Půlmilionová pokuta byla Prostějovu potvrzena

4. 12. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina uložil svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 30. listopadu 2006 pokutu půl milionu korun městu Prostějov. Aktuálně se jedná o jednu z nejvyšších uložených pokut v oblasti veřejných zakázek.

Zadavatel při zadávání více než 200 milionové zakázky na výstavbu městského oddechového a sportovního centra nepostupoval vůbec podle zákona o veřejných zakázkách. V daném případě se jedná o velice závažné porušení zákona. Pokud by totiž byla zakázka zadána v otevřeném nebo užším řízení, nelze vyloučit, že by byly podány nabídky obsahující výhodnější podmínky realizace, než jaké nabídl vybraný dodavatel.

Město zakázku nezadalo v některém ze zadávacích řízení a uzavřelo „Smlouvu o veřejno privátním partnerství“ přímo se společnostmi MICOS spol. s r. o. a MI PRO STAV s. r. o., jejímž hlavním cílem je vybudování centra. Smlouva řeší ekonomickou a majetkoprávní stránku partnerství, tedy i to, že město Prostějov se bude na realizaci projektu významně finančně podílet a bude mít do budoucna ve společnosti MI PRO STAV významnou majetkovou účast. MI PRO STAV následně v lednu 2006 uzavřel smlouvy o dílo na vlastní realizaci stavby se společnostmi NAVRÁTIL, s. r. o. a POZEMSTAV Prostějov, a. s., aniž by také postupoval podle zákona o veřejných zakázkách. Za tento chybný postup byla společnosti uložena pokuta 10 tisíc korun.

Při úvaze o stanovení výše pokut ÚOHS zohlednil fakt, že společnost MI PRO STAV s. r. o. realizovala pouze záměr města a společnosti MICOS spol. s r. o., a proto jí byla uložena pokuta v minimální výši. Město Prostějov naopak zapříčinilo, že byly uzavřeny smlouvy, na jejichž základě došlo k realizaci rozsáhlých stavebních prací hrazených v konečném důsledku z rozpočtu města, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení.

V rozkladovém řízení odmítl předseda ÚOHS všechny námitky zadavatele. Naopak bylo konstatováno, že jednotlivé kroky města Prostějov představují postup, který nese znaky účelového obcházení zákona. Na jeho samotném počátku stojí úmysl zadavatele realizovat výstavbu a na jeho konci bylo bez jakéhokoliv výběrového řízení vybudováno centrum, které stojí v majetkové sféře Prostějova a jehož výstavba bude v budoucnu zcela uhrazena z prostředků města.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz