ÚOHS uspěl v dalších soudních sporech

12. 12. 2006
Krajský soud v Brně dnes zamítl žalobu společnosti SURMET ve věci veřejné zakázky ministerstva zemědělství na zajištění letecké hasičské služby v roce 2005.

Předseda ÚOHS v tomto rozhodnutí konstatoval, že zadavatel sice pochybil tím, že část protokolu o otevírání obálek nezveřejnil obvyklým způsobem, tímto jednáním však nebylo ovlivněno pořadí úspěšnosti nabídek. Úřad proto neuložil opatření k nápravě. Zástupce neúspěšného uchazeče, společnosti SURMET, byl navíc po celou dobu přítomen otevírání obálek, resp. byl účasten všem úkonům hodnotící komise a byl s protokolem seznámen. Ministerstvo jako nejvhodnější vybralo nabídku společnosti JAS AIR, která byla doručena v zákonné lhůtě a splňovala všechny náležitosti stanovené zákonem.

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl dnes také doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým bylo vyhověno kasační stížnosti podané v roce 2005 předsedou ÚOHS. Případ se týká zadavatele Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a zakázky na rekonstrukci části Krajského úřadu Budějovického kraje.

Oba aktuální rozsudky potvrzují trend vysoké úspěšnosti ÚOHS při soudních přezkumech. Zhruba v sedmdesáti procentech sporů v oblasti veřejných zakázek v letošním roce uspěl ÚOHS.

odbor tisku a informací ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz