ÚOHS uspěl v dalších soudních sporech

12. 12. 2006
Krajský soud v Brně dnes zamítl žalobu společnosti SURMET ve věci veřejné zakázky ministerstva zemědělství na zajištění letecké hasičské služby v roce 2005.

Předseda ÚOHS v tomto rozhodnutí konstatoval, že zadavatel sice pochybil tím, že část protokolu o otevírání obálek nezveřejnil obvyklým způsobem, tímto jednáním však nebylo ovlivněno pořadí úspěšnosti nabídek. Úřad proto neuložil opatření k nápravě. Zástupce neúspěšného uchazeče, společnosti SURMET, byl navíc po celou dobu přítomen otevírání obálek, resp. byl účasten všem úkonům hodnotící komise a byl s protokolem seznámen. Ministerstvo jako nejvhodnější vybralo nabídku společnosti JAS AIR, která byla doručena v zákonné lhůtě a splňovala všechny náležitosti stanovené zákonem.

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl dnes také doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým bylo vyhověno kasační stížnosti podané v roce 2005 předsedou ÚOHS. Případ se týká zadavatele Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a zakázky na rekonstrukci části Krajského úřadu Budějovického kraje.

Oba aktuální rozsudky potvrzují trend vysoké úspěšnosti ÚOHS při soudních přezkumech. Zhruba v sedmdesáti procentech sporů v oblasti veřejných zakázek v letošním roce uspěl ÚOHS.

odbor tisku a informací ÚOHS

22. října 2020 / Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - aktualizováno 22. 10. 2020 Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 1072 ze dne 19. října 2020 a jednání vlády konané dne 22. října 2020 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení

21. října 2020 / Změny v nahlížení do správního spisu v době nouzového stavu Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl v souvislosti s druhou vlnou onemocnění COVID-19 vládou České republiky opětovně vyhlášen stav nouze a přijata řada opatření, jejichž...

12. října 2020 / Krajský soud zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS, Úřad diskriminaci přesvědčivě prokázal Krajský soud v Brně před několika dny zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS a. s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávacího řízení na dodávku meziměstských...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz