Úřad nenašel pochybení v zakázkách MČ Brno-střed

19. 1. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil svými nepravomocnými rozhodnutími čtyři správní řízení, vedená v souvislosti s posouzením postupu zadavatele statutární město Brno – městská část Brno-střed při zadávání veřejných zakázek „Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno – střed“ v lokalitách Staré Brno – Štýřice, Masarykova čtvrť – Staré Brno, Veveří – Trnitá a Historické jádro.

Zadavatel stanovil v těchto zakázkách jako kritérium nejnižší cenu a současně omezil počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, na pět. Omezení počtu zájemců provedl zadavatel ve všech čtyřech veřejných zakázkách pomocí losu za přítomnosti notářů. Zakázky byly následně přiděleny uchazečům Šimek 96, spol. s r.o., FALCON, spol. s r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., a Ing. Miroslav Krčál, na základě nejnižší nabídkové ceny.

Společnost .A.S.A., spol. s r.o., Praha, jež nebyla v žádné z těchto zakázek mezi vylosovanými zájemci, které zadavatel vyzval k podání nabídek, podala proti postupu zadavatele při omezování počtu zájemců námitky a následně i návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS, přičemž napadala jak hodnocení kvalifikace zájemců, tak regulérnost losování.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě posouzení vyžádaných dokumentací o zadání předmětných veřejných zakázek nezjistil v postupu zadavatele v šetřených zadávacích řízeních nesplnění povinnosti nebo porušení zákazu stanoveného zákonem. Společnost .A.S.A. podala proti rozhodnutí Úřadu rozklady k předsedovi ÚOHS. Vydaná předběžná opatření jsou stále platná, a to až do doby, kdy rozhodnutí nabudou právní moci.

odbor vnějších vztahů ÚOHS

19. srpna 2019 / Pokuta za nákup ručních granátů pro Ministerstvo obrany ČR byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 7 200 000 korun Ministerstvu obrany České republiky za přestupek...

16. srpna 2019 / „Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových veřejných zakázek Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého je „sektorový“ zadavatel povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové...

13. srpna 2019 / Kapschi nejde o spravedlnost, ale o zisk Poslední rozsudek Krajského soudu v Brně, který přikazuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30 dnů meritorně rozhodnout ve věci mýtného tendru, se stal příležitostí pro další...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz