Město Bruntál změnilo podmínky smlouvy

24. 1. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu 60 tisíc korun městu Bruntál za porušení zákona o veřejných zakázkách.

Rozhodnutí není pravomocné, zadavatel se proti verdiktu ÚOHS může odvolat.

Město Bruntál vybralo na rekonstrukci Společenského domu firmu Czasch spol. s r.o. S vítězem výběrového řízení podepsalo v říjnu 2006 smlouvu, která ale nebyla v souladu se zadáním zakázky a vybranou nabídkou.

Zadavatel přitom v zadávací dokumentaci požadoval akceptaci jasně stanovených obchodních podmínek, přičemž uchazečům nebyla dána možnost tyto podmínky měnit. Následně však postupoval odlišně. Změněny byly například ustanovení týkající se podmínek převzetí díla, odstraňování vad, počátku plynutí záruční doby a jiné. Některé z těchto změn jsou přitom v neprospěch zadavatele nebo jsou v rozporu se zadávacími podmínkami.

Uvedený postup města Bruntál je v rozporu se zákonem, neboť mohl podstatně ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. Z tohoto důvodu ÚOHS uložil zadavateli pokutu, která mohla činit až 4 mil. korun (5 procent z ceny zakázky). Při stanovení výše sankce byl zohledněn fakt, že se jedná o první zjištěný správní delikt zadavatele.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

9. ledna 2020 / Varnsdorf nepodal rozklad, pokuta za radary je pravomocná Město Varnsdorf nepodalo rozklad proti pokutě ve výši 650 000 Kč, kterou mu za pochybení při uzavírání smluv na pronájem radarů svým prvostupňovým rozhodnutím ze závěru loňského roku...

19. prosince 2019 / Druhy zadávacích řízení, kvalifikace a hodnocení nabídek jsou obsahem druhého dílu Stručného průvodce zadavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje druhý díl Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek

4. prosince 2019 / NSS rozhodl i druhou část mýtné kauzy ve prospěch ÚOHS, rozhodnutí o zákazu plnění se bude rušit Nejvyšší správní soud dnes zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy na systém elektronického mýtného

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz