První výsledky kontroly veřejných zakázek ve Zlíně

26. 1. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) provedl v loňském roce rozsáhlou kontrolní akci u zadavatele Statutární město Zlín.

V závěru roku 2006 pak bylo na základě vyhodnocení této kontroly zahájeno sedmnáct správních řízení. Město Zlín bylo vybráno jako cíl kontroly, neboť v minulosti opakovaně porušovalo zákon o veřejných zakázkách.

Ve třech případech již byla vydána pravomocná rozhodnutí. Za chyby ve veřejné zakázce „Chodník Kudlov – I. etapa“ byla uložena sankce ve výši 30 000 Kč, neboť zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahovala popis hodnocení, ani zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Další dvě veřejné zakázky se týkaly rekonstrukce Zámecké restaurace. V případě zakázky na rekonstrukci interiéru Úřad shledal porušení zákona, když město Zlín neuchovalo po dobu pěti let od uzavření smlouvy všechny podané nabídky, za což byla uložena pokuta 5000 Kč. Ve věci druhé zakázky na rekonstrukci Zámecké restaurace ÚOHS konstatoval závažné porušení zákona, když zadavatel nesprávně formuloval podmínky pro zpracování nabídek, dále nabídky nehodnotil podle stanovených kritérií a rovněž v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neinformoval o možnosti podat námitky. V tomto případě však již uplynula zákonná lhůta pro uložení pokuty, což jsou tři roky od porušení zákona.

ÚOHS v minulosti při obdobných kontrolních akcích prověřil desítky veřejných zakázek např. u zadavatelů Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), město Orlová, město Uherské Hradiště, Hlavní město Praha, Ředitelství silnic a dálnic a dalších. Např. přezkoumání zakázek ČSTV vyústilo ve 12 správních řízení, v nichž byly uloženy sankce v celkové výši 274 000 Kč.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

29. ledna 2020 / Správa železnic neprodloužila lhůtu po změně dokumentace, zaplatí pokutu 200 000 Kč Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil uložení pokuty ve výši 200 000 korun státní organizaci Správě železnic za přestupek spáchaný při zadávání veřejné...

28. ledna 2020 / Správa silnic Středočeského kraje dostala pokutu za dělení zakázky na údržbu dopravního značení Zadavateli Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, byla uložena pokuta ve výši 300 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek...

27. ledna 2020 / Předseda ÚOHS pravomocně zamítl návrh proti zakázce na mýtného auditora Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým rozhodnutím ze 24. ledna 2020 zamítl rozklad společnosti Kapsch Telematic Services spol. s r. o. a definitivně tak nevyhověl...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz