Město Bruntál změnilo podmínky smlouvy

24. 1. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu 60 tisíc korun městu Bruntál za porušení zákona o veřejných zakázkách.

Rozhodnutí není pravomocné, zadavatel se proti verdiktu ÚOHS může odvolat.

Město Bruntál vybralo na rekonstrukci Společenského domu firmu Czasch spol. s r.o. S vítězem výběrového řízení podepsalo v říjnu 2006 smlouvu, která ale nebyla v souladu se zadáním zakázky a vybranou nabídkou.

Zadavatel přitom v zadávací dokumentaci požadoval akceptaci jasně stanovených obchodních podmínek, přičemž uchazečům nebyla dána možnost tyto podmínky měnit. Následně však postupoval odlišně. Změněny byly například ustanovení týkající se podmínek převzetí díla, odstraňování vad, počátku plynutí záruční doby a jiné. Některé z těchto změn jsou přitom v neprospěch zadavatele nebo jsou v rozporu se zadávacími podmínkami.

Uvedený postup města Bruntál je v rozporu se zákonem, neboť mohl podstatně ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. Z tohoto důvodu ÚOHS uložil zadavateli pokutu, která mohla činit až 4 mil. korun (5 procent z ceny zakázky). Při stanovení výše sankce byl zohledněn fakt, že se jedná o první zjištěný správní delikt zadavatele.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz