První výsledky kontroly veřejných zakázek ve Zlíně

26. 1. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) provedl v loňském roce rozsáhlou kontrolní akci u zadavatele Statutární město Zlín.

V závěru roku 2006 pak bylo na základě vyhodnocení této kontroly zahájeno sedmnáct správních řízení. Město Zlín bylo vybráno jako cíl kontroly, neboť v minulosti opakovaně porušovalo zákon o veřejných zakázkách.

Ve třech případech již byla vydána pravomocná rozhodnutí. Za chyby ve veřejné zakázce „Chodník Kudlov – I. etapa“ byla uložena sankce ve výši 30 000 Kč, neboť zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahovala popis hodnocení, ani zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Další dvě veřejné zakázky se týkaly rekonstrukce Zámecké restaurace. V případě zakázky na rekonstrukci interiéru Úřad shledal porušení zákona, když město Zlín neuchovalo po dobu pěti let od uzavření smlouvy všechny podané nabídky, za což byla uložena pokuta 5000 Kč. Ve věci druhé zakázky na rekonstrukci Zámecké restaurace ÚOHS konstatoval závažné porušení zákona, když zadavatel nesprávně formuloval podmínky pro zpracování nabídek, dále nabídky nehodnotil podle stanovených kritérií a rovněž v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neinformoval o možnosti podat námitky. V tomto případě však již uplynula zákonná lhůta pro uložení pokuty, což jsou tři roky od porušení zákona.

ÚOHS v minulosti při obdobných kontrolních akcích prověřil desítky veřejných zakázek např. u zadavatelů Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), město Orlová, město Uherské Hradiště, Hlavní město Praha, Ředitelství silnic a dálnic a dalších. Např. přezkoumání zakázek ČSTV vyústilo ve 12 správních řízení, v nichž byly uloženy sankce v celkové výši 274 000 Kč.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz