Půlmilionová pokuta byla Prostějovu potvrzena

4. 12. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina uložil svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 30. listopadu 2006 pokutu půl milionu korun městu Prostějov. Aktuálně se jedná o jednu z nejvyšších uložených pokut v oblasti veřejných zakázek.

Zadavatel při zadávání více než 200 milionové zakázky na výstavbu městského oddechového a sportovního centra nepostupoval vůbec podle zákona o veřejných zakázkách. V daném případě se jedná o velice závažné porušení zákona. Pokud by totiž byla zakázka zadána v otevřeném nebo užším řízení, nelze vyloučit, že by byly podány nabídky obsahující výhodnější podmínky realizace, než jaké nabídl vybraný dodavatel.

Město zakázku nezadalo v některém ze zadávacích řízení a uzavřelo „Smlouvu o veřejno privátním partnerství“ přímo se společnostmi MICOS spol. s r. o. a MI PRO STAV s. r. o., jejímž hlavním cílem je vybudování centra. Smlouva řeší ekonomickou a majetkoprávní stránku partnerství, tedy i to, že město Prostějov se bude na realizaci projektu významně finančně podílet a bude mít do budoucna ve společnosti MI PRO STAV významnou majetkovou účast. MI PRO STAV následně v lednu 2006 uzavřel smlouvy o dílo na vlastní realizaci stavby se společnostmi NAVRÁTIL, s. r. o. a POZEMSTAV Prostějov, a. s., aniž by také postupoval podle zákona o veřejných zakázkách. Za tento chybný postup byla společnosti uložena pokuta 10 tisíc korun.

Při úvaze o stanovení výše pokut ÚOHS zohlednil fakt, že společnost MI PRO STAV s. r. o. realizovala pouze záměr města a společnosti MICOS spol. s r. o., a proto jí byla uložena pokuta v minimální výši. Město Prostějov naopak zapříčinilo, že byly uzavřeny smlouvy, na jejichž základě došlo k realizaci rozsáhlých stavebních prací hrazených v konečném důsledku z rozpočtu města, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení.

V rozkladovém řízení odmítl předseda ÚOHS všechny námitky zadavatele. Naopak bylo konstatováno, že jednotlivé kroky města Prostějov představují postup, který nese znaky účelového obcházení zákona. Na jeho samotném počátku stojí úmysl zadavatele realizovat výstavbu a na jeho konci bylo bez jakéhokoliv výběrového řízení vybudováno centrum, které stojí v majetkové sféře Prostějova a jehož výstavba bude v budoucnu zcela uhrazena z prostředků města.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

22. října 2020 / Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - aktualizováno 22. 10. 2020 Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 1072 ze dne 19. října 2020 a jednání vlády konané dne 22. října 2020 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení

21. října 2020 / Změny v nahlížení do správního spisu v době nouzového stavu Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl v souvislosti s druhou vlnou onemocnění COVID-19 vládou České republiky opětovně vyhlášen stav nouze a přijata řada opatření, jejichž...

12. října 2020 / Krajský soud zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS, Úřad diskriminaci přesvědčivě prokázal Krajský soud v Brně před několika dny zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS a. s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávacího řízení na dodávku meziměstských...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz