozporu se zákonem rozdělil na 11 dílčích zakázek. Jediným dodavatelem byla stejně jako tentokrát společnost IMEDA. Zadavatel byl za toto pochybení pokutován v prosinci 2006 rovněž částkou 20 tisíc korun. V loňském roce musela Fakultní nemocnice v Hradci Králové zaplatit ještě 8 tisíc korun za to, že u zakázky na „2 ks RTG skiagrafických kompletů, 1 ks pojízdného RTG přístroje, digitalizace pracoviště“ nearchivovala doklady, kterými měl uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, prokázat splnění kvalifikačních předpokladů.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz