Úřad nenašel pochybení v zakázkách MČ Brno-střed

19. 1. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil svými nepravomocnými rozhodnutími čtyři správní řízení, vedená v souvislosti s posouzením postupu zadavatele statutární město Brno – městská část Brno-střed při zadávání veřejných zakázek „Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno – střed“ v lokalitách Staré Brno – Štýřice, Masarykova čtvrť – Staré Brno, Veveří – Trnitá a Historické jádro.

Zadavatel stanovil v těchto zakázkách jako kritérium nejnižší cenu a současně omezil počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, na pět. Omezení počtu zájemců provedl zadavatel ve všech čtyřech veřejných zakázkách pomocí losu za přítomnosti notářů. Zakázky byly následně přiděleny uchazečům Šimek 96, spol. s r.o., FALCON, spol. s r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., a Ing. Miroslav Krčál, na základě nejnižší nabídkové ceny.

Společnost .A.S.A., spol. s r.o., Praha, jež nebyla v žádné z těchto zakázek mezi vylosovanými zájemci, které zadavatel vyzval k podání nabídek, podala proti postupu zadavatele při omezování počtu zájemců námitky a následně i návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS, přičemž napadala jak hodnocení kvalifikace zájemců, tak regulérnost losování.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě posouzení vyžádaných dokumentací o zadání předmětných veřejných zakázek nezjistil v postupu zadavatele v šetřených zadávacích řízeních nesplnění povinnosti nebo porušení zákazu stanoveného zákonem. Společnost .A.S.A. podala proti rozhodnutí Úřadu rozklady k předsedovi ÚOHS. Vydaná předběžná opatření jsou stále platná, a to až do doby, kdy rozhodnutí nabudou právní moci.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

9. ledna 2020 / Varnsdorf nepodal rozklad, pokuta za radary je pravomocná Město Varnsdorf nepodalo rozklad proti pokutě ve výši 650 000 Kč, kterou mu za pochybení při uzavírání smluv na pronájem radarů svým prvostupňovým rozhodnutím ze závěru loňského roku...

19. prosince 2019 / Druhy zadávacích řízení, kvalifikace a hodnocení nabídek jsou obsahem druhého dílu Stručného průvodce zadavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje druhý díl Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek

4. prosince 2019 / NSS rozhodl i druhou část mýtné kauzy ve prospěch ÚOHS, rozhodnutí o zákazu plnění se bude rušit Nejvyšší správní soud dnes zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy na systém elektronického mýtného

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz