Pokuta pro Hradec Králové byla snížena na 700 tisíc korun

12. 1. 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým novým prvostupňovým rozhodnutím ze dne 18. prosince 2006 znovu uložil jednu z nejvyšších pokut za porušení zákona o veřejných zakázkách městu Hradec Králové.

Pochybení se týká zakázky na zajištění nakládání s komunálním odpadem. Nově uložená sankce činí 700 tisíc korun. Její původní výše ze začátku roku 2006 byla snížena o 50 tisíc. Vzhledem k objemu dané veřejné zakázky však výsledné sankce mohla činit až 10 mil. korun, tedy pět procent z ceny zakázky.

Zadavatel porušil zákon, když neomezil rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.  Tento chybný postup mohl ovlivnit stanovení pořadí nabídek.

ÚOHS zahájil šetření na základě podnětu z 6. 12. 2005. Den poté požádal o zaslání dokumentace, kterou ale obdržel až 22.12.2005, tedy dva dny poté, co město uzavřelo smlouvu na plnění zakázky se Sdružením MARIUS PEDERSEN GROUP. Ze zákona jednoznačně vyplývá, že požadavky zadavatele na splnění kvalifikace musí mít přímou souvislost s  předmětem zakázky. Stanovení nepřiměřených požadavků na způsobilost uchazečů omezuje okruh dodavatelů. Zadavatel vyžadoval minimálně 70 dopravních prostředků pro nakládání s odpady, 5 zařízení k odstraňování odpadů a 5 ostatních zařízení pro nakládání s odpady. Nespecifikoval ale kapacitu zařízení, přestože ji byl schopen určit.

Právě kapacita zařízení je přitom rozhodující skutečností pro posouzení, zda je uchazeč technicky způsobilý plnit předmět zakázky. Požadavek na technickou způsobilost uchazeče má v daném případě pouze formální charakter bezdůvodně omezující okruh potencionálních dodavatelů schopných i v rámci menšího počtu zařízení předmět zakázky splnit.

Úřad v novém prvostupňovém rozhodnutí snížil pokutu o padesát tisíc korun, neboť vyloučení uchazeče AVE již není považováno za samostatný důvod pro uložení pokuty. Firma, však byla zadavatelem vyloučena na základě nesplnění požadavku, který byl stanoven v rozporu se zákonem.

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

12. října 2020 / Krajský soud zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS, Úřad diskriminaci přesvědčivě prokázal Krajský soud v Brně před několika dny zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS a. s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávacího řízení na dodávku meziměstských...

7. října 2020 / Předseda ÚOHS Petr Rafaj se rozhodl rezignovat Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj odstoupí k 1. prosinci 2020 ze své funkce. Písemnou rezignaci dnes předal do rukou prezidenta České republiky

30. září 2020 / MPO postupovalo v zakázce na právní služby pro stát v souladu se zákonem Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad advokátní kanceláře White & Case, s.r.o., proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu týkajícímu se veřejné zakázky...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz