První výsledky kontroly veřejných zakázek ve Zlíně

26. 1. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) provedl v loňském roce rozsáhlou kontrolní akci u zadavatele Statutární město Zlín.

V závěru roku 2006 pak bylo na základě vyhodnocení této kontroly zahájeno sedmnáct správních řízení. Město Zlín bylo vybráno jako cíl kontroly, neboť v minulosti opakovaně porušovalo zákon o veřejných zakázkách.

Ve třech případech již byla vydána pravomocná rozhodnutí. Za chyby ve veřejné zakázce „Chodník Kudlov – I. etapa“ byla uložena sankce ve výši 30 000 Kč, neboť zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahovala popis hodnocení, ani zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Další dvě veřejné zakázky se týkaly rekonstrukce Zámecké restaurace. V případě zakázky na rekonstrukci interiéru Úřad shledal porušení zákona, když město Zlín neuchovalo po dobu pěti let od uzavření smlouvy všechny podané nabídky, za což byla uložena pokuta 5000 Kč. Ve věci druhé zakázky na rekonstrukci Zámecké restaurace ÚOHS konstatoval závažné porušení zákona, když zadavatel nesprávně formuloval podmínky pro zpracování nabídek, dále nabídky nehodnotil podle stanovených kritérií a rovněž v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neinformoval o možnosti podat námitky. V tomto případě však již uplynula zákonná lhůta pro uložení pokuty, což jsou tři roky od porušení zákona.

ÚOHS v minulosti při obdobných kontrolních akcích prověřil desítky veřejných zakázek např. u zadavatelů Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), město Orlová, město Uherské Hradiště, Hlavní město Praha, Ředitelství silnic a dálnic a dalších. Např. přezkoumání zakázek ČSTV vyústilo ve 12 správních řízení, v nichž byly uloženy sankce v celkové výši 274 000 Kč.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz