Město Bruntál změnilo podmínky smlouvy

24. 1. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu 60 tisíc korun městu Bruntál za porušení zákona o veřejných zakázkách.

Rozhodnutí není pravomocné, zadavatel se proti verdiktu ÚOHS může odvolat.

Město Bruntál vybralo na rekonstrukci Společenského domu firmu Czasch spol. s r.o. S vítězem výběrového řízení podepsalo v říjnu 2006 smlouvu, která ale nebyla v souladu se zadáním zakázky a vybranou nabídkou.

Zadavatel přitom v zadávací dokumentaci požadoval akceptaci jasně stanovených obchodních podmínek, přičemž uchazečům nebyla dána možnost tyto podmínky měnit. Následně však postupoval odlišně. Změněny byly například ustanovení týkající se podmínek převzetí díla, odstraňování vad, počátku plynutí záruční doby a jiné. Některé z těchto změn jsou přitom v neprospěch zadavatele nebo jsou v rozporu se zadávacími podmínkami.

Uvedený postup města Bruntál je v rozporu se zákonem, neboť mohl podstatně ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek. Z tohoto důvodu ÚOHS uložil zadavateli pokutu, která mohla činit až 4 mil. korun (5 procent z ceny zakázky). Při stanovení výše sankce byl zohledněn fakt, že se jedná o první zjištěný správní delikt zadavatele.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz